19.11.2018 
maanantai, marraskuu 19, 2018, 19:32
Omaishoitajat tarvitsevat eurooppalaisen ohjelman

Noin 80 prosenttia kaikesta EU:ssa tehdystä hoivatyöstä on omaisten hoitamista, jonka tekijöistä 75 prosenttia on naisia.

Tarvitaan Euroopan omaishoitajaohjelma asettamaan omaishoitajuuteen liittyvät prioriteetit Euroopan tasolla. Sen perusteella jäsenmaiden tulisi laatia kansallisen tason omaishoitajaohjelmat.Euroopan omaishoitajaohjelman tulisi pitää sisällään kuusi pääkohtaa:

‚ÄĘ Omaishoitajien tunnistaminen: Koska henkil√∂ on koko- tai osap√§iv√§isesti omaishoitaja.

‚ÄĘ Omaishoitajien tunnustaminen: Omaishoitajuudesta tulee seurata tiettyj√§ oikeuksia ja velvollisuuksia.

‚ÄĘ Omaishoidontuki: El√§m√§ntilannetuki, jonka saisi automaattisesti, kun tietty hoidon vaativuustaso ja asetetut hoitotuen kriteerit t√§yttyv√§t.

‚ÄĘ Ty√∂el√§m√§n ja perheen yhteensovittaminen: Omaishoitajalle halutessa taattava mahdollisuus yhdist√§√§ omaishoito tavalliseen palkkaty√∂h√∂n.

‚ÄĘ Palvelut: Omaishoitajat tarvitsevat tukipalveluita, joilla tuetaan kotona p√§rj√§√§mist√§ ja v√§ltet√§√§n uupumista, ml. oikeus lomittajaan.

‚ÄĘ Kuntoutus: My√∂s omaishoitajien kuntoa on seurattava ja hoidettava tarpeen mukaan.Euroopan omaishoitajaohjelman luominen sopisi hyvin Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemaksi. Ohjelmaa on peräänkuuluttanut myös omaishoitajien oikeuksia Euroopan parlamentissa ajava ryhmä, jonka varapuheenjohtajana toimin.Torstaina Euroopan parlamentissa äänestettiin mietintö koskien sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa, jonka esittelijänä toimin. Mietintö vaatii omaishoitajaohjelman lisäksi varsinkin kotihoidon ja yhteisöpohjaisten palveluiden kehittämistä ja parempia työoloja hoivatyöalalla työskenteleville.

Parempaa tietoa sijoittajille ympäristöriskeistäTällä viikolla parlamentti vahvisti kantansa kestävän rahoituksen lainsäädäntöpaketin ensimmäiseen aloitteeseen. Rahoitustoimijoiden ja yritysten on raportin mukaan huomioitava toiminnassaan paremmin ja kauaskantoisemmin erilaiset kestävyysriskit, kuten ilmastonmuutoksen ja ympäristökatastrofien mukanaan tuomat riskit, ja raportoitava näistä riskeistä sijoittajille.Tieto riskeistä on keskeinen perusta, jolla taataan, että kuluttajille on riittävä ymmärrys ottamistaan riskeistä ja sijoitustensa ympäristövaikutuksista. On myös tärkeää, että sijoitusten tulevaan arvokehitykseen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tuotteiden hinnoittelussa ja riskimalleissa jo tänään. Riskien huomiotta jättäminen voi pahimmillaan johtaa pääoman, esimerkiksi eläkesäästöjen, muuttumiseksi arvottomiksi, kun esimeriksi fossiilisten polttoaineiden saatavuus tai hinnoittelu tulevaisuudessa todennäköisesti muuttuvat tai kun infrastruktuuriin kohdistuu yhä suurempia riskejä esimerkiksi vedenpinnan nousun ja äärimmäisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi.Parlamentin kanta hyv√§ksyttiin viime viikolla talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, jossa toimin EPP-ryhm√§n p√§√§neuvottelijana. T√§rkeimpin√§ muutoksina komission esitykseen vahvistettiin listautuneiden yritysten velvollisuutta julkaista tietoa taloudellisen toimintansa riskeist√§, sek√§ rahoitusinstituutioiden vastuuta huomioida entist√§ paremmin ymp√§rist√∂vaikutukset ja ‚Äďriskit.Seuraavaksi lakialoite siirtyy kolmikantaneuvotteluihin, jossa se viimeistellään yhdessä komission ja jäsenmaiden kanssa. Tiedonantovelvollisuutta koskeva aloite on osa laajempaa kestävän rahoituksen pakettia, jonka tavoitteena on ohjata rahoitussektorin kannustimia ja siten koko rahoitusjärjestelmää ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan. Tulevina viikkoina aloitamme neuvottelut EU:lle yhteisen kestävyysluokittelun kehittämisestä rahoitustuotteille. Esitys, jossa toimin toisena pääneuvottelijana, tuo yhteiset kriteerit, kuinka kuluttajille kerrotaan rahoitustuotteiden kestävyydestä.

Tässä oli Pietikäisen Sirpalta tärkeitä terveisiä
Kiitos
Kommentit