30.12.2019 
lauantai, marraskuu 30, 2019, 10:53
Marraskuun Strasbourgin täysistunnossa mepit antoivat hyväksyntänsä uudelle Euroopan komissiolle, jonka johtoon tulee ensimmäistä kertaa nainen, saksalainen entinen puolustusministeri Ursula von der Leyen. Tie kohti uuden komission ja komissaarien salkkujaon hyväksyntää ei ollut vailla mutkia. Komissaarien julkisissa kuulemisissa lokakuussa parlamentti ei vakuuttunut kaikkien komissaarien nimityksistä. Unkari, Romania ja Ranska joutuivat lähettämään tilalle uuden ehdokkaan. Huolet keskittyivät lähinnä epäiltyihin eturistiriitoihin tai käynnissä oleviin rikostutkintoihin. Parlamentti teki selväksi, että komissaarien on oltava sitoutuneita oikeusvaltioperiaatteeseen ja oltava esimerkkinä lain noudattamisesta.

Uusi komissio pääsee aloittamaan työnsä 1. joulukuuta. Kyseessä on historiallinen komissio, jota johtaa nainen ja jossa naiskomissaareja on ennätysmäärä. Ursula von der Leyen on luvannut tasa-arvoon keskittyvän ohjelman. Uuden komission ohjelmassa painopiste on sosiaalisesti osallistavan, kestävän ja kilpailukykyisen Euroopan vahvistamisessa. Tasa-arvon ja digitaalisen ohjelman lisäksi uusi komissio on luvannut julkaista maaliskuussa Euroopan vihreän ohjelman, joka tulee ulottumaan eri sektoreille.

Seuraava komissio saa ratkottavakseen suuria haasteita kuten ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen, maahanmuuttokysymyksen ratkaiseminen, globalisaatio ja teknologian ja väestörakenteen murros. Komission tuleva puheenjohtaja on asettanut tavoitteekseen vahvan ja yhtenäisen Euroopan kehittämisen. Von der Leyen on muun muassa sitoutunut tekemään Euroopasta hiilineutraalin vuoteen 2050 mennessä ja vahvistamaan EU:n sosiaalista pilaria, ja kehittää unionille työkalut puuttua paremmin oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksiin.

EU tarvitsee ilmasto- ja ympäristöstrategiat eri sektoreille, näistä tärkeimpinä energia, rakentaminen, tekstiilituotanto, maatalous- ja ruuantuotanto. On huolehdittava riittävien hiilinielujen kasvattamisesta. Resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen siirtyminen ovat tärkeimpiä keinoja ratkaista ilmastokriisi. Rahoitussektori ja yritysmaailma tarvitaan mukaan talkoisiin. Tärkeimpiä tulevan kauden tehtäviä on kestävän rahoituksen lakipaketin jatkaminen.

Suuret ihmiskuntaa kohtaavat haasteet vaativat tiede- ja faktaperustaista politiikkaa. Moninaiset haasteet tarvitsevat sektorirajat ylittäviä ratkaisuja. Laajoihin kokonaisuuksiin keskittyvät ja monitieteelliset komissaarisalkut saattavat tässä onnistua. Kaiken kaikkiaan von der Leyenin komissiolla on edessään haasteita mutta mahdolliset työkalut löytää niihin ratkaisut.

Kommentit