2.4.2017 
sunnuntai, huhtikuu 2, 2017, 19:53
Työviikonloppu takana. Alkava työviikko edessä.

JA vielä tiivistetysti:
Ennakkoäänestys tiistaihin 4.4.2017 saakka..

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4.2017. Käytä äänioikeuttasi ja äänestä!

Olen kokoomuksen ehdokkaana Salossa
Numerolla 194
Arjen kokemukset ratkaisevat!

Tiiviisti mukana työelämässä.

Kokoomuksen Naistenliiton vpj
Naisjärjestöjen Keskusliiton vpj
MPK v.2016

Kaupunginvaltuustossa 13 vuotta
Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu
Tarkastuslautakunnan vpj
Tekn. lautakunnan pj
Tasa-arvotoiminunnan pj
- aiemmin myös kokemusta kh:sta

Turvallisuus

Toimivat Terveyspalvelut lähellä kuntalaista. Salon sairaalan asema turvattava.

Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi

Ei veronkorotuksia. Kaupungin toimintaa tehostettava. Byrokratiaa vähennettävä. Sähköisiä palveluja lisättävä. Kiinteistöveroa pyrittävä alentamaan asuinkiinteistöissä. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on hyvinvointimme perusta.

Ikääntyneiden inhimillinen asuminen ja kotipalvelu resurssit turvattava. Omaishoitajien asema.

Kuntavaalit 2017 Ehdokas esh Elina Suonio-Peltosalo

-------------------------------------------------------------------

Naisten asema työelämässä paranee
1.4.2017

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman iloitsee naisten työmarkkina-aseman paranemisesta, kun hallitus toteuttaa perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasauksen 2500 euron kertakorvauksella. Kertakorvausta ryhdytään maksamaan tästä päivästä (1.4.) alkaen. Korvaus maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän perhevapaista.

"√Ąitien ty√∂nantajille vanhemmuudesta koituvat kustannukset ovat yhteiskunnan yll√§pit√§m√§ este naisten tasa-arvoisille ty√∂uramahdollisuuksille ja urakehitykselle. Kertakorvaus on merkitt√§v√§ askel oikeaan suuntaan", Vikman sanoo.

Vikmanin mukaan päätös purkaa rakenteellisia esteitä naisten tasa-arvoisten työuramahdollisuuksien tieltä.

"Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen parantaa naisten uramahdollisuuksia ja työmarkkina-asemaa sekä luo aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa työmarkkinoille. Suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia käyttämättä, Vikman toteaa.

Vikman muistuttaa, että vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen on heikentänyt naisten ura- ja palkkakehitystä ja mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen. Se näkyy myös naisten miehiä pienempinä eläkkeinä.

"Työnantajalle on ollut taloudellisesti suurempi riski palkata nuori nainen kuin mies. Perhevapaista aiheutuvien kulujen tasauksen ansiosta naisten asema työelämässä vahvistuu. On kaikkien etu, että jatkossa työnantaja voi palkata pätevimmän ja osaavimman hakijan sukupuolesta riippumatta", Vikman sanoo.

Vanhemmuuden kustannukset ovat kasautuneet erityisesti naisvaltaisille aloille, ja heikentänyt niiden palkanmaksukykyä.

"Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja helpottaa työntekijöiden palkkaamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä", sanoo Vikman.


Vikmanin mukaan hallitus otti ison askeleen kohti sitä, että naiset ja miehet saadaan samalle viivalle työuramahdollisuuksissa. Hänen mukaansa lisää tekoja kuitenkin tarvitaan.

"Seuraavaksi on uudistettava koko perhevapaajärjestelmä. Asian tärkeydestä kertoo se, että uudistuksen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajasti. Tekoja siis tarvitaan. Luonteva paikka on huhtikuun kehysriihi ja hallituskauden puolivälitarkastelu. Puoliväliriihessä on päätettävä perhevapaauudistuksesta, joka helpottaisi perheiden arkea", Vikman sanoo.

( 303 views )   |  permalink   |  

1.4.2017 
lauantai, huhtikuu 1, 2017, 05:41
NAISJ√ĄRJEST√ĖJEN
SOTE-KLINIKKA

#SOTEKLINIKKA #NAISJARJESTOT
TARKASTELUSSA SOTE-UUDISTUKSEN TY√ĖLLISYYS -JA
TASA-ARVOVAIKUTUKSET
OHJELMA

15.00‚Äď15.30 Ilmoittautuminen ja kahvit,
100 tasa-arvotekoa -hankkeen ja tasa-arvotekojen esittelyä
15.30‚Äď15.40 Avaus: Naisj√§rjest√∂jen tavoitteet sote-uudistuksessa
puheenjohtaja Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliitto
15.40‚Äď16.10 Seksuaali- ja lis√§√§ntymisterveys ja -palvelut
uudessa sote-mallissa
kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.)
Kommenttipuheenvuoro
puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Suomen Kätilöliitto ry
16.10‚Äď16.40 Effects of social and healthcare reforms on women in
Great Britain
Senior lecturer Karen Newbigging, University of Birmingham
3. TOUKOKUUTA 2017 KLO 15-18.30
EUROOPPASALISSA (MALMINKATU 16, HELSINKI)
ILMOITTAUTUMINEN AUKI NYT!
KATSO LIS√ĄTIEDOT WWW.NAISJARJESTOT.FI

#SOTEKLINIKKA #NAISJARJESTOT
16.40‚Äď18.10 Naisj√§rjest√∂jen sote-klinikka: naiset sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttäjinä ja sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöinä sekä palveluiden tuottajina
Moderaattorina puheenjohtaja Eva Biaudet,
Naisjärjestöjen Keskusliitto
toiminnanjohtaja Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto ry
puheenjohtaja Nina Hahtela, Suomen sairaanhoitajaliitto ry
lastenlääkäri, hallituksen jäsen Tiina Tuomela (kd.), Naisjärjestöt
Yhteisty√∂ss√§ ‚Äď Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
sosiaalipoliittinen asiantuntija Tiina Lappalainen, Invalidiliitto,
Vammaisjärjestöjen naisverkosto
varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, Zonta International Piiri 20 ry
kansanedustajat Li Andersson (vas.), Tuula Haatainen (sd.),
Heli Järvinen (vihr.) ja Sari Sarkomaa (kok.; puheenjohtaja, Tunne
rintasi ry)
18.10‚Äď18.20 P√§√§t√∂spuheenvuoro
varapuheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo,
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Tilaisuuden järjestää Naisjärjestöjen Keskusliitto
yhteistyökumppaneinaan Eurooppanaiset ry,
Lastentarhanopettajaliitto ry, Monika-Naiset liitto ry,
Naistoimittajat
ry, Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry, Suomen Naisyhdistys ry,
Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Suomen Kätilöliitto ry, Suomen
Yrittäjänaiset ry, Tunne rintasi ry, Zonta International Piiri 20 ry,
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen
YK-liitto, Vammaisfoorumi ja Vammaisjärjestöjen naisverkosto
Seminaari toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella.

( 316 views )   |  permalink   |  

1.4.2017 
lauantai, huhtikuu 1, 2017, 05:22
Eilen syötiin lohisoppaa Perniön torilla hyvien keskustelujen höystämänä. Mukavia, ikimuistoisia tapaamisia ja iloista yhteishenkeä.
Tänään kaffen ja pullan kera ulkoillaan samalla paikalla. Klo 10-12. Työ kutsuu päivällä, mutta kerkeämme jutella. Tule rohkeasti paikalle jakamaan ajatuksiasi kanssamme. Pienille pääsiäismunia.

Kokoomusnaisten terveiset vaalityökentille:
Kokoomusnaisten jäsenkirje 4/2017


Hyvät kokoomusnaiset,
Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Ennakkoon voi äänestää
tiistaihin 4.4. asti. Vaalipäivä on sunnuntai 9.4.

Kokoomuksen vire on vahva ja nousujohteinen. Uusimmassa Ylen kyselyssä
Kokoomus on noussut jo kärkeen. Vaalimenestyksemme varmistaminen vaatii
kuitenkin vielä paljon työtä. Erot puolueiden välillä ovat pieniä ja
jokainen Kokoomusnainen tarvitaan mukaan yhteiseen vaalityöhön ja
äänestämään.

Osaavia Kokoomusnaisia on ehdolla valtuustoihin ympäri Suomen. Heitä
tarvitaan tekemään järkiratkaisuja muun muassa koulutuksen ja
sivistyksen, lapsiperheiden sujuvan arjen, hyvinvoinnin sekä kuntien
elinvoiman ja työllisyyden puolesta. Yhteisellä vaalityöllä ja toisiamme
tukien varmistamme sen, että mahdollisimman suuri joukko kokoomuslaisia
valitaan ensi viikon sunnuntaina valtuustoihin.

Kokoomusnaisten vahva sisällöllinen vaikuttamistyö on jatkunut
vaalivalmistautumisen ja kampanjoinninkin aikana. Tärkeät tavoitteemme
ovat edenneet vauhdilla. Aloittaessani puheenjohtajana asetimme
Kokoomusnaisten kärkitavoitteeksi naisten työmarkkina-aseman
parantamisen. Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuminen työelämässä on
avain myös monien muiden tavoitteidemme toteutumiseen. Ja nyt asiassa on
edetty suurin harppauksin.

Kokoomusnaisten pitkäaikainen tavoite vanhemmuuden kustannusten
tasaamisesta ottaa suurharppauksen huomenna, kun naispuolisen
työntekijän perhevapaista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia
ryhdytään tasaamaan 2 500 euron kertakorvauksella. Vauvalaskun
tasaaminen purkaa yrittäjyyden esteitä sekä tukee naisten työllistymistä
ja tasa-arvoa työmarkkinoilla. Nainen ei saa olla miestä suurempi riski palkata.

Lisää tekoja kuitenkin tarvitaan ja Kokoomuksen Naisten Liitto on jo
kunnostautunut jatkotyössä. Saimme tavoitteemme perhevapaiden
uudistamisesta koko puoleen yhteiseksi kannaksi, kun Perheet ja työelämä
-asiakirja hyväksyttiin puoluehallituksessa ja julkaistiin helmikuussa.
Olen viimeiset kuukaudet toiminut myös Kokoomuksen ministeriryhmässä sen
puolesta, että hallitus ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin
perhevapaiden remontoimiseksi jo huhtikuun kehysriihessä.
Kokoomuksen Naisten Liiton aloitteesta tehty Kokoomuksen Perheet ja
työelämä -asiakirjamme on saanut vaalikentillä ja puolueen piirissä
hyvän vastaanoton. Kiitos kuuluu teille kaikille valmisteluun
osallistuneille aktiiveille! Olemme jälleen osoittaneet, että
Kokoomusnaiset vaikuttaa tehokkaasti niin päivänpolitiikan ytimessä kuin
kunnissakin. Työ jatkuu ja puhetta seuraavat teot!

pj Sofia

Lue täältä mistä on kyse Kokoomuksen perhevapaamallissa:
http://www.verkkouutiset.me/perheiden-j ... -yhteisia/

Perhevapaiden uudistukselle ja naisten työmarkkina-aseman parantamiselle
on tullut laajaa yhteiskunnallista tukea. Sekä palkansaajien että
työnantajien esittelemät perhevapaamallit sisältävät samansuuntaisia
ehdotuksia Kokoomuksen esittämän perhevapaauudistuksen kanssa.
Kokoomuksen malli on monin tavoin merkittävä parannus perheille
verrattuna nykytilanteeseen. Ainoa mahdollinen syy enää jarruttaa
perhevapaauudistusta on ideologinen halu pitää naiset kotona. Olisi
hienoa, jos voisimme satavuotiaan Suomen kunniaksi saada yhdessä aikaan
tämän merkittävän uudistuksen. Kokoomuksesta perhevapaiden uudistaminen
ei ainakaan jää kiinni.

Perhevapaiden uudistamisen lisäksi puoliväliriihessä hallituksen on
tarpeen etsiä ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen, kannustinloukkujen
purkamiseen ja sosiaaliturvan muuttamiseen nykyistä kannustavammaksi.
Kokoomus suhtautuu avoimesti kaikkiin sellaisiin toimiin, jotka lisäävät
työllisyyttä. Työllisyyttä on vahvistettava, jotta talous saadaan
kestävälle pohjalle ja lisäleikkaukset voidaan välttää.

Eduskunnassa ajankohtainen teema on myös sote ja siihen liittyvä
valinnanvapaus. Uudistus on mittava ja se on ymmärrettävästi herättänyt
keskustelua. Kokoomukselle tärkeintä on turvata laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut jokaiselle suomalaiselle. Valinnanvapaus on keino
varmistaa, että ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukkaita
sote-palveluja silloin, kun niitä tarvitsevat. Tutkimusten mukaan
suomalaisista yli 90 prosenttia haluaa lisätä sote-palveluiden
valinnanvapautta Suomessa. Valinnanvapaus on normaali käytäntö ympäri
Eurooppaa. Esimerkiksi Ruotsista se on parantanut palvelujen laatua ja
saatavuutta.
Valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi
tiistaina. Hallitus vastaa opposition sote-välikysymykseen ensi
viikolla. Lausuntokierrokselta saadut asiantuntijoiden näkemykset
huomioidaan jatkovalmistelussa, ja lakiluonnoksen sisältämät ongelmat ja
avoimet kysymykset ratkaistaan hallituksen ja sosiaali- ja
terveysministeriön toimesta. Eduskunta käsittelee
valinnanvapauslainsäädännön yhdessä sote- ja maakuntalakien kanssa.

Kokoomusnaiset ympäri Suomea ovat tehneet jo valtavasti töitä
Kokoomuksen kuntavaalimenestyksen puolesta. Nyt jatketaan täysillä
vaalipäivään asti ja näytetään, kuinka sininen tolppa nousee
vaali-iltana ja Kokoomus pitää asemansa Suomen suurimpana
kuntapuolueena!

Vaali-intoa ja iloa kentilleSUOMEN NAINEN-LEHTI

Kokoomusnaisten perinteinen Suomen Nainen -lehti on julkaistu.
Yhteishaastattelussa tulevaisuuden kunnan roolia pohtivat
Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman ja
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Haastattelussa ovat myös sisäministeri Paula Risikko ja Kokoomuksen
eduskuntaryhmän pääsihteeri Laura Rissanen. Lisäksi lehdessä on
ajankohtaiskirjoitukset liittyen kiertotalouteen ja lähisuhdeväkivaltaan
sekä Kokoomusnaisten liittohallituksen jäsenten kirjoituksia.
Lehdessä esitellään myös Kokoomusnaisten valtakunnalliset
kuntavaalitavoitteet sekä avataan Kokoomuksen Perheet ja työelämä
-asiakirjan sisältöä.

Lehti on luettavissa sähköisesti viestin liitteenä ja nettisivuillamme.


Suomalaiset naiset ovat olleet sata vuotta rakentamassa hyvinvointia
kunnanvaltuustoissa. Päättämässä konkreettisista arkielämän asioista.
Naiset ovat äänestäneet miehiä ahkerammin vaaleissa jo vuosikymmeniä,
mutta silti naisia on miehiä vähemmän päättämässä kuntien asioista.
Naisten osuus kunnanvaltuutetuista nousi tasaisesti 1960-luvun lopulta
lähtien viime kuntavaaleihin saakka. Viime vaaleissa naisten osuus
kääntyi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1968 laskuun ja valtuuston
valituista vain 36 prosenttia oli naisia.

Tutkimuksissa on arvioitu, että miehet äänestävät pääasiassa miestä.
Naisista noin puolet äänestää naista ja puolet miestä. Tämän vuoksi
miehillä on verrattain paremmat mahdollisuudet tulla valituksi.
Tasa-arvo kuuluu suomalaisten perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan
vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat
olivat suomalaisia ja suomalaiset naiset saivat äänioikeuden
ensimmäisenä Euroopassa, kolmantena koko maailmassa. On tärkeää, että
tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuonna.
Tehdään yhdessä kuntavaaleista tasa-arvovaalit. Kannustan äänestämään
naista näissä kuntavaaleissa. Kyse ei ole sukupuolten välisestä
vastakkainasettelusta vaan yksinkertaisesti siitä, että politiikassa
tarvitaan ihan kaikkia.


https://apps.scenegroup.fi/a/wm/webmail/attachment/folder/INBOX/id/249/part/3
( 310 views )   |  permalink   |  

30.3.2017 
torstai, maaliskuu 30, 2017, 18:48
Illan viimeiseksi poimin ulkona kuivuneen pyykin sisään. Mikä ihana raikas tuoksu. Onneksi on kevät ja kesä edessä.
Kiitos päivästä. Kokous takana ja kiintoisa päivä jälleen eletty. Huomanna lumisadetta luvassa. Saapi nähdä miltä aamu näyttää.

Oheen liitän kirjoitukseni Kokoomusnaisten sivuilta

Kokoomuksen jäsenliittojen edustajat oliva maaliskuus MEP Sirpa Pietikäisen vieraana keväisessä Brysselissä. Kolmen päivän aikana tapasimme Pietikäisen lisäksi muut Kokoomuksen mepit eli Henna Virkkusen ja Petri Sarvamaan sekä suomalaisia virkamiehiä, alansa huippuosaajia. Parlamentin lisäksi vierailimme myös Euroopan komissiossa, jossa tapasimme varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen. Saimme kattavan tietopaketin Euroopan unionista ja vaihdoimme ajatuksia muun muassa tulevaisuuden Euroopasta ja ympäristöasioista. Kävimme hyviä keskusteluja, nautimme toistemme kuulemisesta ja ajatuksenvaihdosta sekä vuorovaikutuksesta.

Brysselissä käydyt keskustelut antoivat paljon ajattelemisen aihetta. Millainen on tulevaisuuden Eurooppa? Entä mikä on Suomen rooli?

Saimme monesti kuulla, kuinka suomalainen hyvinvointivaltio on malliksi muillekin, puhdasta luontoamme ja laadukasta koulujärjestelmää sekä asiantuntevia opettajia kehuttiin. Luonnollisesti turvallisuuskysymykset nousivat myös esiin. Voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että hallittu vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin ulkorajoista huolehtiminen ovat turvallinen kokonaisuus, joka on kaikkien etu.

Hyvästä huolenpidosta ja huikeasta kaupungin esittelystä, erinomaisista alustuksista ja vuorovaikutteisuudesta lämpimästi kiittäen,

Elina Suonio-Peltosalo
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja
Kokoomusnaisia europarlamentaarikkojen vieraana Brysselissä
17.3.2017
Kokoomuksen jäsenliittojen edustajat oliva maaliskuus MEP Sirpa Pietikäisen vieraana keväisessä Brysselissä. Kolmen päivän aikana tapasimme Pietikäisen lisäksi muut Kokoomuksen mepit eli Henna Virkkusen ja Petri Sarvamaan sekä suomalaisia virkamiehiä, alansa huippuosaajia. Parlamentin lisäksi vierailimme myös Euroopan komissiossa, jossa tapasimme varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen. Saimme kattavan tietopaketin Euroopan unionista ja vaihdoimme ajatuksia muun muassa tulevaisuuden Euroopasta ja ympäristöasioista. Kävimme hyviä keskusteluja, nautimme toistemme kuulemisesta ja ajatuksenvaihdosta sekä vuorovaikutuksesta.

Brysselissä käydyt keskustelut antoivat paljon ajattelemisen aihetta. Millainen on tulevaisuuden Eurooppa? Entä mikä on Suomen rooli?

Saimme monesti kuulla, kuinka suomalainen hyvinvointivaltio on malliksi muillekin, puhdasta luontoamme ja laadukasta koulujärjestelmää sekä asiantuntevia opettajia kehuttiin. Luonnollisesti turvallisuuskysymykset nousivat myös esiin. Voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että hallittu vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin ulkorajoista huolehtiminen ovat turvallinen kokonaisuus, joka on kaikkien etu.

Hyvästä huolenpidosta ja huikeasta kaupungin esittelystä, erinomaisista alustuksista ja vuorovaikutteisuudesta lämpimästi kiittäen,

Elina Suonio-Peltosalo
Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja( 375 views )   |  permalink   |  

29.3.2017 
keskiviikko, maaliskuu 29, 2017, 17:33
PERNI√ĖN TORILLA
31.3.2017 klo 16 - 18 tule paikalle soppaa Elina,Numppa,Sanna,Arttu

1.4.2017 klo 10 - 12 Elina ja Arttu
tarjolla kahvia ja pullaa, pääsiäismunia

( 433 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Seuraava> >>