13.3.2016 
sunnuntai, maaliskuu 13, 2016, 11:26
Onnea Eve, syntymäpäivänäsi13.3.2016!

8.3.2016 Kansainvälisenä Naistenpäivänä olin Helsingissä. Paluu tuohon päivään ja sen sisältöön vielä:

Tasa-arvo ajankohtaista kunnissa ja alueilla juuri nyt
Kansainvälisenä naisten päivänä Kuntaliitto muistuttaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on paikallis- ja aluedemokratian perusarvo ja kuntien ja alueiden tärkeänä tehtävänä on poistaa sitkeitä tasa-arvon esteitä.
- Myös Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestö, The Council of European Municipalities and Regions, CEMR korostaa kansainvälisen naistenpäivän julistuksessaan kuntien ja alueiden merkitystä tasa-arvon edistämisessä.
CEMRin julistus painottaa seuraavia kysymyksiä
Tasa-arvon tulee olla mukana poliittisessa keskustelussa ja lainsäädännön valmistelussa.
Taloudellista tasa-arvoa on edistettävä ja naisiin kohdistuvan väkivalta on ehkäistävä.
Sotaa ja vainoa pakenevien pakolaisten kuntiin kotouttamisessa on otettava naisten ja -lasten erityistarpeet huomioon.
Naisten ja tyttöjen tasa-arvoa tulee tukea maailmanlaajuisesti.


Paikallishallinnon tasa-arvon peruskirja jo kymmenen vuotta


Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Kuntaliitto hyväksyi peruskirjan omalta osaltaan jo vuonna 2006 ja liitto suosittelee sen hyväksymistä kunnille. Kaikki suurimmat kaupungit ovat jo hyväksyneet peruskirjan.

- Tasa-arvokeskustelu kunnissa ja alueilla on erittäin tärkeää juuri nyt. Peruskirjan avulla keskus-telu tasa-arvon toteuttamisesta tuodaan mukaan kuntien ja kuntayhtymien arkeen isojen muutosten keskellä, muistuttaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.

Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestö, CEMR on valmistanut yhteistyössä kuntien ja eurooppalaisten kuntaliittojen kanssa työkalun kunnan ja aluehallinnon tasa-arvotilanteen ja peruskirjan toteutumisen seuraamiseksi. Työkalussa on luotu peruskirjan sisältöä vastaavat indikaattorit eri aihealueille esimerkiksi naisten poliittista edustuksesta ja osallistumista päätöksentekoon.
Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö CEMR:n tasa-arvokomitea painottaa, että naisten ja miesten
välinen tasa-arvo on perusoikeus ja demokratian keskeinen arvo. Paikallis- ja aluehallinnoilla on
kansalaisia lähimpänä parhaimmat yhteiskunnalliset edellytykset torjua pysyvää epätasa-arvoa ja
edistää naisten oikeuksia Euroopassa ja koko maailmassa.
Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2016 paikallis- ja aluehallintojen edustajat:
1. Muistuttavat, että demokratia ei voi kehittyä ilman naisia. Sen takia paikallisella, alueellisella,
kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla tulee ottaa käyttöön kaikki
tarvittavat keinot, jotta saavutetaan naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen
päätöksentekoon;
2. Vaativat maiden hallituksia ja eurooppalaisia toimielimiä varmistamaan, että naisten ja
miesten välinen tasa-arvo on keskeinen osa eurooppalaisia arvoja ja yhteisöjä. Siksi tasa-arvo
on asetettava poliittisten ohjelmien keskiöön ja otettava huomioon asianomaisessa
politiikassa ja lainsäädännössä;
3. Kehottavat eurooppalaisia paikallis- ja aluehallintoja, antamaan virallisen sitoumuksensa
tasa-arvon puolesta allekirjoittamalla Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta paikallishallinnossa. CEMR julkaisi peruskirjan vuonna 2006 ja sen on
allekirjoittanut tähän päivään mennessä 1 500 paikallis- ja aluehallintoa;
4. Edistävät työnantajina ja palveluntarjoajina sukupuolten tasa-arvoa tukeakseen naisten
ammatillisen tilanteen parantamista ja antaakseen tunnustusta heidän panokselleen
taloudessa;
5. Kehottavat peruskirjan allekirjoittajia tekemään konkreettisia poliittisia toimenpiteitä
edistääkseen tasa-arvoa alueellisesti ja paikallisesti; käyttämään CEMR:n Observatorysivuston1
tarjoamia keinoja eri maiden paikallis- ja aluehallinnoille toimivallan mukaisesti; ja
varmistamaan riittävät varat ja henkilöresurssit toteutusta varten;
6. Tuomitsevat väkivallan, jota naiset joutuvat vielä nykyäänkin kokemaan: kaikkea julkisesti tai
yksityiselämässä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on taisteltava ja se on saatava
loppumaan, mukaanlukien myös ihmiskauppa, seksuaalinen hyväksikäyttö, perheväkivalta ja
kaikki muu ihmisoikeuksien vastainen toiminta;
7. Vetoavat maiden hallituksiin ja eurooppalaisiin toimielimiin, jotta yhteiset
toimintaperiaatteet ja lainsäädännöt omaksuttaisiin sukupuoleen kohdistuvan väkivallan
estämiseksi ja uhrien suojelemiseksi ja tukemiseksi; vetoavat maiden hallituksiin, jotta ne
ratifioisivat Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja
perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (Istanbulin yleissopimus);
8. Ottavat huomioon kuntiin saapuvat sotaa ja vainoa pakenevien naisten ja lasten
erityistarpeet; varmistavat, että pakolaisnaiset saavat asiaankuuluvan vastaanoton ja avun, ja
että kaikenlainen väkivalta ja syrjintä estetään;
9. Osoittavat halukkuutta tehdä yhteistyötä saavuttaakseen YK:n Agenda 2030:n tavoitteen 5,
jolla pyritään saavuttamaan sukupuolten tasa-arvo ja voimaannuttamaan naiset ja tytöt.

( 783 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Seuraava> >>