25.11.2010 
perjantai, marraskuu 26, 2010, 05:45
KOKOOMUKSEN NAISTEN LIITTO

Tasa-arvo kannattaa aina

Kun naisia ja miehiä kohdellaan tasa-arvoisesti, antaen samat mahdollisuudet, voittaa koko Suomi. Kannustava yhteiskunta on sellainen, jossa sukupuoli ei ole este eikä etu, vaan naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet elää, hoivata ja osallistua työelämään. Yksinkertaisesti tehdä valintoja elämässään ja kohdata kannustusta.
1. Perhevapaan kustannusten jakaminen tasapuolisesti naisten ja miesten kesken
Perheellistyminen ei ole sairaus eikä ole oikein, että pienen lapsen hoidosta aiheutuvat kustannukset ohjautuvat nyt pääasiassa naisvaltaisten alojen maksettavaksi. Kyseessä ei ole uusi kustannus, vaan kulu, jonka maksaa tällä hetkellä naisvaltaiset alat. Tuottavuutta parannettaessa ja työuria pidennettäessä naisvaltaisilla aloilla on lähtökohtainen kilpailuhaitta perhekustannuksista johtuen. Tämä kustannus tulee ottaa suomalaisten yhteisesti kannettavaksi.
[malli]
2. Perhevapaajärjestelmän tulee tukea paremmin isyyttä – perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistus
Isät ovat aliedustettuja pienten lasten elämässä. Pohjoismaista suomalaiset isät ovat useimmin isyysvapaalla edes päivän, mutta käyttävät vähiten aikaa isyysvapaalla. Nyt on aika tukea isyyttä uudistamalla perhevapaa tasa-arvoisemmaksi.
Isyysvapaa tulee pidentää äitiysvapaan mittaiseksi. Yhteiskunnan tulee antaa viesti isille, että heidän vastuu lapsesta on yhtä tärkeä kuin äidinkin. Mahdollisuudet perhevapaisiin tulee olla yhdenmukaiset riippumatta vanhempien sukupuolesta. Myös yrittäjien, yksinhuoltajien ja samaa sukupuolta olevien vanhempien erityistilanteet tulee ottaa huomioon perhevapaata uudistettaessa.
Isiä tarvitaan enemmän lapsen arkeen kantamaan hoivavastuuta. On lapsen etu saada hoivaa tasapuolisesti kummaltakin vanhemmalta. Yksinhuoltajien, yrittäjien ja samaa sukupuolta olevien perheiden erityistilanne tulee huomioida perhevapaajärjestelmää uudistettaessa.
3. Työurien pidentäminen riippuu sukupuolesta
Perhevapaiden kasaantuminen nimenomaan naisille lyhentää heidän työuraansa sekä pienentää tulevaa eläkettä.
Työurien pidennys hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi ja rahoittamiseksi tulee aloittaa parantamalla työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
Erityisesti nuorten naisten sairaseläkkeiden ja mielenterveyshoidon tarpeen kasvu tulee katkaista. Ennaltaehkäisy tulee tehdä teoiksi: Työnohjaus tulee saada Kela-korvauksen piiriin.
4. Lisää joustoja työelämään
Työn tulee joustaa perheen tilanteen mukaan. Samaan aikaan, kun työuria pidennetään, tulee mahdollistaa läheisen hoitaminen kotona esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Osa-aikatyön mahdollisuus on tuotava arjeksi työelämässä ja tuotava työaikapankit todellisiksi keinoiksi sovittaa työ elämäntilanteen mukaan.
Isoin työ on edessä työelämän päättäjillä paikalliselta valtakkasvaunnalliselle tasolle, jotta byrokratian sijaan siirrytään joustavampaan työelämään.
5. Lisää naisyrittäjiä
Työllistävä ja luova yritys luo hyvinvointia
. Edelleen yrittäjistä vähemmistö on naisia, noin kolmannes kaikista yrittäjistä. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän yrittäjyyttä perinteisillä naisvaltaisilla aloilla, kuten hyvinvointipalvelusektorilla. Työllistämisen esteitä tulee purkaa ja parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa, jotta toimeentulon turvaverkko sillekin, joka uskaltaa koittaa siipiään. Naisyrittäjyyttä tukemaan tarvitaan yrittäjyyskasvatusta kouluissa sekä naisverkosto tukemaan yksinyrittäviä tai yrittäjiksi aikovia naisia.
6. Lisää naisjohtajia
Oy Suomi Ab ei pysty tuottamaan tasapuolisesti nais- ja miesjohtajia. Tämä vika on korjattava, sillä noin 20% kunnanhallitusten puheenjohtajista on naisia. 17% pörssiyritysten hallituksen jäsenistä on naisia. Noin 12% kunnanjohtajista on naisia.

Tarvitaan lisää naisten johtajakoulutusta, isien vastuuta lastenhoidosta ja naisille rohkaisua, jotta nainen hakeutuu johtajatehtäviin ja tulee valituksi johtajaksi. Naisjohtajia syntyy, kun naisten vastuuta muun kuin työelämän pääasiallisesta vastuusta jaetaan tasapuolisemmin myös puolisoille.
7. Väkivaltaa on vähennettävä kaikilla elämänaloilla
Suomi on väkivaltainen maa
. Nakkikioskitappelu on tuttua miesten kesken, perheväkivallan uhreina on usein nainen ja lapsi. Väkivalta riippuu sukupuolesta, mutta niin naiset kuin miehet sitä kohtaavat.
Perheväkivalta maksaa enemmän kuin sen ehkäiseminen. Jokainen väkivallan vastaiseen työhön sijoitettu euro siis säästää henkisiä ja rahallisia resursseja sairaspoissaolojen ja terveydenhuollon osalta. Asenneongelmasta on päästävä eroon ja ryhdyttävä tositoimiin.
Seuraavalla vaalikaudella on suunnattava rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan valtion ja kuntien kassoista. Tämä sijoitus kannattaa, sillä se tienaa euroja käyttöön tulevaisuudessa.
8. Koulut ikkunoita tulevaisuuteen
Tasa-arvoinen koulutus luo pohjaa hyvinvoinnille
. Koulupolku ei saa lannistaa, vaan työelämään tulee siirtyä terveitä, hyvän itsetunnon omaavia ja osaavia nuoria.
Yksi ja sama ei ole paras jokaiselle. Sen vuoksi on tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa tuetaan lahjakkuutta sekä annetaan tukea sitä tarvitsevalle sekä luovutaan ennakkoluuloista ja koulukiusaamisesta. Onnistumisen tulee kuulua koulun arkeen, oli kyse tiedoista, taidoista, luovuudesta tai sosiaalisista kyvyistä. Kilpailukyky syntyy onnistumisesta ja mahdollisuudesta olla parhaimmillaan.

( 700 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | Seuraava> >>