27.3.2011 
sunnuntai, maaliskuu 27, 2011, 12:50
Maanantain kaupunginhallituksessa: mm.

- Teijon teollisuusalue asemakaava

http://salo.tjhosting.com/kokous/2011789-4.HTM

http://salo.tjhosting.com/kokous/2011789-4-25452.PDF

- Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010

http://salo.tjhosting.com/kokous/2011789-12.HTM

Salon seudulla tapahtui vuosien 2005–2009 aikana poliisiin
tilastojen mukaan noin 650 tieliikenneonnettomuutta
vuosittain. Onnettomuuksista 15 % johti henkilövahinkoon
eli loukkaantumiseen tai kuolemaan. Asukaslukuun
suhteutettuna onnettomuuksia tapahtuu n. 60 %
enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Henkilövahinkoon
johtaneita onnettomuuksia tapahtuu n. 20 %
valtakunnan keskiarvoa enemmän.
Salon seudulla eläinonnettomuudet ovat varsin yleisiä.
Peuraonnettomuuksia oli reilu kolmasosa kaikista onnettomuuksista
ja lisäksi hirvionnettomuuksia oli 5 %.
Kaikki peura- ja hirvionnettomuudet tapahtuivat maanteillä.
Peuraonnettomuudet johtavat vain harvoin henkilövahinkoihin.
Suurin osa (71 %) onnettomuuksista ja etenkin vakavimmat
onnettomuudet tapahtuivat maanteillä. Onnettomuudet
tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa
eli päivänvalolla, poutaisella säällä ja tienpinnan ollessa
kuiva.
15-21–vuotiaat nuoret olivat muun maan tavoin usein
osallisena onnettomuudessa. Nuorten onnettomuudet
ovat myös vakavampia kuin aikuisilla. Mopo-onnettomuuksien
määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina.
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista yleisempiä
ovat olleet
• yksittäisonnettomuudet 39 %
• kevyen liikenteen onnettomuudet 27 %
• risteämisonnettomuudet 8 %
• kääntymisonnettomuudet 7 %
• kohtaamisonnettomuudet 6 %
Onnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja surua.
Kunnille liikenneonnettomuudet merkitsevät myös
taloudellisia menetyksiä. Liikenneviraston käyttämän
onnettomuuskustannusmallin mukaiset liikenneonnettomuuksien
yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon
johtaneissa onnettomuuksissa noin 471 000 euroa ja
omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin
2 700 euroa.
Salon seudulla tapahtuneet onnettomuudet maksavat
vuosittain noin 48 miljoonaa euroa, joista kunnat maksavat
noin 15–20 % eli noin 7-9 miljoonaa euroa vuodessa.
Kuntien kustannukset kohdistuvat pääasiassa
terveys- ja sosiaalitoimelle.

Hyvää työtä. Harmitamaan jää se, että Salon seutukunnan yhdistymisen myötä mukana olevista, liittyneistä kunnista ei ole raportoitu tietoja eikä ongelmakohteita.

Kaupungin sivuilta löydät myös hallinto- ja päätöksenteon alueelta pöytäkirjat mm. Tasa-arvotyöryhmän kokouksista. Viimeisin pöytäkirja on liitetty.
http://www.salo.fi/hallintojapaatoksent ... ytakirjat/
( 980 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | Seuraava> >>