7.7.2017 
perjantai, heinškuu 7, 2017, 05:47
** 06.07.2017 PIETIK√ĄISEN SIRPALTA TERVEISI√Ą
------------------------------------------------------------
* Euroopan kansalaisen palkinto saamelaisten oikeuksia ajavalle yhdistykselle
* Monikansallisten yhtiöiden maakohtaiset tuloverotiedot julkisiksi
* EU kansalaisten oikeudet Britanniassa turvattava
* Tuotteiden tulee kestää ja niiden pitää olla myös korjattavissa
* EU:lle tiukempi linja Norjan valaanpyyntiin
* Yhteistyötä Turkin kanssa, mutta ei perusoikeuksien kustannuksella
* Tavattavissa Suomessa: Tampere, Porin SuomiAreena, Lahti, Hämeenlinna

Euroopan kansalaisen palkinto saamelaisten oikeuksia ajavalle yhdistykselle

Kaksikymmentä vuotta saamelaisten sosiaali- ja terveysalan tarpeita ja oikeuksia edistänyt SámiSoster ry saa Euroopan parlamentin myöntämän tämän vuoden Euroopan kansalaisen palkinnon. Palkinnonsaajaksi ehdottamani yhdistys valvoo ja edistää saamelaisten asemaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja järjestää muun muassa vertaistukea, leirejä, ryhmätoimintaa ja sukupolvien välistä kanssakäymistä. Palkintoperusteluissa nostetaan erityisesti esiin yhdistyksen Muittohallat-hanke saamelaisten muistisairaiden ja heidän perheidensä toimintakyvyn ja vireyden tukemiseksi.

Muittohallat-hankkeessa ja S√°misosterin toiminnassa ylip√§√§ns√§ yhdistyv√§t saamelaisten ja ik√§ihmisten ihmisarvon ja perusoikeuksien suojelu. Perusoikeudet kuuluvat kaikille ja kaikkialla. Ne ovat luovuttamattomia ja jakamattomia. Niit√§ ei voi kenelt√§k√§√§n ottaa pois ‚Äď ei viranomaisen p√§√§t√∂ksell√§, eik√§ henkil√∂n omalla suostumuksella. Oikeuksien pit√§√§ my√∂s toteutua samanaikaisesti. Yksi oikeus ei ole t√§rke√§mpi kuin toinen.

Tutkimusten mukaan vanhenevat ihmiset saavat suhteellisesti vähemmän ja huonompia palveluja kuin nuoremmat ikäryhmät. Vanhenevan ihmisen oikeuksia loukataan, kun hänen itsemääräämisoikeuttaan rajoitetaan. Ikäihmisillä tulee olla oikeus hyvään elämään ja oikeuteen päättää omista asioistaan. SámiSosterin toiminnan ytimessä on ihmisarvoisen vanhenemisen takaaminen ja ylläpitäminen.

Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten oikeudet tarvitsevat nykyistä parempaa suojaa, sillä niihin kohdistuu jatkuvia uhkia ja loukkauksia. On ehdottoman tärkeää, että alkuperäiskansoilla on oikeus saada palveluja ja tukea omalla kielellään. SámiSoster on toiminnallaan pitänyt huolen saamenkielisten terveyspalveluiden ja vertaistuen tarjonnasta ja saatavuudesta.

Nyt Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella avautuu uusia mahdollisuuksia ottaa saamelaisten oikeudet yhä vahvemmin esiin. Myös EU:lla tulisi olla vahvempi rooli alkuperäiskansojen oikeuksien valvomisessa. Tänä keväänä valmistelemassani Euroopan parlamentin kannassa EU:n arktiseen politiikkaan huomioidaan saamelaisten oikeudet. Parlamentti ehdottaa muun muassa Brysseliin perustettavaksi saamelaisten omaa edustustoa, jossa voitaisiin puolustaa saamelaisten intressejä Unionin arktisen politiikan, koheesiopolitiikan tai vaikkapa kulttuuriperinnön säilyttämiseen tähtäävien ohjelmien osalta.
Euroopan kansalaisen palkinnonjakotilaisuudessa

Monikansallisten yhtiöiden maakohtaiset tuloverotiedot julkisiksi

Tiistaina otettiin askel eteenpäin taistelussa veronkiertoa ja epäselviä verotusjärjestelyitä vastaan. Parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa suuret monikansalliset yhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan julkisesti, kuinka paljon ne maksavat tuloveroa maittain. Tullessaan voimaan, uudet säännöt lisäävät avoimuutta ja kannustavat monikansallisia yhtiöitä välttämään pöytälaatikkoyritysjärjestelmiä ja maksamaan veronsa sinne minne kuuluukin.

On arvioitu, että EU-jäsenvaltioilta jää verovilpin ja veronkierron takia vuosittain jopa tuhannen miljardin euron verotulot saamatta. Luottamus yhteiskuntiimme rapistuu, ellei verojärjestelmiä saada läpinäkyviksi ja tasapuolisesti kaikkia kohteleviksi. Yhtiöveron välttelystä aiheutuvan verohukan osuuden on arvioitu olevan 50-70 miljardia euroa vuodessa. Nyt äänestetyt raportointivelvoitteet ovat uusi tehokas työkalu verovälttelyn kitkemiseen. Yhtiöt joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa vuodessa joutuvat vastedes julkaisemaan tuloverotiedot niin kunkin EU-jäsenvaltion kuin myös unionin ulkopuolisen verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta. Verotietojen julkaisu EU:n ulkopuolisilta alueilta on erityisen tärkeää kehitysmaiden kehityksen kannalta. Laajamittainen verovuoto kehitysmaissa on estänyt luomasta ja vahvistamasta kansalaisoikeuksia ylläpitäviä instituutioita, kun veropohja on pysynyt heikkona.

Vaikka nyt hyväksytty mietintö onkin askel oikeaan suuntaan, jäi parlamentin kannasta uupumaan kunnianhimoa. On arvioitu, että hyväksytty 750 miljoonan euron alaraja johtaa noin 6000 EU:n alueella toimivan monikansallisen yhtiön, joista 2000 eurooppalaisia ja 50-60 suomalaisia, päätymiseen raportointivelvollisuuden piiriin. Käytännössä tämä korkea alaraja tarkoittaa kuitenkin sitä, että säännöt eivät koske jopa noin 90 % maailman monikansallisista yhtiöistä. Olisikin ollut suotavaa, että alaraja olisi asetettu 40 miljoonaan euroon, ja näin ollen tuotu kaikki merkittävän kokoiset yhtiöt sääntöjen piiriin ja luotu yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Seuraavaksi asia etenee parlamentin ja neuvoston välisiin neuvotteluihin, joista on tulossa vaikeat. EU-jäsenmaiden asenne on ollut valitettavan vastahakoinen verotuksen avoimuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja parlamentin onkin pysyttävä tiukkana avoimuutta lisäävien vaatimuksiensa osalta.

Liput liehuvat Strasbourgissa
© European Union 2017 - European Parliament

EU-kansalaisten oikeudet Britanniassa turvattava

Pääministeri Theresa Mayn toissa viikolla Eurooppa-neuvostossa esittelemä ehdotus Britanniassa asuvien EU-kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi brexitin jälkeen jättää paljon toivomisen varaa. Kysymys on vihdoinkin alkaneiden brexit-neuvotteluiden asialistan ensimmäisenä. Onkin selvää, että se, kuinka asia ratkaistaan, Tämän keskustelun sävy ja tahtotila tulee antamaan suunnan koko vajaat kaksi vuotta kestäville neuvotteluille.

May lupasi, että Britanniassa asuvat EU-kansalaiset, jotka ovat rakentaneet elämänsä ja kotinsa saarivaltioon, saisivat jatkossakin jäädä sinne. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että ne EU-kansalaiset, jotka ovat asuneet maassa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tiettyyn, vielä määrittelemättömään päivään mennessä saisivat pysyvän oleskeluluvan. Pelkona kuitenkin on, että noin 3 miljoonasta EU-kansalaisesta tulisi toisen luokan asukkeja, joilla olisi vähemmän oikeuksia kuin Britannian kansalaisilla. EU-kansalaiset menettäisivät EU:n tuomioistuimen suojelun, heidän oikeuttaan tuoda perheenjäseniä Britanniaan rajoitettaisiin, eivätkä he voisi muuttaa ulkomaille yli kahdeksi vuodeksi menettämättä oleskelulupaansa Britanniassa. Todennäköisesti he eivät myöskään olisi oikeutettuja äänestämään missään Britannian vaaleissa.

Mayn tarjous jää kauaksi EU:n ehdotukseen verrattuna. EU on tarjonnut EU:n alueella asuville briteille elinikäisen lupauksen heidän nykyisten oikeuksiensa täydellisestä säilyttämisestä. Tarjoukseen sisältyy myös oikeus vapaaseen liikkuvuuteen brexitin jälkeen.

EU-j√§senmaat ovat pysyneet yhdess√§ rintamassa brexit-neuvottelija Michel Barnierin takana. √Ą√§nenpainot Britannian tarjouksen suhteen ovat olleet pettyneit√§, mutta odottavaisia. J√§√§kin n√§ht√§v√§ksi, kuinka pian Mayn heikko hallitus joutuu joustamaan ja parantamaan ehdotustaan turvaten EU-kansalaisten oikeudet vahvemmin.
EU:lle tiukempi linja Norjan valaanpyyntiin

Parlamentti esitti torstaina täysistunnossa komissiolle suullisen kysymyksen EU-satamien käytöstä valaanlihan kaupassa Norjan ja Japanin välillä ja unionin mahdollisuuksista vaikuttaa siihen, että Norja lopettaisi kansainvälisen oikeuden vastaiset valaanpyyntikäytäntönsä. Kysymyksen esitti joukko meppejä kaikista poliittisista puolueista. Vastasin oman puolueeni osalta kysymyksen valmistelusta ja esittämisestä.

Kansainvälinen valaanpyyntikomissio (IWC) asetti maailmanlaajuisen kaupallista valaanmyyntiä koskevan kiellon jo vuonna 1986. Tästä huolimatta Norja jatkoi valaanpyyntiä ja aloitti kaupallisen valaanpyynnin uudelleen vuonna 1993. Tätä ennen maa oli esittänyt IWC:n kieltoa koskevan virallisen vastalauseen sekä CITES-luetteloa koskevia varaumia, joiden vuoksi se katsoo, että se voi asettaa omat saalisrajoituksensa. Norja nosti valaanpyyntikaudella 2017 Pohjois-Atlantin lahtivalaiden pyyntikiintiön 999 valaaseen (2016 vastaava kiintiö käsitti 880 valasta). Useat kansalaisjärjestöt ovat raportoineet Norjan valaanlihan viennin kasvaneen huomattavasti viime vuosina. Osa tästä viennistä tapahtuu EU:n satamien kautta. Esimerkiksi Animal Welfare Instituten mukaan pelkästään lokakuussa 2016 norjalaisia valasperäisiä tuotteita vietiin Japaniin 2 948 kiloa, ja tuotteet kulkivat ainakin kolmen EU:n sataman kautta. Valaanlihan kuljetus EU:n satamien kautta on periaatteessa sallittua,
mikäli lähetysten mukana on voimassaolevat CITES-asiakirjat. CITES on kansainvälinen sopimus, joka säätelee ja rajoittaa uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa.

Kysymyksessään parlamentti kovistelee komissiolta tietoja EU-satamien kautta kulkevien valaanlihakuljetusten määristä ja siitä, onko kaikkiin kuljetuksiin ollut liitettynä tarvittavat asiakirjat. Tämän lisäksi komissiota pyydetään arvioimaan mahdollisuutta kieltää valaanlihan kauttakulku EU-satamien kautta täysin siinä tapauksessa, ettei Norja suostu liittymään kansainvälisiin sopimuksiin, vaan jatkaa pyyntikäytäntöjään huolimatta siitä, että pyynnin kohteena olevat valaslajit on selkeästi määritelty uhanalaisiksi.

Keskustelu jatkuu parlamentin päätöslauselman muodossa syyskuussa. EU:n tulisi toimia tässä aktiivisesti Norjan suuntaan ja aidosti siirtyä kohti valaanlihan kuljetusten kieltoa unionin satamien kautta siinä tapauksessa, ettei Norja muuta asiassa käytäntöjään.
Tuotteiden tulee kestää ja kuluttajan pitää olla mahdollista myös korjata rikki menneet tuotteet

Parlamentin täysistunto otti tiistaina kantaa kestävämpien, korjattavien ja tuunattavien tuotteiden puolesta. Tällä hetkellä tuotetiedoissa on tuotteiden eliniän ja korjattavuuden osalta vielä vakavia puutteita ja koska kuluttajat eivät usein voi yhdistää tuotteen hintaa sen laatuun, he ostavat helposti kaikkein edullisimpia tuotteita. Tämän lisäksi tuotteiden korjattavuus ontuu: Vuoden 2014 Eurobarometrin mukaan 77 prosenttia EU-kansalaisista haluaisi mieluummin korjata laitteensa kuin ostaa uusia, mutta he joutuvat kuitenkin viime kädessä ostoksille, koska vanhan tuotteen huolto ja korjaaminen tulisivat liian kalliiksi, tai koska korjaamiseen tarvittavia varaosia ei ole enää saatavilla.

Tuotesuunnittelu on aidon kiertotalouden saavuttamisessa avainasemassa. Tuotannon alkup√§√§ss√§ tehdyt p√§√§t√∂kset tuotteen ominaisuuksista, kierr√§tett√§vyydest√§, kemikaaleista, materiaaleista ja muista keskeisist√§ osa-alueista vaikuttaa siihen, kuinka pitk√§ tuotteen elinkaari on ja mit√§ sille k√§y elinkaarensa lopussa. Samaan aikaan keskeist√§ on tiedottaa kuluttajia mahdollisuuksista korjata ja p√§ivitt√§√§ tuotetta ‚Äď sek√§ tuotteen keskim√§√§r√§isest√§ elini√§st√§.

Oma-aloitemietinnössään parlamentti suosittaakin muiden muassa, että EU-alueella otettaisiin käyttöön uudet, tuoteryhmäkohtaiset kestävyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka takaisivat kestävät, helposti korjattavat ja laadukkaat tuotteet. Lisäksi parlamentti painottaa, että keskeisten varaosien on oltava saatavilla kohtuulliseen hintaan. Tämän lisäksi parlamentti pyytää komissiota selvittämään mahdollisuutta luoda uusi, vapaaehtoinen eurooppalainen merkintä, josta selviäisi tuotteen kestävyys, ekologinen suunnittelu, mahdollisuus osien muuttamiseen ja tuotteen korjattavuus.
Yhteistyötä Turkin kanssa, mutta ei perusoikeuksien kustannuksella

Turkin jäsenneuvotteluita on käyty vuodesta 2005 lähtien, mutta laihoin tuloksin. Marraskuussa 2016 Euroopan Parlamentti ilmaisi kannattavansa Turkin liittymisprosessin jäädyttämistä. Valitettavasti kehitys on mennyt koko ajan huonompaan ja huolestuttavampaan suuntaan. Tämän seurauksena parlamentti kehotti torstaina äänestetyssä mietinnössään keskeyttämään liittymisneuvottelut Turkin kanssa, mikäli perustuslakipakettiuudistukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioitus on kirjattu EU:n perussopimuksiin. Näistä ei pidä tinkiä. Perusvapauksien heikentämistä ei pidä sallia minkään haasteen tai poikkeustilan nojalla.

Tilanne Turkissa kärjistyi vuosi vallankaappausyritykseen. Epäonnistuneen yrityksen jälkeen Turkissa julistettiin poikkeustila. Sen nojalla toteutetut toimenpiteet ovat olleet suhteettoman voimakkaita. Poikkeustila rajoitti kampanjointimahdollisuuksia huhtikuussa pidetyn kansanäänestyksen yhteydessä. Vähemmistöihin kohdistuneen vihapuheen ja hyökkäysten kasvu, keskustelut kuolemanrangaistuksen uudelleenkäyttöönotosta ja merkit ilmaisuvapauden rajoittamisesta ovat niinikään huolestuttavia kehityssuuntia.

EU:n ja Turkin yhteisiä haasteita ei kuitenkaan voi olla huomioimatta. Jatkuva yhteistyö Turkin kanssa on olennaista EU:n alueellisen vakauden kannalta. Turkissa on maailman suurin pakolaisväestö, johon kuuluu YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) mukaan lähes kolme miljoonaa rekisteröityä pakolaista Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Toimet ihmisten salakuljetuksen kitkemiseksi ovat kaikkien eduksi.

EU:n on hyvä ylläpitää keskusteluyhteyttä Turkin kanssa. Vuoropuhelua on mielekästä hakea ei pelkästään hallituksen tasolla, vaan opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihdon ja kansalaisyhteiskuntayhteistyön muodossa. Myös jäsenneuvotteluita voidaan jatkaa tulevaisuudessa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tämän hetkinen ongelma koskee Turkin hallitusta ja jatkuvasti huonompaan suuntaan mennyttä perusoikeuksien kunnioitusta. Huonosta hallinnosta ei voi syyttää eikä rankaista kaikkia turkkilaisia. Jäsenneuvotteluihin voidaan palata, jos ja kun Turkki toivottavasti taas palaa oikeusvaltioperiaatteiden piiriin.

Mukavaa kesää! Seuraava uutiskirje tulee syyskuussa!

Tavattavissa Suomessa:

Lauantai 8.7. Klo 11
EU-keskustelutilaisuus, Tammelan tori, Tampere

Maanantai 10.7. Klo 13.30
Mitä Suomi syö 2040- paneelikeskustelu, SuomiAreena, Yrjönkatu 22, Pori

Maanantai 10.7. Klo 11.45
Marttojen ruokaseminaari, SuomiAreena, Siltapuistokatu 14, Pori

Maanantai 10.7. Klo 15.15
Kansanvalistusseuran paneelikeskustelu, SuomiAreena, Yrjönkatu 22, Pori

Tiistai 11.7. Klo 14.30
Marttojen Torivartti, SuomiAreena, Torilava, Pori

Tiistai 11.7. Klo 15.15
Sitran ja Lääkäriliiton paneelikeskustelu, SuomiAreena, Puuvillan kauppakeskus, Pori

Tiistai 11.7. Klo 17
Muistiliiton paneelikeskustelu, SuomiAreena, Kaupungintalon piha, Pori

Keskiviikko 12.7. Klo 13.30
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi- paneelikeskustelu, SuomiAreena, Satakunnankatu 3, Pori

Torstai 13.7. Klo 10
Finanssiala ry:n paneelikeskustelu, SuomiAreena, Antinkatu 5, Pori

Torstai 13.7. Klo 11.20
Aivojen hyvinvointi- paneelikeskustelu, SuomiAreena, Kansalaistori, Pori

Torstai 13.7. Klo 15
Vaikuttava Sote, kaikkien etu!- paneelikeskustelu, Eteläranta 10, Pori

Perjantai 14.7. Klo 10
‚ÄĚ144. L√§pileikkaus Suomi-neidon tuloskunnosta kansainv√§lisill√§ areenoilla‚ÄĚ- keskustelutilaisuus, SuomiAreena, Raatihuoneenpuisto, Pori

Lauantai 19.8. Klo 13.30
Hyvä Koiruus-tapahtuma, Jokimaan Ravikeskus, Lahti

Lauantai 26.8. Klo 12
Suomen luonnon päivä, Aulangon näkötorni, Hämeenlinna

Lauantai 26.8. Klo 13.30
Katumajärven suojeluyhdistyksen 25-vuotisjuhla, Idänpään uimaranta, Hämeenlinna

http://www.facebook.com/sharer/sharer.p ... nnt-887965 Jaa (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Feuroparl%2Fkeskuun-uutiskirje-yhteiset-tavoitteet-yhteiset-pelisnnt-887965)
http://twitter.com/intent/tweet?text=He ... B6s+juhlaa: http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Feuroparl%2Fkeskuun-uutiskirje-yhteiset-tavoitteet-yhteiset-pelisnnt-887965 Tweet (http://twitter.com/intent/tweet?text=Hein%C3%A4kuun+uutiskirje+-+Kansalaisoikeuksista+huolta+ja+puhetta%2C+mutta+my%C3%B6s+juhlaa: http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Feuroparl%2Fkeskuun-uutiskirje-yhteiset-tavoitteet-yhteiset-pelisnnt-887965)
http://us3.forward-to-friend1.com/forwa ... a80722fb6e Ystävällesi uutiskirje? (http://us3.forward-to-friend1.com/forward?u=8cf26d9d2d809b1727008faa5&id=7f8d78ddc5&e=a80722fb6e)

============================================================

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen

( 333 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Seuraava> >>