17.12.2017 
sunnuntai, joulukuu 17, 2017, 06:12
Sirpan Pietikäisen terveiset
Syrjintään tulee pystyä puuttumaan ja perusoikeudet turvaamaan

Vuonna 1992, kirjattiin Maastrichtin sopimukseen käsite Euroopan Unionin kansalaisuudesta. Unionin kansalaisten kokemuksia siitä, miten kansalaisten oikeudet toteutuvat jäsenmaissa seurataan eri tavoin. Parlamentissa vetoomusvaliokunta näkee yhtäältä, minkälaisia haasteita kansalaiset edelleen kohtaavat. Komissio on kerännyt palautetta myös kansalaisyhteiskuntaa kuulemalla ja teettämällä kaksi tutkimusta unionin kansalaisuudesta.

Huolestuttavaa on, kuinka paljon syrjintätapauksia, perustuen sukupuoleen, kansallisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen, ikään, kieleen ja etniseen alkuperään, edelleen kohdataan. Lisäksi vetoomusvaliokunta on vastaanottanut lukuisia vetoomuksia, joissa käsitellään vammaisten henkilöiden arjessa ja työpaikalla kohtaamaa syrjintää ja ongelmia.

Kehitysvammaisten palvelusäätiön puolesta jätettiin vetoomusvaliokuntaan viime vuonna Suomen hankintalakia ja vammaisten asumisjärjestelyjen kilpailutusta koskeva valitus. Vetoomusvaliokunnan asiaa koskeva keskustelu pidettiin marraskuussa Brysselissä - nähtävissä täältä. EU lainsäädäntö jättää jäsenmaiden arvioitavaksi yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden kilpailutuksen. Monet EU-jäsenmaista ovat jättäneet nämä palvelut kilpailutuksen ulkopuolelle, koska palvelujen laadulla on erityismerkitys käyttäjien tarpeista johtuen, koska halutaan ylläpitää kolmannen sektorin osaaminen näiden palvelujen tuottajana ja koska palveluja tarvitsevien ryhmien erityistarpeille ei ole olemassa todellista markkinakysyntää käyttäjäryhmän ulkopuolella. Siksi niiden hankinta ei hyödy kilpailutuksesta. Lisää näkemyksiäni hankitalaista voi lukea täältä.

EU:n toimivaltaa ja keinoja puuttua perusoikeuskysymyksissä tulee vahvistaa. Valitettavasti tällä hetkellä, jäsenmaiden vastustuksesta johtuen, EU:n valtuuksia ei juurikaan työelämän ulkopuolella ole, kuten vammaisuuden tai iän perusteella tapahtuvan syrjinnän, tai palveluiden ja oikeuksien täydellisen puuttumisen tilanteissa.

Asian korjaamiseksi tarvitaan toimivallan antavaa, perusoikeudet takaavaa sekä perusturvan ja peruspalvelut turvaavaa lainsäädäntöä. Yhdenvertaisen kohtelun direktiivi ja perusturva- sekä peruspalveludirektiivi tarvitaan edelleen. On kaikkien etujen mukaista pystyä varmistamaan, että jäsenmaat kunnioittavat yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia.


Brexit: Neuvotteluissa tapahtunut edistystä

EU:n ja Britannian neuvottelijat julkaisivat viime viikolla selvityksen Brexit neuvotteluiden edistymisestä ja esittivät, että edistystä on vihdoinkin tapahtunut niin paljon, että toiselle neuvottelukierrokselle siirtyminen olisi mahdollista. Ensimmäisen kierroksen aiheita olivat kansalaisten oikeudet, Irlanti ja taloudelliset velvoitteet. Raportti jätti vielä paljon avoimia kysymyksiä, erityisesti liittyen Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaan.

Parlamentti äänesti keskiviikkona toiselle kierrokselle siirtymisen puolesta. Asiasta päättää virallisesti Eurooppa-neuvosto perjantaina pidettävässä kokouksessaan. Neuvotteluja tultaisiin jatkamaan ensimmäisen kierroksen aiheista, mutta nyt olisi mahdollista siirtyä keskustelemaan myös esimerkiksi kauppasopimuksesta.

Sovun on tarkoitus syntyä maaliskuuhun 2019 mennessä, minkä jälkeen parlamentin tulee vielä hyväksyä sopimus. Eli aikaa ei ole hukattavaksi ja paljon tärkeitä kysymyksiä on vielä avoinna. Sopimuksessa mikään ei ole varmaa, ennen kuin kaikesta on sovittu.

Parlamentin tiedote:
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/p ... parliament

Kansalaisten oikeudet (englanniksi):
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2017-12-12_qa_citizens_rights.pdf

( 258 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Seuraava> >>