4.3.2017 
lauantai, maaliskuu 4, 2017, 12:55


Perheen aikaa, lastenlasta vaalien. √Ąidille aikaa ratsastaa. Mummille mieluisaa puuhaa. Sukupolvien ketjua. Tehd√§√§n yhdess√§.
( 197 views )   |  permalink   |  

3.3.2017 
torstai, maaliskuu 2, 2017, 20:54
Tästä on kyse Kokoomuksen Perheet ja työelämä -julkaisussaKokoomus julkaisi tällä viikolla Perheet ja työelämä ?asiakirjan, joka kokoaa yhteen Kokoomuksen keskeiset perhettä ja työelämää koskevat linjaukset. Asiakirjatyö sai alkunsa Kokoomusnaisten puoluekokousaloitteesta ja asiakirjan valmistelua johti Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman. Lämmin kiitos kaikille asiakirjatyöhön osallistuneille!

Asiakirja koostuu kolmesta osasta: Kokoomuksen perhevapaamallista, varhaiskasvatukseen liittyvästä osiosta sekä perheiden sujuvaan arkeen liittyvistä ehdotuksista.

Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja perustuu Kokoomukseen arvoihin, kuten mahdollisuuksien tasa-arvoon, kannustavuuteen ja välittämiseen. Arvoihin, jotka yhdistävät suurta joukkoa suomalaisia.

Yhteiskunnan tukijärjestelmien on edistettävä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista ja vältettävä kannustinloukkujen muodostumista sekä turvattava lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään.

Suomessa synnytysikäiset naiset osallistuvat työelämään selvästi vähemmän kuin naiset muissa Pohjoismaissa. Tällä on suora yhteys naisten heikompaan urakehitykseen, ansiotasoon sekä lopulta työeläkkeisiin. Naisten työmarkkina-asema on huonompi siksi, että perhevapaiden kustannukset kasaantuvat naisia palkkaaville työnantajille.

PERHEVAPAAT

Perhevapaajärjestelmä on uudistettava viipymättä täällä vaalikaudella.

Kokoomuksen malli lisää perheiden valinnanvapautta ja kannustaa töihin. Malli myös edelleen mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kokoomuksen perhevapaamalli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti.

Perhevapaauudistuksessa ei ole kyse yksittäisten tukien sorvaamisesta tai leikkaamisesta vaan kokonaan uudesta kokonaisuudesta.

Suomella ei ole varaa muita Pohjoismaita alhaisempaan pienten lasten äitien työllisyysasteeseen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vanhempainvapaita on kehitetty voimakkaasti tasa-arvoisen vanhemmuuden suuntaan. Uudistus on järkevä niin naisten, lasten kuin kansantaloudenkin kannalta.

Kokoomuksen ehdotuksessa perhevapaat koostuvat:

- 5 viikon äidille maksettavasta odotusrahasta,

- vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille on kiintiöity 3kk sekä

- 6 kuukauden mittaisesta joustavasta hoitorahasta (800 e/kk), jonka vanhemmat voivat jakaa haluamallaan tavalla.

Täysimääräisenä tuet riittävät siihen asti, kunnes lapsi on 1,5 vuotias ja puolitettuina 3 vuotiaaksi asti. Puolitettunakin alin etuus on 400 e/kk, mikä pärjää nykyiselle kotihoidon tuelle tason ja keston osalta.

Ensimmäinen kuukausi ansiosidonnaista maksetaan korotettuna molemmille vanhemmille. Nykymallissa korotuksen saa vain äiti. Kokoomus haluaa lisätä perhevapaiden joustavuutta ja valinnanvapautta. Nykyisessä mallissa on liiankin tiukat raamit sille, milloin vapaita saa käyttää ja missä järjestyksessä. Kokoomuksen esityksessä etuuksien käyttämisen järjestystä ei ole säännelty. Esimerkiksi isä voi pitää ansiosidonnaista vanhempainvapaata vasta sen jälkeen, kun äiti on käyttänyt jo hoitorahaakin.

Uudessa mallissa vapaasti jaettavan osuuden voi käyttää esimerkiksi isovanhempi tai uusioperheen aikuinen jäsen. Perhevapaita voi käyttää kokopäiväisenä tai puolikkaana, esim. osa-aikaisen työn ohessa. Kaikki tämä lisää perheiden valinnanvapautta ja perhevapaa on paremmin yhdistettävissä vaihtuviin työtilanteisiin ja erilaisten perheiden tarpeisiin. Nykymallissa työllistyminen osa- tai väliaikaisesti ei ole kannattavaa.

Toivon hallitukselta ripeitä tekoja jo kevään kehysriihessä perhevapaiden uudistamiseksi. Ainoa syy jarruttaa perhevapaauudistusta on ideologinen halu pitää naiset kotona. Olisi hienoa, jos voisimme satavuotiaan Suomen kunniaksi saada yhdessä aikaan tämän merkittävän uudistuksen. Kokoomuksesta perhevapaiden uudistaminen ei jää kiinni.

VARHAISKAVATUS

Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton, laadukas, pedagoginen osapäiväinen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Jokaisella on oltava taustasta riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua ja löytää omat vahvuutensa. Varhaiskasvatus on elinikäisen oppimisen polun ensimmäinen askel ja OECD:n mukaan kaikkein vaikuttavinta koulutusta.

Ongelmana Suomessa on, että ne lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten, osallistuvat siihen vähiten. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen edetään askel kerrallaan. Ensimmäinen askel otettiin eilen 1.3., jolloin pienituloisten 2?3 hengen perheiden maksut laskivat.

PERHEIDEN SUJUVA ARKI

Perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen lisäksi perheen ja työn sujuvaan yhdistämiseen vaikutetaan esimerkiksi lastenhoitoavun palkkaamista helpottamalla ja työpaikkojen perheystävällisestä asenteesta huolehtimalla. Asiakirjan kolmannessa kappaleessa esitetään keinoja perheen ja työelämän sujuvampaan yhdistämiseen.

Perheet ja työelämä -asiakirjaan voit tutustua täällä: https://issuu.com/kokoomus/docs/perheet_ja_tyoelama_issuu


( 251 views )   |  permalink   |  

2.3.2017 
torstai, maaliskuu 2, 2017, 07:25
Tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä

Terveys-, vanhus- ja sosiaalipalvelut ovat
itsellemme, omaisillemme ja meille
kaikille avainpalveluja arjen sujumiseksi. Salon
kaupungin asukkaat ansaitsevat tasavertaisen
mahdollisuuden saada laadukkaita sosiaalija
terveyspalveluita. Vaativat tapaukset on
hyvä keskittää yliopistosairaalaan, mutta
Salon sairaalassa voidaan jatkossakin tarjota
erikoissairaanhoitoa. Salossa poliklinikkatoiminta on kehittynyttä ja leikkaussalit ovat nykyaikaiset. Tänne on hyvä keskittää osa operaatioista.
Lähipalvelusairaala on säilytettävä, ja hyvä hoito edellyttää osaavien ja motivoituneiden ammattilaisten lisäksi vuodeosastojen kunnostamista.
Kaupungin palvelujen laadukas ja tehokas
järjestäminen edellyttävät palvelujen
tarvitsijoiden ja käyttäjien näkökulmaa.
Vuorovaikutuksen ja kuulemisen väyliä ja
mahdollisuuksia pitää lisätä. Palveluihin
pääsyn kantavana ajatuksena on
esteettömyys. Lastensuojelun tärkeys pitää
tunnustaa ja sen toimivuudesta huolehtia.
Erityislasten palveluista tulee pitää huolta.
Vanhusten, työttömien ja syrjäytymisuhan alla
olevien yksinäisyyden torjuntaan käytetään
nykytekniikan, vapaaehtoistoiminnan ja
vertaistuen keinoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiä ei pidä jättää muualla päätettäväksi. Edunvalvontatyötä on tehtävä nyt ja tulevaisuudessa.

Talous on pystyttävä pitämään hallinnassa. Veroja ei pidä enää korottaa. Perheiden toimeentulolla on moninaisia vaikutuksia.
Syrjäytymisen kierre on katkaistava.

( 226 views )   |  permalink   |  

28.2.2017 
tiistai, helmikuu 28, 2017, 15:43

http://naisjarjestot.us9.list-manage2.c ... d6b7c9a3f3


** Naisjärjestöjen Keskusliitto: Kuntapäättäjiksi tarvitaan lisää naisia
------------------------------------------------------------
Tiedote 28.2.2017
Julkaisuvapaa 28.2.2017

Naiset ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Edellisissä kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli alle 39 prosenttia ja valituista noin 36 prosenttia. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Naisia valitaan myös kunnanvaltuustojen puheenjohtajiksi vähemmän kuin heidän osuutensa valtuutetuista edellyttäisi. Vuonna 2013 naisten osuus kunnanvaltuustojen 1. puheenjohtajista oli ainoastaan 28 prosenttia ja kunnanhallitusten puheenjohtajista noin 26 prosenttia.

Kunnat ovat kansalaisia lähimpänä olevia päätöksentekijöitä ja peruspalveluiden tarjoajia. Kunnilla on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan.

‚ÄĚOn oikeudenmukaista vaatia puolet p√§√§t√∂ksenteon paikoista naisille. Mit√§ monipuolisempi joukko ihmisi√§ kunnan asioista p√§√§tt√§√§, sit√§ paremmin tehdyt p√§√§t√∂kset huomioivat kuntalaisten erilaiset tarpeet ja edist√§v√§t my√∂s sukupuolten tasa-arvoa. My√∂s johtajien sukupuolijakaumaan tulee kiinnitt√§√§ huomiota.‚ÄĚ, sanoo Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliitto linjaa kuntavaalitavoitteissaan, että eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien naisten osuuden kuntien päätöksentekijöinä tulee kasvaa ja että naisia tulee olla nykyistä enemmän kuntien johtotehtävissä. Edellisissä kuntavaaleissa ulkomaalaistaustaisten naisten äänestysprosentti oli vain noin 20. Ulkomaalaistaustaisten naisten äänestysaktiivisuus ja osuus kuntavaaliehdokkaista on saatava nousuun.

Naisj√§rjest√∂jen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralf√∂rbund ry j√§rjesti 28.2.2017 media-aamiaisen toimittajille. Tilaisuus k√§sitteli sukupuolten tasa-arvon ajankohtaista tilannetta Suomessa sek√§ tasa-arvon merkityst√§ kuntavaaleissa ja kunnallisessa p√§√§t√∂ksenteossa. Tilaisuudessa esiteltiin Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet vuosille 2017‚Äď2021.

Linkki kuntavaalitavoitteisiin (http://naisjarjestot.us9.list-manage.com/track/click?u=893041777890e80e0d02ee830&id=1c74839355&e=d6b7c9a3f3) .

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Eva Biaudet 050 314 0205
Pääsihteeri Terhi Heinilä 040 530 5544
Järjestösihteeri Anniina Vainio 050 388 8868

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400 000 jäsentä. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen. Kuntavaalitavoitteet on laadittu yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.
( 338 views )   |  permalink   |  

28.2.2017 
tiistai, helmikuu 28, 2017, 15:37Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja julkistettiin eilen maanantaina.

Kokoomusnaisten esille nostamat tavoitteet perheiden työelämän tasa-arvosta ovat nyt Kokoomuksen tavoitteita.

¬ĒSuomalainen koulutusj√§rjestelm√§ on kansainv√§lisess√§ vertailussa
tasa-arvoinen ja esimerkiksi korkeakouluistamme valmistuvista yli puolet on naisia. Siitä huolimatta naisilla on usein vaikeuksia työllistyä, mikä heijastuu myöhempään ura- ja palkkakehitykseen. Vaikutus näkyy myös naisten miehiä pienempinä eläkkeinä. Työn ja perheen yhteensovittaminen ja yhtäläiset uramahdollisuudet ovat ennen kaikkea tasa-arvokysymys, mutta myös
merkittävä kansantaloudellinen asia. Naisten tasavertaisen
ty√∂markkina-aseman ja sujuvan urakehityksen n√§k√∂kulmasta on t√§rke√§√§, ett√§ vanhemmuudesta ty√∂nantajalle aiheutuvat kustannukset tasataan ja vanhempainvapaat jakautuvat nykyist√§ tasaisemmin.¬Ē

Perheet ja työelämä -asiakirjassa esitetyssä uudessa mallissa perhevapaat koostuisivat äidille maksettavasta odotusrahasta, vuoden pituisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille kiintiöitäisiin kolme kuukautta, sekä kuuden kuukauden pituisesta joustavasta hoitorahasta.

Kokoomus pyrkii myös edistämään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.
Muita ehdotuksia perheen ja työelämän yhteensovittamiseksi ovat esim. panostaminen lapsiperheiden kotipalveluun, palvelusetelin
käyttömahdollisuuksien laajentaminen, perheystävällisemmät työpaikat ja hoitoavun palkkaamisen helpottaminen.
( 274 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Seuraava> >>