22.5.2013 
keskiviikko, toukokuu 22, 2013, 19:00
http://www.slideshare.net/HeiniOikkonen ... map=%5B%5D
( 782 views )   |  permalink   |  

12.5.2013 
sunnuntai, toukokuu 12, 2013, 04:30
Sinä pienoinen
olet minulle rakas
sellaisena kun olet
Minä uskon sinuun
ja silmistäsi heijastuvaan
taivaan maahan
Vain rakkauden maassa muhevassa
jaksaa lapsi kasvaa
uuteen vuosituhanteen
vain rakkauden maassa
jaksaa lapsi uskoa ja toivoa.

Onnellista äitienpäivää !


( 560 views )   |  permalink   |  

9.5.2013 
torstai, toukokuu 9, 2013, 05:31
SOTE ja kuntarakenneuudistus - Lähtötilanne on vääristynyt

Terveyskeskukset kärsivät henkilöstöpulasta, yli 80 % potilaista jonottaa yli 2 viikkoa lääkärille pääsyä
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rahoituksessa epäsuhta – ennaltaehkäisyn puute aiheuttaa kuluja
Uudistaminen ja yksinkertaistaminen ovat keskeisimmät tehtävät
Liian moni apua ongelmiinsa ja vaivoihinsa etsivä kokee, että hän joutuu byrokraattisen järjestelmän vangiksi ja että vaikuttavan avun saamiseksi joutuu taistelemaan. Terveyskeskukset kärsivät mm. henkilöstöpulasta, ja yli 80 prosenttia potilaista joutuu jonottamaan yli 2 viikkoa päästäkseen terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Kansalaisten palveluissa on yhä enemmän alueellista epätasa-arvoa.
Terveydenhuolto on Suomessa järjestetty nurinkurisesti: erikoissairaanhoitoon on jouduttu satsaamaan, kun taas perusterveydenhuolto ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat pärjäilleet vähemmillä rahoilla. Keskeisimmät hyvinvointipalvelut tulee jatkossa saada toimiviksi ja laadukkaiksi ja jotta niitä on saatavilla riittävästi myös tulevaisuudessa, kun väestön ikääntyminen lisää väistämättä hoiva- ja hoitopalveluiden tarvetta.

Työssäkäyntialue, vastuukunta, hoitoketju – sote suomeksi
Uudistuksen lähtökohtana tulee olla riittävän vahva ja kantokykyinen kunta
Työssäkäyntialueen kautta luonnollinen yhteys sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Uudistus kattaa terveyskeskuspalvelut, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon

Lähtökohtana on riittävän vahva kunta tai kuntien muodostama alueellinen, toiminnallinen sote-alue, joka muodostuu työssäkäyntialueen ja arjen elinpiirin pohjalle.
Sote-alueen hallinto järjestetään pääasiassa vastuukuntamallilla, mutta kunnat voivat sopia kuntayhtymämallista. Sote-alue muodostuu kunnista, joista ainakin yhden asukasluku on vähintään noin 50 000. Yhdellä työssäkäyntialueella on vain yksi sote-alue ja yksi vastuukunta.
Sote-alueen järjestämisvastuu kattaa nykyiset terveyskeskuspalvelut, sosiaalihuollon tehtävät sekä erikoissairaanhoidon. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveystoimi linkittyvät toimivaksi kokonaisuudeksi eivätkä apua tarvitsevat joudu kärsimään palveluiden pirstaleisuudesta.
Jatkossa alle 20 000 asukkaan kunnilla ei ole mitään järjestämisvastuuta sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. 20 000–50 000 asukkaan kunnat voivat järjestää perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (so. palvelut, joita terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi järjestävät nykyisen lainsäädännön mukaan).
Muiden palveluiden osalta kunnan on kuuluttava sote-alueeseen. Yli 50 000 asukkaan kunnilla on täysi järjestämisvastuu kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Sote-alueen kaikki kunnat osallistuvat palvelutuotannon hallintoon ja rahoitukseen.
Uudistuksen aikataulu ja vastuujaot ovat jo selvillä
Erva (erityisvastuualue) sopii yhteistyön toteuttamisesta sote-alueiden kesken
Ervoja tulee koko maahan viisi
Sote-alueet aloittavat toimintansa 1.1.2017
Yliopistolliset sairaalat sote-alueen omistukseen ja hallintaan
Sote-alueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. Kunta ja palvelurakenneuudistuksen, Paras-lain, mukaiset yhteistoiminta-alueet puretaan. Nykyään sairaanhoitopiireillä oleva järjestämisvastuu lakkaa vuoden 2016 lopussa, ja se siirtyy laajan perustason palveluista vastaaville sote-alueille. Lähtökohtana on, että sote-alue vastaa jatkossa sairaanhoitopiireille nykyisin kuuluvista tehtävistä. Sairaanhoitopiirien henkilöstö, omaisuus ja vastuut siirtyvät pääsääntöisesti vastuukunnan omistukseen ja hallintaan.
Erityisvastuualueita (erva) muodostetaan viisi, ja jokainen sote-alue kuuluu yhteen niistä. Ervan keskeinen tehtävä on sote-alueiden toiminnan koordinaatio. Erva on kuntayhtymä, jonka jäseninä ovat sote-alueet ja jolla on hallitus. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta ja toisaalta välttää sote-alueiden päällekkäistä palvelutuotantoa. Erikseen vielä säädetään joidenkin palvelujen ja tehtävien kansallisesta keskittämisestä.
Viiden yliopistollisen sairaalan omistuksen ja hallinnan peruslähtökohtana on sairaalan siirtyminen sote-alueen omistukseen. Jos sote-alue toteutetaan vastuukuntamallilla, siirtyy sairaala vastuukunnan omistukseen ja hallintaan.

Kuntaperusteinen malli tähtää läpinäkyvyyteen, demokraattisuuteen ja tehokkuuteen
Palveluketjut selkeytyvät
Resurssit ja päätösvalta samalla tasolla
Kuntaperusteisella mallilla on monia etuja: se on läpinäkyvä, demokraattinen ja tehokas. Kun vahvempi kunta vastaa mahdollisimman laajasta palvelukokonaisuudesta, ovat palveluketjut selkeitä eikä apua etsivää turhaan pompotella luukulta toiselle tai siirretä jonosta toiseen. Samaan aikaan raha ja päätösvalta ovat samalla tasolla, jolloin kuntalaisten demokraattinen vaikuttaminen on luontevaa ja palveluiden käyttäjien ääni kuuluu palveluista päätettäessä.
Tällä mallilla sosiaali- ja terveyspalvelut pysyvät edelleen hyvin kiinteässä yhteydessä muiden hyvinvointia tuottavien palveluiden (rakentaminen ja liikenne, liikunta-, kulttuuri- ja sivistyspalvelut) kanssa.
Perustason alueet ja sote-alueet määritellään valtioneuvoston asetuksella. Alueiden muodostamisen kriteereistä kuullaan kuntia jo marraskuussa 2013 kuntarakennelaissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. Varsinainen asetus annetaan vuoden 2015 aikana. Kuntien ehdotukset sote-alueiksi pyydetään siten, että ne ovat valtioneuvoston käytettävissä vuoden 2014 loppuun mennessä. Sote-alueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017.
( 356 views )   |  permalink   |  

7.5.2013 
tiistai, toukokuu 7, 2013, 05:18
Se henkilö on rikas, jolla on
enemmän ystäviä kuin vihollisia,
ei pelkää ketään ja on niin kiireinen,
ettei hänellä ole aikaa arvostella
muita ihmisiä eikä heidän suunnitelmiaan.


Äitienpäiväviikko - Tiesithän, että Suomi on maailman paras maa äideille. Pohjoismaissa äitien asiat ovat hyvin. Taasen kymmenen heikointa asemaa menevät Saharan eteläpuoleisen Afrikan maille.
Näin viestittää Pelastakaa Lapset - järjestö. Kongon demokraattinen tasavalta on äideille rankin paikka elää.

Kuntalaiskuulemisten perään huutelen. En voi ymmärtää, että kuntalaisten ajatuksia kuullaan vasta syksyllä kun päätöksetkin tehdään. Nyt on kuntalaiskuulemisten aika. Juuri kuntalainen on se jonka mielipitellä on merkitystä. Tyytyväisyyttä tulee kartoittaa. Palvelut merkitsevät kuntalaisille paljon. Kun rankasti leikataan, tyytymättömyys lisääntyy. Minusta nyt on aika kuunnella. Syksyllä se on jo myöhäistä. Avointa viestiä vaan tulemaan, ei tässä muu auta.

( 600 views )   |  permalink   |  

29.4.2013 
sunnuntai, huhtikuu 28, 2013, 23:36
Perusterveydenhuollon resursseja on vahvistettava

Erikoissairaanhoito kärvistelee säästöpaineissa. Tehtäviä siirretään enenevässä määrin perusterveydenhuoltoon. Sote-selvitykset ja kuntarakenteet elävät omaa elämäänsä. Ratkaisuja ei näy, ei kuulu.
Lääkäripako perusterveydenhuollosta on saatava loppumaan. Ammattilaiset terveyden- ja sairaanhoidossa haluavat keskittyä olennaiseen, potilaaseen. Työkenttää on riittävästi. Henkilökunta palaa loppuun, muistetaanko heitä. Ei. Työtä vähätellään. Potilaat arvostavat hyvää hoitoa. Ammattilaiset tekevät parhaansa, annetuilla resursseilla. Logiikkaa oman työn arviointiin ja kehittämiseen on runsaasti. Mutta aika ja varat kuluvat jatkuvaan muutokseen. Sellaiseen muutokseen, josta puuttuu punainen lanka ja pitkäjänteisyys.

Kuntien talous tiukkenee, huoltosuhteen muutos on käynnistynyt.
Rahan ohella tulevaisuudessa puute tulee olemaan myös osaavasta työvoimsta. Kun säästetään, ensimmäisenä leikataan ennaltaehkäisevästä työstä ja perusterveydenhuollosta. Nämä ovat kuntien vastuulla. Siinä mennään ojasta allikkoon. Hoitoon pitäisi päästä ongelmien alkuvaiheessa. Joustavaa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon palvelua tarvitan.

OECD:n tuorein raportti osoittaa, että Suomessa pihtaillaan terveydenhuollon rahoja. Suomi jää alle keskiarvon monin eri mittarein. Bruttokansantuotteesta meillä käytettiin vuonna 2010 terveyspalveluihin 8,9 prosenttia. Yhdysvaltain dollareissa Suomen terveydenhuoltopanostus asukasta kohden keskikastia.
Suomessa terveydenhuollon palkkataso kansainvälisesti verrattuna on alhainen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Markku Pekurinen toteaa. Erikoissairaanhoito on tehokasta. Kuntien terveyskeskukset painivat lääkäripulassa. Suomessa tuhatta asukasta kohden potilastyötä tekee 2,7 lääkäriä. 27 maan vertailussa Suomi on sijalla 20. Lääkäreitä on enemmän kuin koskaan Pekurisen mukaan. Nyt tarkastelaan sitä mihin lääkärit sijoittuvat. Oman työn hallinta ja työajat ratkaisevat. THL:n Pekurinen kehoittaa kuntia katsoman peiliin. Mikä lääkäreitä vieraannuttaa, palkoilla joudutaan kilpailemaan.
Itsemurhat, taudit ovat lisääntyneet tiukimpien säästövaatimusten maissa jo Euroopassakin. On pidettävä silmät auki ja tarkkaan katsottava mihin ollaan menossa.

Salossa käynnistyy tällä viikolla Turun yliopiston ja Kelan tutkimusosaston yhteinen Muuttuva Salo 2013–2023 -tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia laajamittaisella rakennemuutoksella on yksilöiden ja alueen hyvinvointiin.
Salo on valittu tutkimuksen toteutuskunnaksi, koska työttömyys on Salossa rajussa kasvussa ja kaupungin talous suurien haasteiden edessä. Se, miten Salo selviää tilanteesta ja miten rakennemuutokseen sopeudutaan tulevaisuudessa, on keskeinen kysymys sekä Salon kaupungille että sen asukkaille.
Tutkimuksen tavoitteena on seurata yksilöiden hyvinvointiin, työttömyyteen, työllistymiseen, elinkeinorakenteeseen ja muuhun aluetalouteen liittyviä tekijöitä kymmenen vuoden ajan. Apuna seurannassa käytetään kyselyitä, tilastoja ja rekisterejä.
On tärkeää osallistua kyselyyn, mikäli se tulee omalle kohdalle. Tiedon pohjalta koottavaa materiaalia tarvitaan.

( 773 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Seuraava> >>