3.5.2014 
lauantai, toukokuu 3, 2014, 10:53


PAULA RISIKON KIRJE KOKOOMUSNAISILLE

Tiedote. Julkaistu: 02.05.2014 klo 17:07 - Kokoomuksen Naisten Liitto ry

Arvoisa Kokoomusnainen,

Olen tehnyt päätöksen lähteä tavoittelemaan Kokoomuksen puheenjohtajuutta. Kiitän runsaasta kannustuksesta, jota olen saanut.

Viime viikkojen aikana olen saanut hämmästyttävän suuren määrän pyyntöjä lähteä ehdolle kokoomuksen puheenjohtajaksi. Yhteydenottoja on tullut eri puolilta maata, kokoomuksen jäseniltä, kannattajilta ja myös ihmisiltä, jotka eivät vielä ole kokoomusta äänestäneet.

Harkintani on vienyt aikaa, sillä päätös on iso. Puheenjohtajakisaan on jo ilmoittautunut kaksi erinomaista ehdokasta, Alex ja Jan. Olen miettinyt, onko minulla tuoda puheenjohtajakisaan jotain uutta osaamista ja näkökulmaa.

Mielestäni on. Olen päättänyt lähteä tavoittelemaan kokoomuksen puheenjohtajuutta Lahden puoluekokouksessa.

Haluan uudistaa Suomea niin, että jokainen suomalainen saisi mahdollisuuden rakentaa omaa tulevaisuuttaan optimistisin ja turvallisin mielin. Kaikille on annettava mahdollisuus. Erityistä huolta on kannettava niistä, jotka eivät tässä syystä taikka toisesta onnistu.

Lähes sata vuotta sitten kirjoitetussa Kokoomuksen perustamisjulistuksessa kehotetaan ryhtymään päättäväiseen, rakentavaan uudistustyöhön: ”Uskollinen työ siinä kutsumuksessa, joka kunkin osalle on tullut, on nostettava maassamme kunniaan. Kansallinen varallisuutemme on saatava kasvamaan, jotta me kykenemme uupumatta täyttämään itsenäisen valtakunnan monet tarpeet ja jotta vähäväkisten asema voi kohota ja heidän tyytyväisyytensä isänmaassa tulla suuremmaksi.”

Sanoma on ajankohtainen, vaikka noista ajoista Suomi on kasvanut hyvinvointivaltioksi, jonka perusarvot jaetaan laajasti. Olisi vaarallista tuudittautua siihen, että kaikki on valmista ja valmiissa järjestelmässä voitaisiin keskittyä etujen jakamiseen. Uudistumisen on oltava jatkuvaa, siihen meitä pakottaa esimerkiksi omien ikääntymiseen liittyvien ongelmien lisäksi ilmastomuutos ja globaali talous. Paikalleen pysähtyminen merkitsee jollain aikavälillä järjestelmän rappeutumista.

Pelkkä pakon asia uudistuminen ei kuitenkaan saa olla. Tämä seikka koskee niin kokoomusta kuin koko maatakin. Poliitikoilla pitää olla rohkeutta ja vahvuutta katsoa yhteiskuntaa yli hetkittäisten intressien. Maan uudistaminen on mahdollisuus, johon pitää tarttua.

Olen toiminut ministerinä seitsemän vuotta ja kansanedustajana 11 vuotta. Puheenjohtajuuden kannalta oleellisempaa on kuitenkin politiikkaa edeltävä työhistoriani. Olen tehnyt työtä sairaanhoitajana, opettajana ja johtajana. Siihen liittyvä kokemus tuo poliittiseen työhön aivan omanlaisensa näkemyksen ja perustan.

Kuluneiden viikkojen aikana olen tavannut paljon tulevaisuudesta huolestuneita ihmisiä. Huoli työpaikan säilymisestä tai yrityksen menestyksestä on synkentänyt heidän näköalaansa tulevaisuuteen. Myös vammaiset ja sairaat ihmiset ovat kertoneet epävarmuudesta ja toivottomuudesta.

Meidän on maana ja kansana löydettävä uudelleen tekemisen into ja tulevaisuuden toivo. Meidän suomalaisten on tehtävä se yhdessä. Vastuu alkaa siitä että välittää.

Olen tänään lähdössä Kiinaan edistämään suomalaisten yritysten vientiä. Palaan tiistai-iltana ja olen tiedotusvälineiden tavattavissa keskiviikkona aamupäivällä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Paula Risikko
( 675 views )   |  permalink   |  

27.4.2014 
sunnuntai, huhtikuu 27, 2014, 18:29
Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous 26.4.2014:

Suomen tulee asettaa sekä nais- että miesehdokas EU-komissaariksi

Naisia on Euroopan unionin väestöstä yli puolet. Vaikka naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan yhdentymisen johtoajatuksia, ovat naiset aliedustettuja Euroopan unionin päätöksenteossa: esimerkiksi Euroopan komission 28 jäsenestä vain kolmasosa on naisia.

Naisten aliedustus päätöksenteossa ja EU:n toimielimissä heikentää vakavasti Euroopan unionin demokraattista legitimiteettiä. Nyt on aika toimia! Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous vetoaa vakavasti, erityisesti Suomen hallitukseen, ja kaikkiin EU:n jäsenmaihin niiden valitessa edustajiaan EU:n komissioon. EU:n jäsenmaiden tulee täyttää demokratian ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat sitoumuksensa varmistamalla naisten tasapuolinen edustus EU:n huippuviroissa, jotka täytetään 2014. Suomella ei ole koko 19-vuotisen jäsenyytensä aikana ollut yhtään naista EU:n huippuvirassa, saati komissaarina. Päteviä suomalaisia naisehdokkaita löytyy varmasti.

Tasapuolinen edustus tulee saattaa EU:ssa lain tasolle, sillä moderni demokratia edellyttää sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja miesten tasapuolista osallistumista kaikkien heidän elämäänsä vaikuttavien päätösten tekemiseen. Jäsenmaiden tulee jatkossa asettaa komissioon ehdolle sekä nainen että mies, jotta myös naisten riittävä edustus voidaan taata.

( 615 views )   |  permalink   |  

11.4.2014 
perjantai, huhtikuu 11, 2014, 18:31
Lapsen silmissä
piirtyvät yhdessä eletyt hetket
sanoina
vanhemman oppia lukemaan
karttaa kiveltä kannolle
yli hyllyvän hetteikön

( 825 views )   |  permalink   |  

23.3.2014 
sunnuntai, maaliskuu 23, 2014, 08:30
Eurooppalainen Kevät - valmistaudumme EU-vaaleihin 25.5.2014.
Meillä on Varsinais-Suomesta oma huippuehdokas Anne-Mari Virolainen, pätevä ja osaava nainen. Tehdään yhdessä töitä saavuttaaksemme meille vaikuttamisen paikka EU:ssa!


--------------------------------------------------------------------

SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi

Järjestämislakiuudistuksen jatkokäsittelyn suhteen THL:n arviointiryhmä esittää seuraavaa:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyisen järjestämisrakenteen pirstaleisuus ja vastuutahojen
ja alueellisten toimijoiden suuri tarve ohjaaville linjauksille puoltaa
järjestämislakityöryhmän ehdotuksen suuntaisen lakiuudistuksen pikaista läpiviemistä
ja toimeenpanoa. Uudistuksen pitkittymistä ei voi pitää hyvänä, sillä se
haittaa vakavasti toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmän rakenteiden ja toiminnan syvällistä uudistamista.
Uudistusta tarvitaan kansalaisten palvelujen tasavertaisen saatavuuden ja laadun
sekä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisen takia kiireesti.
• Ehdotusta pitää olennaisilta osiltaan parantaa vaarantamatta sen erityisen arvokasta
osaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisintegraatiosta. Jatkovalmistelussa
on syytä rajoittaa merkittävästi poikkeusperusteiden käyttöä. Muutoin on
olemassa suuri riski, että ehdotettu uudistus, oikeasuuntaisuudesta huolimatta,
lukitsee sosiaali- ja terveydenhuollon vuosiksi puolinaisiin ratkaisuihin.
• Jos hallituksen jatkotoimina järjestämislakiehdotusta muokataan uuteen suuntaan
– esimerkiksi siirtäen erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu nykyistä ehdotusta
suuremmille alueille (ervoille), arviointiryhmä pitää erityisen tärkeänä
sosiaali- ja terveyspalvelujen välistä horisontaalista ja vertikaalista integraatiota.
Tällöin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu tulee sijoittaa
samoille alueille kuin erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu.
• Lakiehdotuksen jatkotyöstämisessä tulisi hyödyntää ehdotukseen sisältyvää mahdollisuutta
laatia ns. kansallinen käsikirjoitus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen
tavoitteista ja keinoista esimerkiksi kymmenen vuoden aikajänteellä.
Parhaimmillaan käsikirjoitus sisältäisi suuntaviivat järjestämisen rakenteesta, rahoituksesta,
keskeisten kansallisten tuotantorakenteiden turvaamisesta sekä uudistuksen
toimeenpanosta.
( 629 views )   |  permalink   |  

21.2.2014 
perjantai, helmikuu 21, 2014, 20:04
Hyvät jäsenjärjestöjen edustajat,

Tervetuloa viettämään Kansainvälisen naistenpäivän juhlaa

Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasaliin

perjantaina 7.3.2014 kello 16.00

Helsingin yliopiston päärakennus, Aleksanterinkatu 5, Helsinki

Kutsua saa mielellään lähettää edelleen!Kansainvälisen naistenpäivän juhlan teemana on YK:n vuosituhattavoitteet vuonna 2014.

Helvi Sipilä -luennon pitää presidentti Martti Ahtisaari ja hän käsittelee puheessaan mm. tasa-arvoa sekä kestävän kehityksen ja koulutuksen merkitystä naisten elämässä.

"Naisten asema hauraissa valtioissa – postikortteja elämästä” on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakson esityksen aiheena. YK:n vuosituhattavoitteet, kuten naisten asemaan liittyvät koulutus, tasa-arvo ja äitien terveys ovat toteutuneet heikoiten ns. hauraissa tai epäonnistuneissa maissa. Hauraissa maissa kansainvälisen yhteisön huomio kiinnittyy järjestykseen ja infrastuktuuriin. Pehmeät kysymykset, kuten tasa-arvo, nähdään toissijaisina. Kuitenkin juuri naisten aseman kohentaminen näyttää olevan kestävä tie kohti oikeusvaltiota.

Puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on musiikkia, jota esittää elinvoimainen Maailma-kuoro.

Tilaisuuden avaa Helsingin yliopiston vararehtori Anna Mauranen ja päätössanat lausuu Suomen UN Womenin hallituksen puheenjohtaja Leena Linnainmaa.

Ovet Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasaliin aukeavat kello 15.30 ja tilaisuus päättyy kello 19.

Voit ottaa ystäväsi mukaan. Juhlaan on vapaa pääsy.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi yhteiseen juhlaan, jonka järjestävät Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston alumni ry, Suomen UN Women - Finlands UN Women ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry.

Ja taustatiedoksi että vietämme vapaasti osallistuttavaa naistenpäivää Salossa 8.3.2014 klo 14 alkaen VPK:n talolla. Olet lämpimästi tervetullut.Ohjelma on paikallisesti tuotettu yhdessä suunniteltua.
( 912 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Seuraava> >>