Juhannusviikko ja loma 17.6.-19 
maanantai, kesškuu 17, 2019, 11:10
Lumpeiden kukintaa

Lomani on edennyt toukokuussa yhdellä viikolla, juhannusviikko on toinen ja heinäkuussa vielä kaksi viikkoa. Ja se tarkoittaa lomaa hoitotyöstä syöpätautien poliklinikalla ja kirurgian vuodeosastolla.

Tänään meillä on Salon kaupungin soten ja sivistyksen sekä kaupunginhallituksen iltakoulu: Nuorten hyvinvoinnin haasteet
Kaarlo Simojoki puhuu päihdetilanteesta
Katja Marjanen peilaa Salon tilannetta
Lastensuojelun näkökulmaa avaa Katja Viippo
Nuorten syrjäytymisen ehkäisystä Marita Päivärinne
Ankkuritoiminta esittäytyy
Opetuspäällikkö Inkeri Lahti ja nuorisopalvelujen päällikkö Johanna Paanannen Mitä kuuluu

Keskustelua varmasti luvassa! Ja olihan sitä. Saimme hyvää tietoa ja ymmärrystä siitä että kulurakenne on edelleen rankka. Päätöksentekijöillä pitää olla tiedossa mikä on minkäkin kortin voima ja vaikutus. Mitattavuus. Simojoen luennosta heräsi ajatus alkoholihaittojen erikoissairaanhoitoon tuottama kustannus. Kaikkine lieveilmiöineen.
Nuorten ongelmiin chat-palvelua. Matalan kynnyksen kuulluksi tulemista. Syrjäytymisen ehkäisy on huomioitu hallitusohjelmassa. Onko kustannusrakenteeseen keinoja? Kunnille tärkeä asia. Mm. sosiaalityöntekijöiden vajaus on suuri ongelma monissa kunnissa. Ongelmien kanssa ei ole aikaa hukattavaksi.


- - - - - - - - - asiasta toiseen - - - - - - - - - - - -


Salon Seudun Sanomissa KH pj Karnisto-Toivonen ja KV pj Nummentalo peräänkuuluttavat avoimempaa valmistelua
Otsikkoon on helppo yhtyä

Itse näen niin, että liikaa keskitytään siihen mitä itse halutaan, eikä kuunnella muita. Asioita avattaessaa on mentävä suoraan ytimeen, keskiössä pitää olla tarpeet, ei vaatimukset!

Virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö sujuu paremmin kun kuunnellaan ensin asianosaisia. Hyvä neuvottelija on aidosti kiinnostunut, miten toinen ajattelee, kokee asian. Haluten tietää lisää ratkaisun löytymiseksi. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeät.

Kuuntele, kysy, älä oleta! Kuunteleminen osoittaa arvostusta toista kohtaan. Neuvotteluissa ihminen on valmis hyväksymään vaikeatkin asiat, jos hän tuntee että häntä arvostetaan.

Ennakoinnilla ja yhteydenotoilla päästäisiin ajoissa asiaan, eikä vasta solmuihin mukaan, tulipaloja sammuttamaan.

Näin toimimalla syntyy luottamus, jota paikoin joutuu peräänkuuluttamaan.

Avoimuus on kaikkien toimijoiden kesken tärkeää. Ei ole kenenkään kannalta hyväksi pantata tietoja.

Tasa-arvotyötä tehneenä ja tarkastuslautakunnassa viime kauden toimineena tiedän vaikuttavuudesta paljon. Se on kunta-alalla keskeistä, kuntalaislähtöistä. Vaikutusten arviointia tehdään valitettavasti vasta kun päätökset ollaan jo tehty. Tarkoituksellisinta olisi ennakkovalmistelutyössä tehdä vaikutusten arviointia. YRVA, yritysvaikutukset, ympäristövaikutukset, lapsivaikutukset...näitä riittää.

Salon kannalta olennaista on luottamus toinen toisiinsa. virkamiesten, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kesken. Pitää hakea vaikuttavia säästöjä. Henkilöstömenot ja erikoissairaanhoidon menot ovat aiheuttaneet rankan ylityksen. Lisätalousarvio tulee eteen elokuussa. Syömävelka on huono juttu. Talousjohtajamme puhuu asiaa luottamushenkilöille. Kaikkien on ymmärrettävä tasapainotustoimien tarve. Sopeuttamiselta emme välty.
Taloustyöryhmän työ on käynnistetty. Taksat ja maksut, lakisääteiset tehtävät huomioitu, henkilöstön säästöideat on otettu vastaan. Nostettu esiin jatkotehtäviä jalostukseen.
Luottamushenkilöiltä, kuntalaisilta, säästöideoita kuunnellaan herkällä korvalla, henkilöstöltäkin odotetaan lisää ideoita mikäli niitä löytyy.

Salossa väki ikääntyy, syntyvyys vähenee, valtionosuudet pienenevät. Syhksy tulee olemaan raskas. Mutta keinoja on käytettävissä. Anna vinkki jos sinulla on hyvä ajatus.

Samassa veneessä


( 333 views )   |  permalink   |  

6.6.2019 
torstai, kesškuu 6, 2019, 16:48
Terveiset Kuntatalolta Uso tapaaminen kuntien kesken teemalla Talous ja ympäristöhaasteet

-----------------------------------------------------------------
VM kunta-asiaa

Kuntatalouden menot ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun
Valtiovarainministeriö 31.5.2019 8.37
TIEDOTE Kuntatalouden menot ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun
Taustalla näkyy erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu. Kuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 julkaistiin 31.5.

Kuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on julkaistu. Kuntatalouden menot ovat lähteneet jälleen voimakkaaseen kasvuun. Taustalla on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu. Menojen kasvun, verorahoituksen vähenemisen ja investointien kasvun johdosta kuntakonsernien toiminnan ja investointien rahavirta heikkeni merkittävästi. Samanaikaisesti kuntakonsernien lainakanta kasvoi noin 1,34 miljardilla eurolla niin, että kuntakonsernien kokonaislainamäärä on nyt lähes 36 miljardia euroa.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyn eli ns. kriisikuntamenetelyn käynnistämisen kriteerit täyttyvät neljän kunnan osalta (Honkajoki, Kyyjärvi, Vehmaa, Rantasalmi) ja yhä useampi kunta lähestyy kriteerejä.

Myös kuntayhtymien vuosikate heikkeni. Muutos johtui ennen kaikkea toimintamenojen suuresta kasvusta,jota toimintatuottojen kasvu ei riittänyt kattamaan. Merkittävien investointien vuoksi kuntayhtymien lainakanta kasvoi yli 400 miljoonalla eurolla.

Kuntakonsernien, peruskuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja on analysoitu valtiovarainministeriön muistiossa.

Kuntien tilinpäätöstiedot 2018, muistio PDF 237kB

Lisätiedot:
Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30389

Pasi Leppänen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30564

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, puh. 02955 30018
( 317 views )   |  permalink   |  

2.5.2019 
torstai, toukokuu 2, 2019, 06:30
TIEDOTE 30.4.2019

Talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Salon kaupungin verotuloennuste vuodelle 2019 laski aiemmasta arviosta noin 3 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus asetti 8.4.2019 vuoden 2019 säästötavoitteeksi 3 miljoonaa euroa, joka vastaa verotuloennusteen alenemaa. Kaupunginhallitus käsitteli 29.4.2019 talousarvion muutosehdotusta viranhaltijavalmistelun pohjalta ja ehdottaa valtuustolle muutetun talousarvion ja rahoituslaskelman hyväksymistä. Valtuusto käsittelee asiaa 6.5.2019.

Viranhaltijavalmistelun pohjalta kaupunginhallitus ehdottaa yhteensä 2,2 miljoonan euron menoleikkauksia ja tulojen lisäyksiä. Samalla korjataan valtionosuudet valtiovarainministeriön päätöstä vastaavalle tasolle ja tarkistetaan rahoituskuluja. Muutosten kokonaisvaikutus on 3 miljoonan euron tavoitteen mukainen.


Talousarviomuutokseen sisältyy lisäksi poistotason korjaaminen. Kaikkien esitettyjen muutosten jälkeen talousarvio on noin 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alun perin vuoden 2019 talousarvio oli 3,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuekohtaisten säästöjen euromääräisen tason ja lautakunnat tekevät päätökset yksityiskohtaisista säästökohteista. Opetuslautakunta on jo päättänyt varhaiskasvatuksen maksuperusteiden muutoksista ja kaupunkikehityslautakunta muun muassa kaupungin rakennusten ilmanvaihdon ja lämmityksen säätötoimenpiteistä sekä puunmyyntitulojen lisäyksestä. Lautakunnat tekevät muut päätökset säästöistä toukokuun aikana. Oheisesta liitteestä löytyy viranhaltijoiden valmistelema luonnos säästökohteista. Lopulliset säästöesitykset valmistellaan lautakuntien esityslistoille valtuuston kokouksen jälkeen.

Lisätietoja: Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, 050 472 9060, anna-kristiina.jarvi@salo.fi.

Viestintäpäällikkö
Teija Järvelä
( 409 views )   |  permalink   |  

29.4.2019 
maanantai, huhtikuu 29, 2019, 09:01Naisjärjestöjen Keskusliitto: EU:n on oltava myös naisten!

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että sukupuolten tasa-arvo nostetaan keskeisesti agendalle europarlamenttivaaleissa, Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja Euroopan unionin politiikassa. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat viime vuosina ottaneet takapakkia Euroopan unionissa ja monissa sen jäsenvaltioissa, mukaan lukien Suomessa. Myös Euroopan unionin politiikassa tasa-arvotavoitteita ja -toimia on heikennetty.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa lisätä naisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionissa. Politiikan johtopaikat ovat valtaosin miesten hallussa koko EU:n alueella. Naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä on tällä hetkellä 36 prosenttia. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin jo 24 vuoden ajan, mutta naista ei ole vielä kertaakaan valittu Suomen komissaariksi. Naisten tasavertainen osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon on edellytys demokratian toteutumiselle ja naisten osuus päätöksentekijöistä on yksi keskeinen tasa-arvon toteutumisen mittari. Euroopan unioni vaikuttaa laajasti päätöksentekoon Suomessa ja naisten elämään kokonaisuudessaan, mm. samapalkkaisuuteen, lasikattojen rikkomiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.

"Voivatko naiset kokea EU:n olevan heit√§ varten, jos valtaosa p√§√§tt√§jist√§ on miehi√§? Jostain kertoo se, ett√§ naisten √§√§nestysaktiivisuus on europarlamenttivaaleissa miehi√§ alhaisempi, kun yleens√§ naiset √§√§nest√§v√§t vaaleissa miehi√§ aktiivisemmin. Me naisj√§rjest√∂iss√§ toivommekin, ett√§ naiset l√§htev√§t aktiivisesti vaaliuurnille. Euroopan tulevaisuutta tehd√§√§n nyt. √Ą√§nest√§m√§tt√§ j√§tt√§minen voi antaa tilaa ryhmille, jotka heikent√§v√§t naisten oikeuksia ja tasa-arvoa Euroopan unionissa," Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet muistuttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannustaa äänestämään naista europarlamenttivaaleissa, ja on laatinut listan naisehdokkaista.

Europarlamenttivaalit pidetään 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5. ja ulkomailla 15.-18.5.2019.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudelle.
( 353 views )   |  permalink   |  

27.4.2019 
lauantai, huhtikuu 27, 2019, 16:17
Elina Suonio-Peltosalo 27.4.2019

Tervehdyssanat
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019, Moision koulu

Arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat, veteraanipuolisot ja veteraanilesket!
Arvoisa juhlayleisö!

Kansallinen veteraanipäivä on tarkoitettu kaikkien suomalaisten juhlapäiväksi. Tänään juhlitaan järjestyksessä 33. kansallista veteraanipäivää teemalla On aika muistaa. Kuntaliiton tämän vuoden suosituksessa toivotaan että erityisesti kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa vietettäisiin kansallista veteraanipäivää.
Veteraanit turvasivat itsenäisyytemme, jälleen rakensivat maan, sekä myöhemmällä toiminnallaan loivat lujan perustan Suomen nykyiselle, arvostetulle kansainväliselle asemalle. Veteraanien työ loi myös perustan kansakunnan keskeisille arvoille, vapaudelle ja vastuulle sekä yhtenäisyydelle ja yhteistyölle. Veteraanien rivit harvenevat ja meidän jälkipolvien on huolehdittava siitä, että muistamme veteraanien sota ajan uhraukset ja sotien jälkeisen valtavan työmäärän itsenäisen Suomen jälleenrakentamiseksi.
Monilla mittareilla mitaten olemme mallioppilas maailman muiden maiden joukossa. Vaikka meidänkin yhteiskunnassamme on ongelmia, ovat ne kuitenkin ratkaistavissa, jos on yhteistä tahtoa. Samalla jälleenrakennusasenteella olemme pyrkineet ratkaisemaan Salon ongelmia, jotka ovat liittyneet työllisyyteen ja sitä kautta kaupungin talouteen. Elinkeinoelämän rajut muutokset ovat Salolle olleet oma taistelunsa.
Tulevaisuus näyttää monella tapaa valoisammalta kuin muutama vuosi sitten. Salolaisille on kertyny muutososaamista, kriisinhallintakykyä, jonka ansiosta Salo varmasti pärjää tulevaisuudessa. Olemme keskellä murrosta, jossa kyseenalaistetaan hyvinvointipalveluiden rakenteita kuin sisältöäkin. Murroksen taustalla on lukuisia tekijöitä maailman taloudesta maamme ikärakenteeseen. Salossa joudumme miettimään kaupungin toimintojen sopeuttamista taloustilannetta vastaavaksi. Tarvitsemme talouskasvua ja lisää työllisyyttä jotta hyvinvointiyhteiskuntamme palveluineen on vakaalla pohjalla. Kaksi kolmasosaa kuntakentästä teki viime vuonna alijäämäisen tuloksen, Salo muiden joukossa.
Salossa on jo tehty kaupunginjohtajamme Lauri Innan johdolla paljon toimenpiteit√§ kaupungin elinvoiman lis√§√§miseksi ja pitovoiman vahvistamiseksi. Toiminnan keski√∂ss√§ on ajatus joka p√§iv√§ paremmasta Salosta. Kaupungin strategiaa toteutetaan k√§rkihankkeiden kautta. K√§rkihankkeita on yhteens√§ kymmenen, joista osa keskittyy kaupungin palvelujen sek√§ toimintojen kehitt√§miseen, kuten esimerkiksi yhteisty√∂ss√§ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa toteutettava Salon sairaala 2023 ‚Äďhanke, ja osa elinkeinoel√§m√§n sek√§ laajemmin kaupungin elinvoiman vahvistamiseen, kuten esimerkiksi Korvenm√§en ekovoimalahanke, joka on jo edennyt toukokuun alkupuolella pidett√§v√§√§n peruskiven mmuuraustilaisuuteen. Viimeist√§√§n Valmet Automotiven akkutehtaan sijoittumisen my√∂t√§ on my√∂s Nokian entisten toimitilojen hankinta ja Salo IoT Campuksen perustaminen osoittautunut oikeaksi elinvoimaamme kasvattavaksi k√§rkihankkeeksi.


Arvoisa juhlayleisö!
P√§iv√§n teeman mukaisesti meid√§n on todellakin aika muistaa. Ei ainoastaan t√§n√§√§n vaan joka p√§iv√§. Is√§ni Eero Suonio 24.11.1908 Uskelassa syntyneen√§ oli talvisodassa, osallistui jatkosodan taisteluihin Hangon lohkolla Aunuksessa ja Syv√§rill√§ sek√§ Vuoksen-√Ąyr√§p√§√§n ‚Äď Vuosalmen torjuntataisteluissa kes√§n 1944 suurhy√∂kk√§yksen aikana. Vasta sota-ajan j√§lkeen h√§n perusti perheen. Muisto h√§nest√§ on minulle muisto is√§st√§, mutta my√∂s muisto veteraanien ty√∂st√§.
Muistoa vain syvensi osallistumiseni valtakunnalliselle Maanpuolustuskurssille 217, Naisjärjestöjen Keskusliiton varapuheenjohtajana keväällä 2017. Opin kurssilla valtavasti varautumisesta, kriisiolosuhteista, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja maanpuolustuksesta sekä puolustusvoimista. Nykyisin kuulun myös Maanpuolustuskurssiyhdistykseen.
Tämän juhlapäivän teemaan liittyen kysymys on ennen kaikkea siitä minkälaisen Salon ja Suomen me suuret ikäluokat jätämme tuleville sukupolville? Minkälainen on meidän perintömme ja minkälainen on heidän tulevaisuutensa? Vastaukset löytyvät, kunhan teemme töitä yhdessä kaikkia osapuolia kuunnellen, yhdistämällä vanhojen viisauden ja nuorten ennakkoluulottomuuden tiukoissa tilanteissa koeteltuun suomalaiseen sisuun ja sitkeyteen.
Suomi on osaava, tasa-arvoinen ja ratkaisukeskeinen hyvinvointiyhteiskunta. Meillä on vahva toimiva demokratia. Hallinto on luotettavaa ja instituutiot toimivat. Näistä syntyvät vakaus ja sisäinen turvallisuus. Suomessa on puhdas ympäristö ja runsaat luonnonvarat. Koulutustaso on korkea samoin kuin teknologinen osaaminen. Suomalaiset ymmärtävät, että kriisin keskellä on tehtävä vaikeitakin ratkaisuja. Suomella on kyky ja kaikki mahdollisuudet toimia alati muuttuvassa maailmassa.
Haluan omasta ja kaupungin puolesta kiittää kaikkia Salon alueella toimivia veteraanityötä tekeviä järjestöjä. Teette arvokasta työtä salolaisia veteraaneja ja heidän perintöään kunnioittaen.

Arvoisa juhlayleisö
Salon kaupungin puolesta haluan toivottaa teille kaikille hyvää kansallista veteraanipäivää!


Neljäs lastenlapsemme Hilda viettää Veteraanipäivänä syntymäpäiväänsä. Onnea Hilda. Perinne jatkuu, kerromme Veteraanien työstä tuleville sukupolvillemme. Kertokaa kaikki. Lämmöllö, arvostaen ja kunnioittaen, kiitollisena.( 344 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Seuraava> >>