11.10.2017 
keskiviikko, lokakuu 11, 2017, 05:06
Innostu Salosta ‚Äďverkkoaivoriihen tuloksia - saimme kuulla ensi kerran Yritt√§jien ja valtuutettujen yhteisillassa eilenSote-palvelut, koulutusmahdollisuudet, uudet työpaikat, julkinen liikenne ja työhyvinvointi tulevaisuuden Salon menestystekijöinäElokuun puolessa v√§liss√§ k√§ynnistyneen ja syyskuun loppuun asti avoinna olleen Innostu Salosta ‚Äď verkkoaivoriihen ensimm√§iset tulokset ovat valmistuneet.Verkossa tehtyyn aivoriiheen osallistui yhteens√§ 1385 vastaajaa. Lis√§ksi vajaat 230 henkil√∂√§ k√§vi tutustumassa verkkopohjaiseen aivoriiheen. Vastaajista 730 ilmoitti roolikseen kuntalaisen, 151 yrityksen edustajan, 39 j√§rjest√∂n edustajan, 421 kaupungin ty√∂ntekij√§n ja 44 poliittisen p√§√§tt√§j√§n. Vastaajista 932 oli naisia ja eniten vastaajia oli ik√§luokissa 40 ‚Äď 49 vuotta (426) ja 50 ‚Äď 59 vuotta (384). Vastaajista 492 asui Salon keskustassa ja 482 Salon seudulla muualla taajamassa. Kes√§asunto Salon seudulla oli 22 vastaajalla.

Vastaajat käyttivät aivoriiheen aikaa keskimäärin 18 minuuttia eli tulevaisuuden Salon kehittämiseen käytettiin yhteensä 420 tuntia.Kuntalaisten, yritysten ja järjestöjen edustajien arvioissa tulevaisuuden Salon keskeisiä menestystekijöitä ovat sote-palvelut, koulutusmahdollisuudet, julkinen liikenne ja työllisyyden sekä yrittäjyyden edistäminen. Sote-palveluita pidettiin erittäin tärkeänä, mutta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tuli palveluihin liittyen vähän. Eniten toimenpide-ehdotuksia keräsi puolestaan työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.Kun vastaajilta kysyttiin miten Salon on palvellut heitä viimeisen vuoden aikana, niin hymynaama-asteikolla yhdestä (huonoin) viiteen (paras) valittiin eniten vaihtoehtoa neljä.Kaupungin työntekijöiden näkökulmasta kaupungin tulisi työnantajana panostaa työhyvinvointiin ja siinä erityisesti liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen sekä johtamisen kehittämiseen ja resursointiin. Työntekijöiden kaupunkiorganisaatiolle antamien arvosanojen keskiarvo oli 7,66.Päättäjien mielestä keskeisin asia tulevaisuudessa on sellaisten olosuhteiden luominen, että yritysten on kannattavaa sijoittua Saloon. Esille nousi esimerkiksi Salon edelläkävijyys teknologia- ja ympäristöinnovaatioiden synnyttäjänä. Poliittisen päätöksenteon lähtökohtia arvioitaessa päättäjät antoivat yleisarvosanaksi yhdestä viiteen hymynaama -asteikolla nelosen.- Olemme todella tyytyväisiä verkkoaivoriihen alustaviin tuloksiin. Varsinainen työ aineiston jatkotyöstämiseksi alkaa toden teolla, kun kaupunginjohtajan talousarvioesitys on jätetty ensi viikon tiistaina. Sen jälkeen kerromme strategiatyön tarkempaa aikataulua ja toimintatapoja niin henkilöstölle, kuntalaisille kuin muillekin sidosryhmille. Uuden Salon strategia valmistuu ensi keväänä ennen kesälomakautta. Jo tässä yhteydessä haluan esittää kaikille aivoriiheen osallistuneille lämpimät kiitokseni arvokkaasta panoksestanne tulevaisuuden Salon puolesta, kiittää kaupunginjohtaja Lauri Inna.
( 775 views )   |  permalink   |  

9.10.2017 
maanantai, lokakuu 9, 2017, 07:57
Terveiset Pietikäisen Sirpalta

Katalonian kansanäänestys: tilanne ratkaistava dialogin keinoin
Hormonihäiritsijäkemikaalit: mihin unohtui varovaisuusperiaate?
Missä markkinat, siellä kannattaa olla myös EU:n
Brexit-neuvotteluiden edistyminen Euroopan parlamentin keskustelussa
Tavattavissa Suomessa: Oulu, Turku, Forssa, Joikoinen, Helsinki, Hämeenlinna ja Tampere
Katalonian kansanäänestys: tilanne ratkaistava dialogin keinoin

Kataloniassa järjestettiin viime sunnuntaina kansanäänestys itsenäistymisestä. Itsenäistymisen puolesta äänesti ensimmäistä kertaa yli 2 miljoonaa kansalaista. Espanjan viranomaiset yrittivät estää äänestyksen tapahtumisen liioitellusti voimakeinoin ja uutisten tietojen mukaan yli 800 ihmistä sai poliisin aiheuttamien vammojen vuoksi hoitoa.

√Ą√§nestys oli Espanjan perustuslain mukaan laiton, eik√§ mink√§√§n alueen itsen√§isyydest√§ ei ole mahdollista p√§√§tt√§√§ yksipuolisesti. T√§m√§ tarkoittaa, ett√§ teoreettisen itsen√§istymisen tiell√§ on viel√§ monta vaihetta, vaikka Katalonia l√§hip√§ivin√§ julistautuisikin itsen√§iseksi.

Euroopan unionilta odotettiin Katalonian äänestyspäivän väkivaltaisuuksiin reaktiota. Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua jäsenmaiden sisäisiin asioihin. Euroopan parlamentti kuitenkin keskusteli asiasta keskiviikkoiltana täysistunnossa. Keskustelu käytiin Espanjan perustuslain, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien ympärillä.

On tärkeää muistaa, että oikeusvaltion tulee toimia kansalaisten suojana. Kansalaisten täytyy voida luottaa poliisiin ja muihin viranomaisiin. Luottamus viranomaisiin on yksi hyvän hallinnon mittari.

Poliisin voimankäyttö ei ole hyväksyttävää, ellei kyseessä ole väkivaltainen kriisi. Jos uutisten tiedot pitävät paikkansa, Espanjan poliisin voimankäyttö Kataloniassa oli liioiteltua ja tuomittavaa.

Katalonian kansanäänestys ja sen tulos olisi voitu sivuuttaa rauhanomaisesti, vain vedoten sen laittomuuteen ja ilman väkivaltaista äänestyksen estämistä. Sunnuntain tapahtumat ovat valitettava esimerkki tilanteesta, joka olisi tullut välttää neuvotteluiden avulla. Konfliktit tulisi pyrkiä ratkaisemaan dialogin keinoin, ei voimalla.

21. syyskuuta vietetään vuosittain kansainvälistä rauhanpäivää @UN
Hormonihäiritsijäkemikaalit: mihin unohtui varovaisuusperiaate?

Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit ovat ainesosia, jotka muuttavat hormonien normaalia toimintaa. Niille ominaista on se, että ne voivat vaikuttaa jo pieninä annoksina ja niiden vaikutukset ovat peruuttamattomat. Erityisen herkkiä aineiden vaikutukselle ovat sikiöt ja lapset. Vaikutukset eivät välttämättä näy heti, mutta voivat näkyä sukupolvien yli.

Emme välttämättä myöskään tunnista altistuvamme hormonihäiritsijäkemikaaleille: niitä ei näy, eikä niitä ole erikseen tuoteselostuksiin merkitty. Kuitenkin olemme hormonihäiritsijöiden kanssa joka päivä kosketuksissa. Niitä löytyy palo- ja hometorjunta-aineilla käsitellyistä huonekaluista ja tekstiileistä, niitä voi olla ruoassa, kosmetiikassa ja lasten leluissa. Kaikkein vähiten tutkimusta onkin hormonihäiritsijöiden yhteisvaikutuksesta.

EU:ssa on jo pitkään vaadittu kriteereitä hormonihäiritsijäkemikaalien identifioimiseksi. Tämä auttaisi kemikaalien säätelytä ja rajoittamista.

Monen vuoden valmistelun jälkeen komissio esitti ehdotuksensa kriteereistä kasvinsuojeluaineissa tuholaismyrkyissä ja pintabiosideissä. Listan on tarkoitus toimia askeleena vastaavan kosmetiikkaa, leluja ja ruokapakkauksia koskevan sääntelyn muodostamiseksi.

Ehdotus oli pettymys, koska komissio pyrki kriteereissä sallimaan poikkeuksia eliöiden hormonitoimintaa häiritseville aineille. Parlamentti äänesti komission ehdotusta vastaan. Sen seurauksena komission tulee laatia uusi ehdotus.

Tärkeää on, että jatkossa kriteerit koskevat kaikkia kemikaaleja ja noudattavat Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmää hormonihäiritsijäkemikaaleista, jotka ovat vaarallisia eliöille, ihmisille ja ekosysteemeille.

Kriteerit tarvitaan kiireellisesti, siitä ei ole kysymystäkään. Kemikaalikuorma lisääntyy yhteiskunnassa koko ajan ja tutkimustulos niiden haittavaikutuksista lisääntyy. Tarvitsemme sääntelyä, jolla poistetaan markkinoilta haitallisimman kemikaalit. Sääntely täytyy kuitenkin toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Tässä tapauksessa se tarkoittaa etenemistä varovaisuusperiaate edellä, sekä terveyden että ympäristön suojelemisen kannalta.

Missä markkinat, siellä kannattaa olla myös EU:n

EU neuvottelee parhaillaan seitsemää kumppanuus- ja yhteistyösopimusta ja useampaa vapaakauppasopimusta Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN:n) jäsenmaiden kanssa.

Kumppanuuksien edistäminen on EU:lle strateginen etu. ASEAN-maat muodostavat yhdessä maailman seitsemänneksi suurimman talouden. ASEAN on EU:n kolmas kauppakumppani. Vuotuisen kahdenvälisen tavarakaupan arvo on yli 200 miljardia euroa. Alue on yksi maailman dynaamisimmista ja nopeimmin kasvavista myös teknologian ja tutkimuksen osalta. Vuoropuhelu ja yhteistyö on yhteinen etu monella alalla kyberturvallisuudesta ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Luonnollisesti strategista kumppanuutta ei tule ajaa ummistamatta silmiä esimerkiksi alueella ilmeneviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Kumppanuuksissa tulee myös edistää YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia suosituksia. EU:lla on mahdollisuus käyttää suhteitaan vaikuttaakseen ihmisoikeuksien toteutumiseen alueella niin kauppakumppanuuksiensa kuin avulle suuntautuvan kehitysyhteistyön avulla.
( 624 views )   |  permalink   |  

7.10.2017 
lauantai, lokakuu 7, 2017, 07:03
Arvoisa kokoomusnainen,
Kokoomusnaisten toiminta tehdään yhdessä. Tärkein työ tehdään paikallistasolla ja paikallisyhdistyksissä, joissa on jälleen riittänyt menoa ja meininkiä! Kiitos aktiivisesta toiminnastanne, joka on Kokoomuksen Naisten Liiton sielu ja sydän!

Myös liittohallituksemme on tehnyt ahkerasti työtä yhdessä. Tälle kaudelle olimme asettaneet kaksi kovaa tavoitetta, jotka olemme myös jo onnistuneet toteuttamaan erinomaisesti. Ensinnäkin jäsenkehityksemme kääntäminen kasvuun. Toiseksi ohjelmatyön vahvistaminen sekä tavoitteidemme toteuttaminen ja vaikuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Jäsenkehitystä ei vain ole käännetty vaan liiton toiminnassa on nyt vetovoimaa. Tulevaisuuskoulutukseemme oli ennätysmäärä hakijoita. Lauantain seminaarissamme loppuivat tuolit kesken, ja osallistujia oli paikalla ympäri Suomen. Myös toivottu mentorointitoiminta pyöräytettiin käyntiin. Sama vetovoima ja aurinkoinen meininki on välittynyt minulle kiertäessäni paikallisissa tapahtumistamme ympäri Suomen.

Poliittiset tavoitteemme ovat edenneet eduskunnassa viimeisen vuoden aikana vauhdilla ahkeran vaikuttamisen ja hyvän yhteistyön tuloksena. Puheenjohtaja Petteri Orpon pyynnöstä valmistelimme Kokoomukselle Perheet ja työelämä -asiakirjan, jonka tavoitteet ovat sitkeällä työllämme ottaneet todella tuulta alleen. Maailma ei tule valmiiksi vaan työ jatkuu.

Perheiden ja työelämän mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi painotamme syksyn aikana valtakunnan politiikassa erityisesti:
- taloutta ja työllisyyden parantamista,
- sivistystä ja koulutusta sekä
- arjen turvallisuutta.

Omalla toiminnallamme tuomme esiin, että naiset eivät keskity vain joihinkin "naisten sektoreiksi" miellettyihin politiikan aloihin vaan olemme vahvoja aivan kaikilla aloilla. Myös taloudessa ja turvallisuudessa tai vaikkapa liikennepolitiikassa. Se ei tietenkään vähennä yhtään esimerkiksi soten merkitystä.

Pidän tärkeänä kentän kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Kokoomusnaiset tarjoaa vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja jokainen jäsenemme pääsee parhaillaan osallistumaan liiton uuden tavoiteohjelman valmisteluun. Tavoiteohjelma tehdään yhdessä Kokoomusnaisten rautaisten osaajien taitoja hyödyntäen. Nyt on oikea aika osallistua ja vaikuttaa!

Kokoomusnaiset myös kannustaa naisia etenemään työuralla ja politiikassa sekä tukee naisia pyrkimään johtopaikoille. Siksi järjestimme jokaiselle tarkoitetun Naiset Huipulle -johtajuusseminaarin. Tapahtuma oli menestys ja seuraavaksi tuomme saman konseptin eri piireihin.

Kokoomusnaisten huippujoukkue on vertaansa vailla oleva toistensa kannustaja, tukija ja kouluttaja. Kokoomusnaisten toiminnassa on nyt hyvä vire päällä ja kaikki mittarit näyttävät toimintamme olevan nosteessa.

Eihän liitto vielä ole valmiiksi tullut, kuten ei maailmakaan. Huimasti olemme kuitenkin menneet eteenpäin ja suuntamme on oikea ja vahvasti nousujohteinen! Tästä on hyvä ja innostavaa jatkaa yhdessä, ja siksi toivon tuellanne saavani jatkaa työtäni puheenjohtajana.

Ensi vuonna on painotettava järjestökoneemme virittämistä, koska tulossa on monet valtakunnalliset vaalit. Lisäksi viestintäämme on edelleen vahvistettava liiton näkyvyyden kasvattamiseksi entisestään. Joukkueemme osaajia kannattaa tuoda esiin ja kannustaa aktiivisuuteen laajalla rintamalla, jotta viestimme tavoittaa yhä laajempia joukkoja.

Päätavoitteenamme on tietenkin edelleen vahva ja asiantunteva vaikuttaminen eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa ja muilla päätöksenteon areenoilla.

Kokoomusnaisten pitää olla Suomen vaikuttavin ja uskottavin puoluepoliittinen naisjärjestö. Anna palautetta, osallistu ja vaikuta. Yhdessä teemme Kokoomusnaisista vieläkin vahvemman. Pidetään yhteyttä!

Syksyisin terveisin

Sofia Vikman

Kokoomusnaisten puheenjohtaja
kansanedustaja
040 568 3777
sofia.vikman@eduskunta.fi

Twitter: https://twitter.com/SofiaVikman
Facebook: https://www.facebook.com/vikman.sofia

***
ohjelma leikattu jasenviesti
Osallistu ja vaikuta ‚Äď tavoiteohjelma tehd√§√§n yhdess√§!
Kokoomusnaisten uusi tavoiteohjelma hyväksytään marraskuun edustajakokouksessa Oulussa. Ohjelman valmistelu on nyt käynnissä. Tavoiteohjelma on tärkeä kokonaisuus, johon kirjataan Kokoomusnaisten kahden seuraavan vuoden tavoitteet ja poliittinen linja.

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja Kokoomusnaisten tavoitteisiin. Piirikiertueella jäsenet tuovat jo ohjelmaluonnoksen valmisteluun uusia avauksia ja ajatuksiaan. Kiertue on parhaillaan käynnissä. Lisätietoa oman alueesi tilaisuudesta saat piirisi tiedotuskanavista ja järjestösihteeriltäsi.

Voit myös lähettää evästyksiä uuden tavoiteohjelman valmisteluun pääsihteeri Jutta Wirénille (jutta.wiren@kokoomusnaiset.fi).

***
Kokoomusnaiset kouluttaa
Kokoomusnaisten huippujoukkue on vertaansa vailla oleva toistensa kannustaja, tukija ja kouluttaja.

‚Ė™ Kokoomusnaisten tulevaisuuskoulutus on t√§ydess√§ vauhdissa! Alkuvuonna k√§ynnistettyyn koulutusohjelmaamme oli enn√§tysm√§√§r√§ hakijoita! Tulevaisuuskoulutettavat kokoontuivat syyskuussa kuntapolitiikkaan perehtymisen merkeiss√§. Seuraavaksi ryhm√§ kokoontuu ty√∂el√§m√§teemojen parissa. Koulutusohjelma on kaksivuotinen.
‚Ė™ Uusi mentorointiohjelmamme on parhaillaan k√§ynniss√§ ja mentorointiparit ovat aloittaneet tapaamiset. Mentorointiohjelma j√§rjestet√§√§n yhteisty√∂ss√§ Kokoomuksen kanssa. Mentoreina toimii Kokoomuksen kansanedustajia.
***
Kokoomusnaisten blogeja
Poimintoja osaavien naistemme syksyn blogikirjoituksista:

‚Ė™ Kokoomusnaisten Pakka: Sivistys on kansakunnan mitta
‚Ė™ Kokoomusnaisten Orlando: Ty√∂aikalaki on uudistettava
‚Ė™ Kokoomusnaisten Virto-V√§is√§nen: Nyt on aika nostaa naisen euro p√∂yd√§lle
‚Ė™ Kokoomusnaisten Lummi: Ruotsin kieli on Suomelle t√§rke√§
Kokoomusnaisten nettisivuilta löytyy liiton kannanottoja, puheenjohtajan blogi ja lisää liittohallituksen jäsenten blogeja.

Siirry internet-sivullemme
***
Naiset huipulle -johtajuusseminaari keräsi ennätysyleisön
Kokoomusnaiset kannustaa naisia johtotehtäviin ja etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman alansa huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia.

Lauantaina 30.9. j√§rjest√§m√§mme Naiset huipulle ‚Äďjohtajuusseminaari ker√§si enn√§tyssuuren yleis√∂rynt√§yksen, ja tilaisuuteen saavuttiin ymp√§ri Suomen! Ennen aloittamista jouduimme haalimaan kaikki kiinteist√∂st√§ liikenev√§t ylim√§√§r√§iset tuolit kokoon, jotta kaikki yleis√∂ mahtui saliin. Seminaari sai runsaasti kiitosta ja her√§tti paljon positiivista keskustelua my√∂s sosiaalisessa mediassa.

Mikäli et päässyt seuraamaan tilaisuutta paikan päälle, voit katsoa videotallenteita puhujien esityksistä Facebook-sivultamme. Seuraavaksi tuomme tämän menestykseksi osoittautuneen tapahtumakonseptin piireihimme. Ideana on järjestää tilaisuuksia, joista jokainen voi saada eväitä kehittyä työssään.

Siirry Facebook-sivulle
***
Edustajakokous 18.-19.11.
Kokoomusnaisten sääntömääräisen edustajakokouksen ilmoittautuminen on auki. Kokous järjestetään Oulussa 18.-19.11.2017 klo 12.00 alkaen.
Kokouspaikkanamme toimii Sokos Hotel Arina (Pakkahuoneenkatu 16).
Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset asiat. Kokoukseen osallistujan materiaalimaksu on 45 euroa. Majoitus varataan ja maksetaan majoituspaikkaan itse tai lähettävän yhdistyksen toimesta.

Lauantai-iltana vietet√§√§n Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaisten j√§rjest√§m√§√§ perinteist√§ iltajuhlaa. Illalliskortti maksaa 75‚ā¨. Iltajuhlan lis√§tiedot t√§√§lt√§. J√§rjest√§v√§ piiri organisoi vapaamuotoista ohjelmaa my√∂s perjantai-illalle.

Ilmoittaudu osallistujaksi edustajakokoukseen keskiviikkoon 18.10.
mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake liiton nettisivuilla.

Ilmoittaudu edustajakokoukseen
***
Jasenkirjekuva
Osallistu arvontaan ja voita kirjapalkinto
Kokoomusnaiset vaikuttaa mahdollisuuksien tasa-arvon puolesta sekä rohkaisee, tukee ja auttaa naisia saavuttamaan unelmiaan ja tähtäämään korkealle. Naiset huipulle -seminaarimme herättämän valtavan kiinnostuksen johdosta käynnistimme Facebookissa kilpailun, jossa kilpailuun osallistujat esittävät toiveitaan Kokoomusnaisten tuleviksi tapahtumiksi.

Osallistujien kesken arvomme Anna Perhon Superarkea ‚Äďkirjapalkintoja! Kilpailuun voi osallistua tiistaihin 10.10. asti.


( 496 views )   |  permalink   |  

26.9.2017 
tiistai, syyskuu 26, 2017, 06:21
Aurinkoinen viikko!
Toivun laparoskooppisesta sappileikkauksesta.
Aika hengätää ja miettiä yhteiskuntaa, arvoja ja johtajuutta. Esimerkiksi tärkeimmän arvojohtajamme Tasavallan Presidentin roolista. Siksi kannanotolla on merkitystä tulevaisuuden yhteiskuntaa peilattaessa.Tasavallan presidentti ‚Äď TASA-ARVOJOHTAJA 26.9.2017
Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Alkuvuodesta 2018 käytävissä vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliitto haastaa presidenttiehdokkaat ja median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi.
Suomalaisen tasa-arvopolitiikan ydinteemoja ovat tasa-arvoinen työ ja perhe-elämä, kasvatus ja koulutus, hyvinvointi ja terveys sekä tasa-arvo päätöksenteossa ja julkisessa hallinnossa. Ajankohtaisina aiheina yhteiskunnallisessa tasa-arvokeskustelussa ja päätöksenteossa ovat esimerkiksi sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset ja perhevapaauudistuksen valmistelu. Tällä hetkellä naiset käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista. Euroopan unionin ihmisoikeusviraston mukaan 47 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä Suomessa asuvista naisista on kohdannut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Myös naisiin kohdistuva vihapuhe on lisääntynyt. Naisjärjestöt kantavat lisäksi huolta koulutusalojen, työmarkkinoiden ja palkkojen jakautumisesta sukupuolen mukaan. Naisten vähäinen osuus STEM-aineiden opiskelijoista ja teknologia-alojen työntekijöistä uhkaa jättää naiset digitaalisen murroksen altavastaajiksi. Suomen kansainvälinen tasa-arvotyö on näkynyt muun muassa tyttöjen ja naisten aseman ja oikeuksien nostamisena kehityspolitiikan kärkeen.
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa suuri joukko erilaisia organisaatioita, kuten kuntia, yliopistoja, järjestöjä ja ministeriöitä, on tehnyt moninaisia uusia tasa-arvotekoja. Naisjärjestöjen Keskusliitto odottaa konkreettisia toimia myös tulevalta presidentiltä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää seuraavia kysymyksiä tasa-arvokeskustelun lähtökohdiksi tulevissa presidentinvaaleissa:
‚ÄĘ Millainen rooli tasavallan presidentill√§ on sukupuolten tasa-arvon edist√§misess√§?
‚ÄĘ Mik√§ on sukupuolten tasa-arvon keskeisin haaste Suomessa? Ent√§ kansainv√§lisesti?
‚ÄĘ Millaisin konkreettisin keinoin tullessaan valituksi tasavallan presidentiksi ehdokas toimisi sukupuolten tasa-arvon edist√§miseksi? Mik√§ olisi ehdokkaan tasa-arvoteko?
Naisj√§rjest√∂jen Keskusliitto ‚Äď Kvinnoorganisationernas Centralf√∂rbund ry
Eva Biaudet, puheenjohtaja
Elina Suonio-Peltosalo, varapuheenjohtaja
Terttu Utriainen, varapuheenjohtaja
Terhi Heinilä, pääsihteeri
terhi.heinila@naisjarjestot.fi puhelin 040 5305544
Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.( 775 views )   |  permalink   |  

8.9.2017 
perjantai, syyskuu 8, 2017, 06:40
Hei
Muistakaa hakea hyviä paikkoja. Itselläni tulevat vuodet täyteen NJKL hallituksessa ja varapuheenjohtajan roolissa. Hienoa yhteistyötä ja vuorovaukutusta. Suosittelen lämpimästi.

Elina, vuosien kokemuksella
Tarjolla vaikuttamisen paikkoja osaaville naisille!

Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton s√§√§nt√∂m√§√§r√§inen vuosikokous j√§rjestet√§√§n keskiviikkona 20.11.2017 klo 15-20 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Kokous on vaalikokous, jossa valitaan nelj√§ hallituksen j√§sent√§ erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2018‚Äď2020.

Huomioittehan, että vuosikokouksen päivämäärä on muuttunut. Ehdokasasettelun päättymistäkin on aikaistettu: uusi takaraja hakemusten lähettämiselle on 9.10.2017 klo 16.00.

Kutsu asettaa ehdokkaita Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen on lähetetty jäsenjärjestöjen edustajille sähköpostitse 9.6.2017. Ehdokaslomake liitteineen löytyy myös Naisjärjestöjen Keskusliiton nettisivulta. Ehdokaslomake tulee palauttaa täytettynä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittamana pyydettyine liitteineen keskusliiton toimistoon 9.10.2017 klo 16.00 mennessä joko skannattuna toimisto (at) naisjarjestot.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Fredrikinkatu 39 C 22 00120 Helsinki.

Myös ilmoittautuminen vuosikokoukseen on auki. Ilmoittaudu mukaan täällä. Tervetuloa
( 805 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Seuraava> >>