6.11.2010 
sunnuntai, marraskuu 7, 2010, 13:51
Rakkaita edesmenneitä äitiä ja isää sekä muita läheisiä muistellen. Yliskylän hautausmaalla hiljaisen hetken viettoa ja kynttilöiden loistetta. Elämän rajallisuus - jokainen päivä on lahja elämänkaaressa.
Via dolorosa


Salon käyttötaloutta ei enää rakenneta yhteisöverotuottojen varaan. Yhteisöverotuotot varataan investointeihin. Ensi vuoden talousarvio on vuosille 2011 -2014 ulottuva sopeuttamisohjelma. Tavoitteessa 2015 mennessä kaupungin tulot ja menot ovat tasapainossa.

Kaupungin kiinteistöjen vähentäminen ja prosessityö ovat selkeitä säästötapoja luontevasti. Mutta henkilöstösäästöt ovat kipein asia meidän kaikkien kannalta. Neljän miljoonan säästö vastaa 9 päivää palkkasummaa. Vapaehtoispohjalta syntyvä säästö vapauttaisi lomautuksilta. Päätöksiä ei ole tehty, ainoatakaan. Mutta päätöksentekijällä on ollut ajatusprosessi kuumana monta monituista päivää, miten löydämme rakentavan ratkaisun. Henkilöstö on subjekti, ei objekti. Kun yhteinen tahtotila hukataan lähtee motivaatio. Sivistyspuolelta, opettajilta tulleissa viesteissä käy selväksi huoli. Sosiaali- ja terveyspuoli, kuten sivistyskin, matalapalkkaisine naisineen joutuu jälleen tulilinjalle. Näitä tehtäviä ei saa nähdä kulueränä, vaan osaamisen huipentumana. Kun ihmiset haluavat antaa parastaan, voi seutukuntammekin hyvin.

Salo vanhenee rajusti, koko Suomi harmaantuu


Lammervon Tertun haastattelussa tulivat totuudet esiin. Pitää kysyä kotona asuvan ihmisen mielipide. Ja kuunnella todellista tilannetta. Ikäihmiset pitävät yllä ystävärinkiä ja auttavat toisiaan. Se on erityinen vahvuus tämän ikäluokan ihmisissä. Vaikeita aikoja on nähty ennenkin.
Kiitos Salon Seudun sanomille hyvästä artikkelista.

Kaupungin myyntilista on kuohuttanut Särkisalossa. Totta kyllä on että myyntkohteet painottuvat Eteläiseen Saloon. En lähde laukomaan omia mielipiteitäni. Mutta tosiasia vaan on se, että nyt on myytävä ja otettava rahaa sieltä mistä se saadaan. Kruunun jalokiviä myydään vain kerran. Kaikille kohteille löytyy puoltajia. Adresseja löytyy joka lähtöön. Luopuminen on osa elämää ja pyhäinpäivänä tunne on todellinen.
( 413 views )   |  permalink   |  

5.11.2010 
perjantai, marraskuu 5, 2010, 08:33
Päivän ja tulevaisuuden keskustelun aihe numero yksi. Salon talous.
Kärsimysten budjetti. Näin kipuhoitajana ja hoitotyön ammattilaisena voi pahoin. Pakko on säästää. Miten se toteutetaan on tiukka asia. Lue lisää:

http://www.sss.fi/uutiset/171590.html

Kiinteistöjen myynti on toteutuslistalla mielestäni ensisijainen. Sillä myytävää riittää. Hyvinvoinnin aikakaudella Salossa on rahaa liikuteltu väljästi. Liiankin ronskisti. Tästä tulee nyt kertaheitolla loppu.
Koko uusi Salon seutukunta käy läpi kriisin johon se ei ole tottunut. Vain Perniössä jossa olen itsekkin ollut mukana kunnallispolitiikassa yhden kauden, toteutettiin vain lakisääteiset asia, sillä talous oli kuralla. Verojakin maksettiin paljon. Salon tilanne on sikäli erilainen, että täällä on perattavaa. Haluan nähdän selkeät ratkaisut. Yhdessä tulee, yli puoluerajojen hakea sopu. Riitelyllä shabotoidaan hyviä asioita. Meidän tulee päästä eteenpäin ja rakentamaan.

Kaikki toimialat ovat mukana säästötalkoissa. Tonttivaranto turvataan.
Henkilöstön osalta haetaan paikallista sopimusta. Henkilöstöön kohdistuu 9 päivän säästötarpeita. Tässä on meillä kaikilla edessä vaativa, raskas urakka. Päätöksiä on pakko tehdä. Kaikkien toivotaan ymmärtävän tilanteen vakavuus. Tämä syksy on tulevaisuuden turvaamista. Voimia kaikille jotka elätte asian kanssa, helpolla emme pääse. Muutoksessa on nähtävä mahdollisuus, jos voimme tehdä asioita toisin, nyt on sen aika. Kaikkien ideat ja ajatukset ovat tervetulleita. Palveluista halutaan pitää kiinni mahdollisuuksien mukaan. Palveluverkosta käydään keskustelua lähiviikot. Nyt ei auta vilkuilu takapeiliin vaan ajatukset on suunnattava selkeästi uuden turvaamiseen oikeilla rakenne- ja toimintaratkaisuilla. Syyttely ei tuo tulosta.

Säästöpäätöksiä tehtäessä on muistettava tehdä viisaita päätöksiä. Säästäminen on taitolaji. Henkilöstöä tulee puhutella subjektina ei objektina, sanoi viisas ystäväni. Motivaatio ja imago ovat keskeiset elementit joilla vaikutetaan. Niitä ei saa turmella.
( 474 views )   |  permalink   |  

4.10.2010 
torstai, marraskuu 4, 2010, 03:09
Selkeä kannanotto kotitalousopetuksen puolesta. Erinomaisen keskeinen elementti nähtäessä yhteiskunnassame kotien sisäinen työnjako. Tarvitseme tulevaisuuden työelämään kaikki. Niin naiset kuin miehetkin.
Lue lisää aiheesta:
http://www.naisjarjestot.fi/tiedotteet.html

Se mitä ajattelet, merkitsee elämässäsi enemmän
kuin mikään muu asia. Enemmän kuin mitä ansaitset,
enemmän kuin missä asut, enemmän kuin asemasi
yhteiskunnassa, ja enemmän kuin mitä kuka tahansa
ajattelee sinusta
.Antero Leppänen on kirjoittanut mietteissään 3.10. näin:

"Tämän päivän paikallislehdessä kokoomukselainen kunnanvaltuutettu puhui omaishoidosta lämpimästi kuin omasta lapsestaan. Käytännössä se on kyllä ollut hänelle naapurin kakara. Hän ei ole tehnyt ensimmäistäkään esitystä omaishoitajapalkkioiden korottamiseksi vaan päivastoin äänestänyt niitä vastaan. Tämä kaksinaamaisuus on Toivon peruspiirre."

Sote-lautakunnassa omaishoidon rahat loppuivat ja keskustelimme ryhmääni edustavan Soten vpj:n kanssa asiasta. Kannustin ehdottomasti hakemaan lisämäärärahaa asialle, koska tarpeet omaishoidon tuelle ovat painavat. Tunnen kotona hoitamisen vaateet. Oma äitini kuoli syöpään alle 70-vuotiaana ja isäni asui kotona 97- vuotiaaksi. En ole omaishoitajana hoitanut tuetusti vanhempiani, vaan perheen ja työn ohelle sisaruksien kanssa. Tosissani olen huolissani Anteron tavasta revittää asioita, rumasti. On hankalaa tehdä yhteistyötä, kun alati morkataan kaikkea mikä oikealla liikkuu.

Tässä kyseinen teksti, viitaten Ulla Huittisen 31.10.kirjoitukseen.
Omaishoitajat ansaitsevat tukea ja kannustusta
Omaishoidossa hoitajan työtä tuetaan järjestämällä vapaata sekä maksamalla hoitopalkkiota. Omaishoitajan hoitopalkkio kohdennetaan sellaisten henkilöiden hoitamiseen, joiden hoito on siinä määrin sitovaa ja vaativaa, että vaihtoehtona olisi sijoitus laitoshoitoon tai vastaavaan hoitoyhteisöön. Hoidettavan toimintakykyä arvioidaan RaVa-indeksilomakkeella kotikäynnin yhteydessä.
Omaishoidon tuella annettavasta hoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläke. Hoitajien määrä on sidottu tarkoitukseen varattuihin määrärahoihin.
Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05) §. Omaishoidon palkkiojärjestelmä jakaantuu neljään tukiluokkaan.
Henkilöt jotka ryhtyvät omaishoitajiksi tekevät työtä rakkaudella, usein itsensä unohtaen ja vapaapäiviään laiminlyöden. Korvaus omaishoidon tukena ei vedä ketään omaistaan hoitamaan. Tuki on pieni ja verotettavaa tuloa. Hyvän mielen se voi tuoda. Arvostuksena.
Kuntien vajaavaiset sosiaalityön resurssit hankaloittavat palvelun saantia. Kynnys iäkkäille ihmisille rahan hakemiseksi on siksi suuri, että palvelu jää hakematta jos ei virkailijaa muutaman tavoittelun jälkeen saada kiinni. Monissa kunnissa sosiaalityöntekijöiden paikat ovat olleet katkolla, kun ei päteviä ihmisiä ole saatavilla. Eikä se asiakasta ainakaan auta. Sosiaalipuolen neuvonnan saatavuudella on merkitystä. Asiantuntijuudella on merkitystä, jotta asiakas osaa hakea oikeaa asiaa oikeasta paikasta. Omaishoitajalla on kädet täynnä työtä, paperiviidakko on hänelle jo liikaa.
Omaishoidon kunnollinen järjestely kaikille tarvitsijoille, riittävän suuren korvauksen muodossa vapauttaa kalliita laitospaikkoja niitä tarvitseville. Kunnolla suunniteltu omaishoidon järjestelmä huolehtii myös siitä, että iäkkäät omaishoitajat eivät väsy läheistään hoitaessaan, vaan saavat ansaitsemansa lepopäivät. Tässäkin yhteydessä pitää voida puhua laadusta ja seurannasta.( 243 views )   |  permalink   |  

3.10.2010 
keskiviikko, marraskuu 3, 2010, 05:57
Talousarvioiltakoulu


Kaupunginjohtajan puheenvuorossa tuli selväksi se, ettei Salon haluta kaatuvan kriisikunnaksi. Vaikeat talousvuodet ovat vasta tulossa. Yhteisöveroja on aiempina vuosina mennyt käyttötalouteen. Kulurakenne ollut Salossa keskimääräistä suurempaa. Tulevia säästöjä joudutaan tekemään rajusti ja säästöhohteista kuunneltiin hiljaa ja keskusteltiin illan päätteeksi. Kaupunginjohtajan esitys julkaistaan torstaina. Yhteisöverot häviävät tulevaisuudessa. Kiinteistöjä laitetaan myyntiin.
Kaikki toimialat ovat mukana säästötalkoissa. Tonttivaranto turvataan.
Henkilöstön osalta haetaan paikallista sopimusta. Henkilöstöön kohdistuu 9 päivän säästötarpeita. Tässä on meillä kaikilla edessä vaativa, raskas urakka. Päätöksiä on pakko tehdä. Kaikkien toivotaan ymmärtävän tilanteen vakavuus. Tämä syksy on tulevaisuuden turvaamista. Voimia kaikille jotka elätte asian kanssa, helpolla emme pääse. Muutoksessa on nähtävä mahdollisuus, jos voimme tehdä asioita toisin, nyt on sen aika. Kaikkien ideat ja ajatukset ovat tervetulleita. Palveluista halutaan pitää kiinni mahdollisuuksien mukaan. Palveluverkosta käydään keskustelua lähiviikot. Nyt ei auta vilkuilu takapeiliin vaan ajatukset on suunnattava selkeästi uuden turvaamiseen oikeilla rakenne- ja toimintaratkaisuilla. Syyttely ei tuo tulosta.Virtaa kuntalaismielipiteestä, Kuntaliitto ja valtiovarainministeriön koulutus.
http://www.kunnat.net/k_tapahtuma.asp?P ... ;62;165602


( 455 views )   |  permalink   |  

2.11.2010 
tiistai, marraskuu 2, 2010, 08:59
Yksikään meistä ei tule vanhaksi elämällä,
ainoastaan menettämällä kiinnostuksensa elämiseen.

-Marie Beynon Rey


Kiinteistöverot pysyvät ennallaan. Tuloveroprosentista äänestettiin: 18,5 valtuusto sinetöi.

Joukkoliikenne ja palveluverkko tarvitsevat panostusta ja lisäkeskusteluaikaa.

Terveyskioskit ovat saaneet hyvän vastaanoton niin Ylöjärvellä kuin Lahdessakin – asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. – Tampereen yliopisto selvittää myös kioskien vaikutusta kuntien talouteen, kertoo professori Jarmo Vakkuri. Terveyskioskit palvelevat asiakkaita kauppakeskuksissa ilman ajanvarausta.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=36209

Sähköinen palveluseteli vähentää työtä

Sähköinen palveluseteli on järjestelmä, jossa koko palvelun maksuliikenne hoidetaan palveluoperaattorin kautta, kertoo projektipäällikkö Riitta Pylvänen Jyväskylästä. – Se vähentää kunnassa tehtävää työtä, hän sanoo.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=36174

Sähköinen seteli uusille alueille

Sähköisen palvelusetelin käyttö on laajenemassa nopeasti uusille alueille, kertoo palveluseteliasiantuntija Mareena Löfgren Smartumista. Sähköinen seteli sopii erityisesti palveluihin, joille halutaan useita palvelun tuottajia.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=36189

Innokylä pyrkii jakamaan kokemuksia

Sosiaali- ja terveysalan kokemuksia jakavan Innokylän rakentaminen jatkuu. Verkkopalvelun etusivu on avattu ja valmista pitäisi olla kahden vuoden kuluttua. Osastonjohtaja Päivi Väyrynen THL:stä kertoo hankkeen tilasta.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=30764


( 420 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | Seuraava> >>