21.11.2015 
lauantai, marraskuu 21, 2015, 14:23
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja itsehallinnon uudistuksen sukupuolivaikutukset on arvioitava
Julkilausuma
Julkaisuvapaa heti

Kunnilla on keskeinen rooli kuntalaisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa. Kunnanhallitusten ja lautakuntien jäsenten sukupuolijakauma on tasa-arvoistunut kiintiösäännön myötä. Tasa-arvo ei kuitenkaan yllä kuntien korkeimpaan päätöksentekoon. Vaalikaudella 2008 - 2012 kunnanvaltuustojen puheenjohtajista alle 30 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista hieman yli 20 prosenttia oli naisia. Kunnat ovat tällä hetkellä suuri naisvaltaisten alojen työnantaja. Tilastokeskuksen mukaan palkkaerot kunnissa toimivien naisten ja miesten välillä kasvavat koko työuran ajan ja eläkeikään tullessa palkkojen ero on keskimäärin 850 euroa miesten hyväksi.

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueellisen itsehallinnon uudistus on yksi suurimmista kansalaisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista muutoksista. Jopa 60 prosenttia kuntien nykyisistä tehtävistä ja rahoituksesta rakennetaan uudelleen erikseen muodostettaville sote- ja itsehallintoalueille. Uudistusta valmisteltaessa tulee ratkaista, miten sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu tulevien itsehallintoalueiden päätöksenteossa ja sote-palvelujen järjestämisessä. Kiintiösääntöä tulee noudattaa em. luottamushenkilöiden valinnassa. Tavoitteena tulee olla naisten urakehityksen ja tasa-arvoisen rekrytointipolitiikan edistäminen sekä naisten määrän lisääminen johtotehtävissä. On myös tärkeää selvittää miten palvelutuotannon yksiköiden koon kasvaminen vaikuttaa naisvaltaisten alojen palkkoihin.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset arvioidaan prosessin eri vaiheissa ja että näitä arvioita käytetään päätöksenteon pohjana. Tasa-arvolain mukaisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelussa, tuottamisessa, rahoituksessa ja päätöksenteossa on turvattava.

Nykyisestä 317 kunnasta vasta 18 on hyväksynyt eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan. Naisjärjestöjen Keskusliitto vetoaa kuntapäättäjiä allekirjoittamaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja toteuttamaan sitä päätöksenteossa. Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan suositukset ja kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet tulee pitää kirkkaina mielessä tulevaa sote-uudistusta valmisteltaessa.

Helsingissä 18.11.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää naisten asemaa, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Järjestö on poliittisesti sitoutumaton, moniäänisesti yhteistyössä toimiva ja rohkeasti kantaa ottava. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

Osaavat ja vaikuttavat naiset rakentavat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan!

Lisätietoja: Naisjärjestöjen Keskusliitto, pääsihteeri Terhi Heinilä, puh. 040 530 5544 terhi.heinila@naisjarjestot.fi

www.naisjarjestot.fi
www.facebook.com/Naisjarjestojen Keskusliitto

( 435 views )   |  permalink   |  

20.11.2015 
perjantai, marraskuu 20, 2015, 08:59
Salonseudun Vuoden Yrittäjänainen on julkistettu

Salon Yrittäjänaisten puheenjohtaja, Salon Tilipalvelu oy:n tomitusjohtaja, Marjukka Nurmi.
Lämpimät onnittelut Marjukalle omasta ja Salon Kokoomusnaisten puolesta!

( 507 views )   |  permalink   |  

19.11.2015 
perjantai, marraskuu 20, 2015, 08:56
TIEDOTE 19.11.2015


Lisärahoitus kanavoituu Salon seudulle valtion eri toimijoiden kautta

Eilen uutisoitu hallituksen päätös tukea Salon aluetalouden elpymistä rahoittamalla toimivien yritysten kasvua ja uuden yritystoiminnan syntymistä on herättänyt paikallisesti paljon kysymyksiä ja keskustelua.

- Erilaisia yhteydenottoja on jo tullut ja nyt onkin tarpeen selventää mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys. Rahoitus ei tule Salon kaupungille tai Yrityssalolle, vaan ohjataan Salon seudulle valtion viranomaisten kautta, toteaa kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.
Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti eilen 22 miljoonan euron panostuksesta muun muassa salolaiseen osaamiseen perustuvien työpaikkojen luomiseen. Summa jakaantuu seuraavasti:

· 10 miljoonaa euroa TEKESin Digiboosti-hankkeeseen. Salolaisten yritysten lisäksi myös kaikki muut suomalaiset pk-yritykset voivat hakea tukea uuden henkilön palkkaamiseen kun kyseessä on liiketoiminnan digitalisoinnin edistäminen. Hanke ei ole Microsoft-sidonnainen ja tuki haetaan suoraan TEKESiltä.

· 2 miljoonaa euroa Finpron Invest in Finland/ICT-sektorille. Invest in Finland markkinoi Suomea ja Saloa kansainvälisten yritysten sijoittumispaikaksi. Invest in Finland tekee läheistä yhteistyötä Salon kaupungin, Yrityssalon ja paikallisten osaajien kanssa.

· 10 miljoonaa euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) -keskuksille, josta 5 miljoonaa euroa kohdistuu Salon lisäksi muillekin äkillisen rakennemuutoksen alueille. Toinen 5 miljoonaa kohdistuu kaikille Microsoft-paikkakunnille. Yritykset voivat hakea tukea esimerkiksi investointeihin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja toiminnan uudistamiseen. Yrityssalo neuvoo yrityksiä tukien hakemisessa ja tuista päättävät ELY-keskukset.
*****
TEKES on teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, joka auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. TEKES toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

- Digiboosti on Tekesin rahoituskampanja pk-yrityksille, jossa tuetaan myös digiosaajien palkkaamista pk-yrityksiin.
Finprohon kuuluva Invest in Finland on työ- ja elinkeinoministeriön alainen palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.
ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskukset hoitavat valtiohallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa.

Salon kaupunki ja Someron kaupunki muodostavat Salon seudun.


Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, 044 778 2000

( 304 views )   |  permalink   |  

16.11.2015 
maanantai, marraskuu 16, 2015, 20:59
www.salo.fi

Tänään emme sulkeneet yhtään koulua. Teijon, Hajalan ja Pajulan oppilaat sekä vanhemmat saavat olla rauhasa valtuustokauden loppuun.
Yksityinen uusi pakolaisyksikkö sai aikaan akuutin tilanteen, koulujen päätös haluttiin miettiä kaupunginhallituksessa uudelleen juuri ennen valtuustoa.

Koulut ovat kaupungin vetovoimatekijä. Niin se vaan on.

Sain Kokoomuksen ryhmäkavereilta ihanan Jouluruusun, hoidan sitä hellästi jotta saan siitä monivuotisen ilon. Sydämellinen kiitos Annika ja kumpanit!
( 302 views )   |  permalink   |  

15.11.2015 
sunnuntai, marraskuu 15, 2015, 20:03
Rukoukset Ranskan terrorikatastrofien uhrien perheille ja läheisille. Ranska ja me kaikki suremme. Paha ei saa voittaa. Turvallisuus on perusoikeus.

Iloksen näinä raskaina aikoina saan kertoa Yyterin terveiset Porista. Olin ehdolla Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajistoon.
Tavoitteeni toteutui olen tänään tullut valituksi 15.11.2015 puheenjohtajistoon. Sofia Vikman Tampereelta on Kokoomuksen Naisten Liiton tuore puheenjohtaja. Marjo Pakka ja minä olemme varapuheenjohtajat. Tänään myös valittiin uusi Liittohallitus.
Loistava Tiimi. Kiistos ministeri Lenita Toivakalle päättyneestä puheenjohtajakaudesta. Haikeudella ja kannustavin tärkein saatesanoin saimme tulevaisuusvinkkejä.

Kiitos mahtavasta viikonlopusta yhdessä!


( 294 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Seuraava> >>