25.11.2015 
keskiviikko, marraskuu 25, 2015, 10:23
Salonjokilaakson juttu tänään http://salonjokilaakso.us11.list-manage ... 5da4271625
Klikkaamalla kakkossivulle löydät Elinan ja Marjukan, haastattelun.

SSKKY valtuustoon tänään
( 438 views )   |  permalink   |  

24.11.2015 
tiistai, marraskuu 24, 2015, 18:15
------------------------------------------------------------
25.11. vietetään YK:n naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavaa päivää. Tuona päivänä sytytämme kynttilöitä Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumissa lähes 60 paikkakunnalla ympäri Suomen, väkivaltaa kokeneiden ja väkivallan vuoksi menehtyneiden naisten muistolle.

Helsingissä tapahtuma järjestetään Kolmen sepän aukiolla klo 15-17.
Aukiolla järjestetään perinteinen Silent Witness -näyttely. Näyttelyn naishahmot kantavat tänä vuonna Suomessa parisuhdeväkivallan vuoksi menehtyneistä naisista kertovia uutisia. Aukiolla rakennetaan myös turvallisten kotien kaupunki loppuun. Kaupungin ensimmäiset pahvikodit on rakennettu yhdessä turvakotien äitien ja lasten kanssa Helsingin yliopiston metroaseman vitriiniin.

Kaikki lähes 60 tapahtumapaikkakuntaa löydät täältä: http://naistenlinja.us6.list-manage.com ... e1129f7196

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja on tänä vuonna suunnattu henkistä väkivaltaa vastaan. Henkinen väkivalta on vaikea aihe, josta puhutaan vähän. Kampanjamme tavoitteena on auttaa tunnistamaan henistä väkivaltaa, teemana on Pelko tuhoaa rakkauden. Kampanjan viesti on yksinkertainen: Jos pelkäämme sitä ihmistä, jonka odotamme ja toivomme rakastavan itseämme, on jokin vinossa.


**
------------------------------------------------------------

Tällä kampanjalla haluamme vetää yhdessä rajan rakkauden ja henkisen väkivallan väliin. Pelko ei kuulu rakkauteen.

Lue lisää kampanjasta täältä: http://naistenlinja.us6.list-manage.com ... e1129f7196 (http://naistenlinja.us6.list-manage.com/track/click?u=71e1e022bc&id=6c202c8074&e=e1129f7196)

Salossa Kauppakeskus Plaza klo 15-17


( 383 views )   |  permalink   |  

21.11.2015 
lauantai, marraskuu 21, 2015, 14:23
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja itsehallinnon uudistuksen sukupuolivaikutukset on arvioitava
Julkilausuma
Julkaisuvapaa heti

Kunnilla on keskeinen rooli kuntalaisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa. Kunnanhallitusten ja lautakuntien jäsenten sukupuolijakauma on tasa-arvoistunut kiintiösäännön myötä. Tasa-arvo ei kuitenkaan yllä kuntien korkeimpaan päätöksentekoon. Vaalikaudella 2008 - 2012 kunnanvaltuustojen puheenjohtajista alle 30 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista hieman yli 20 prosenttia oli naisia. Kunnat ovat tällä hetkellä suuri naisvaltaisten alojen työnantaja. Tilastokeskuksen mukaan palkkaerot kunnissa toimivien naisten ja miesten välillä kasvavat koko työuran ajan ja eläkeikään tullessa palkkojen ero on keskimäärin 850 euroa miesten hyväksi.

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueellisen itsehallinnon uudistus on yksi suurimmista kansalaisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista muutoksista. Jopa 60 prosenttia kuntien nykyisistä tehtävistä ja rahoituksesta rakennetaan uudelleen erikseen muodostettaville sote- ja itsehallintoalueille. Uudistusta valmisteltaessa tulee ratkaista, miten sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu tulevien itsehallintoalueiden päätöksenteossa ja sote-palvelujen järjestämisessä. Kiintiösääntöä tulee noudattaa em. luottamushenkilöiden valinnassa. Tavoitteena tulee olla naisten urakehityksen ja tasa-arvoisen rekrytointipolitiikan edistäminen sekä naisten määrän lisääminen johtotehtävissä. On myös tärkeää selvittää miten palvelutuotannon yksiköiden koon kasvaminen vaikuttaa naisvaltaisten alojen palkkoihin.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset arvioidaan prosessin eri vaiheissa ja että näitä arvioita käytetään päätöksenteon pohjana. Tasa-arvolain mukaisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelussa, tuottamisessa, rahoituksessa ja päätöksenteossa on turvattava.

Nykyisestä 317 kunnasta vasta 18 on hyväksynyt eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan. Naisjärjestöjen Keskusliitto vetoaa kuntapäättäjiä allekirjoittamaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja toteuttamaan sitä päätöksenteossa. Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan suositukset ja kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet tulee pitää kirkkaina mielessä tulevaa sote-uudistusta valmisteltaessa.

Helsingissä 18.11.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry


Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää naisten asemaa, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Järjestö on poliittisesti sitoutumaton, moniäänisesti yhteistyössä toimiva ja rohkeasti kantaa ottava. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

Osaavat ja vaikuttavat naiset rakentavat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan!

Lisätietoja: Naisjärjestöjen Keskusliitto, pääsihteeri Terhi Heinilä, puh. 040 530 5544 terhi.heinila@naisjarjestot.fi

www.naisjarjestot.fi
www.facebook.com/Naisjarjestojen Keskusliitto

( 422 views )   |  permalink   |  

20.11.2015 
perjantai, marraskuu 20, 2015, 08:59
Salonseudun Vuoden Yrittäjänainen on julkistettu

Salon Yrittäjänaisten puheenjohtaja, Salon Tilipalvelu oy:n tomitusjohtaja, Marjukka Nurmi.
Lämpimät onnittelut Marjukalle omasta ja Salon Kokoomusnaisten puolesta!

( 500 views )   |  permalink   |  

19.11.2015 
perjantai, marraskuu 20, 2015, 08:56
TIEDOTE 19.11.2015


Lisärahoitus kanavoituu Salon seudulle valtion eri toimijoiden kautta

Eilen uutisoitu hallituksen päätös tukea Salon aluetalouden elpymistä rahoittamalla toimivien yritysten kasvua ja uuden yritystoiminnan syntymistä on herättänyt paikallisesti paljon kysymyksiä ja keskustelua.

- Erilaisia yhteydenottoja on jo tullut ja nyt onkin tarpeen selventää mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys. Rahoitus ei tule Salon kaupungille tai Yrityssalolle, vaan ohjataan Salon seudulle valtion viranomaisten kautta, toteaa kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.
Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti eilen 22 miljoonan euron panostuksesta muun muassa salolaiseen osaamiseen perustuvien työpaikkojen luomiseen. Summa jakaantuu seuraavasti:

· 10 miljoonaa euroa TEKESin Digiboosti-hankkeeseen. Salolaisten yritysten lisäksi myös kaikki muut suomalaiset pk-yritykset voivat hakea tukea uuden henkilön palkkaamiseen kun kyseessä on liiketoiminnan digitalisoinnin edistäminen. Hanke ei ole Microsoft-sidonnainen ja tuki haetaan suoraan TEKESiltä.

· 2 miljoonaa euroa Finpron Invest in Finland/ICT-sektorille. Invest in Finland markkinoi Suomea ja Saloa kansainvälisten yritysten sijoittumispaikaksi. Invest in Finland tekee läheistä yhteistyötä Salon kaupungin, Yrityssalon ja paikallisten osaajien kanssa.

· 10 miljoonaa euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) -keskuksille, josta 5 miljoonaa euroa kohdistuu Salon lisäksi muillekin äkillisen rakennemuutoksen alueille. Toinen 5 miljoonaa kohdistuu kaikille Microsoft-paikkakunnille. Yritykset voivat hakea tukea esimerkiksi investointeihin, kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja toiminnan uudistamiseen. Yrityssalo neuvoo yrityksiä tukien hakemisessa ja tuista päättävät ELY-keskukset.
*****
TEKES on teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, joka auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. TEKES toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

- Digiboosti on Tekesin rahoituskampanja pk-yrityksille, jossa tuetaan myös digiosaajien palkkaamista pk-yrityksiin.
Finprohon kuuluva Invest in Finland on työ- ja elinkeinoministeriön alainen palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.
ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskukset hoitavat valtiohallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa.

Salon kaupunki ja Someron kaupunki muodostavat Salon seudun.


Lisätietoja: kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, 044 778 2000

( 298 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Seuraava> >>