8.11.2017 
keskiviikko, marraskuu 8, 2017, 19:36
Eilen oli hyvähenkinen Kaupunginhallituksen talousarviokokous.
12 tuntinen kokous oli rakentava, keskusteleva, vasstuuntuntoinen.
Tavoitteena ensi vuodelle elinkeinoelämän elpyminen ja työpaikat.
Asukasluvun lasku on pysäytettävä. Ikääntyneiden palvelutarpeisiin on vastattava. Työhyvinvointi ja päivittäisjohtamisen kehittämiseen panostetaan. Talouden tasapaino edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä on jatkettava. Asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset, tuleva sote- ja maakuntauudistus. Kunnallisveroa pyritään pitämään matalana. Investoinneilla pyritään turvaamaan kaupungin kasvuyrityksiä, kaupunkirakenteen kehittämistä ja kiinteistöjen kunnon ylläpitämistä. Sisäilman laatuun kiinnitetään huomiota. Olemme äänestäneet tärkeitä asioita toteutettavaksi.
( 563 views )   |  permalink   |  

5.11.2017 
sunnuntai, marraskuu 5, 2017, 12:05
Ensitietopäivä syöpään sairastuneille 6.11.2017 klo 12 - 16 Sairaalan auditoriossa
Selviytyminen arjessa syöpähoitojen keskellä
VSSHP ja LSSY Salon paikallisosasto

Onkologi Sanna Palovaara avaa ja puhuu syövän hoitokäytännöistä
Syöpäpolin ja Lääkehoitopolin henkilökunta esittäytyy

Sairaalan sosiaalityöntekijä Minna Salo esittää sairastuneen
sosiaaliturvaa

Jaksamisen tukeminen ja vertaistuki
Lounais Suomen Syöpäyhdistys Salo Karina

Kahvitauko n. klo 13.45 Syöpäyhdistys tarjoaa

Kriisikeskus Etappi Syöpäsairaus yksilön ja perheen kriisinä

Syöpäsairaan hoitoa tukeva ravitsemus

Salon Terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan tarjoamat mahdollisuudet oireenmukaisen hoidon toteutuksessa

Aikaa keskustelulle ja kysymyksille

Tervetuloa
( 646 views )   |  permalink   |  

5.11.2017 
sunnuntai, marraskuu 5, 2017, 11:45Kansalaiset vaativat yksilöllisiä, juuri heille räätälöityjä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tämä asettaa uusia vaatimuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamiselle ja vuorovaikutuskyvyille sekä vaatii uudenlaista asennoitumista työhön: asiakas on oman terveytensä omistaja. Hoitoon liittyvät konsultaatiot lisääntyvät asiakkaiden ja potilaiden ottaesenemmän vastuuta omasta terveyden- ja sairaanhoidostaan, kun he valitsevat sopivinta hoitopaikkaa tai hyödyntävät uusia teknologisia välineitä ja sovelluksia.
Väestön ikääntyminen sekä pitkäaikaissairauksien ja monisairaiden määrän lisääntyminen ovat kasvava haaste. Uudenlaista osaamista ja palveluita tarvitaan hoidon ja kuntoutuksen lisäksi ennaltaehkäisyyn ja palveluiden koordinaatioon sekä omais- ja perhehoitoon. Pitkäaikaissairaiden potilaiden tilan seuranta ja ensisijainen kontaktivastuu
on jatkossa enenevästi sairaanhoitajien vastuulla. Muun muassa hoitoaikojen lyheneminen ja hoitomenetelmien kehittyminen lisäävät erikoissairaanhoidossa yhä enemmän vaatimuksia laaja-alaiselle ja syvälle hoitotyön osaamiselle.

Muuttuvissa toimintaympäristöissä sairaanhoitajalta vaaditaan itsenäisempää päätöksentekokykyä, lisäksi terveydenhuollon teknologian nopea kehittyminen ja digitalisoituminen muuttaa työskentelytapoja. Tulevaisuudessa vastuu yhteiskunnallisista palvelusta siirtyy aiempaa selvemmin kansalaisten omiin käsiin. Sairaanhoitajan työ muuttuu enemmän konsultoivaan suuntaan, kun potilaiden/asiakkaiden etä- ja itsehoito lisääntyvät. Tehtävät, joilla voidaan vaikuttaa potilas/asiakastyöhön sekä suoraan että välillisesti, ovat tulevaisuudessa terveydenhuollon rganisaatioiden keskeinen voimavara. Niillä tuotetaan asiakaskeskeisiä, näyttöön perustuvia palveluita väestölle. Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijat toimivat työyksikköä laajemmissa työtehtävissä ja heidän työpanoksensa lisää hoitotyön laatua koko organisaatiossa

Sairaanhoitajaliiton hallitus päätti keväällä 2017 perustaa Sairaanhoitajaliittoon vastakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän. Työryhmä suunnittelee toimintatapoja ja keinoja, joilla Sairaanhoitajaliitto ja sen alueyhdistykset voivat aktiivisesti vaikuttaa sote-uudistukseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon alueellisesti ja valtakunnallisesti. Työryhmän toiminnalla Sairaanhoitajaliiton tekemät linjaukset saatetaan sote-valmistelijoiden tietoon jo strategioiden suunnittelu- ja kirjoittamisvaiheessa.

Ty√∂ryhm√§ toimii sote-valmistelun sek√§ k√§ynnistymisen ajan (2017 ‚Äď 2020). Ty√∂skentely√§ ohjaavat etuk√§teen mietityt, ajankohtaisiin sote-valmistelun ja k√§ynnist√§misen vaiheisiin liittyv√§t kysymykset. Sairaanhoitajaliiton hallitus arvioi ty√∂ryhm√§n toimintaa s√§√§nn√∂llisesti. Ty√∂ryhm√§n j√§senet p√§ivitt√§v√§t alueensa sote-valmistelun tilanteen ja tuovat sen muiden alueiden j√§senten sek√§ toimiston tietoon. T√§ll√§ tavoin mahdollistetaan alueiden tilanteen ja ajankohtaisten kysymysten nostamisen esille yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. N√§in ty√∂ryhm√§ pystyy tukemaan eri alueilla tapahtuvaa sote-valmistelua ja sen k√§ynnist√§mist√§. Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n edustajat ovat Eija Kedonp√§√§ (eija.kedonpaa@turkuamk.fi) ja Riitta Karjalainen (riitta.karjalainen@turku.fi).

Ole yhteydessä Eijaan ja Riittaan kun herää kysymyksiä, ajatuksia liittyen sote-valmisteluun ja sairaanhoitajan työhön, työn-ja tehtäväkuviin. Vaikutetaan yhdessä sote-valmisteluun ja tulevaisuuden sairaanhoitajien työnkuvaan.


( 533 views )   |  permalink   |  

4.11.2017 
lauantai, marraskuu 4, 2017, 13:17
Hyvää Pyhäinpäivää, hetken hiljentyminen muistelemaan heitä jotka ovat ennen meitä lähteneet. Joita rakastamme ja kaipaamme. Muistelemme nyt kiittäen.


Naisjärjestöt mukana Suomi 100 Tasa-arvoteoissa Mitä sinä äänestät?

Tutustu kaikkiin tähän asti julkaistuihin tasa-arvotekoihin!

100 tasa-arvotekoa -hanke on kerännyt hyvin monenlaisia tekoja lukuisilta eri aloilta. Olemme lajitelleet tekoja kategorioittain, jotta niihin tutustuminen käy helpommin ja niiden kirjo pääsee oikeuksiinsa. Listassa ovat kaikki tähän asti julkaistut tasa-arvoteot.
Jokaisesta teosta löytyy lisätietoa Teot-sivulta.

Tekokategoriat ovat:

Naisiin kohdistuva väkivalta

Sosiaali- ja terveysala

Koulutus, työelämä ja johtajuus

Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

Liikunta

Viestintä

Tasa-arvopolitiikka

Taide

Muita tilaisuuksia, kampanjoita ja tasa-arvotoimia

---

Naisiin kohdistuva väkivalta

1. Monika-Naiset liiton verkkopalvelu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille

2. Maria Akatemian tyttöjen väkivaltaa ehkäisevä Keijun varjo -hanke

3. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimipisteen avaaminen Rovaniemelle

4. Suomen Kosmetologien Yhdistys tukee ensi- ja turvakotien asiakkaita eri puolella Suomea

5. Amnesty Internationalin Suomen osaston kuntatutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta

6. Helsingin poliisilaitoksen konsertti seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta

7. Ensi- ja turvakotien liiton Tarinakengät -näyttely naisten kokemasta väkivallasta

8. Naisten Linjan ja Setan Transtukipisteen verkkovertaisryhmä väkivaltaa kokeneille transfeminiineille

9. Ranskan instituutin seminaari naisiin kohdistuvasta väkivallasta

10. Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen keskustelutilaisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta

11. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tehostaa viestintää lähisuhdeväkivallasta ja tukea tarjoavista tahoista

12. FinnWID ‚Äď Naiset kehitysty√∂ss√§ ry:n naisiin ja tytt√∂ihin kohdistuvan ihmiskaupan vastainen ty√∂

13. Helsingin Diakonissalaitoksen Hirundo-päiväkeskuksen Gemma-hanke siirtolais- ja vähemmistötaustaisten naisten kokemasta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta

14. Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeri Soini liittyy EU:n tasa-arvoinstituutin White Ribbon -kampanjaan ja puhuu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan

Brasilian-suurlähetystön Turn the World Orange -kampanjaan osallistuminen naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi

Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikön YK:n päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus -teeman aktiivinen esillä pitäminen mm. EU-CELAC- huippukokouksessa

Liman-suurlähetystön sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevä miniseminaari sekä aktiivinen ja näkyvä osallistuminen tasa-arvoteemoja käsitteleviin tilaisuuksiin

Pristinan-suurlähetystön päätöslauselmaa 1325 toteuttavan hankkeen tukeminen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi

Riian-suurlähetystön yhdessä Marta-järjestön kanssa naisiin ja tyttöihin kohdistuva ja perheväkivaltaa käsittelevä seminaari

Tunisin-suurlähetystön naispuolisen henkilöstön tukeminen koulutuksilla seksuaalisesta häirinnästä selviytymiseksi

Asevalvontayksikön asekaupan ja sukupuoliperustaisen väkivallan yhteyksien korostaminen negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi

Ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikön kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa järjestettävä seminaari/työpaja naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Kaakkois-Euroopan yksikön UN Womenin Oranssit päivät -kampanjaan osallistuminen ja yksikön sisällä rahasumman kerääminen kampanjalle naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi

Kansainvälisen oikeuden yksikön tuki Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) uhrirahastolle, jonka toiminnassa läpileikkaavina teemoina ovat mm. naisten ihmisoikeuksien edistäminen, naisten osallistumisen sekä gender-näkökulman lisääminen sekä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan huomioiminenSosiaali- ja terveysala

15. Sairaanhoitajaliiton ja Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitajien mentorointihanke Kainuussa

16. Suomen Kätilöliiton kampanja, joka haastaa kunnat ilmaisen ehkäisyn puolesta

17. THL:n Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus -verkkosivut, joilla on tutkittua tietoa sukupuolten välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista maahanmuuttajaväestössä

18. Tunne rintasi ry:n OMAKUU-sovellus: kuukautiskalenteri ja rintojen omatarkkailun muistuttaja

19. Tunne Rintasi ry:n ja Monika-Naiset liiton rintojen omatarkkailuohjeet monella eri kielellä

20. Endometrioosiyhdistyksen Moona Oirepäiväkirja -sovellus kuukautiskierron aikaisten oireiden seuraamiseen ja endometrioosin oireiden tunnistamiseen

14. Ulkoasiainministeriö

Bukarestin-suurlähetystön tukitoimet Romanian viranomaisille, Punaiselle ristille ja kansalaisjärjestöille äitiyspakkauksen käyttöönottamiseksi Romanian köyhimmillä alueilla

Lissabonin-suurl√§hetyst√∂n 80 vuotta √§itiyspakkauslaista ‚Äď kumppanuustoimet paikallisen hyv√§ntekev√§isyysj√§rjest√∂n kanssa portugalilaisen √§itiyspakkauksen lanseeraamiseksi

Petroskoin-toimipisteen äitiyspakkausta Karjalan tasavallan sosiaali- ja terveysalan toimijoille esittelevä tilaisuus

Vilnan-suurlähetystö yhteiskunnalliseen tasa-arvoon tähtäävän keskustelun edistäminen Liettuassa esittelemällä maan sosiaali- ja terveysviranomaisille sekä kansalaisyhteiskunnalle suomalainen äitiyspakkaus

YK:n kehityskysymysten yksikön sivutapahtuma YK:n yleiskokouksessa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksistaKoulutus, työelämä ja johtajuus

21. BPW Finland ‚Äď Suomen liike ja virkanaisten liiton koulutushanke yli 50-vuotiaille korkeakoulutetuille ty√∂tt√∂mille naisille

22. Keksin Naisjohtajat esiin -kampanja

23. KivaQ:n tasa-arvosuunnittelu-työkalu

24. Tehyn raskaussyrjinnän vastainen kampanja

25. Tasa-arvovaltuutetun raskaussyrjinnän vastainen kampanja

26. Suomen NNKY-liiton haaste ottaa nuoret naiset huomioon päätöksentekijöinä

27. AGORAn TASOVA-hankkeen aluekehityskysymyksiin painottuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutus

28. Akavan Erityisalojen Tasa-arvolähettiläs-kampanja, joka vahvistaa henkilöstöedustajien tasa-arvotoimintaa

29. Globaalikeskuksen toimistolleen tekemä yhdenvertaisuussuunnitelman

30. Oulun yliopiston Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo -selvityshanke

31. Suominen Oyj:n sokkorekrytointi

32. Women in Film and Television WIFT Finland ry:n mentorointiohjelma audiovisuaalisella alalla työskenteleville naisille

33. Zonta International Piiri 20:n mentorointiohjelma eri alojen naisille

34. Plan International Suomen lastenhallituksen Girls takeover, jossa tytöt valtaavat politiikan ja talouden valtapaikkoja kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.2017

35. Espoon kaupungin tasa-arvopalkinto TASSU, joka palkitsee kaupungin työyhteisöjen ja -ryhmien konkreettisia tasa-arvotekoja

36. Palkansaajajärjestöjen Akava, SAK ja STTK tasa-arvokiertue työpaikkojen tasa-arvosta

37. WeAll-tutkimushankkeen työllisyyttä edistävä ja työnhaun sukupuolistuneisuutta tutkiva toiminta Kotkassa

38. Mothers in Business MiB ry:n kouluvierailut, joiden tarkoituksena on rohkaista tyttöjä teknisille aloille

39. Naisasialiitto Unionin ja mm. Diakonia-ammattikorkeakoulun sukupuolisensitiivisen kasvatuksen koulutusohjelma päiväkotien henkilöstölle

40. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma

41. Työväen sivistysliiton julistautuminen feministiseksi järjestöksi ja siihen liittyvät toimenpiteet

42. Rusetti ry:n selvitys naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisesta vammaisjärjestöjen päätöksenteossa

43. Eurooppanaiset ry:n 10 faktaa-tasa-arvosta -paneelikeskustelu suomalaisen naisen asemasta töissä, internetissä ja vallan kahvassa

44. Työ- ja elinkeinoministeriön Rajojen rikkojat -julkaisusarja

45. Oulun ammattikorkeakoulun Sinä osaat! -verkosto tyttöjen rohkaisemiseksi teknologia-alalle

46. Joensuun kaupungin ja Abloy Oy:n Joensuun tehtaan yhteistyö teknisen alan esittelemiseksi tytöille

47. Naisj√§rjest√∂t yhteisty√∂ss√§ ‚Äď NYTKIS ry:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen mentorointikahvila

48. Pelastusalan naisverkoston seminaari yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käytännön edistämisestä pelastustoimessa

14. Ulkoasiainministeriö

Abu Dhabin -suurlähetystön ydinvoima-alan naisverkosto

Abujan-suurlähetystön tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamista edistävä koodibussihanke Nigeriassa ja Ghanassa

Addis Abeban -suurlähetystön maaohjelmassa perustettava naisten ja haavoittuvien ryhmien erityistarpeisiin räätälöity, maatalousyrittäjyyttä ja elinkeinomahdollisuuksia tukeva rahoitusjärjestelmä

Addis Abeban -suurlähetystön yhteistyö opetussektorin kanssa kasvattaa yläastetta käyvien tyttöjen osuutta

Addis Abeban -suurlähetystön verkosto naisrauhanvälittäjille Afrikan Unionissa

Addis Abeban -suurlähetystön maaohjelman päätös nostaa naisten ja tyttöjen tarpeet keskeisiksi vesipalvelujen suunnittelussa koulutuksin ja vesikomitean jäsenyyden kautta

Addis Abeban -suurlähetystön tasa-arvokoulutus kaikkien hankkeiden toimijoille

Buenos Airesin -suurlähetystön Rails Girls -koodauskoulutustyöpajan järjestämisen tukeminen

Canberran-suurlähetystön She Leads -konferenssi naisjohtajien luentoineen, työpajoineen ja koulutuksineen

Dublinin-suurlähetystön päätös pitää esillä naisten työelämään osallistumisen mahdollisuuksia parantavia keinoja

Haagin-suurlähetystön pyrkimys tasapainottaa edustuston henkilöstön sukupuolijakaumaa

Kairon-suurlähetystön tuki naisten pääsyä koulutukseen ja poliittista osallistumista tukeville hankkeille

Keski-Aasian kiertävän suurlähettilään toimet naisten aseman parantamiseksi tukemalla työllisyyttä ja pienyrittäjyyttä kehittävää projektia Tadzhikistanissa

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa huomioi naisten aseman, naisyrittäjyyden ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisen paikallisen yhteistyön määrärahoissa

Kiovan-suurlähetystön naisyrittäjyyden tukeminen Seed Forumin naisyrittäjyysohjelman kautta

Los Angelesin-pääkonsulaatin naisyrittäjille ja -johtajille suunnattu pitchaustapahtuma sijoittajakontaktien luomiseksi

Maputon-suurlähetystön naispuolisten maanviljelijöiden tukeminen, opetussektorin tasa-arvokoulutuksen järjestäminen, konferenssi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1325 ja naisten roolista konfliktien ehkäisyssä

New Delhin -suurlähetystön henkilökunnalle järjestetty intialaisen tasa-arvoasiantuntijan vetämä workshop

New Delhin -suurl√§hetyst√∂n ty√∂yhteis√∂n my√∂nt√§m√§t palkinnot tasa-arvoa erityisen hyvin edist√§ville kollegoille ‚ÄĚkuukauden ty√∂ntekij√§‚ÄĚ -tyylisesti

New Yorkin pääkonsulaatin suomalaisen naisyrittäjyyden esille nostaminen ja tähän liittyvän tapahtuman järjestäminen New Yorkin kaupungin kanssa

Prahan-suurlähetystön naisten asemaa yritysmaailmassa koskevan seminaarin pitäminen yhdessä Tshekin pohjoismaisen kauppakamarin kanssa

Riadin-suurlähetystön naisten koulutuksen ja toimintaedellytysten parantaminen Saudi-Arabiassa: suurlähetystö edistää saudiarabialaisten naisopettajien osallistumista opettajakoulutukseen Suomessa keväällä ja kesällä 2017

Singaporen-suurlähetystön Women in Tech -tapahtuman järjestäminen

Sofian-suurlähetystön tiedon levittäminen koulutusjärjestelmän innovaatioista ja mahdollisuuksista bulgarialaisten järjestöjen kanssa

Tallinnan-suurlähetystö organisoi eduskunnan ja Riigikogun naiskansanedustajien yhteentuomisen ja naisverkoston perustamisen Riigikoguun, tasa-arvokeskustelujen tuomista kouluihin ja yritysten naisjohtajien mentorointia

Tokion-suurlähetystön naisten aktiivista työelämään osallistumista ja suomalaista perhepolitiikkaa käsittelevä seminaari paikallisille päättäjille, poliitikoille, asiantuntijoille ja medialle

Tunisin-suurlähetystö tunisialaisten naisvirkamiesten kapasiteetin vahvistaminen rahoittamalla kumppanuushanketta

Washingtonin-suurlähetystön naiset ja ilmastonmuutos- ja 1325-tematiikkojen sekä mm. Suomen tasa-arvoisen koulutuksen ja teknologiakasvatuksen esillä pitäminen

Wienin-suurlähetystön tunnetun itävaltalaisen haastaminen isyyskuukauden pitoon

Wienin-suurlähetystön (Etyj-delegaation) huomion kiinnittäminen Etyj-rekrytoinnissa tasa-arvoisuuteen sekä tasa-arvon edistäminen edelleen Etyj-hankerahoituksen prioriteettiteemana

Windhoekin-suurlähetystön kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuominen yhteiseen koulutus- ja verkostoitumiskonferenssiin keskustelun synnyttämiseksi naisia ja lapsia koskevasta politiikasta

Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö tukee yli 300 ruandalaiselle naisyrittäjää rajakaupankäynnin edistämisessä Trade Mark East Africa -ohjelman kautta sekä UN Womenin Kenian maaohjelmaa ja erityisesti naisten poliittista osallistumista

Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikön naisten ja miesten tasavertainen käyttö asiantuntijoina viestinnässä ja paneeleissa

Eurooppaosaston pätevien naisten kunniakonsuleiksi valitsemisen rohkaiseminen

Hallintopalveluiden ja Taloussuunnittelun Työterveyslaitoksen toteuttama Työ@Elämä -esimiesvalmennus, jossa huomioidaan erityisesti työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita

Ihmisoikeuspolitiikan yksikön tasavertaisen osallistumisen mahdollistaminen sisäisiin kokouksiin ja tapahtumiin

Ihmisoikeuspolitiikan yksikön päätös aloittaa keskustelu sukupuolinormeista ja sukupuolittuneista käytänteistä arjessa ja työyhteisön toiminnoissa

Itäosasto edistää Suomen ulkopolitiikalle tärkeitä teemoja (esim. naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon, naisten taloudellista voimaantumista ja naisyrittäjyyttä) kahdenvälisissä tapaamisissa sekä kehitysyhteistyöprojektien kautta

Kansalaispalveluiden osaston ennakkoluuloja ja oletuksia sisältävien tapojen ja käyttäytymismallien tiedostaminen ja karistaminen työyhteisössä

Kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikön toimet vahvistaa koulutuksen ja ohjeistuksen avulla Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön tasa-arvo-osaamista

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön sukupuolten tasa-arvon ylläpito työyhteisössä

Taloudellisten ulkosuhteiden osaston johdon toimet edistää henkilöstön mahdollisuuksia etätyön käyttämiseen, millä tuetaan perheen ja työelämän parempaa yhteensovittamista sekä työssä jaksamista

Budapestin-suurlähetystön yhteistyöhanke Unkarin kouluissa tyttöjen digilukutaidon kehittämiseksi

Amerikan ja Aasian osaston tasa-arvokysymysten säännöllinen tarkastelu ja muu edistäminen: perhevapaisiin kannustaminen, tasa-arvoiset tilaratkaisut, harjoittelijoiden tasa-arvoinen rekrytointi

New Delhin -suurlähetystön seminaari naisten asemasta Intian työmarkkinoilla, pääpuhujana suomalainen korkean tason asiantuntija

Madridin-suurlähetystön eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan Espanjan-vierailun (toukokuu 2017) yhteydessä seminaari suomalaisen tasa-arvon edistymisestä osana Suomen demokraattista kehitystäMonikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta

49. Kalevalaiset Naiset ry:n Naiset meillä ja muualla -seminaari naisen asemasta meillä ja muualla, työssä ja kotona

50. Monika-Naiset liitto ry:n verkkopalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille useilla eri kielillä

51. Suomen Akateemisten Naisten Liiton lupaus levittää 100 tasa-arvotekoa -hankkeen konsepti-ideaa kansainvälisissä verkostoissaan

52. Svenska Kvinnoförbundetin Feminism så in i Norden -seminaari pohjoismaisen feminismin nykytilanteesta ja pohjoismaisesta tasa-arvoyhteistyöstä

53. International Women’s Forum (IWF) Finland ry:n verkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden tavata maailmalla menestyneitä johtajanaisia

54. Helsingin kaupungin liikuntaviraston maahanmuuttajanaisten kotoutumista edistävä Naiset yhdessä liikkumaan -hanke

55. Suomen Lähetysseuran pilottihanke Tansaniassa syrjäytymisvaarassa olevien ja seksityötä tekevien nuorten naisten auttamiseksi

56. Suomen Valkonauhaliitto ‚Äď F√∂rbundet Vita Bandet i Finland ry:n Itse tehty arki -taidehanke

57. THL:n Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus -verkkosivuille koottu tutkittu tieto sukupuolten välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista maahanmuuttajaväestössä

58. Kansalaisopistojen liiton naiserityiset ryhmät kotona lasten kanssa olevien maahanmuuttajanaisten kotoutumisen lisäämiseksi

59. African Caren naisia itsenäiseen toimintaan voimaannuttava Meidän perhe -toiminta

60. Valtioneuvoston kansainvälinen tasa-arvopalkinto Gender Equality Prize

61. Maahanmuuttoviraston toimet naisten ja tyttöjen itsenäisen asioinnin edistämiseksi

62. Monaliiku ry:n pakolaisnaisten jalkapallofestivaali

63. Väestöliiton tuki Nepalissa nuorten seksuaaliterveyspalveluiden ja seksuaalioikeuksien parantamiseksi

64. Helsingin Demarinaisten päätös nostaa yhdeksi toimintakautensa pääteemoista maahanmuuttajataustaisten naisten huomiointi tavoitteissa ja toimissa

65. Mielenterveyden keskusliiton ja Monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa erityisesti maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattu mielenterveysryhmä

66. Belgrade Fund for Political Excellencen järjestämä teemakeskustelu naisten asemasta politiikassa ja rauhanneuvotteluissa Balkanilla osana vuotuista Belgrade Security Forumia

14. Ulkoasiainministeriön yli 150 tasa-arvotekoa Suomessa ja suurlähetystöissä ulkomailla: katso lisää tekoja tämän listan eri kategorioista.

Protokollapalveluiden tasa-arvoaiheinen vierailu Suomessa toimiville suurlähettiläille: aiheena mahdollisesti suomalainen päiväkoti

Protokollapalveluiden tasa-arvoteeman esiin nostaminen valtiovierailuiden yhteydessä

Taloudellisten ulkosuhteiden osaston kauppapolitiikan yksik√∂n p√§√§t√∂s nostaa tasa-arvo keskeiseksi teemaksi kauppaa tukevassa yhteisty√∂ss√§, mik√§ n√§kyy rahoituskohteissa ja Women‚Äôs Economic Empowerment through Trade ‚Äďseminaarina

Soulin-suurlähetystön Etelä-Korean tasa-arvoministeriön ja Pohjoismaiden suurlähetystöjen kesken solmittu yhteistyöasiakirja ja eri toimet sen pohjalta tasa-arvon edistämiseksi

Algerin-suurlähetystön Algerin parlamentin valtuuskunnan vierailu Suomeen liittyen naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaan

Ankaran-suurlähetystön Turkin kansalaisyhteiskunnan edustajien vaikuttajavierailu Suomeen

Wienin-suurlähetystön Gender Champions -verkoston ehdottaminen Wieniin ja Itävallan haastaminen mukaan siihen

Zagrebin-suurlähetystön Kroatian instituutioiden haastaminen 100 tasa-arvotekoon

Alivaltiosihteerin (sisäiset ja ulkoiset palvelut) tasa-arvon esittäminen teemaksi suurlähettiläskokoukseen

Amerikan ja Aasian osaston tasa-arvotyön tukeminen kumppanimaissa

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön tasa-arvokysymysten huomioiminen johdonmukaisesti Suomen YUTP-linjauksissa samoin kuin EU:n globaalistrategian toimeenpanossa

Aasian, Afrikan ja Amerikan viestinnän yksikön naisten asemaa parantavien hankkeiden tukeminen Vietnamissa ja Afrikan maissa

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön rahoitus UN Womenin, Maailman ruokaohjelman ja Unicefin Käsi kädessä -ohjelmalle

YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikön naisten roolin rauhanvälityksessä ja gender-näkökulman huomioimisen aktiivinen edistäminen rauhanprosesseissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) mukaisesti

Kehitysrahoituslaitosten yksikön toimet sen eteen, että kansainvälisissä kehitysrahoituslaitoksissa naisten osuus niiden myöntämän rahoituksen hyödynsaajista sekä myös pankkien omasta henkilöstöstä, erityisesti johtoportaassa, kasvaaLiikunta

67. Ylen kartoitus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta sen urheilusisällöissä ja toimet kartoituksen pohjalta

68. Mahla Films Oy:n Heikoilla jäillä -dokumenttielokuva naisten joukkueurheilun arvostuksesta ja naisten urheiluun liittyvistä ennakkoluuloista

69. Suomen Ratsastajainliiton Reilu Peli -työkirja

70. Suomen Valmentajien ja palloilun lajiliittojen Valmentaa kuin nainen -hanke

71. Suomen Voimisteluliiton Urheilu voimaannuttajana -paneelikeskustelu

72. Suomen Jääkiekkoliiton 100 jääkiekkotapahtumaa tytöille

73. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys liikuntavuorojen jakautumisesta sukupuolten kesken

74. Suomen Palloliiton Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelma

75. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Suomen Paralympiakomitean Tyttöjen Tie Tähtiin -liikuntakokeilutapahtumat Helsingissä ja Rovaniemellä

76. Jyv√§skyl√§l√§isen Jigotai-seuran judojaoksen osana ‚ÄĚJudo on tytt√∂jen juttu‚ÄĚ -hanketta luoma judomimmit-yhteis√∂, syrjinn√§n ehk√§isyyn keskittyv√§t ty√∂pajat sek√§ naisten judon suurleiri

77. Joensuu-Jukola 2017 "Suomi 100 Venlojen juhlaviesti" ja Jukolan viestin kilpailunjohtajana ensimmäistä kertaa nainen

78. Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilujaoston päätös ryhtyä UN Womenin kuukausilahjoittajaksi

79. Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuosittainen tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä tunnustuspalkinnon Oulun kaupungissa toimivalle urheilutoimijalle

80. Pesäpalloliitto päätös vahvistaa naisten osallistumista tuomaritoimintaan: naisille tarjotaan mahdollisuus edetä tuomaritoiminnassa naisten sarjojen lisäksi miesten pääsarjatasolle asti

81. Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n päätös selvittää ja uudistaa lajin termistöä sukupuolineutraalimmaksi ja nostaa siten tasa-arvokysymykset keskusteluun lajipiirin sisällä

82. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n sosiaalisen median #AllMaleSports -kampanja, jolla herätetään keskustelua naisten roolista urheilujournalismissa ja laajemmin urheilumaailmassa.

14. Ulkoministeriö

Kuala Lumpurin -suurlähetystön hyväntekeväisyysjääkiekko-ottelusta saatavien tulojen lahjoittaminen naisten asemaa edistävän kansalaisjärjestön toimintaanViestintä

83. Aamulehden siirtyminen sukupuolineutraaliin kieleen

84. Marttaliitto esittelee yhden tasa-arvoteon jokaiselta 118 toimintavuodeltaan

14. Ulkoasiainministeriö

Abu Dhabin -suurlähetystön vastuumaissa menestyneiden suomalaisten miesten ja naisten henkilökuvien julkaiseminen verkossa

Ankaran-suurlähetystön juttusarja Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista Facebookissa

Ateenan-suurlähetystön tasa-arvoa ja/tai naisten oikeuksia edistäneen henkilön tai tapahtuman kuukausittaiset esittelyt verkossa

Brasilian-suurlähetystön teko nostaa sosiaalisessa mediassa esille tasa-arvon merkitys Suomen historiassa

Belgradin-suurlähetystön He for She -kampanja sekä tasa-arvoteeman esillä pitäminen sosiaalisessa mediassa

Brysselin-suurlähetystön juttusarja tasa-arvon virstanpylväistä Suomessa ja päätös, että Suomi 100 -vuoden juhlatilaisuuksiin kutsutaan vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia

Oslon-suurl√§hetyst√∂n viestint√§ Tyyne Leivo-Larssonin (Suomen ensimm√§inen naispuolinen suurl√§hettil√§s, jonka toimikausi oli Oslossa 1958‚Äď1965) perint√∂√∂n pohjaten

Ottawan-suurlähetystön tasa-arvokampanja sosiaalisessa mediassa esittäen kuukausittaisen suomalaisen tasa-arvon virstanpylvään

Pretorian-suurlähetystön HeForShe -kampanjaan osallistuminen paikallisesti ja yhteispohjoismaisen some-kampanjan pitäminen tasa-arvotyöstä Etelä-Afrikassa

Reykjavikin-suurlähetystön kuukausittaisen henkilökuvan julkaiseminen suomalaisesta tai islantilaisesta naisesta, joka on historian tai nykyajan merkkihenkilö

Ajankohtaisviestinnän yksikön sukupuolten tasa-arvon entistä parempi toteutuminen teksteissä ja kuvituksissa

Kehitysviestinnän yksikön toimet kuvata kehitysmaiden naiset täysivaltaisina kansalaisina ja aktiivisina toimijoina

Maakuvayksik√∂n tasa-arvoaiheisen materiaalin ‚Äď artikkelien, emojien yms. ‚Äď tuottaminen eri maakuvaviestinn√§n kanaviin

Taloudellisten ulkosuhteiden osaston vientivalvontayksikön aikomus tarkistaa esimerkiksi kaksikäyttötuotteiden valvontalistojen suomenkieliset termit, tavoitteena sukupuolineutraalien käsitteiden käyttöönottoTasa-arvopolitiikka

85. Suomen Keskustanaisten pohja valtuustoaloitteesta, jolla kuntapäättäjät voivat haastaa kuntansa allekirjoittamaan Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

86. Puolueiden kansainv√§linen demokratiayhteisty√∂ ‚Äď Demon p√§√§t√∂s tehd√§ sukupuolten tasa-arvosta vuoden teemansa, mik√§ n√§kyy esimerkiksi useina tapahtumina

87. KD Naisten hyvinvointi- ja ulkoilutapahtumat sekä ikääntyneiden naisten auttaminen päivittäisissä toimissa ja digitaidoissa auttaminen

88. Sisäministeriön selvitys turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Selvityksen tulosten perusteella laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla turvallisuuden tasa-arvoisuutta voidaan parantaa

89. Vihreiden Naisten #100suvausta-kampanja, joka tekee sukupuolivaikutusten arviointia tutuksi

90. Tasa-arvovaje-hankkeen Plan F ‚Äď parempaa talouspolitiikkaa -seminaari taloutta kriittisesti sukupuolin√§k√∂kulmasta tarkastelevasta feministisest√§ taloustieteest√§

91. Vihreiden Joustoa ja valinnanvapautta perheille -perhepolitiikkakokonaisuus

92. Kokoomuksen Naisten Liiton Kokoomukselle Perheet ja työelämä -asiakirja

93. Sosialidemokraattisten Nuorten anonyymin työnhaun kokeilu

94. Vasemmistonaisten Palkka-avoimuus nyt! -kampanja

95. Oulun seudun Nytkiksen, Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry:n ja Oulun Naisunionin Rauha, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -yleisötilaisuus

96. Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) päätös järjestää tasa-arvopäivät säännöllisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella

14. Ulkoasiainministeriö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen ei osallistu Suomea edustaessaan paneeleihin, joissa on edustettuna pelkästään yhtä sukupuolta

Pysyvä edustusto Genevessä: Suurlähettiläs Hakala päätös sitoutua henkilökohtaisesti edistämään tasa-arvoa Gender Champions -hankkeessa

Pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa: Euroopan neuvoston päätös kohdentaa toimintaan tarkoitettu vapaaehtoismääräraha pääosin naisten oikeuksien edistämiseen

Pariisin-suurlähetystön tasa-arvon aspektien yhä parempi huomioiminen ja asennemuutoksen edistäminen yhteistyökumppanien toiminnassa

Nikosian-suurlähetystö tasa-arvoasioiden esiintuominen osana Kyproksen rauhanprosessia

Addis Abeban -suurlähetystön Kehitysyhteistyön maaohjelma, jossa naisten oikeustietoisuutta ja maanhallintaoikeuksien konkreettista toteutumista vahvistetaan kaikissa maarekisteröintiprosessin vaiheissa Etiopiassa

Algerin-suurlähetystön yhteistyö UNFPA:n ja UNDP:n kanssa Algerian solidaarisuus-, perhe- ja naisasioiden ministerin Mounia Meslemin ja kansalaisjärjestöjen työn tukemiseksi

Beirutin-suurlähetystön libanonilaisten naisten poliittisen osallistumisen tukeminen tavoitteena vahvistaa naisten asettumista ehdolle parlamenttivaaleissa 2017

Belgradin-suurlähetystön jatkotoimet hankkeelle, jolla vahvistettiin naiskansanedustajien asemaa ja osaamista

Hanoin-suurlähetystön Vietnamin uuden metsälain sukupuolivaikutusanalyysi, jota Vietnamin metsähallitus hyödyntää

Pysyvän edustuston OECD:ssä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteutumisen seuraaminen OECD:n työssä

Kehityspoliittisen osaston johdon lupaus, että osaston järjestämissä tilaisuuksissa esiintyy aina sekä miehiä että naisia

Oikeuspalvelu ja EU- ja valtiosopimusoikeudenyksikön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen perhe- ja puolisosopimuksilla

Amerikan ja Aasian osaston sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten sisällyttäminen yhä enemmän yksikön valmistelemiin asioihin

Etel√§isen Afrikan yksik√∂n sukupuolin√§k√∂kulman ja erityisesti naisten ja tytt√∂jen huomioimisen edist√§minen hankkeissa ‚Äď niin suunnittelu-, toteutus- kuin seurantavaiheessakin

Rooman-suurlähetystön sitoutuminen siihen, että edustuston järjestämissä tilaisuuksissa ei nähdä all-male -paneeleita

Pysyv√§n edustuston YK:ssa liittyminen International Gender Champions ‚Äďaloitteeseen

Wienin-suurlähetystön (Etyj-delegaation) sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen painottaminen Etyjin toiminnassa, mm. Suomen esitys Etyj-sihteeristön gender- neuvonantajan aseman vahvistamisesta

Pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa: Euroopan neuvoston päätös lähettää Gender-neuvonantaja Euroopan neuvoston Kiovan-toimistoon

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tasa-arvovaikutusten arviointi valitulla Suomen ulkopolitiikan osa-alueella

Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikön tasa-arvotyön korostaminen ns. Rion sopimusten (ilmasto; luonnon monimuotoisuus; aavikoituminen) ja muissa monenkeskisissä ympäristöpolitiikkaprosesseissa

Ihmisoikeuspolitiikan yksikön sukupuolten monimuotoisuuteen liittyvä seminaari yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa

Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikön aktiivinen osallistuminen YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin valmisteluun tasa-arvotavoitteen toimeenpanon suhteen

Ramallahin-suurlähetystön naisten ja tyttöjen asemaa käsittelevän seminaarin järjestäminen yhteistyössä palestiinalaishallinnon ja paikallisten kumppaneiden kanssa

Nairobin-suurlähetystön useat tasa-arvoon, pl-1325:n toimeenpanoon, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja naisjohtajuuteen liittyvät tapahtumat ja projektit niin Keniassa, Somaliassa kuin muissa jalkamaissa ja YK:lla, esim. naisten poliittisiin oikeuksiin ja osallistumiseen liittyvä tapahtuma

Lusakan-suurlähetystön naistenpäivän tapahtumaan osallistuminen esitellen Suomen kehityspolitiikan tasa-arvotavoitteita

Dar es Salaamin -suurlähetystön Kepan kanssa järjestettävä kansalaisjärjestöseminaari, jossa pidetään vahvasti esillä naisten aseman kehitystä

Haagin-suurlähetystön suomalaisen tasa-arvomallin esittely Haagin naissuurlähettiläsverkoston tilaisuuksien yhteydessä

Bukarestin-suurlähetystön suomalaisen tasa-arvomallin pitämistä yllä eri yhteyksissä viranomaisten, kansalaisyhteisön ja romanialaisen yleisön kanssa

Yangonin-yhteystoimiston toimet edistää naisten osallistumista Myanmarin rauhanprosessiin vaikuttamalla yhteisen rauhanrahaston sukupuolitietoiseen budjetointiin

Jakartan-suurlähetystön Naisten päivän seminaari työpajoineen naisten voimaannuttamisesta ja poliittisesta osallistumisessa yhteistyössä yliopiston ja/tai ajatuspajan kanssa

Lissabonin-suurlähetystön Suomen naisten äänioikeuden ja ehdokaskelpoisuuden juhlistaminen yhteistilaisuudella Portugalin parlamentin kanssa

Talousyksikön ulkoasiainministeriön talousarvioesityksien vuosittaisten käsittelyjen aloittaminen toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän kanssa tasa-arvovaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioon liittyvästä toiminnasta tehtävän yhteenvetotarkastelun näkökulmastaTutkimukset, tilastot ja julkaisut

97. Oulun kaupungin tasa-arvokysely asukkaille kaupungin palveluista

98. Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnan ‚ÄĚPuheenvuoroja tasa-arvosta yliopistoyhteis√∂ss√§‚ÄĚ -videosarja, joka k√§sittelee tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja esteett√∂myyteen liittyvi√§ teemoja

99. Tehy-lehden Historian suurnaisia -sarja

100. Puolustusvoimien tutkimus asepalvelusta suorittavien naisten tasa-arvokokemuksista ja miesten asenteista heihin

101. Tilastokeskuksen toimet tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi, esimerkiksi tasa-arvon teemasivustoa kehittämällä

102. Ylen, Tampere-talon, valtioneuvoston kanslian ja WOW Finlandin Tasa-arvon historia -video

103. Suomen Kuntaliiton Tasa-arvo ajan tasalle -opas ja suositus kunnille sitoutua Eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan

104. Kalevala Korun Kesyttämätöntä kauneutta -video

14. Ulkoasiainministeriö

Tel Avivin -suurlähetystö: Silloinen tasa-arvosuurlähettiläs Lammila oli pääpuhujana Kibbutzim College of Educationin tasa-arvokonferenssissa, jossa julkistettiin kirja Gender Equality and Gender Issues in Israel

Kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön kehitystyön tasa-arvoasioiden tilastotiedon kerääminen ja hyödyntäminen mm. talousarvioesityksessä

Kehitysevaluoinnin yksikön evaluointi siitä, kuinka suomalainen kehitysyhteistyö on edistänyt naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoaTaide

105. Sata rintaa -taideinstallaatio

106. Suomen YK-liiton Suomalaisnaiset YK:ssa kautta aikojen -valokuvanäyttely

107. Pro Artibus -säätiön Feministinen kesä näyttely

14. Ulkoasiainministeriö

Ankaran-suurlähetystön ART+FEMINISM -yhteistyö Ankaran modernin taiteen keskuksen, CerModernin, kanssa

Kathmandun-suurlähetystön edustuston aidan maalaaminen tasa-arvoteeman mukaisesti tasa-arvoteemaa painottavan piirustuskilpailun perusteella

Moskovan-suurlähetystön tytöille suunnatut tapahtumat Faces and Laces -katutaidefestivaalin yhteydessä

Bangkokin-suurlähetystön osallistuminen UN Womenin Bangkokissa järjestämälle HeForShe -taideviikolle maaliskuussa 2017Muita tilaisuuksia, kampanjoita ja tasa-arvotoimia

108. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kahden vuoden välein jaettava tasa-arvopalkinto

109. Feministisen ajatushautomo Hatun, Tampere-talon ja Suomen Lontoon Instituutin WOW ‚Äď Women of the World Finland -festivaali sek√§ Suuri tasa-arvon juhla

110. THL:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Tasan yhdessä -työkalu tasa-arvon ja osallisuuden lisäämiseksi

111. Miina Sillanpään Säätiön Neuvokkaiden naisten kestävät konstit -hanke, jossa järjestetään ryhmätoimintaa pienituloisille ja yksinäisille ikääntyville naisille

112. Naistenkartano ry:n tytöille suunnatut Bella-ryhmät, joista saa työkaluja arjen haasteisiin, puolensa pitämiseen ja päätöksentekoon

113. Poikien Talon Olohuonedialogit, joissa pidetään asiantuntijakeskusteluja tämän ajan pojista ja heidän kasvunsa ja hyvinvointinsa tukemisesta

114. Lakimiesliiton maksuton lakineuvonta sateenkaariväelle

115. Suomen UN Women esittelee yhden tekemänsä tasa-arvoteon joka viikko

14. Ulkoministeriö

Astanan-suurlähetystön YK-järjestöjen edustustojen kanssa toteutettava tasa-arvotapahtuma Astanan maailmannäyttelyssä

Berliinin-suurl√§hetyst√∂n juhlaseminaari teemalla ‚ÄĚMit√§ min√§ olen tehnyt tasa-arvon edist√§miseksi ja mit√§ aion viel√§ tehd√§‚ÄĚ

Kabulin-suurlähetystön tasa-arvoa käsittelevä juhlatapahtuma, johon kutsutaan korkean tason puhuja Suomesta

Kiertävän suurlähettilään Etelä-Kaukasiassa tasa-arvoon liittyvän seminaarin järjestäminen alueen maissa

Lontoon-suurlähetystön Women of the World -festivaaliin osallistuminen Lontoossa ja Tampereella

Méxicon-suurlähetystön Sustainability and Gender Equality -tapahtuma pääpuhujanaan presidentti Tarja Halonen

Murmanskin-toimipisteen lupaus käsitellä tasa-arvoa ja vähemmistöjen oikeuksia useissa tapahtumissa

Pysyvän edustuston Genevessä vähintään kaksi yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tapahtumaa

Zagrebin-suurlähetystön sukupuolten yhteiskunnallista tasa-arvoa käsittelevä tapahtuma

Pristinan-suurlähetystön paikallisen naisjärjestön toteuttaman vähemmistöjen oikeusturvaa parantavan hankkeen tukeminen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevan keskustelun järjestäminen osana sitä

Pietarin-p√§√§konsulaatin Suomen Pietarin-instituutin julkaiseman teoksen ‚ÄĚNaisantologia ‚Äď suomalaiset naiset Ven√§j√§ll√§‚ÄĚ hankkiminen lahjakirjaksi ja k√§ytt√§minen mahdollisuutena kertoa Suomen naisten tasa-arvosta ennen ja nyt


( 506 views )   |  permalink   |  

2.10.2017 
torstai, marraskuu 2, 2017, 19:05
Sauvoin ja osavarauksella liikuskelu sisätiloissa on vauhdikkaalle kirurgiselle hoitajalle varsinainen kärsivällisyystesti.
Lukeminen maistuu, kyllä. Mutta työkavereita ja yhteistyökumppaneita on kerinnyt jo viikon aikana kaipaamaan. Totinen tosi. Terveiset kaikille.
( 554 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Seuraava> >>