Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

SYÖPÄPOTILAAT JA KIPUPOTILAAT KAIPAAVAT KANSANTAJUISTA TIETOA JA VUOROVAIKUTUSTA

Kaikki potilas – auttaja - suhteet perustuvat vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus onnistuessaan vaikuttaa hoidon tuloksia, potilaiden tyytyväisyyttä ja hoitoon sitoutumista lisäävästi.

Potilaiden kipua, hoitoa ja kuntoutusta koskevat käsitykset, uskomukset ja tulkinnat vaikuttavat monin tavoin kivun kokemiseen, ilmaisemiseen ja kivusta kuntoutumiseen. Terveydenhuollon toimijoiden asennoitumisella, uskomuksilla ja käsityksillä on merkittävä vaikutus potilaan tutkimus- ja hoitoprosessiin sekä vastaanoton vuorovaikutukseen.

Potilasta auttavan vuorovaikutuksen lähtökohta on asiantuntijan kiinnostunut, arvostava ja vastaanottava asennoituminen potilaaseen ja hänen asioihinsa. Onnistuneen asennoitumisen taustalla on riittävän vankka ammattitaito ja ammatillinen identiteetti, persoonallinen kyky ymmärtää toista ihmistä ja kyky sietää epätäydellisyyttä ja epävarmuutta, jota usein liittyy pitkittyneistä kivuista kärsivän potilaan arviointiin ja hoitoon.

Ammattikielen runsas käyttö voi passivoida potilasta ja ehkäistä potilaan osallistumista hänen asioitaan koskevaan päätöksentekoon. Potilaan tulee aktiivisesti voida osallistua hoitonsa suunnitteluun. Asioiden ymmärtäminen lisää sitoutumista ja kokonaishoidon onnistumista.

Kiireisessä ohjaustilanteessa on omat riskinsä. Vuorovaikutus onnistuu, mikäli siihen on ajallisesti mahdollisuus panostaa. Hektisessä sairaalamaailmassa pystytään ajoittain antamaan vain välttämätön. Kirjaaminen sähköiseen tietojärjestelmään on saanut hoitotyöstä suuren siivun haltuunsa. Se mitä ei ole kirjattu, ei ole tehty. Oikeusturva edellyttää huolellista kirjaamista.

Yksinomaan lääkinnällinen hoito ei riitä. Aktiivinen ohjattu, valvottu kuntoutus on osa hoitoa. Kipupotilaalle on voitava antaa aikaa hoitotilanteessa. Syöpäpotilaalle pitää voida antaa tilaisuus puhua mieltä askarruttavista asioista silloin kun hänellä on siihen tarve. Mistä tulee aika kipupotilaan kuuntelemiselle nykyisessä hoitojärjestelmässä? Kuunteleminen ja kannustaminen auttaa monissa asioissa eteenpäin. Valtaosa suolistosyöpää sairastavista haluaa tuoreen kyselyn mukaan keskustella omasta sairaudestaan ja tuntemuksistaan. Kyselyyn vastanneet kertovat, että keskustelutuki auttaa jaksamaan. tähän tarpeeseen suolistosyöpälääkärit ovat perustaneet suolistosyöpäpotilaille tukijärjestön nimeltään Colores. Yhdistys pyrkii tukemaan ja välittämään kansantajuista tietoa suolistosyöpään sairastuneille. Syöpälääkäreiden mielestä potilaat tarvitsevat lisää tietoa jatukea. Syöpäklinikat eivät enää yksin pysty tukemaan potilaita. Resursseja kiristävät sekä pitkät hoitoajat että valtava potilasmäärä.(STT 12.4.08)

Omaisilla on paljon kysymyksiä ja mieltä askarruttavia asioita. Kun omaisille annetaan tietoa vakavan sairauden kohdatessa, laukaisee se paineita myös potilaan kohdalla. Yhteinen tunneilmasto tukee jaksamista.