Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

SYÖPÄPOTILAAN KIVUN HOIDOSSA RIITTÄÄ HAASTETTA

Noin puolella kaikista syöpäpotilaista esiintyy vaikeita kipuja. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosentilla on kasvaimen ja viidesosalla hoitojen aiheuttamaa kipua. Heillä on paljon myös tavanomaisia kroonisia kipuja kuten selkä-, lihasjännitys- ja nivelkipuja. Lähes puolella syöpäkipupotilaista on hermovauriokipuja, joka on joko kasvaimen tai hoitojen aiheuttamaa.

Syöpäkivun hoidossa on paljon akuutin kivun hoidon piirteitä. Kivun kroonistumisen ehkäisyssä on tärkeää, että potilaan kipu hoidetaan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hoito tulee toteutta yksinkertaisin menetelmin välttäen turhaa tekniikkaa ja pistelyä.

Syöpään liittyvistä kivuista 80 % voidaan hoitaa suun kautta otettavilla lääkkeillä. Viisitoista prosenttia syöpäkivuista ei ole hallittavissa yksinkertaisella lääkityksellä. Kipujen lisääntyessä eri menetelmiä joudutaan usein käyttämään samanaikaisesti. Hoidon vastetta tule aina seurata (VAS) ja dokumentoida aina potilasasiakirjoihin.

Kivun hoito aloitetaan tulehduskipulääkkeellä. Jos tulehduskipulääkkeen teho ei riitä, siirrytään opioideihin. Suurin osa syöpäkipupotilaista tarvitsee morfiinin kaltaisia kipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden on havaittu tehostavan opioidien vaikutusta, joten ne voidaan jättää ”taustalääkkeeksi”, erityisesti luuetäpesäkkeiden aiheuttamissa kivuissa. Tulehduskipulääkkeillä, parasetamolilla ja miedoilla opioideilla on selkeä kattoannos, minkä ylittämisen jälkeen kipua poistava vaikutus ei enää lisäänny, vain sivuoireet lisääntyvät. Vahvoilla opioideilla ei ole kattoa ja niiden annosta voidaan nostaa niin korkeaksi kuin potilaan kipu vaatii.

Hoidossa pitää käyttää pitkävaikutteisia lääkemuotoja säännöllisesti. Lääkkeenotto kipulääkeannostelijalla ihon alle tulee käyttää silloin kun potilas ei pysty nielemään.

Terveydenhuollon tulee taata kunnollinen kivun hoito syöpäpotilaille

Erikoistekniikoiden aiheet pitää hallita, jotta niitä osataan pyytää. Myös järjestelyistä erikoistekniikoiden ja konsultaatioavun saamiseksi tulee olla sovittu etukäteen. Kivun hoitamatta jättäminen on hoitovirhe. Jos syöpäpotilaan kipu on yli kolme (0-10) kipumittarilla (VAS) mitattuna, tullee kivunhoitoa tehostaa. Kyse on akuuttia hoitoa vaativasta tilanteesta, jossa hoitotakuu edellyttää nopeita toimenpiteitä. Kysymyksessä on haaste terveydenhuoltojärjestelmällemme, myös eettinen ongelma, joka voidaan liittää keskusteluun priorisoinnista ja terveydenhuollon säästöistä.

Suomessa on saatavilla kaikki syöpäkivunhoidossa tarvittavat lääkkeet, laitteet ja osaaminen. Koulutusta lääkäreille ja hoitajille on ollut runsaasti. Siitä huolimatta on tiedossa, että syöpäkivunhoito ei edelleenkään toteudu maassamme toivotulla tavalla. Perusongelma on vahvojen opioidien pelko ja siitä johtuva vähäinen käyttö. Lisäksi erikoistekniikoiden saatavuudessa on suuria alueellisia vaihteluja. Syöpäkivunhoidon ja palliatiivisen hoidon perusperiaatteet tulee hallita kaikkialla terveydenhuollon tasoilla. Ongelmatapausten hoito, hoitoketjujen luominen ja koulutus kuuluvat selkeästi erikoissairaanhoidon vastuulle.

Vietimme Eurooppalaista kipuviikkoa viime viikolla. Suomen Kivuntutkimusyhdistys (meitä on 1100 jäsentä lääkäreistä ja psykologeista ja kipuhoitajista koostuvassa ryhmässä )