Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

KIRJOITUS SALON SEUDUN SANOMIIN

Salon seudun sanomissa oli 29.3.2008 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Nummentalon kirjoitus otsakkeella ”Pienen sairaalan voima on joustavuus”. Kirjoittaja toteaa mm, että Salossa tarvitaan aluesairaalaa. Terveydenhuollon tulevien muutosten yhteydessä tästä onkin ehdottomasti pidettävä huolta. Paitsi se, että uudessa Salon kaupungissa on aluesairaala, on myös huolehdittava siitä, että sairaala säilyy vähintään nykyisen kaltaisena korkeatasoisena erikoissairaalana. Siksi kirjoituksessa oleva maininta siirtymisestä ”enemmän kansantautisairaaloiden” suuntaan, hieman arveluttaa.

Tällä hetkellä Salon aluesairaalassa on 11 erikoisalaa ja tarkoitus on edelleen nostaa sairaalan kliinistä, hoidollista tasoa mm. lisäämällä dialyysihoidon määrää. Toisaalta sairaanhoitopiirissä on päätetty, että rintasyöpäpotilaitten hoito on keskitetty yliopistosairaalaan, jossa on mahdollisuus leikkauksen aikaiseen patologin tutkimukseen ja taudin leviämisen selvittelyyn. Sen sijaan rintasyöpäpotilaitten kuten monien muidenkin syöpien jatkoseurantaa on siirretty aluesairaalan syöpälääkärille. Samoin sairaanhoitopiirissä on päätetty mm. lasten syövän ja veritautien keskittämisestä TYKS:iin ja lasten sydänleikkausten keskittämisestä Helsinkiin. Salossa tapahtuu ensi vuoden alussa muutoksia terveydenhuollossa, kun terveyskeskus sulautuu osaksi uuden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Salon aluesairaala jatkaa edelleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Kaupunki antaa lausunnon VSSHP:n strategiasta. Järjestelytoimikunta antoi 18.3.2008 lausuntonsa VSSHP:n talousarviosta 2009 ja TTS:ään vuosille 2009-2011. Lausunnossa otetaan kantaa alueen päivystyspalveluihin, siten että vastuu ympärivuorokauden etupäivystyksestä siirretään kokonaisuudessaan terveyskeskukselle . Aluesairaalan johtoryhmän esitys sen sijaan on täysin vastakkainen. Päivystystoiminta on ennen kaikkea erikoissairaanhoitoa. Viime vuonna sairaalan päivystyspotilaista 60 % siirtyi osastopotilaiksi. Joillakin osastoilla lähes kaikki potilaat tulevat päivystyksestä.

Mikäli halutaan sitä, että Salon aluesairaala säilyy korkeatasoisena erikoissairaalana, edellyttää se ympärivuorokautisen päivystyksen jatkamista, erikoissairaanhoidon järjestämänä. Synnytyksiä on täysin mahdotonta ylläpitää ilman ympärivuorokautista päivystystä. Sairaalan uudisrakennuksen valmistuttua järjestetään päivystys samoihin tiloihin aluesairaalassa. Tällä hetkellä sairaalan etupäivystäjinä toimivat sisätautien ja kirurgian erikoistuvat lääkärit. Etupäivystäjien työajasta osa kuluu päivystyspoliklinikalla. Sisätautien sydänvalvonta on toiseksi eniten aikaa vievä paikka. Etupäivystäjän on lisäksi seurattava tilannetta muillakin osastoilla. Potilaitten kirjo vaihtelee vastasyntyneistä satavuotiaisiin vanhuksiin. Toiminta on sellaista, että se vaatii jatkuvaa kokemusta erilaisista potilaista ja tarvittaessa takapäivystäjän konsultaatiota. Samoin hoitohenkilökunnan työ päivystyksessä on vaativaa. Tarvitaan jatkuvaa akuuttien tilanteitten koulutusta ja harjoittelua. Mikäli jatkuva ympärivuorokautinen päivystys olisi terveyskeskuksen toimintaa, ongelmia tulisi mm.siinä, ettei perusterveydenhuollolla ole omaa päivystykseen keskittynyttä hoitohenkilöstöä ja työn vaatimus erikoissairaanhoidon päivystyksessä on merkittävä. Lisäksi tulee edelleen ongelmia vastuukysymyksissä ja tiedonkulussa erilaisten atk-ohjelmien takia. Siksi ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä erikoissairaanhoidon toimesta tai vaihtoehtoisesti jatkaa nykyisellä mallilla. Järjestelytoimikunnan lausunnossa käsitellään myös aluesairaalan tulevaa asemaa uudessa Salon kaupungissa. Onpa väläytetty aluesairaalan ja terveyskeskuksen yhdistämistä. Järjestelytoimikunnan lausunnossa käsitellään myös tukipalvelujen järjestämistä ja taloutta. Isoja asioita päätettäväksi. Siksi olisi järjestelytoimikunnan syytä paneutua asioihin tarkasti, kuunnellen myös aluesairaalan mielipiteitä.