Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

OMAISHOITAJAT ANSAITSEVAT TUKEA JA KANNUSTUSTA

Omaishoidossa hoitajan työtä tuetaan järjestämällä vapaata sekä maksamalla hoitopalkkiota. Omaishoitajan hoitopalkkio kohdennetaan sellaisten henkilöiden hoitamiseen, joiden hoito on siinä määrin sitovaa ja vaativaa, että vaihtoehtona olisi sijoitus laitoshoitoon tai vastaavaan hoitoyhteisöön. Hoidettavan toimintakykyä arvioidaan RaVa-indeksilomakkeella kotikäynnin yhteydessä.

Omaishoidon tuella annettavasta hoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Alle 65-vuotiaalle hoitajalle kertyy eläke. Hoitajien määrä on sidottu tarkoitukseen varattuihin määrärahoihin.

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/05) §. Omaishoidon palkkiojärjestelmä jakaantuu neljään tukiluokkaan.

Henkilöt jotka ryhtyvät omaishoitajiksi tekevät työtä rakkaudella, usein itsensä unohtaen ja vapaapäiviään laiminlyöden. Korvaus omaishoidon tukena ei vedä ketään omaistaan hoitamaan. Tuki on pieni ja verotettavaa tuloa. Hyvän mielen se voi tuoda. Arvostuksena.

Kuntien vajaavaiset sosiaalityön resurssit hankaloittavat palvelun saantia. Kynnys iäkkäille ihmisille rahan hakemiseksi on siksi suuri, että palvelu jää hakematta jos ei virkailijaa muutaman tavoittelun jälkeen saada kiinni. Monissa kunnissa sosiaalityöntekijöiden paikat ovat olleet katkolla, kun ei päteviä ihmisiä ole saatavilla. Eikä se asiakasta ainakaan auta. Sosiaalipuolen neuvonnan saatavuudella on merkitystä. Asiantuntijuudella on merkitystä, jotta asiakas osaa hakea oikeaa asiaa oikeasta paikasta. Omaishoitajalla on kädet täynnä työtä, paperiviidakko on hänelle jo liikaa.

Omaishoidon kunnollinen järjestely kaikille tarvitsijoille, riittävän suuren korvauksen muodossa vapauttaa kalliita laitospaikkoja niitä tarvitseville. Kunnolla suunniteltu omaishoidon järjestelmä huolehtii myös siitä, että iäkkäät omaishoitajat eivät väsy läheistään hoitaessaan, vaan saavat ansaitsemansa lepopäivät. Tässäkin yhteydessä pitää voida puhua laadusta ja seurannasta.

Iäkkäät vanhemmat ovat huolissaan kotona asuvan kehitysvammaisen lapsen tulevaisuudesta. Kehitysvammaisten Tukiliitosta Susanna Lohiniemien mielestä pärjäämisen korostaminen kolahtaa juuri iäkkäisiin perheisiin. 1998 julkaistu ”Toivoisin eläväni päivän kauemmin kuin lapseni” - niminen tutkimus. Tutkimukseen haastatelluista 3500 eläkeläistä kehitysvammaisperhettä eivät olleet saaneet toivomiaan kodinhoitopalveluita, lomamahdollisuuksia ja tilapäishoitoa. Nyt kymmenen vuoden jälkeen tilanne ei ole muuttunut.

Suomessa on 2500 – 3000 perhettä, joissa yli 65 vuotiaat vanhemmat hoitavat kehitysvammaista lastaan.

On arvokeskustelun aika, välittäminen on siinä tärkeimmästä päästä.

Inhimillisyyttä päätöksentekoon