Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

IHMINEN PALVELUIDEN KESKIÖÖN

Tuore sosiaalibarometri vuodelta 2008 kertoo, että kuntalainen tarpeineen ei ole ollut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keskiössä. Palvelurakenneuudistuksen päämääräksi asetettiin toimintakykyinen kuntarakenne. Kansalaisille halutaan järjestää laadukkaat palvelut koko maan alueella. Näyttää siltä että valintoja onkin tehty kunnan koon ja taloudellisen tilanteen pohjalta.

Vanhusten avopalveluista ja yksinhuoltajien voimavaroista ja lasten ja nuorten syrjäytymisestä on syytä olla huolissaan. Kuntapäättäjiä ohjaa talouden vuosisykli. Ja tiukka raami johtaa alibudjetointiin. Ehkäisevissä ja korjaavissa toimissa alibudjetointi voi lasten maailmassa johtaa kestämättömiin ratkaisuihin. Ihmisten itsenäinen selviytyminen ja oman toimintakyvyn, kuntien suunnittelu – ja budjettikäytännöissä tarvitaan vuotta pitempää suunnittelujaksoa. Ehkäisevän työn resursointi on unohtunut ja siinä säästäminen on kallista. Syrjäytymiskierteen katkaisua ei ole saatu näkyväksi painopisteeksi.

Salon seudulla kymmenen kuntaa yhdistyi ja hallintoa karsimalla luvattiin lisää auttavia käsiä. Vaan kuinkas kävikään. Kaupungin hallinnossa 32 ihmistä eläköityy kolmen vuoden aikana. Se tarkoittaa yhtä prosenttia auttavia käsiä. Joten vapautuvia vakansseja tarkastellaan laajemmin kuin hallinnon perspektiivistä.

Ennaltaehkäisy lasten pahoinvoinnissa ja ikäihmisten avopalveluissa on huomioitava ajoissa ja havaitut epäkohdat oikaistava. Masentuneita ja yksinäisiä on jo kylliksi hoidettavana. Työllistämistä ja elämänhallintaa on tuettava .