Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90





SYÖPÄ JA SYÖPÄKIVUNHOITO SUOMESSA

Asiantuntevista luennoitsijoista LTK Harri Vertio puhuu Syöpäpotilaiden hoidon tulevaisuudesta Suomessa. Syöpään sairastuvien ihmisten määrä kasvaa nykyisestä 25 000 vuodessa noin neljänneksellä vuoteen 1015 mennessä väestön ikääntymisen myötä. Syövän 5-vuotiseloonjäämisluvut ovat parantuneet lähelle 60 % hoidon ja varhaisen diagnostiikan kehittymisen myötä. Syöpien kirjo on muuttunut, eturauhasen syövän ilmaantuvuus kasvoi voimakkaasti mutta on nyt taittunut, rintasyövän ilmaantuvuus on kasvanut tasaisesti. Näiden kahden syövän osuus kaikista on yli kolmannes. Hoito on muuttunut monimutkaisemmaksi, monissa tapauksissa pitemmäksi, täsmällisemmäksi, kalliimmaksi ja moniammatillisuutta edellyttäväksi.

Tulevaisuudessa 2015 on hoidettava enemmän syöpäpotilaista. 5-vuotiseloonjämisluvut saattavat edelleen parantua. Palliatiivistahoitoa edellyttävien syöpäpotilaiden määrä voi pysyä lähes ennallaan, saattohoitoa tarvitsevien määrä kasvaa silti. Kuntoutumisen tuen tarve kasvaa – ja muuttuu. Seurattavien syöpäpotilaiden määrä kasvaa. Ihmisten osallistuminen hoidon valintoihin lisääntyy. Syövänhoidon kustannukset kaksinkertaistuvat vuoteen 2015 mennessä.

Miten hallitsemme kustannukset? Keskustelua on käytävä nyt eikä tulevaisuudessa. Seuranta on pystyttävä järjestämään. Keskusteluun on otettava myös yksityisen ja julkisen ( ja kolmannen ) sektorin yhteistyö. Hoidon tasa-arvoon liittyy myös kysymyksiä. Sosioekonomisesti koulutetummat osaavat hakea hoitoa paremmin ja alueellisesti on myös eriarvoista saada palvelua maamme eri alueilla.

Avokäynnit syöpäpoliklinikoilla erikoissairaanhoidossa ovat lisääntyneet. Kasvu on moninkertainen muihin erikoisaloihin verrattuna. Tulevaisuuden ongelmina ovat kustannukset, taloudelliset reunaehdot kapenevat ja osaavien ammattilaisten saanti vaikeutuu. Terveydenhuollon laki integroi.
Tulemme olemaan haasteiden edessä. Miten turvaamme samantasoiset palvelut kaikille oikeudenmukaisesti.

Hyvä syöpäkivunhoito on Suomessa edelleenkin sattumanvaraista, vaikka välineitä ja osaamista onkin. Eero Vuorinen, anestesiologian erikoislääkäri ja syöpäkivunhoidon puolestapuhuja Kuopiosta kysyy Tarvitaanko laki syöpäkivunhoidosta? Asia on todellinen. Mikään laki ei velvoita kuntia järjestämään edes minimitason kivunhoitoa, eikä mikään instanssi valvo toteutumista. Kelan tilastojen mukaan vain puolet niistä syöpäkipupotilaista, jotka tarvitsevat vahvoja kipulääkkeitä, saavat niitä. Suuressa eurooppalaisessa syöpäkipututkimuksessa alle puolet eurooppalaisista syöpäkipupotilaista, joiden kipu oli vaikeaa tai erittäin vaikeaa, sai vahvoja kipulääkkeitä. Puolet potilaista oli sitä mieltä, että heidän kipunsa oli hoidettu huonosti, eikä kivusta ja elämänlaadusta välitetty. Suomen puolesta luvut olivat Euroopan huonoimpia. Hoitotakuu ei koske syöpäkivun hoitoa. Lainsäätäjä on ymmärtänyt asian niin, että syöpäpotilaan kivunhoito on rinnastettavissa akuuttiin sairauteen, joka on hoidettava välittömästi. Käytännössä asia ei toimi näin ja syöpäkipupotilaat ovat monesti jääneet hoitotakuun jalkoihin.

Omalta osaltani haluan nostaa nämä inhimillisesti tärkeät asiat pohdittaviksi.
Paremman huomisen puolesta
esh Elina Suonio – Peltosalo
Suomen kivuntutkimusyhdistyksen jäsen, Salo