Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Kansainvälinen Kivuntutkimusyhdistys ( International Association for Study of Pain, IASP ) on lokakuussa 2009 julistanut vuoden teemaksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät kivut. Kampanjan tavoitteena on lisätä tutkijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten, poliittisten päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleisyydestä, niihin liittyvistä kivuista ja kipusairauksien vaikutuksista.

Kipu on monelle arkea elämänkaaren eri vaiheissa. Tavallisimpia kipuja ovat tukirangassamme niska-, nivel-, raaja-, luusto-, alaselkäkivut. Kipusairauksilla on paljon yleisiä piirteitä, hoitojen ja kuntoutuksen periaatteet ovat kipujen paikallisuudesta riippumatta yhteisiä. IASP haastaa kaikki asiantuntijat jakamaan tietoa. Vain tiedottamalla saadaan päättäjät toimimaan. www.iasp-pain.org

IASP on maailman suurin moni ammatillinen kivun tutkimusta ja hoitoa edistävä kansainvälinen yhdistys. Jäsenistöä on yli 6500, 123 eri maassa. Pain on yhdistyksen 18 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Uudeksi IASP:n puheenjohtajaksi valitaan suomalainen professori Eija Kalso. Jatkossa entistä ponnekkaammin pohditaan miten saadaan kipua ja kivuntutkimusta näkyvämmäksi terveydenhuollossa ja yhteiskunnan päätöksenteossa ja miten lisätä kansalaisten tietoa kivusta ja kivun kanssa selviytymisestä.

Stakesin tilastojen mukaan kipu on maassamme tavallisin syy lääkärissäkäyntiin. Kipu on epämiellyttävä kokemus, joka liityy kudosvaurioon tai sen uhkaan. Kipuaisti on luonnollinen osa elämää ja on uhkaavasta vaarasta varoittava, muuntuva hälytysjärjestelmä, jossa tapahtuu säätelyä kaikilla tasoilla kipuhermopäätteestä aivojen tulkinta-alueelle. Psykososiaaliset tekijät kuten mieliala, odotukset, pelot, aiemmat kokemukset ja opitut käyttäytymismallit vaikuttavat kivun kokemiseen.

Nivelten kipuun liittyvä vajaatoiminta on usein vamman tai sairauden seurausta. Yleisesti ottaen hoito perustuu aina tarkkaan tutkimukseen ja kuvantamiseen sekä asianmukaiseen kuntoutukseen ja kivunhoitoon. Potilasohjauksella on merkitystä. Keskeisessä asemassa on potilas itse.

Kivunhoito ja arviointi näkyväksi, kivunhoito ei saa olla utopiaa. Sen kustannusvaikutus hoitamattomana on suuri. Kivunhoidon erityisosaamisen tarve tulee lisääntymään väestön vanhetessa. Odotukset kivunhoidon toteutukselle tulevat kasvamaan. Vanhustenhoito, vakuutuslaitokset ja elinkeinoelämä tulevat odottamaan aktiivisempaa kuntoutumisen ja parempaa toimintakykyyn johtavaa oirehoidollista otetta. Talouden taantuma ja henkilöstöpula  vaikeuttavat  tilannetta.

esh
Elina Suonio - Peltosalo
Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen jäsen
kaupunginvaltuutettu

Salo