Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Tupakoinnin haitoista
Lasten ja nuorten tupakointi

Aikuisten tehtävä on lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen, tiedottaen haitoista.

Tupakkatuotteet eivät ole kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean riippuvuuden. Farmakologisesti aktiiviset, myrkylliset aineet aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia.

Lasten ja nuorten aivot ovat paljon herkemmät riippuvuuksien syntymiselle kuin aikuisten, koska aivojen kehitys on vielä kesken. Tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini ja muut yhdisteet muuttavat pysyvästi nuoren aivojen rakennetta ja aiheuttavat käyttäjälle voimakkaan elinikäisen riippuvuuden.

Tupakoimattomuuden edistäminen on olennainen osa yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. Terveys on tavoiteltava elämänarvo. Tupakointi on alkoholin käytön ohella väestömme suurin yksittäinen terveysriski. Tupakointi on suurin väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja, ja erot ovat suorassa suhteessa väestöryhmien tupakoinnin yleisyyteen.

Mielikuvamainonnassa hyödynnetään erityisesti lasten ja nuorten kypsymättömyyttä arvioida tupakoinnin vaarallisuutta. Siinä tehdään tupakkatuotteista kiinnostavia sekä hämärretään ja vähätellään tupakkatuotteiden tuhoisia vaikutuksia.

Median välittämät viestit ja luomat mielikuvat muovaavat ihmisten asenteita ja ohjaavat käyttäytymistä. Tämän takia median valtaan liittyy myös suuri vastuu.

Nikotiini on keskushermoston stimulantti, joka aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Yhdeksän kymmenestä tupakoijasta tulee nikotiinille fyysisesti riippuvaiseksi. Kun elimistö on tottunut siihen, tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita. Niiden voimakkuus vaihtelee suuresti eri ihmisillä. Toiset pystyvät jättämään tupakoinnin ilman oireita, vaikka he ovat tupakoineet kymmeniä vuosia. Toisille kehittyy voimakas riippuvuus jo puolen vuoden tupakoinnin jälkeen. Kyse on geneettisestä alttiudesta.  Nikotiinivalmisteet helpottavat tupakoinnin lopettamista.

Mihin rahansa laittaa, on jokaisen oma asia. Mutta terveyttään ei kannata altistaa tupakoinnin haitoille. Kun ei aloita, ei ole lopettamisen tuskaa.

 Elina Suonio – Peltosalo erikoissairaanhoitaja Salo