Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Todellisuus ja tuleva

Väkivaltaisuuteen ajaudutaan jos yhteys muihin ihmisiin katkeaa. Epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu koko yhteiskuntaan. Päättäjät joutuvat tekemään kauaskantoisia ratkaisuja. Kriisien keskellä on kuitenkin tehtävä myös ikäviä päätöksiä. On pysähdyttävä pohtimaan valintojen ja toiminnan perustaa. Vain todellisuuspohjaiset ohjelmat luovat optimismia. On pidettävä jalat maassa, pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Jokainen ihminen tietää sisimmässään mikä on oikein, mikä väärin. Kultainen sääntö yhdistää ihmiskuntaa: kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.

Miten siirrämme tätä arvopohjaa lapsille ja nuorille, joille nykytekniikka antaa uusia kontaktiväyliä ja mahdollisuuksia elää virtuaalimaailmassa. Irtautuminen arkitodellisuudesta sisältää riskin syrjäytymisestä. On pidettävä kiinni lähisuhteista. Identiteetin vaalimisessa on jatkuvuudella suuri merkitys. Jokaisen tulisi tietää kuka on, mitä pitää tärkeänä ja mihin on menossa.

Sosiaalisella pääomalla on ratkaiseva merkitys hyvinvoinnille. Siihen kuuluvat luottamus, yhteisymmärrys, verkostot ja yhteiset arvot.

Elvytyshankkeiden lisäksi tarvitaan panostamista koulutukseen ja osaamiseen. Siten voidaan kestävällä tavalla edistää taloutta ja hyvinvointia. Sosiaalinen pääoma ei kasva mahtikäskyillä ja lupauksilla. Se kasvaa todellisuudesta ja ihmisten välisestä luottamuksesta. Suurimmat laskut kriiseistä maksavat aina ihmiset. Ihminen on aina tärkeämpi kuin rakenteet ja markkinat. Ihmisyys on itseisarvo.

Tulevaisuuden rakenteet tulee perustaa oikeudenmukaisuuteen. Kriisien keskellä tarvitaan rohkeutta ja rakkautta katsoa ihmistä kasvoista kasvoihin. Vain siten voi syntyä kestävä toivo ja yhteiselämä.

Pääsiäisenä tätä kirjoittaessani, toivoisin jokaisen sisimmässään miettivän, mitä on saanut edesmenneiltä vanhemmiltaan ja edeltäneiltä sukupolvilta ja mitä me itse kukin jätämme jälkeemme. Haluan antaa uskoa turvalliseen, inhimilliseen tulevaisuuteen. Tulevaisuus tarvitsee rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta luoda ahkeruudella ja osallistumisella yhteinen hyvä. Meidän jokaisen vastuullamme on se, miten sen teemme ja miten otamme toisemme huomioon. Mikä on käyntikorttimme.