Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Työn ja perhe-elämän yhteen sovittaminen

Kokoomuksen Naisten Liiton on sitouduttava kamppailemaan samapalkkaisuusohjelman ja perhevapaakustannusten tasaamisen jatkamiseen ja matalapalkka-alojen palkkojen nostamiseen sekä työ hyvinvoinnin varmistamisen puolesta. Naisten ja miesten perusteettomat palkkaerot ovat n. 10 %:ia. Taustalla ovat työmarkkinoiden jakautuminen naisten ja miesten aloihin ja naisten uralla etenemisen lasikatot. Työelämän joustot on saatava käyttöön tukemaan työssä jaksamista entistä paremmin, koska elämäntilanteet vaihtelevat lapsiperheissä. Osa-aikatyön jalostaminen isälle ja äidille antaa mahdollisuuden yhdistää uraa ja perhettä paremmin. Myös naiset haluavat pitää kiinni työtään ja pysyä ajan tasalla jatkuvassa muutoksessa. Naiset tekevät pitempää työviikkoa, kun mukaan lasketaan ansio- ja kotityö. Kotityöt on jaettava tasaisesti molemmille vanhemmille perheen sisäisin järjestelyin.

Työ hyvinvointi on otettava huomioon, jotta jaksetaan pitenevillä työ urilla ja pystytään pitämään vastuullisesti huolta myös perheestä.

Suomessa naiset osallistuvat työelämään enemmän kuin muualla Euroopassa.
Matalapalkka-alojen työntekijöistä useimmat ovat naisia ja useimmiten he ovat kuntien työntekijöinä hoitoalalla.. Kokoomuksen Naisten Liiton mielestä seuraavassa TUPO:ssa kuntien on sitouduttava nostamaan matalapalkka-alojen palkkoja tai vastuullisesti paremmin huolehdittava naisten työhyvinvoinnista. Samapalkkaisuuden edistämisohjelmaa on jatkettava. Seuraavassa TUPO:ssa on löydettävä konkreettisia toimia perusteettomien palkkaerojen kaventamiseen. Seuraavan hallituksen ohjelmassa ministeriöidenkin pitää sitoutua samapalkkaisuuden edistämiseen omalla hallinnonalallaan.

Kokoomuksen Naisten Liiton vaatimus on että hallitusohjelmassa on sitouduttava perhevapaakustannusten tasaamisen jatkamiseen tavoitteena asteittain niiden kokonaan korvaaminen. Perhevapaakustannusten tasaamisella parannetaan naisvaltaisten alojen kilpailukykyä sekä edistetään nuorten naisten työllistymistä kokoaikaisiin työsuhteisiin, kun perhevapaat eivät enää rasita yhtä mittavasti äidin työnantajaa. Isien työnantajan on osallistuttava perhevapaiden kustannusten tasaamiseen mitä pikimmin. Tulevaisuuden rakentamisessa on pidettävä huolta syntyvyyden lisäämisestä.

Kokoomuksen Naisten Liiton mielestä TUPO – neuvottelupöytiin ja Elinkeinoelämän johtaviin virkoihin on saatava ehdottomasti myös naisia. Naisten osaamista ja arkielämän tuntemusta ei saa jättää hyödyntämättä tulopoliittisista sopimuksista ja elinkeinoelämän järjestämisestä neuvoteltaessa. Lisää naisia yritysten johtoon, toimitusjohtajiksi ja naisia uralla eteenpäin.