Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Suomalaista koulujärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Pisa-tutkimukset eivät kuitenkaan kerro luovuudesta, tunne-elämän kehityksestä, empatiakyvystä tai vuorovaikutustaidoista. Toisaalta lasten ja nuorten psyykkiset häiriöt ja väkivalta ovat lisääntyneet. Koulukin voisi tehdä osansa ja kehittää toimintaansa opettamisesta ja suorittamisesta kasvattamisen ja eettisyyden suuntaan.

Filosofi Eero Ojasen mukaan sivistyksen ideologian kannalta olennaista on sydämen sivistys. Sivistys on ennen muuta sisäinen asenne, tapa suhtautua maailmaan ja elämään, eikä jokin tietty koulutustaso tai ulkoinen käyttäytymisen malli. Ihmisyys on sopusointua, yhteyden löytämistä maailmaan.

Ikäkausieroista huolimatta kaikenikäiset oppilaat ovat kokonaisia, ajattelevia, tuntevia ja tahtovia ihmisiä. Pään lisäksi ihmisillä on sydän, kädet ja jalat. Mitä jos kehittämisen lähtökohtana ei olisikaan kylmän kilpailuyhteiskunnan arvot, vaan humaanin kulttuuri-ihmisen ihanne?

Kodin ja koulun ilmapiirissä olisi entistä enemmän tarvetta keskustelulle ja kuuntelemiselle. Kiireettömyydelle, turvallisuudelle ja rauhalle olisi tilausta.

Alaluokille tarvitaan mielikuvitusta ja tunne-elämää ravitsevaa toimintaa, kuten satuja, tarinoita ja draamapedagogiikkaa ja leikkiä. Lukioihin tarvitaan enemmän filosofiaa ja keskustelua eettisistä arvoista.

Taito- ja taideaineet on nostettava niille kuuluvalle paikalle. Tehokkuusvaatimukset, vertailu, suorittaminen ja kilpailu tekisivät tilaa tunnekasvatukselle sekä kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kasvatukselle.

Haluan nostaa esiin kodin ja koulun yhteistyön merkityksen. Tehokkuusvaatimusten, vertailun, suorittamisen ja kilpailun tulisi tehdä tilaa tunnekasvatukselle sekä kulttuurisen sekä sosiaalisen pääoman kasvatukselle.

Salon kaupungin oppilashuoltosuunnitelma on hyvä malli ammattilaisille, varhaisen puuttumisen välineeksi oppilaan, koulun ja kodin kentälle, oppilaan parhaaksi, eettisiä arvoja kunnioittaen.

Haluan kasvattaa hyvinvoivia, tasapainoisia, toiset huomioonottavia nuoria ihmisiä yhteiskuntaan.

Turvallisuuden tunne on jokaiselle tärkeä. Ei se että on paras.