Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Tulevaisuuden peilausta - Ajatuksia

Kärsivällisiä ja taitavia esimiehiä tarvitaan. Keskustelua edellytetään kun töitä tehdään säästöjen paineissa. Henkilöstön toiveita ja tavoitteita on tärkeää kuunnella.

Kustannussäästöt kunnissa aiheuttavat paineita henkilöstölle." Löysät pois julkiselta sektorilta - puheet" aiheuttavat ongelmia työpaikoille. Tämä häiritsee tehtävien hoitamista. Hyvä johtajuus edellyttää joustavuutta ja kypsyyttä. Johdon on toimittava roolissaan ja käytettävä tehtäväänsä kuuluvaa valtaa.

Kehityskeskusteluilla luodaan yhteisiä tavoitteita. Oleellisessa osassa ovat esimiehen vuorovaikutustaidot. Kannustavuutta ei saa koskaan vähätellä. Tärkeät ovat palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot.

Kasvatus- ja opetustyöhön tarvitaan enemmän yhdessä tekemistä. Suomessa terveydenhuoltoon investoidaan paljon, mutta poliittisten päätösten terveysvaikutuksia arvioidaan melko vähän. Uusi hyvin voimisen kulttuuri rakennetaan vahvistamalla ennaltaehkäisyn ja sairauden parantumisen kannalta keskeisiä yhteisöjä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjät ovat aktiivisia toimijoita, ei passiivisia kohteita. Toimiva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä tulee rakentaa asiakkaan ehdoilla.

Lääketiede on pitkälle erikoistunutta, mutta ihmisiä ei vielä ymmärretä psykofyysisinä kokonaisuuksina. Mieli ja ruumis eivät ole toisistaan erilisiä asioita. Mielenterveysongelmien yleisyys on merkki yhteiskuntamme tuottamasta pahoinvoinnista. Stressi ja masennus lamaannuttavat ihmisen. Maailman terveysjärjestö, WHO arvioi, että vuoteen 2020 mennessä masennus on toiseksi eniten terveitä elinvuosia globaalisti vähentävä sairaus.

Terveydenhoitoon käytetyt rahat eivät korreloi terveyden ja hyvinvoinnin kanssa. Lisäinvestoinnit terveydenhoitoon eivät lisää elinikää. (OECD 2009)

Elämäntapasairaudet, sydän ja verisuonisairaudet, alkoholismi ja diabetes ovat Suomessa mielenterveysongelmien ohella huomioitavia. Vahva perusterveydenhuolto pitää saada kantamaan näiden osalta. Henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja työhyvinvoinnin turvaaminen vaatii panostusta. Vakavat sairaudet kuten syöpä tarvitsee hoitonsa, seurantansa ja ihminen henkisen tuen.