Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90





Selviytyminen edellyttää säästöjä

Globaali kriisi merkitsee kuntien talouden kannalta pitkää toipumiskautta. Julkisen talouden kestävyyttä koettelee väestön ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu samalla veropohjan kapeneminen, Salossa yhteisöverokertymien hupeneminen, suorastaan loppuminen.

Kuntataloudessa ei selvitä vanhoilla keinoilla. Tarvitaan säästökohteita, jotka eivät romuta kuntien palvelukykyä ja toimintamahdollisuuksia jatkossa. Julkiselta sektorilta tavoitellaan tuloksellisuutta. Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpito mahdollistavat tarvittavan pidempikestoisen työurien jatkumisen. Tavoitteet naisten ja miesten tasa-arvossa eivät saa laman varjolla unohtua.

Paras -uudistuksenkin jälkeen Suomen kuntarakenne on Euroopan hajautetuin. Terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistämisellä saavutettaisiin säästöjä ja järkevämpiä toimintoja. Mutta päätöksenteko on edelleen hajallaan eri yksiköissä.

Kunnissa tarvitaan harkittuja päätöksiä. Lainanotto - Leikkaukset - Veroprosentti. Kuntien on tarkasteltava tuloja, menoja, hankintoja ja ostopalveluja. Säästöjä ja kehittämiskohteita tulee etsiä viisaasti, yhteistoimintaa kehittämällä. Työpaikkojen ilmapiirin heikkeneminen heijastuu kuntien palvelukykyyn. Henkilöstö pitää saada miettimään kestäviä säästöjä ja toimintatapoja myös rakenteita kehittämällä. Innovatiivisuudesta tulee palkita.

Kuntien lisääntynyt velvoitetaakka on ylittänyt maksiminsa. Ja edelleen tulee lisää haasteita. Yritysmaailman talousvaikeudet ja irtisanomisaallot alkoivat pudottaa kuntien verokertymiä. Veronkorotuspaineet eivät ole hellittäneet. Kuntien velkaantuminen kiihtyy ja investointitaso uhkaa laskea. Kuntaliitossa on käynnistetty Kuntapalvelujen pelastusohjelma.