Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

SääSTöT

Miksi kaupungin työntekijöiden pitäisi olla eri asemassa kuin työntekijöiden yrityksissä ja muualla julkishallinnossa, varsinkin kun viiden vuoden irtisanomissuoja on jo varsin kova juttu näinä aikoina. Kannatan lomautuksia ja kiinteistöjen myyntejä. Turussa lomautus ei ole koskenut sote-sektria. Vastuullisena päättäjänä en halua ihmishenkien vaarantamista, jonojen kertymistä ja yleistä kaaosta jo paineissaan työskentelevälle, tulevaisuuden rekrytointipaineissa taistelevalle sektorille. Aiheutamme hoitohenkilökunnan katoamiseen kaupungin listoilta, jos heihin päin välittyy syyllistämistä. Terveyspuolella henkilökuntaa muistutetaan painostamiseen asti säästöistä, mikä on johtanut yhä useammin myös valituksiin käyttäjien = kuntalaisten puolelta. Jos säästämistoimien jälkeen kaupunki joutuu oikeuteen rikottuaan terveyspuolen jotain lakia esim. hoitajien vähimmäismäärästä verraten potilasmäärään? Ei mikään hyvä mainos kaupungille. Nykyisin sekä omaiset että potilaat ovat hyvin valveutuneita. Yksityisen hoivakodin johtaja sanoi, että hän nostaa julkisen puolen tekijöille hattua, sillä jos hän teettäisi töitä yhtä vähällä väellä, hänellä olisi hyvin pian lappu luukulla. Yksityispuolen väkivahvuus on lailla velvoitettu suuremmaksi kuin julkisen. Jos tapahtuu ulkoistamista, kustannus palautunee kohta takaisin. Kokoomuksen tavoitteena on edistää sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä perusturvan ja huolenpidon toteutumista. Pidetään ne mielessä.

Sivistyspuolella syysloma ja hiihtoloma on ainoa mahdollinen aika toteuttaa hallitusti lomautuksia. Viimeiset koulupäivät ennen kesälomaa ovat ilmavia. Päiväkodit ovat ihan oma lukunsa, järjestelyä vaatii.

Veron nostaminen tuntuu aina olevan se ainoa vaihtoehto - oikeasti kulujen karsimisen pitäisi aina tulla ensin. Kuntataloudessa sitä vaan on ilmeisen hankala tehdä, kun kaikki toimialat käyttävät mieluusti kaikki budjetoidut varat, mieluummin vielä ylittävät budjetin. Onhan se merkki toimialan aktiivisuudesta ja tärkeydestä. Sektoreiden välinen yhteistyö pitää saada toimivammaksi. Prosessien perkauksella tyhjää tehokkaaksi.

Lisäksi tiukkaa seulaa uusiin rekrytointeihin henkilöiden eläköityessä / jäädessä muuten pois... ja itse olen erityisen vihainen taidehankintojen prosenttiperiaatteesta. Jos palveluja lähdetään leikkaamaan, on prosenttitaide minulle karsittava kohde.