Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Oikea veroprosentti - (ennen Nokian alasajoa)

Kirjoitettu syksyll 2010.
Kaupungin työterveyshuolto on huolestunut lomautusten mahdollisista jälkiseuraamuksista työntekijöiden jaksamiseen työssään.

Nykyisellä työntekijämitoituksella on useilla tehtäväalueilla jo nyt toimittu äärirajoilla.

Pakkolomat tullevat räjäyttämään näissä sairastelun, jonka kustannukset ovat merkittävät ja sairasloman kesto arvaamaton.

Lisäksi terveydenhuollon lomautukset tulevat lisäämään päivystyksen käyttöä.

Vanhuspalveluiden lomautukset lisäävät erikoissairaanhoidon käyttöä, jolloin kustannukset tätäkin kautta lisääntyvät.

Muissa kaupungeissa on jo lomautuksista hankittu kokemuksia. Huonoja sellaisia. Todellinen säästö jää syntymättä. Valituksia ja juridisia ongelmia sen sijaan kertyy.

Lomautusten käyttö säästöjen tuojana on arveluttavaa.

Henkilökohtaiset säästövapaat, jotka suunnitellaan yhdessä tilanteeseen sopivaksi, tuottavat turvallisimmat säästöt. Näihin tulee pyrkiä, kaikkialla ne eivät ole mahdollisia.

Esimies tuntee alaisensa, hyvä johtaja työntekijänsä. Tässä taloudentilanteessa jokainen tekee parhaansa ja itse tykönään miettii miten omaa työtään voi rationalisoida. On tätä päivää antaa vastuuta tekijälle. Oman työnsä asiantuntijuus on vahvuus jota pitää hyödyntää.

Meidän haasteemme on päästä yhdessä tästä talouden tilanteesta eteenpäin. Kuivin jaloin. Käyttäen säästövapaata vastuullisesti silloin kun se toimintojen ja asiakkaiden kannalta sopivaa.

Yhteisen sävelen löytyminen - on meille suurin säästötekijä. Eripuraan ja tappeluun ei ole resursseja. Henkilöstö on voimavara, sitä ei tule hukata repiviin lomautuksiin. Myös kaupungin imago työnantajana esittäytyy negatiivisesti.

Säästötalkoissa haluamme esimerkkihenkilöksi kaupunginjohtajan. Hallinto on kallein resurssimme. Suorittava taso tarvitaan arjen pyörittämiseen. Jokainen ottaa oman osuutensa hallitusti. Hallintoa on tarpeen keventää. Toteutuvia säästövapaita tulee seurata ja tiedottaa toteumasta.

Olemme Salossa alkutaipaleella. Kalliita valtuustoseminaareja on istuttu viikottain. Yhteisöllisyyden eteen on tehtävä yhteistyötä.

Kiinteistöjen kauppa käyntiin, kaupungin omaisuuden järjestely tasapuolisesti kuntalaismielipidettä kuunnellen.

Veroprosentiksi 18,75 - ilman lomautuksia.