Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Salon Kokoomusnaiset
Tasa-arvon edistämiseksi

Kuntien palvelut voivat vaikuttaa miehiin ja naisiin, tyttöihin ja poikiin eri tavoin. Sukupuolten yhdenmukainen kohtelu palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa ei siis välttämättä luo kaikille samanarvoisia mahdollisuuksia hyötyä palveluista. Sukupuolisokeasti ilman sukupuolten välisiä eroja huomioiden - suunnitellut palvelut voivat itse asiassa tietämättään vahvistaa tai vakiinnuttaa sukupuolten välisiä stereotypioita.

Tutkimusten mukaan, päättäjät niin valtionhallinnossa kuin kunnissa ajattelevat usein toimivansa tasa-arvoa edistävällä tavalla. Tarkemmissa kyselyissä on kuitenkin ilmennyt, että päättäjien on ollut vaikea eritellä, mikä heidän toiminnassaan on erityisesti edistänyt tasa-arvon toteutumista. Suurin syy tähän on ollut se, että heillä ei ole yksinkertaisesti ole ollut tukenaan tietoa, jonka avulla toimintaa olisi voitu ohjata tasa-arvoa edistävään suuntaan. Ilman tietoa naisten ja miesten tilanteesta tai elinympäristön eroista kunnan alueella, kuntapäättäjien ja suunnittelijoiden on mahdotonta asettaa kuntien tasa-arvotyölle järkeviä tavoitteita ja ohjata sitä oikeaan suuntaan. Ilman sukupuolittain eriteltyä tietoa on myös vaikeaa tietää, milloin sukupuolten välisellä erolla on merkitystä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kannalta.

Ellei tietoa sukupuolten välisten eroavaisuuksista ei ole, sukupuolten väliset erot ja niiden haitta-vaikutukset jäävät kokonaan tunnistamatta. Tieto eroista tekee siis piilevät ongelmat näkyviksi ja lisää kuntien toiminnan läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta. Vasta sukupuolitettu tieto tekee sukupuolet kunnissa näkyviksi.

Edellä todetun perusteella Salon Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous

velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi valtakunnallisesti. Eurooppalaisen Tasa-arvon peruskirjaan perustuen.