Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Perniöläisen, nykyisen salolaisen päättäjän ajatuksia

Perniön kunnan päätöksenteossa mukana olleena haluamme sanoa mielipiteemme tavoitetilasta johon silloin muovasimme vanhuspoliittista strategiatyötä vanhustyönjohtaja Hannele Lyytisen kanssa. Perniön kunnan vanhuspoliittinen strategiatyö käynnistyi vuonna 2005. Vuoden 2006 alussa tapahtui Perniön terveyskeskuksen ja samalla koko vanhustyön liittyminen Salon seudun terveyskeskukseen, jonka yhtymähallitus hyväksyi em. vanhuspoliittisen strategian vuosille 2006 - 2010. Strategiaan oli kirjattu Tiipilän alueen kehittäminen palvelukeskustyyppiseksi asumismahdollisuuksineen. Suunnitelma oli laadittu 6000 asukkaan kunnan ja sen vanhenevan väestön tarpeiden perusteella. Kuntauudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimi yhdistyi. Suunnitelmissa huomioimme kasvavat vanhustilastomme. Peilasimme sijainnillisesti paikkaa. Vaiheiden kautta päätimme Tiipilän alueen palveluiden lähellä sijaitsevana helposti saavutettavaksi. Suunnitelma oli laadittu Perniön kunnan ja sen vanhenevan väestön tarpeiden perusteella ja olihan Tiipilän alueella entuudestaan ikäihmisille suunnattua asumista. Huonokuntoisten vanhusten vuokratalojen oli aika saada korjausta ja samalla uudistamista tarvittiin. Kehitysvammaisten aktivointia pidimme myös tärkeänä.

Varsinainen hankesuunnittelu aloitettiin syksyllä 2007 kun yhdistys valitsi Yh-Länsi Oy:n teknisen hankesuunnittelun hoitajaksi. Salon seudun 10 kunnan ja 4 kuntayhtymän lakkautuessa ennen uuden kaupungin syntymää järjestelytoimikunta hyväksyi tämän hankkeen yhtenä kolmesta vanhojen kuntien hankkeena. Yhdistykselle myönnettiin Valtion asuntorahaston korkotukilaina ja avustusvaraus 2009.

Salon kokonaisuudessa hanke on saanut uusia muotoja. Koko suunnittelun ajan kantavana ajatuksena on ollut että palvelukeskuksessa hyödynnetään erilaisia jo olemassa olevia teknologisia ratkaisuja ja toisaalta luodaan yrityksille mahdollisuus testata uutta hyvinvointi teknologiaa helpottamaan niin asukkaiden kuin henkilökunnankin arkea. Suunnitteluryhmään kuului suunnittelijoiden lisäksi Perniön-Särkisalon alueen kotihoidon työntekijöitä, Salon vanhuspalveluiden hallinnon edustus, Turun ammattikorkean Salon yksikön edustaja sekä Perniön Vanhustentaloyhdistyksen edustajat.

Nyt käytävässä keskustelussa on asetettu vastakkain Särkisalon ja Perniön alueen tarpeet. Sitä emme ole koskaan halunneet palvelustrategioita tehdessämme. Pyrkimyksenä halusimme kehittää palvelukeskustoimintaa monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi silloisessa tilanteessa tulevaisuutta palvelevana yksikkönä parhaalla mahdollisella tavalla. Perniössä on koulu- ja terveydenhoitopalvelut tuotettu yläasteen ja lukion osalta ja vuodeosastolla sekä vastaanotolla on hoidettu ihmiset hyvässä yhteisymmärryksessä terveyskeskuksessa. Haluamme Tiipilän hankkeen etenemistä ja tulevaisuuden rakentamista yhteisymmärryksessä. Haluamme osaavaa, hyvää, inhimillistä palvelua ihmisille. Emme ole halunneet pakonomaisen valinnan eteen, kuten nyt on asianlaita. Syyttelyllä ja riidoilla emme pääse eteenpäin, niitä emme halua.

Elina Suonio - Peltosalo kok.