Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

TERVEYDEN EDISTäMINEN ON ENNALTAEHKäISEVää TOIMINTAA

Terveyden edistäminen on ammatillista osaamista, palvelujärjestelmän kehittämistä ja strategisia valintoja. Se rakentuu pitkän aikavälin seurantaan väestön hyvinvoinnista osana kuntasuunnittelua ja talousarvioseurantaa. Riittävästi resursoitu perusterveydenhuolto säästää seuraavan tason siiroista. Osaava lääkärikunta lisää turvallisuutta ja on kantava kivijalka.

Maailman terveimmät lapset syntyvät Suomeen. Mutta lastensuojelun, erityisopetuksen lastenpsykiatrian kuormitus kasvaa. Tutkimus ja tilastot vahvistavat tiedon. Valtion ja kuntien tulee taloussuunnittelua tehdessään huomioida lapsi- ja nuorisopoliittinen investointiohjelma, kestävyysvajeen näkökulmasta kansantaloudellisesti investointikohteeksi.

Kunnilla on jatkuvasti päivittyvää tietokantaa asuinyhteisökohtaisesti lasten ja nuorten hyvinvointikehityksestä, kunnan toiminnasta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta on seurattava. Kun läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus toteutuvat, ohjelmat ja hankkeet asettuvat omaan rooliinsa. Tarvitsemme valtion ja kuntien päätöksissä aitoa välittämistä lapsista ja nuorista

Yhteiskuntamme eriarvoisuus on lisääntynyt 1990-luvun laman jälkeen. Erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyn on oltava kaikkien yhteinen tavoite.

Kuntalaisten lisääntyvä osallisuus ja syrjäytymisen väheneminen ja terveyserojen kaventuminen on kaikkien etu. Mielessä on kirkkaana pidettävä palveluiden vaikuttavuus ja saavutettavuus. Tässä on tekemistä rakennemuutoksen aikana, mutta juuri nyt toimia kipeästi tarvitaan. Painopisteessä on nähtävä lapsiperheiden varhainen tukeminen tarvittaessa.

Mielenterveyden edistäminen, päihteiden käytön vähentäminen asettaa haasteita. Vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat aiheuttavat usein myös nuoren syrjäytymisvaaran. Ehkäisevä mielenterveystyö yhdessä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa matalan kynnyksen toimintaa.

Salossa asuu maahanmuuttajia 83:sta eri maasta. Monikulttuurius huomioidaan kotouttamisohjelmassa. Kielitaito on edellytys päästä kiinni opintoihin ja työelämään.

Neuvolan perhetyötä tehdään pienellä panoksella. Perhetyö on koettu matalan kynnyksen toimena hyväksi. Kaupungin ja seurakunnan yhteistyölle on tilausta. Voimme itse vaikuttaa valintoja tehdessämme. Tukea ja kannustusta tarvitaan. Välittäminen on aikamme tärkein asia, sitä ei voi ulkoistaa.

Terveysvaikutusten huomioiminen ehkäisee yksilötason yllättäviä katastrofeja. Yhteiskunnan tilan arviointia ei pidä siirtää luottoluokittajille.

Elina Suonio Peltosalo