Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Palveluista syksyllä 2012

Keskeistä on, mitä työpaikoilla tehdään. Mihin koulutetun, osaavan ja motivoituneen henkilökunnan aika menee? Vanhustenhuollon ongelmat eivät ratkea jäykällä suhdelukuun pohjaavalla henkilöstömitoituksella. On tärkeää, että henkilöstön määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden määrää .ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta. Tarvitaan tehokkaampia keinoja laadukkaan hoidon takaamiseksi.

Kysymys kuuluu, millaisesa kunnassa haluat elää? STTK selvitti laajalla henkilöstökyselyllä asiaa. Yli 12 000vastaajaa nosti tärkeimmäksi kunnan tehtäväksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen. Kuntarajat, palveluiden laatu ja saatavuus ovat keskeisiä syksyn keskustelunaiheita.

Vain vetovoimainen kunta voi turvata palvelut. Esimerkiksi puhdas vesi on perusoikeus. Eikä pelkkä kauppatavara.

Palvelut auki - viisi vaatimusta kuntauudistukselle haluamme keskustelua julkisten palvelujen järjestämisen, tuottamisen tavoista, valinnan vapaudesta, laadusta ja tuottavuudesta. Avoimien julkisten palveluiden malli ammentaa oppia Ruotsin ja Ison-Britannian julkisista palveluista. Näissä maissa on kytketty yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, julkisten palveluiden käyttäjät sekä työntekijät mukaan julkisten palveluiden kehittämiseen. Esiin nousevat tällöin palvelutuotannon moninaisuus, päätöksenteon hajauttaminen, reiluus sekä tilivelvollisuus valinnanvapauden rinnalla.

Laadukkaiden ja kattavien peruspalveluiden järjestäminen on hyvinvointiyhteiskuntamme haastavia peruskysymyksiä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä. samalla rahoituksen vaikeutuessa. Erityisesti vanhuspalveluissa tulevaisuuden ammattitaitoisen henkilöstön työpanos, innovatiiviset ratkaisut laadukkaiden palvelujen tuottamisessa korostuvat.. Vanhuspalvelulain toimeenpano vaatii myös resursseja.

Miten palvelut tulevaisuudessa tuotetaan ovat hallitsevia peruskysymyksiä. Niihin tulee löytyä vastauksia niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Rahaa tarvitaan. Se pitää saada riittämään. Kun resursseja on rajallisesti, on katsottava tarkasti mihin niukkenva vara pannaan. Ennaltaehkäisevää työtä emme saa unohtaa. Viime laman jälkiä korjataan vieläkin.

Nuorissa on tulevaisuus. Panostakaamme heihin. Niin tulevaisuuden työntekijöinä kuin yrittäjinä. Sillä vain yhdessä tehden onnistumme.

Ja muista kysyä aina välillä mitä kaverille kuuluu. Välittäminen on sydämen asia kaikessa.

Elina Suonio-Peltosalo
kok