Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

Salon tulevaisuus – taloudellisen ja henkisen romahduksen torjuntatalkoisiin

 

  Salossa pitää panostaa laajasti, monikanavaisesti ja -ammatillisesti ennaltaehkäisevään työhön lasten, nuorten, perheiden ja työttömien syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vastuullinen vanhemmuus ja kodin, neuvolan ja päivähoidon sekä koulun yhteistyö tulee nähdä kantavana voimana.

Ikääntyminen on osa elämää: ikäihmisille kuuluvat samat palvelut, ilonaiheet, virkistys kuin nuorille ja työikäisille. Jos itsenäinen toimintakyky alenee, palvelut on järjestettävä ihmisläheisesti ja kunnioittavasti, turvallisuudentunne säilyttäen. Kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa tehtäväyhteistyön helmi on arvokas, korvaamaton. Laajempaa vastuuta julkisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen rinnalla tarvitaan, yhteisöllisyyttä lisäämään.

Yritystoiminnan aktivointi ja toimivien yritysten tuen tehostaminen tarvitsevat erityisiä toimia. On edistettävä alueellamme tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystyötä, mutta on panostettava myös uusien käytäntölähtöisten innovaatioiden synnyttämiseen ja luotava niiden edistämiseen areenoita.

 Salo on ilmastoltaan maan parhaita ruuantuotantoalueita ja lähellä suuria kasvukeskuksia. Lähiruoka, aidot elämykset ovat kasvava yritystoiminnan ala. Salon seudulla on jo alan huippuyrityksiä. Salon näkökulmasta tulee lisätä tämän alan kehitystoimintaa ja markkinointiponnistuksia.  Ruokaa tarvitaan.  Kaupan ja alkutuottajan yhteistyön tulee toimia selkeästi. Kumpikaan ei menesty mikäli alkutuotanto päästetään käsistä. Suuret investoinnit maataloudessa tehdään tarkoin harkitusti.

Päätöksenteossa tulee voida vaikuttaa julkisten hankintojen kilpailutukseen. Valtuutettujen on voitava vaatia virkamiesvalmistelua koko kunnan parhaaksi.  

Katse on käännettävä kohti tulevaisuutta. Kyky muutokseen on etu. Työmarkkinoille on nyt tärkeää luoda vankka kasvualusta osaamiselle ja muutoksen mahdollistava uusi ilmapiiri. Pienet- ja Keskisuuret-yritykset muodostavat tulevaisuudessa taloudellisen selkärangan, joka pitää talouden tasapainoa yllä laskusuhdanteissakin. Nämä yritykset ovat paikkakuntasidonnaisia, pysyviä, työllistäen paikkakunnan asukkaita, tuottaen pääosan kunnan verotuotoista ja ostovoimasta sijaintikuntaansa. Näiden yritysten päätäntävalta on kunnissa. Perheyritykset pyrkivät huonoinakin aikoina pitämään kiinni ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Yrittäjyyden todellisten toimintaedellytysten luominen on meille kaikille keskeinen intressi.

Ihannekuntani palvelut toimivat moitteettomasti. Arki on turvallista. Hyvinvointipalveluista pidetään vastuullisesti huolta ja talous ei saa luoda kauhuskenaarioita kuntalaisille.

Elina Suonio-Peltosalo
kok