Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

MUKAAN PARAS-VALMISTELUUN

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suunnittelutyö on käynnistynyt kunnissa. Tiedonsaanti on varmistettava eri toimijoiden ja kuntalaisten kesken.

Jokaisen kunnan on 30.6. 2007 mennessä tehtävä toimeenpanosuunnitelma siitä, millaisia toimenpiteitä kunta toteuttaa kuntien yhdistämistä ja laajaa väestöpohjaa koskevien palvelujen järjestämiseksi. Kokonaisuudessa tulee huomioida palvelutarpeet, elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen, maankäyttö, asuminen, liikenne, työllisyys, talouden turvaaminen, henkilöstön kehittäminen, hallintorakenteen muutokset, palveluverkon kattavuus, toteuttamisen organisointi.

Kuntalaisten kuulemistilaisuudet pyörivät kunnissa. Kuntalaisia odotetaan kertomaan näkemyksiään. Arto Koskelle ja päättäjille kuulemistilaiuuksissa. Kirjallissti voi myös jättää palautetta. Kuntajakoselvityksen etenemistä voi seurata lehdistön lisäksi myös Salon Seudun kehittämiskeskuksen osoitteessa http://kehittamiskeskus.salonseutu.fi/kuntajakoselvitys.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus edellyttää että kunnat järjestävät terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen palvelut yhteistoiminta-alueilla, joiden väestöpohja on vähintään 20 000 asukasta. Tärkeää kuntalaisten näkökulmasta on seudun sisäisen perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kytkeminen yhteen. Kullakin alueella seudun edellytysten mukaan. Yhteinen koordinointi ja päällekkäisten järjestelmin purkaminen on nyt pakollista. Sosiaali- ja terveysministeriössä kaavaillaan kansanterveyslain ja erikoissairaanhoidon lain uudistamista.

Nyt tarvitaan ennakkoluulottomia tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja, joissa hallinto- ja sektorirajat eivät ole esteenä järkevälle, kuntalaisten tarpeisiin suunniteltaville seudullisille palvelukokonaisuuksille. Muutos on mahdollisuus. Ja tässä jokainen osanen eri ikäkausilta elämää on arvokas. Päiväkotipalvelut, koulu, perusterveydenhuolto, vanhustenhoito, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi tulee nivoa osaksi seudullista palvelurakennetta. Kunkin alueen asukkaiden tarpeista lähtevänä. Vanhusten suureneva osuus väestöstä on myös voimavara sikäli, että heillä on pääomaa valita palvelua ja edellyttää tavoitteita joihin tulee vastata.

Helsingin Sanomissa 11.1.2007 Raimo Sailas toteaa, että kunnat välttelevät päätöksiä jotka kehittävät palvelua. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta arvioi, että ilman suuria muutoksia terveydenhuolto kriisiytyy kymmenen vuoden kuluessa. Peruspalveluminesteri Liisa Hyssälä toteaa, että terveydenhuollon ongelmakohtia on pyritty poistamaan nelivuotisen Kansallisen terveyshankkeen projekteilla. Nelivuotisessa projektissa on ollut satoja hankkeita, joita on rahoitettu n. 50 000 eurolla. Uudistuksia ei ole syntynyt arvioinnin valmistuttua.

Hoitotieteen professori Sirkka Lauri Turun Yliopistosta toteaa, että terveydenhuollon hallinnolliset kustannukset eivät suinkaan ole supistuneet. On luotu tulosyksiköitä, joiden tehtävä on ”tuottaa paljon laadukkaita palveluita vähällä rahalla”. On eri asia laaduttaa teollisuustuote kuin ”määritellä hallinnosta käsin laatukriteereitä toiminnalle, jonka kohteena on elävä ihminen omassa ainutlaatuisessa elämäntilanteessaan tavoitteineen, kokemuksineen, tunteineen ja vaivoineen”. (Lainaus Tehy tervettä joukkovoimaa, Tehy 20 vuotta kirjasta s.34)

Juha Siltala Helsingin Yliopistosta tutkii työelämän muutosta hyvinvointivaltiosta globaalitalouteen. Organisaatioiden pitäminen muutostilassa ja työntekijät epävarmuudessa pelisäännöistä kostautuvat julkiselle sektorille suurena työvoimahävikkinä. Hävikki tulee pysyväksi, kun väki uupuu loppuun, ei vain siksi, että liian pieni porukka tekee ison porukan työt, vaan myös siksi että työntekijöiden on työn sijasta liikaa keskityttävä oman asemansa turvaamiseen suhteessa toisiin.(Lainaus Tehy tervettä joukkovoimaa, Tehy 20 vuotta s.38)

Kuulemistilaisuudet kunnissa ovat käynnissä. Kriittisyyttä on ilmassa. Kuntalaiet ovat varautuneita ja varovaisia. Tehokkaassa yhteistyössä on mahdollisuudet hyvään lopputulokseen, sillä kasvavien kustannuten kanssa on voitava löytää uusia toimintamalleja.

Arto Koski on hyvin tiedottanut kunnissa syitä miksi olemme menossa muutokseen.

Perniössä 17.1.2007 Elina Suonio-Peltosalo (puheenjohtajisto)