Etusivulle

Lehtiartikkelit

Uudet

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen 1/2017

Salon tulevaisuus 9/2012

Yhteiskunnallisessa toiminnassa 9/2012

Ennaltaehkäisevää työtä ei saa unohtaa 9/2012

Yhteistyöstä tulevien haasteiden aikakaudella 9/2012

Vaalien jälkeinen elämä

Todellisuus ja tuleva

Kylät elämään

Sodasta selviytyminen esimerkiksi tähän päivään

Perheen ja työn yhteensovittaminen

Kouluissa enemmän sijaa sydämen sivistykselle

Kuntalaisaloite 15.3.2010

Tulevaisuuden peilausta

Suomi ja sen alueet 2030

Budjetti ja taantuma -vastuu

Selviytyminen edellyttää säästöjä

Lähtisitkö päivähoitoyrittäjäksi?

Perniön lukio 14.9.2010

Säästöt

Oikea veroprosentti

Rakenteellinen välinpitämättömyys

Tasa-arvon edistämiseksi

Kotiseudullani Tuohitussa rentoudun

Tiipilä

Päätöksenteosta

Terveyden edistäminen

Tasa-arvo -puheenvuoro – Salo

Aloite kuntalaisvaikuttamisesta

Naarjärven Suojeluyhdistuksen 40-vuotisjuhlapuhe

Yleistä

Mitä arvostamme

Ihminen palveluiden keskiöön

Vuorovaikutus

Elämänkaaressa

Kun töissä on
kivaa


Kunnan palvelut

Kasvattajan tärkeät
arvot


Turvallisesti
koulutiellä


Vuoropuhelu

Yhteys toisiin
ihmisiin


Omaishoitajat
ansaitsevat tukea
ja kannustusta


Kuntalaisaloite
15.3.2010


Tupakoinnin haitoista Lasten ja nuorten tupakointi
15.3.2010

Sairaalamaailmasta

Syöpä ja syöpäkivunhoito Suomessa

Kuntaliitoksesta

Syöpäpotilaan kivunhoidon
haasteet


Terveydenhuollon työvoimapula

Päivystyksestä

Puheenvuoro hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

Pääsiäinen ja Kipu-teema

Juhlapuhe

Suomen
itsenäisyyden 90

VUOROPUHELUA

Vuoropuhelu kuntalaisten kesken on tärkeää asioiden onnistumiseksi. Erityisen arvokasta on kuntalaisten aito kuuntelu.

Pohdimme kattavia lähipalveluita. Mietimme resurssien riittävyyttä ja kuntalaisten saamaa palvelua taajamissa ja maaseudulla. Koetamme ottaa kaikki mahdollisuudet huomioon.

Emmekä ole yksin. Lähikunnissamme mietitään vastaavia asioita yhtä kiivaasti. Menneinä vuosina kuntatalous on joutunut maksumieheksi aivan liian moniin asioihin. Kuntien selviäminen velvoitteistaan on jatkuvaa taistelua erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksien paineessa. Kulut kasvavat vuosittain ja varsinkin erikoissairaanhoidon menot ovat vaikeasti ennustettavissa. Palkkakustannukset vaikuttavat suoranaisesti tasapainoon. Henkilökunnan jaksaminen niin päivähoidossa kuin vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa on murheena. Väestö ikääntyy ja työntekijät eläköityvät. Mistä saadaan työntekijöitä alati jatkuvassa muutoksessa. Kuntarakenne-, talouden tasapainoon tähtäävä toiminta vaativat halua käyttää henkilökohtaista aikaa yhteisiin asioihin.

Perinteisestä kyläkouluverkosta olemme käyneet raskasta keskustelua. Lähikoulu on kylälle sen sielu. Pienten yksiköiden kalleus huojuttaa kyläkouluja. Kaikissa kunnissa ei ole yläastettakaan. Lukio on vaakalaudalla. Seudullisena lukiona on pieniä mahdollisuuksia jatkuvuudelle. Kaikessa talouden tasapainottamisessa peilataan lapsilukuja ja tulevaisuutta. Kaikessa ajatellaan kuntalaisten näkökulmaa.

Lakisääteiset palvelut ovat perusta joista lähdetään. Saavutettu palvelutaso halutaan säilyttää. Varhainen puuttuminen nostetaan arvoonsa jolla ennaltaehkäistään kalliita sosiaalipuolen kustannuksia. Kustannuksia mietitään kaikin keinoin pienenettäviksi. Heikoimmat eivät saa jäädä jalkoihin. Vastuullisesti tehdyillä päätöksillä on tarkoitus kannustaa ja välittää. Vaikeinakin aikoina on olennaista nähdä asioissa myös hyvää ja saada hyvä kasvamaan.

Valtiovallan pitää miettiä miten verorahat jaetaan valtion ja kuntien välillä, miten määritellään ja lasketaan valtionosuudet. Tasapainon löytyessä kuntien on helpompaa huolehtia kuntalaisistaan.

Avoimiin tilaisuuksiin toivoo paljon kuntalaisia kyselemässä ja ottamassa kantaa. Salon Seudun kuntien yhteys on tulevaisuutemme voimavara.