Etusivulle

Inhimillisenä päättäjänä haluan, että Salon seudulla on hyvä elää:

Ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi arjessa
- Sote-uudistuksen alkuperäisiksi tavoitteisiksi asetettiin hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. Sote muutosten osalta pitää olla valppaana ja seurata tarkasti kehitystä.
Turvallisuus - Perheiden toimeentulo on ratkaisevassa asemassa turvallisuuden tunteeseen. Työttömyys ja sairastelu aiheuttavat turvattomuuden tunnetta. Ikäihmisten selviytyminen kotona mahdollistetaan riittävällä kotihoidon resurssilla.
Kuntien vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Esimerkiksi syövän varhainen toteaminen seulontatutkimuksilla edistää parastumista.
Tarvitaan uskoa tulevaisuuteen - Sillä saadaan Salo nousuun. Elävä ja aktiivinen maaseutu on meille kaikille tarpeellinen.
Hyvyyttä hoitotyöhön - Koko ihmisen elämänkaari on arvokas ja häntä tulee kohdella kunnioittaen ja ammattitaidolla eri elämäntilanteissa. Hoivatyön kehittämisen lisäksi tarvitaan arvostusta omaishoitajien työlle. Kipu- ja syöpähoitajana toimiminen antaa arkijärkeä toiminnan kehittämiseen.
Perheen ja nuorten hyvinvointi - Perheiden hyvinvointi on tulevaisuuden keskeisin asia. Vastuu perheestä on molempien vanhempien asia. Työelämän joustot on saatava tukemaan työssä jaksamista entistä paremmin, koska elämäntilanteet vaihtelevat lapsiperheissä. Nuorten työllistyminen koulutuksen jälkeen on kannustettavaa ja tarpeellista yhteiskunnalle. Tarvitsemme nuoret työelämään rinnallemme takaamaan jatkuvuuden. Yhteisöllisyyden vahvistaminen, välittäminen ja perheiden jaksamisesta huolehtiminen auttavat vahvistamaan turvaverkkoja heille, joiden omat voimat eivät aina riitä.
Yrittäjyyden vahvistaminen - Tulevaisuudessa jokaisella on kaksi tehtävää: oma työ ja sen miettiminen, miten sen tekisin tehokkaammin hyvinvoivana yksilönä. Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, siis luovuus, ideat, omatoimisuus ja yrittäjyys peliin itsensä ja koko Suomen parhaaksi.
Vaikeat päätökset on tehtävä - Kipeät päätökset on tehtävä tässä ja nyt! Salo on saatava jaloilleen ja pidettävä yhdessä salolaisista huolta. Haluan että Salossa tehdään pitkän tähtäimen vastuullista politiikkaa. Keskustelu on aina välttämätöntä, jotta ratkaisuihin päästään. Vaikutusten ennakkoarviointi on toteutettava päätöksenteon alkuvaiheessa.

Tulevaisuuden luominen onnistuu vain yhteistyöllä.

Jokainen kuntalainen on osa kokonaisuutta. Vuorovaikutuksella pidämme yhteyttä ja jaamme kokemuksia. Jokainen kokemus ja kohtaaminen palvelujen saajan roolissa on merkittävä. Talouden pyörittäminen nykytilanteessa on vaativa tehtävä.

Olen ollut mukana Salon kaupunginhallituksessa vuodesta 2009 päättämässä tulevaisuuden linjauksista. Maaseutualueella on erilaiset ongelmat kuin keskustassa. Tasapuolinen kehittäminen vaatii edelleen panostusta. Rakentavia ehdotuksia otetaan herkällä korvalla vastaan.
Kirjoitan päiväkirjaani päivittäin vastaantulleita asioita. Haluan että käytätte viestintämahdollisuutena tätä suoraa kanavaa.

Otan mieluusti sähköisiä viestejä vastaan ollaan kuulolla

Ota rohkeasti yhteyttä!

Elina Suonio – Peltosalo
puh. 044 – 0477287
elina@elinasuoniopeltosalo.fi
- 55-vuotias kolmen aikuisen äiti, kolmen lapsenlapsen mummi
- yhteiskunnallisista asioista innostunut erikoissairaanhoitaja, joka on erikoistunut kirurgiaan, sisätauteihin ja kivunhoitoon.
- VSSHP syöpätautien poliklinikka Salo, kirurgian vuodeosasto Salo
- Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja
- KNaL kuuluu NaisJärjestöjen Keskusliittoon, jonka hallituksen vpj (jäseniä 400 000)
- Maanpuolustuskurssin 217 käynyt 2016
- Viimeisimmät luottamustoimet: Tekninen lautakunta pj, Tarkastuslautakunnan vpj, Tasa-arvotoimikunnan pj, Maakuntavaltuusto, Salon Mielenterveysseuran hallitus, LSSY:n Salo Karinan paikallisosaston johtokunnan jäsen 2/2017 alkaen
- Suomen kivuntutkimusyhdistyksen jäsen

Elinan esite varapuheenjohtaja vaaleissa