21.4.2010 
keskiviikko, huhtikuu 21, 2010, 05:53

Vahvin ihminen on se, joka on varannut
sieluunsa niin paljon hyvää, ettei kukaan
voi saada häntä pois tasapainosta.


Minulla on tänään ilmoitusmuistutus Salon Seudun Sanomissa sekä Turun Sanomissa Kokoomuksen ensi maanantaina alkavasta jäsenäänestyksestä. Toivon kaikkien jäsenten äänestävän. Jäsenäänestyskirje tulee postissa tällä viikolla. Toimi heti. Ettei unohdu. Äänestysaika on lyhyt.

On ainoastaan hyviä ehdokkaita. Vaativin tehtävä onkin juuri äänestäjällä. Valitse kolme ehdokasta rastimalla ruutuun. Tärkeää on valita kolme, sillä lipuke hylätään, mikäli et toimi ohjeen mukaisesti. Äänestysaika on vain ensi viikko. Palautuskuoreen pitää itse maksaa postimerkki.
Ei muuta kuin tekemään hyviä päätöksiä. Meitä ehdokkaita on Varsinais-Suomesta 26, joista 9 naista. Toivon että äänestäessäsi huomioit sen, että nainen näkee kokonaisuuden ja huomioi ihmiset eri elämäntilanteissa elämänkaaren varrella. Taloutta tulee pyörittää kuten perhettä. Tulojen mukaan. Ja kaikista huolta pitäen.

Kiitos ajastasi ja toivotan päivääsi onnistumisia. Muistakaamme, että jokainen päivä on lahja, käytä se viisaaasti.

Täsmennän omia tavoitteitani vielä:

Korostan elämänkaariajattelua Sairauden kohdatessa ihmisen arvostaminen on erityisen oleellista.

Hyvyyttä hoitotyöhön Koko ihmisen elämänkaari on arvokas ja häntä tulee kohdella kunnioittaen ja ammattitaidolla eri elämäntilanteissa. Hoivatyön kehittämisen lisäksi tarvitaan arvostusta omaishoitajien työlle ja kolmannen sektorin vielä laajempaa mukaanottoa. Kipu- ja syöpähoitajana toimiminen antaa arkijärkeä toiminnan kehittämiseen.

Perheen ja nuorten hyvinvointi Nuorten työllistyminen koulutuksen jälkeen on kannustettavaa ja tarpeellista yhteiskunnalle.Tarvitsemme nuoret työelämään rinnallemme takaamaan jatkuvuuden. Työelämän joustot on saatava tukemaan työssäjaksamista entistä paremmin, koska elämäntilanteet vaihtelevat lapsiperheissä. Osa-aikatyön jalostaminen isille ja äideille antaa mahdollisuuden yhdistää uraa ja perhettä paremmin. Yhteisöllisyyden vahvistaminen, välittäminen ja perheiden jaksamisesta huolehtiminen auttavat vahvistamaan turvaverkkoja heille, joiden omat voimat eivät aina riitä.


Yrittäjyyden vahvistaminen
Tulevaisuudessa jokaisella on kaksi tehtävää: oma työ ja ja sen miettiminen miten sen tekisin tehokkaammin hyvinvoivana yksilönä. Suomi ei pysty kilpailemaan hinnoilla - kilpailkaamme siis luovuudella ja innovatiivisuudella.
Jokainen on oman työnsä paras asiantuntija, siis luovuus, ideat, omatoimisuus ja yrittäjyys peliin itsen ja koko Suomen parhaaksi.
( 878 views )   |  permalink   |  

20.4.2010 
tiistai, huhtikuu 20, 2010, 19:39
"AURINKOISESTI AAMUSI ALKAVAN TOIVON,
HELEÄSTI PÄIVÄÄSI SEN PAISTAVAN TAHDON
JA LEMPEÄATI ILTAASI LÄMMITTÄVÄN USKON"


YLLÄ YKSI PARHAIMMAN YSTÄVÄNI LÄHETTÄMÄ ONNITTELUTOIVOSTUS SYNTYMÄPÄIVÄNÄ.
----

PÄVÄSSÄNI OLI NAUTINNOLLISTA LENKKEILYÄ, KOTIASKAREITA JA ELÄINTENHOITOA.
ILLANSUUSSA VARSINAIS-SUOMEN KOKOOMUSNAISET TAIVALSIVAT SALON LUKIOLLE KOKOUSTAMAAN KEVÄTKOKOUSTA. EHDOKKAINA KERROIMME ITSESTÄMME ANNIKAN JA SAARA-SOFIAN KANSSA.

-----

KIITOS ONNITTELUISTA JA KUKISTA RAKKAAT IHMISET. JAETTU ILO KASVAA MONINKERTAISEKSI.
JA MUISTAKAA NAISET, TARKISTAKAA RINTANNE SÄÄNNÖLLISESTI.
OHJEEKSI JOKAISELLE. EI MAKOILUA AURINGOSSA. SUOJAA IHOSI UV-SÄTEILTÄ. MELANOOMA ON LIIAN YLEINEN. JA SE TULEE AURINGONPALVONNASTA.( 839 views )   |  permalink   |  

19.4.2010 
maanantai, huhtikuu 19, 2010, 05:26
Aina silloin tällöin sinun kannattaa
pitää tauko ja käydä tapaamassa itseäsi.

-Audrey GiorgiOn vain papin virkoja, ei naispapin tai miespapin virkoja
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry haluaa kirkon työnantajana
antavan selkeän viestin, että sen kaikki viranhaltijat, naiset ja miehet, alimmalta portaalta
ylimpään ovat tasa-arvoisia.


Evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki päätöksen naisen kelpoisuudesta papin virkaan jo
vuonna 1986, ja naisia on toiminut papin viroissa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Naiset ja
naisteologit ovat odottaneet kauan kirkkomme selvää signaalia siitä, että naiset ovat myös kirkon
piirissä tasa-arvoisia. Kirkko työnantajana sietää naisia loukkaavaa käytöstä. Luther-säätiön palveluksessa
oleviin kohdistuvaa kurinpitomenettelyä on tarpeen jatkaa. On olemassa papin virka, jossa
toimii joko miehiä tai naisia. Kaikkien pitää saada pappina sama kunnioittava kohtelu ja odotamme
kirkon työnantajana toimivan ihmisten yhdenvertaisuutta kunnioittaen.
Vanhoilliset näyttävät toistelevan uskollisuutta Raamatulle ja kirkon perinteelle. He eivät myönnä
käsityksensä perustuvan tulkintaan sekä tekstien ja perinteen valikoimiseen. Näitä tulkintoja on
kautta aikojen käytetty estämään naisten yhteiskunnallisten ja poliittisten oikeuksien lisääminen ja
toteutuminen.
Tasa-arvoa edistävänä järjestönä Naisjärjestöjen Keskusliitto on seurannut keskustelua pappisviran
avaamisesta naisille ennen ja jälkeen sen hyväksymisen. Naisten tulo papeiksi on otettu seurakuntalaisten
keskuudessa hyvin vastaan. Siksi on ollut loukkaavaa kuulla niiden naisten kokemuksia,
jotka ovat joutuneet naispappeuden torjujien kohteeksi.
Valtakirkkomme pyrkii yhtenäisyyden säilyttämiseen väärin perustein. Sen nykyinen linja saattaa
vieraannuttaa osan kansasta kirkosta. Tulevissa seurakuntavaaleissa uusilla äänioikeutetuilla nuorilla,
16 vuotta täyttäneillä, on mahdollisuus haastaa vanhat käytännöt.
Lisätietoja: Helena Ranta, varapuheenjohtaja p. 0400 706 018
Leena Ruusuvuori, pääsihteeri p. 050 350 7616
Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien
naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen
työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen
toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000
jäsentä.
( 832 views )   |  permalink   |  

18.4.2010 
sunnuntai, huhtikuu 18, 2010, 17:23
Naisjärjestöjen Keskusliitto


Naisjärjestöjen Keskusliitto on 62 suomalaisen naisjärjestön yhteenliittymä. Keskusliiton jäsenjärjestöissä on yhteensä noin puoli miljoonaa jäsentä. Liiton toimintaa rahoittavat opetusministeriö, yksityiset säätiöt, jäsenjärjestöt ja elinkeinoelämä. Naisjärjestöjen Keskusliitto perustettiin vuonna 1911 International Council of Womenin Suomen osastoksi ja kansainvälinen yhteistyö on ollut olennainen osa sen toimintaa. Toiminta on nykyään EU-keskeisempää kuin aiemmin.

Liiton tavoitteena on edistää naisen asemaa, ja etusijalla ovat ihmisoikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Tärkeimmät tämän hetken haasteet ovat perhevapaiden kustannusten jakaminen, työn ja perheen yhteen sovittaminen sekä tiedotus uudistetusta tasa-arvolaista; laki vaatii, että kaikki yritykset ja organisaatiot tekevät tasa-arvosuunnitelman.

Liitto pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistua ja tehdä omia valintoja elämäntilanteensa mukaan. Liitto koordinoi ja tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja huoltaa jatkuvasti kasvavaa naisjärjestöjen verkostoa. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Liiton puheenjohtaja on Sirkka-Liisa Anttila ja pääsihteeri Leena Ruusuvuori.
( 612 views )   |  permalink   |  

17.4.2010 
lauantai, huhtikuu 17, 2010, 04:46
Kaunis päivä on alussa. Hyvillä mielin harppasin postilaatikolle. Raikasta ja valoisaa. Tulivuoren tuhkaa ei meille asti ole tullut ( ts.aistini eivät sitä havainneet).

Salo Area Zontakerho järjestää Salossa viikonlopun aikana Zonta Piiri 20. piirikokouksen. Lukioon ja Wiurilan kartanoon odotetaan viikonloppuna noin 200 naista kevätkokoukseen. Hyvää ohjelmaa luvassa.

Naiset toimivat aktiivisesti. Naantalissa kokoontuvat kevätkokoukseen Naisjärjestöjen keskusliitot. Sinne itsekin lähden tänään.


Kokoomusnaisten liittokokous: Joka kuntaan perheväkivallan vastainen toimintaohjelma.
Kokoomuksen Naistenliitto
Liittokokouksen julkilausuma 17.4.2010


Kokoomusnaiset vaativat jokaiseen Suomen kuntaan perheväkivallan vastaisen toimintaohjelman.

Suomessa pahoinpidellään 250 naista päivässä. Yksi joka kuudes minuutti. Naiset tarvitsevat ennen kaikkea rohkaisua ja tukea, sillä neljä naista kymmenestä ei kerro kokemastaan väkivallasta kenellekään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyllinen miehen lyönteihin. Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehittynyt äärimmilleen. Yksikin lyönti on liikaa.

Kokoomusnaisten liittokokous käynnisti valtakunnallisen perheväkivallan vastaisen Aika puhua –kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on saada jokaiseen Suomen kuntaan perheväkivallan vastainen toimenpideohjelma. Uhreille sekä väkivallan tekijöille on tarjottava riittävästi apua ja tukea. Kunnallispoliitikoilla on tässä työssä tärkeä rooli.

Toimenpideohjelman avulla on varmistettava, että turvakotien toimintaresurssit turvataan. Suomessa on vain viidesosa siitä turvakotipaikkojen määrästä, jota Euroopan neuvosto suosittelee. Turvakotipalvelujen määrä on nostettava Suomessa kansainvälisten vaatimusten tasolle. Tarvitsemme myös riittävästi salaisia turvakoteja.

Perheväkivalta on yksi Suomen vaikeimmista ihmisoikeusloukkauksista, jonka torjumiseen tarvitsemme meitä jokaista. Nyt on aika puhua.

Kampanjan Internet-sivut ovat osoitteessa www.aikapuhua.fi

Lisätietoja:
Varapuheenjohtaja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsihteeri Elina Laavi, 040 708 2121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi( 892 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | Seuraava> >>