27.2.2016 
lauantai, helmikuu 27, 2016, 15:08
Kokoomusnaiset Sipilälle: Vanhemmuuden kustannukset tasattava viime kädessä ilman työmarkkinajärjestöjä

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman vaatii pääministeri Sipilää käyttämään hallitukselle kuuluvaa valtaa vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi. Vikman sanoo, että ratkaisu on tehtävä viime kädessä lakiteitse ilman työmarkkinajärjestöjä, ellei niiltä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa löydy tahtoa ja valmiutta mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamiseksi työelämässä.

Vikman vaatii syksyn budjettiriihessä luvatun vanhemmuuden kustannusten tasaamisen viemistä loppuun. Vanhemmuuden kustannusten tasaus äidin työnantajalle maksettavalla kertakorvauksella sisältyi hallituksen yhteiskuntasopimusta korvaavaan lakipakettiin, joka on nyt jäädytetty työmarkkinaosapuolten neuvottelurauhan vuoksi.

-Uudistus on saatettava maaliin vaikka lakiteitse, mikäli se ei yhteiskuntasopimukseen sisälly. Pääministerin on varmistettava, että hallitus tuo eduskuntaan lakiesityksen, joka turvaa vanhemmuuden kustannusten tasaamisen. Hallituksen naisille antama lupaus ei saa vesittyä, sanoo Vikman.

Työmarkkinajärjestöt eivät ole olleet halukkaita tasaamaan vanhemmuuden kustannuksia nykyistä enempää.

- Nuori nainen ei saa olla miestä suurempi kustannusriski työnantajalle. Työmarkkinajärjestöjä on riittävän pitkään odotettu talkoisiin vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi ja naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Pääministerin on otettava vanhemmuuden kustannusten tasaaminen omiin käsiinsä, jos työmarkkinajärjestöt vuodesta toiseen halvaannuttavat päätösten tekemisen ja aidon mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamisen työelämässä, Vikman linjaa.

Vikmanin mukaan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten jakaminen kohtelisi sekä yrityksiä että työntekijöitä tasapuolisemmin ja loisi edellytyksiä uudelle kasvulle. Pk-yritykset uskaltaisivat nykyistä paremmin palkata uusia työntekijöitä.

- Yrittäjät ovat selvästi ilmaisseet, että nykyinen järjestelmä kannustaa suosimaan miehiä rekrytoinnissa. Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia työelämässä eikä ylläpitää rakenteita, jotka estävät naisten tasa-arvoisten uramahdollisuuksien toteutumisen, Vikman sanoo.

Vikman pitää työnantajalle vanhemmuudesta lankeavia kustannuksia pahimpana rakenteellisena esteenä naisten tasa-arvoisille työuramahdollisuuksille. Hän muistuttaa, että vanhemmuuden kustannusten ja hoivavastuun epätasainen jakautuminen heikentää naisten urakehitystä, mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen ja ylläpitää naisvaltaisten alojen heikompaa palkanmaksukykyä sekä näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä.

Syksyllä esitetty vanhemmuuden kustannusten tasaaminen vähentää merkittävästi tätä rakenteellista riskiä.

- Vanhemmuuden kustannusten jakamisen vesittyminen olisi myrkkyä naisten työurille. Ei voi olla niin, että vielä 2010-luvulla naisen palkkaaminen on miestä suurempi riski yrittäjälle, Vikman sanoo.


Lisätiedot:
Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja
Sofia Vikman
( 1082 views )   |  permalink   |  

21.2.2016 
sunnuntai, helmikuu 21, 2016, 07:08
Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen kokouksessa Helsingissä linjattiin toimintaa. Positiivista naisenergiaa, haasteiden vastaanottamasta ja keskustelua kentältä. Voimavarojen suuntaamista, toimintatapoja ja yhteishenkeä. Kiitokset linjakkaasti kokouksesta puheenjohtajallemme Sofialle. Me varapuheenjohtajat saimme vastuuta ja tehtäviä. Liittohallitus tekee saumatonta yhteistyötä. Vuorovaikutuksen ja realiteettien kautta tuloksia. Innostunut tästä ja tulevasta. Vain realiteetit tunteva tietää mitä pitää tehdä.
Positiivista energiaa kaikkiin kohtaamisiin. Kevättä ja valoa jokaiselle.

Hei Ruiskukkasiskot

Ensimmäisellä puheenjohtajatapaamisellamme teimme työnjakoa. Saatuani
kummipiirini Pohjanmaa, Satakunta, Häme, Varsinais-Suomi, Helsinki olen lähestynyt piirien puheenjohtajia.
Jatkan Naisjärjestöjen Keskusliiton varapuheenjohtajana, meidän oman Kokoomuksen Naistenliiton varapuheenjohtajuuteni ohella, joten kontaktipintaa meillä naisten järjestötyöhön on. Naiset tuntevat arjen ja sukupolvien ketjun.
Olemme kykeneviä johtamaan eettisesti ja tasapuolisesti.

Meidän on panostettava selkeästi nyt jäsenhankintaan. Kentän tulee olla tietoinen, mitä ylätasolla suunnitellaan ja toteutetaan. Tästä kentällä kuulee jatkuvast kriittistä palautetta. On reagoitava siihen, mistä otsa rypistyy. Yhteydenpidon tulee olla alhaalta ylös sekä selkeästi ylhäältä alas -tiedottamista.
Vuoropuhelun paikka! Miten sen parhaiten yhdessä teemme. Onnistunut jäsenhankinta edellyttää kaikkien samassa veneessä taivaltavien joukkuehengen tunnetta ja kokemista. Samaan suuntaan puhkumista ja tahtotilaa.
Hämeenlinnassa puheenjohtajapäivillä tavataan 5.3.2016! Ole mukana, valtuutetut ovat myös kutsutut.

Olemme saaneet viimeisimmässä Puoluevaltuustossa uuden puoluesihteerin, Janne Pesosen. Hyvä valinta, kokemusta monelta alueelta kentältä. Toki olisimme myös mielellämme nähneet tuolla paikalla naisen. Meillähän on hyviä osaajia. Onnea Jannelle: tehdään yhdessä.!
Kokoomuksen Naisten liitto: Puoluehallituksen varapaikka vuodelle 2016 tuli puheenjohtajiston yhteisen keskustelun kautta. Olen siis Kokoomuksen Naistenliiton puheenjohtajan Sofia Vikmanin varana vuonna 2016 puoluehallituksessa. Marjo Pakka on Puoluehallituksen varana vuonna 2017.
Aikataulujemme ja elämäntilanteidemme mukaisesti.

Tapaamme pian Liittohallituksessa 20.2.2016 Helsingissä.
Tuolloin linjaamme selkeästi tulevaisuutta. Jäsenhankintakilpailu alkaa piirien ja yhdistysten kesken. Parhaiten onnistuneille annetaan palkintoja.
Puheenjohtajien kesken jalkaudumme seminaareihin piireissä. Kannattaa heti miettiä oman alueen tarpeita! Ajankohtaisuus ja vaikuttavuus on tilaisuuksissa rikkaus.
Paras maa 2017 tarvitsee meiltä puhallusta uudelle tasolle. Se on meidän yhteinen asiamme. Kertokaa miten sen teidän mielestänne teemme!

100 Tasa-arvotekoa -kampanja: Esitellään helmikuun tapaamisessa.
Naisjärjestöjen Keskusliiton sivuilta voi poimia asiayhteyksiä.

Viestintä toimivaksi. Samalle aaltopituudelle. Ylhäältä alas viestien kulku, tästä olemme varmasti samaa mieltä. Kokoomus kuuntelee herkällä korvalla. On nöyrä ja yhteistyöhaluinen.
Samalla linjakas ja talous-ja ihmisläheinen arvojemme mukaisesti. Vastuuta ja välittämistä ei voi ulkoistaa.

Muistakaa merkitä kalenteriin Puoluekokous Lappeenrannassa! 10-12.6.2016, siellä tavataan myös.
Keskeistä on nyt yhdistyksille tehdä ajankohtainen, omasta tarpeestä lähtevä aloite Puoluekokoukseen. Aloitteiden on oltava perillä 15.4.2016 Käykäämme jo tärkeää alustavaa keskustelua asiasta 20.2.2016 Liittokokouksessa.
Samassa kokouksessa ylimääräinen liittokokous jossa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tehkäämme yhteydestämme vahvuus. Tukea ja kannustusta arjen haasteisiin.
Meillä jokaisella on omat roolimme työssä, yhdistystoiminnassa ja perheissä. Jakakaamme sitä rikkautta mitä meillä on. Yhteysverkosto.
Kannustus ja naisen tuki naiselle. Olen kokenut sen tärkeäksi.

Arjessa se nopeuttaa ajatustenvaihtoa. Ollaan linjakkaasti ja näkyvästi Kokoomuksen positiivinen Naisverkosto.
Kokoomuksen naistenliitto huomataan!

Ystävyydellä ystävänpäivän iltana ja yhteistyöterveisin varapuheenjohtajanne Varsinais-Suomesta

Elina
( 1009 views )   |  permalink   |  

6.2.2016 
lauantai, helmikuu 6, 2016, 13:44
Uutiskirje helmikuu 2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto
Voimavarana yli 400 000 naistaVuoden 2016 ensimmäinen kuukausi on jo takana, ja minulla on ollut suuri ilo saada vaikuttaa ja toimia puheenjohtajan ominasuudessa naisten tasa-arvon ja aseman puolesta eri tilaisuuksissa. Kaikkien 59 jäsenjärjestön ja yli neljänsadantuhannen naisen joukko on valtava voimavara ja voi olla vahva voima yhteiskunnassamme.
Minulla on monta hattua eri tehtävieni ja työni kautta, mutta niitä yhdistää vahva punainen lanka: tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö, ihmisoikeusnäkökulma ja ajatus siitä, että vain sellainen yhteiskunta voi menestyä, jossa jokainen ihminen, ja eri ryhmät esimerkiksi sukupuolesta, iästä, alkuperästä tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta tuntevat olevansa osallisia ja sen arvokkaita jäseniä. Jokaisen nuoren, joka kasvaa maassamme, on saatava kehittyä aikuiseksi luottavaisena siihen, että myös yhteiskuntamme kantaa hänestä vastuuta. Perheen merkitystä väheksymättä, me olemme yhdessä rakentaneet lastemme kasvun tueksi hyvinvoinnin ja oppimisen verkostoja ja turvaverkkoja neuvoloista, päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä koulusta alkaen. Menestys on maailmankuulu ja se on turvannut pienelle, mutta laajalle maalle sosiaalisesti ja alueellisesti tasa-arvoisen yhteisön, joka on rakentunut sellaisille arvoille kuten luottamukselle, avaramielisyydelle ja avoimuudelle.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole olleet vain perustuslain kirjaus, vaan sisäistettyjä arvoja, jotka ovat ohjanneet sekä päättäjien, viranomaisten että yhteiskunnan toimintoja yleensä. Olen vakuuttunut siitä, että tällaiset arvot eivät synny pelkästään lain kirjauksista, vaan kokemuksista päivähoidossa ja koulussa, siitä, että juuri minut huomioidaan ja hyväksytään sellaisena kuin olen, että saan kannustusta tunnistaa ja mahdollisuuksia kehittää omia vahvuuksiani, ja että minulla on keinoja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja saada oikeutta, kun minua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti - riippumatta sukupuolestani tai taustastani.

Siksi on niin surullista seurata päätöksiä, jotka purkavat rakennelmaamme, kuten lasten subjektiivisen oikeuden päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Olen itse saanut 1990-luvulla osallistua naisten puoluerajat ylittävään taisteluun tämän oikeuden aikaansaamiseksi keskellä vakavaa talouskriisiä. Silloin onnistuimme osoittamaan, että naisten osallistuminen ja yhteiset ponnistukset muuttavat myös politiikan valintoja. Voin kertoa, että se ei suinkaan ollut kevyt taistelu - sekä äänihuulet että tunteet olivat kireinä puolin ja toisin - mutta naisten sinnikäs yhteisvoima voitti. Emme suostuneet puolurakenteiden hajoittamiksi.

Minulla on vahva luottamus ja usko tasa-arvotyöhön, vaikka kovin paljon ei tällä hetkellä ole aihetta tyytyväisyyteen. Naisjärjestöjen vaatimaton ja lisäksi leikattu rahoitus on valitettavasti yksi osoitus uskon puutteesta. Haasteemme on siksi suuri. Yhteisvoimamme tulee meidän kaikkien toiminnasta. Yhdessä löydämme rohkeutta edellyttää, että yli 400.000 naisen ääni tulee kuulluksi myös meidän kauttamme. Miten se nyt menikään? - Kiltit tytöt pääsevät taivaaseen, mutta muut pääsevät pitkälle!

Eva Biaudet, puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto

Vaikutetaan yhdessä!
Vuosi 2016 on lähtenyt käyntiin vauhdilla. On mahtavaa, että Naistenjärjestöjen Keskusliitto on saanut jo ennestään vaikuttavaan joukkoonsa uusia toimijoita: joulukuun hallituksen kokouksessa jäseniksi hyväksyttiin Monika-Naiset liitto ry ja WIFT Finland ry ja tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa jäseneksi hyväksyttiin Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Jäsenjärjestöjä on nyt 59 ja joukkomme on kasvanut lähes 50 000 naisella! Uskon, että saamme tästä vaikuttamiseen lisää voimaa. Nämä järjestöt tuovat joukkoomme näkemystä maahanmuuttajanaisten arkeen ja turvallisuuteen, naisia elokuvan, television ja median ammattilaisina ja valtavan joukon sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja ensihoitajia. Olemme teistä hyvin iloisia ja ylpeitä!

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaisessa ministerineuvostossa käynnistyi Turussa tammikuun lopussa järjestetyllä erinomaisella seminaarilla "Miten voit Pohjola?". Jälleen kerran oli hyvä huomata, miten tärkeää on seurata pohjoismaista kehitystä myös naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon kehittämisessä ja parhaissa käytännöissä. Esimerkkinä oli islantilaisten nk. hyvinvointivahti, jolla tarkkailtiin päätösten vaikutusta yleiseen kansalaisten hyvinvointiin. Naisten korkealla kouluttautumisella ja osallistumisella työelämään on ratkaiseva vaikutus pohjoismaisiin yhteiskuntiimme. Esillä oli myös Suomen ajankohtainen sote- ja itsehallintoalueiden uudistus. Pidämme välttämättömänä, että uudistuksen sukupuolivaikutukset tehdään ja tarkastellaan työelämässä, terveyspalveluissa ja naisten elämässä yleensä.

Julkinen keskustelu seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta alkoi Kölnin ja Helsingin uudenvuoden yön tapahtumista. On ensimmäinen kerta, kun aiheesta keskustellaan näin laajasti. Olimme Naisjärjestöjen Keskusliiton delegaatiolla heti tammikuun alussa keskustelemassa Helsingin poliisin johdon kanssa tilanteesta. Tarjosimme yhteistyötä omalta osaltamme.

Uusi puheenjohtaja Eva Biaudet on aloittanut kautensa ja 3.2 järjestetyssä hallituksen ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajiksi vuodelle 2016 valittiin tehtävässään jatkamaan Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n varapj. Elina Suonio-Peltosalo ja uutena Zonta International Piiri 20 ry:n emeritaprofessori Terttu Utriainen. Hallituksen uusina jäseninä aloittivat Katariina Heikkinen (Naisten Linja Suomessa ry) ja Anna-Mari Kivimäki (Suomen Naisyhdistys ry). Lue esittelyt täältä.

Odotamme hallituksen tasa-arvo-ohjelman julkistamista suurella mielenkiinnolla lähiviikkoina. Tästä lähdetään alkaneeseen vuoteen, yhdessä vaikuttaen!

Terhi Heinilä, pääsihteeri
Naisjärjestöjen Keskusliitto


( 1069 views )   |  permalink   |  

21.1.2016 
torstai, tammikuu 21, 2016, 06:02
Työssä näkee taas tammi-helmikuun sairastavuuspiikin. Sairaita ihmisiä on paljon, paikkojen ja tilojen riittävyys ovat koetuksella hoidon porrastuksen eri tasoilla. Olen huolissani vastuullisesta hoitamisesta. Arjen tilanne huolestuttaa. Tiiviillä aikataululla mennään. Voimia päivään, kaikille. Erityisesti ihmisille jotka otatte sairaiden ihmisten hoitotyössä arjen paineita vastaan. Arvostan jokaista. Kaipaan realiteettien ymmärtämistä päättäviltä tahoilta. Päätöksiä ei voi tehdä ymmärtämättä vastuuta ihmisistä.
( 1060 views )   |  permalink   |  

19.1.2016 
tiistai, tammikuu 19, 2016, 07:54
Eilen työpäivän jälkeen lähdimme Riitan, Tainan ja Tuulan kanssa Turkuun Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen kokoukseen. Liukkaasta kelistä huolimatta meillä oli onnistunut kokousreissu. Kohokohtana mainitsen kansanedustaja Ilkka Kanervan poliittisen katsauksen. Olen hänen kansaan samoilla linjoilla kyseisistä asiakokonaisuuksista. Innostuimme hyvään keskusteluun kokousporukalla.

20.2. osallistun Naisten Liiton Liittohallituksen kokoukseen ja Liittokokoukseen Helsingissä.
5.3. Hämeenlinnan puheenjohtajapäiville

Hyvää talvista viikko Sinulle !
( 1132 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Seuraava> >>