28.2.2017 
tiistai, helmikuu 28, 2017, 15:43

http://naisjarjestot.us9.list-manage2.c ... d6b7c9a3f3


** Naisjärjestöjen Keskusliitto: Kuntapäättäjiksi tarvitaan lisää naisia
------------------------------------------------------------
Tiedote 28.2.2017
Julkaisuvapaa 28.2.2017

Naiset ovat aliedustettuina kunnallisessa päätöksenteossa. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut 1960-luvun lopulta lähtien ja naisten osuus ehdokkaista on ollut noin 40 prosentissa. Edellisissä kuntavaaleissa kasvu kuitenkin taittui ja naisten osuus ehdokkaista kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli alle 39 prosenttia ja valituista noin 36 prosenttia. Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi. Naisia valitaan myös kunnanvaltuustojen puheenjohtajiksi vähemmän kuin heidän osuutensa valtuutetuista edellyttäisi. Vuonna 2013 naisten osuus kunnanvaltuustojen 1. puheenjohtajista oli ainoastaan 28 prosenttia ja kunnanhallitusten puheenjohtajista noin 26 prosenttia.

Kunnat ovat kansalaisia lähimpänä olevia päätöksentekijöitä ja peruspalveluiden tarjoajia. Kunnilla on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan.

‚ÄĚOn oikeudenmukaista vaatia puolet p√§√§t√∂ksenteon paikoista naisille. Mit√§ monipuolisempi joukko ihmisi√§ kunnan asioista p√§√§tt√§√§, sit√§ paremmin tehdyt p√§√§t√∂kset huomioivat kuntalaisten erilaiset tarpeet ja edist√§v√§t my√∂s sukupuolten tasa-arvoa. My√∂s johtajien sukupuolijakaumaan tulee kiinnitt√§√§ huomiota.‚ÄĚ, sanoo Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliitto linjaa kuntavaalitavoitteissaan, että eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien naisten osuuden kuntien päätöksentekijöinä tulee kasvaa ja että naisia tulee olla nykyistä enemmän kuntien johtotehtävissä. Edellisissä kuntavaaleissa ulkomaalaistaustaisten naisten äänestysprosentti oli vain noin 20. Ulkomaalaistaustaisten naisten äänestysaktiivisuus ja osuus kuntavaaliehdokkaista on saatava nousuun.

Naisj√§rjest√∂jen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralf√∂rbund ry j√§rjesti 28.2.2017 media-aamiaisen toimittajille. Tilaisuus k√§sitteli sukupuolten tasa-arvon ajankohtaista tilannetta Suomessa sek√§ tasa-arvon merkityst√§ kuntavaaleissa ja kunnallisessa p√§√§t√∂ksenteossa. Tilaisuudessa esiteltiin Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet vuosille 2017‚Äď2021.

Linkki kuntavaalitavoitteisiin (http://naisjarjestot.us9.list-manage.com/track/click?u=893041777890e80e0d02ee830&id=1c74839355&e=d6b7c9a3f3) .

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Eva Biaudet 050 314 0205
Pääsihteeri Terhi Heinilä 040 530 5544
Järjestösihteeri Anniina Vainio 050 388 8868

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400 000 jäsentä. Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen. Kuntavaalitavoitteet on laadittu yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.
( 842 views )   |  permalink   |  

28.2.2017 
tiistai, helmikuu 28, 2017, 15:37Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja julkistettiin eilen maanantaina.

Kokoomusnaisten esille nostamat tavoitteet perheiden työelämän tasa-arvosta ovat nyt Kokoomuksen tavoitteita.

¬ĒSuomalainen koulutusj√§rjestelm√§ on kansainv√§lisess√§ vertailussa
tasa-arvoinen ja esimerkiksi korkeakouluistamme valmistuvista yli puolet on naisia. Siitä huolimatta naisilla on usein vaikeuksia työllistyä, mikä heijastuu myöhempään ura- ja palkkakehitykseen. Vaikutus näkyy myös naisten miehiä pienempinä eläkkeinä. Työn ja perheen yhteensovittaminen ja yhtäläiset uramahdollisuudet ovat ennen kaikkea tasa-arvokysymys, mutta myös
merkittävä kansantaloudellinen asia. Naisten tasavertaisen
ty√∂markkina-aseman ja sujuvan urakehityksen n√§k√∂kulmasta on t√§rke√§√§, ett√§ vanhemmuudesta ty√∂nantajalle aiheutuvat kustannukset tasataan ja vanhempainvapaat jakautuvat nykyist√§ tasaisemmin.¬Ē

Perheet ja työelämä -asiakirjassa esitetyssä uudessa mallissa perhevapaat koostuisivat äidille maksettavasta odotusrahasta, vuoden pituisesta ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta, josta molemmille vanhemmille kiintiöitäisiin kolme kuukautta, sekä kuuden kuukauden pituisesta joustavasta hoitorahasta.

Kokoomus pyrkii myös edistämään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.
Muita ehdotuksia perheen ja työelämän yhteensovittamiseksi ovat esim. panostaminen lapsiperheiden kotipalveluun, palvelusetelin
käyttömahdollisuuksien laajentaminen, perheystävällisemmät työpaikat ja hoitoavun palkkaamisen helpottaminen.
( 752 views )   |  permalink   |  

26.2.2017 
sunnuntai, helmikuu 26, 2017, 09:17
Suurta urheilun juhlaa Lahdessa. Nautin seuraamisesta kun naiset ja miehet antavat parhaimman panoksensa omissa MM-kisoissa. Tätä me tarvitsemme, kannustusta ja yhteen hiileen puhaltamista. Iloa menestyksestä ja tsemppiä kun kaikki ei ihan mennyt kohdilleen. Armollinen ote pitää muistaa. Kilpailu on kovaa. Oman osuuteni liikunnasta hoitelin äsken lumisella lenkillä. Lempeä lumikeli toi hyvän fiiliksen. Onnea ja menestystä suomalisille urheilijoille ja kaikille iloa yhteisestä urheilutapahtumasta. Siirryn kohta katsomoon.

Tulevissa kuntavaaleissa minä menen asiat edellä. Ryhmäni pysyy samana. Salon Kokoomusnaisten puheenjohtajana, sote-alan ammattilaisena valveutuneesti seutaan ja otan kantaa keskusteluun ja teemoihin. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Kokoomuksen Naisten Liiton vahvalla mandaatilla näen tasa-arvon edistämisen edelleen tärkeänä painopiteenä. Toukokuun SOTe-klinikassa Helsingissä, otamme tiukan otteen naisten työelämään, päätöksentekoon, palvelun tuottajana, palvelun käyttäjänä ja moninaisin perstekittvein.Seuraa Naisjärjestöjen Keskusliiton sivuja.
Tämä asia on huomioitava valtakunnan päätöksenteossa. Me hoiva- ja opetusalan ammattilaiset emme pysty vaikuttamaan miten vienti vetää, mutta luomme perustan yhdenvertaiselle suomalaiselle tulevaisuudelle. Ja olemme valmiita tehemään lujasti töitä. Mutta haluamme meitä kuultavan ja asiamme otettavan vakavasti tulevissa päätöksenteon foorumeissa. Naiste mukaan päätöksenteon eri tasoille. Tulevaisuutta tehdään nyt. Tulevaisuuden kunta rakennetaan yhdessä.
( 786 views )   |  permalink   |  

24.2.2017 
torstai, helmikuu 23, 2017, 21:12
Pohdintaa tulevaisuudestaon tehty. Työni VSSHP:ssä on ensisijainen. Valtuustokausi on loppusuoralla. Uusi kaupunginjohtaja valittiin. Tervetuloa Saloon Lauri Inna! Päätöksentekijät valitaan kuntavaaleissa seuraavaksi 9.4.2017. Aito kiinnostus on olemassa. Päätöksien arviointi on minusta tärkeää. Nyt ja aina.
23.2.2017 kaupungintalolla käytiin läpi Hallintosääntöesitysluonnosta. Kokouspalkkioista oli esitys tarjolla. Huikea korotus. Jäin mietteliääksi tämänkin asian osalta, koska päätöksenteosta siirtyy merkittävä osa-alue maakunnille.
Kuntalainen keskiöön on vaalien painava lause. Hallintosääntöuudistuksesta tuli sellainen kokema, että pieni kaupunginhallitusryhmä, eri nimikkein päättää suurimman osaa kunnan asioista. Demokratialla on roolinsa, avoimuudella myös. Tiedottaminen keskiöön. SOTE uudistusta viedään määrätietoisesti. Kuntiin jää terveyden edistäminen. Sairauksien ennaltaehkäisy. Sekin kaupunginhallituksen tehtävänä. Tulevaisuus näyttää missä aikataulussa asiat jäsentyvät.

Tulevaisuuden kunta tehdään yhdessä. Näin sen pitää mennä!
Minua on viimeisen valtuustokauden aikana kiinnostanut suuresti arjessa tapahtuva ihmisiin kohdistuvien päätösten vaikutusten arviointi. Miten päätökset joita tehdään kaupunginhallituksesa, lautakunnissa, valtuustossa vaikuttavat kuntalaisen elämässä. Eduskuntatasosta puhumattakaan. Minkälaista on virkamiesvalmistelu! SOTE palvelut erityisesti ovat niitä. Kunnan keskeinen tehtävä on aina ollut palvelujen varmistaminen. Nyt sote-palveluita ollaan siirtämässä Maakunnan tuottamaksi kokonaisuudeksi. Tässä on vielä paljon seurattavaa, valvottavaa ja tarkennettavaa. Rahan käyttö, lakien toteutuminen. 7.3.2017 Kimpassa kiertue jakaa tilannekatsausta missä Salon SOTE-tilanteessa mennään.
( 864 views )   |  permalink   |  

23.2.2017 
torstai, helmikuu 23, 2017, 13:28
LOUNAIS-SUOMEN SY√ĖP√ĄYHDISTYS
SALON SEUDUN PAIKALLISOSASTO
TAPAAMISILLAT Salo-Karinassa:
kaikille avoimet, maksuttomat yleisöillat,
kahvia 2‚ā¨ ja arvontaa 2‚ā¨
TO 12.1 klo 18, MUNUAISTEN VAJAATOIMINTA
hoitajan näkökulmasta SH Hanna-Riikka Lipponen
TO 09.2 klo 18 Sääntömääräinen vuosikokous;
uusi sosiaalihuoltolaki; erityinen hoivan ja
huolenpidon tarve, VtT Irma Lehtonen
TO 09.3 klo 18 Suolistosyöpä; Dosentti Arto
Rantala, PERNI√ĖN OSUUSPANKKI, Salontie 1
Ke 19.4 klo 18 Naistentautien syövät; Professori
Tuula Salmi, naistensyöpätautien erikoislääkäri
20.5 LA klo 13-16; Pihatapahtuma, kaikille avoin,
tarjolla kaffet, makkaraa, lettuja, arpoja,
leikkimielisiä pelejä, vapaaehtoinen
osallistumismaksu
10.2 klo 19 L√ĄHELL√Ą SINUA
HYV√ĄNTEKEV√ĄISYYSJUHLA , Rikalassa
MATKAT
KYLPYL√ĄMATKA P√ĄRNUN ESTONIA MEDICAL
SPA&HOTEL: Syksyll√§ 24.9 -30.9¬łhintaan 406 ‚ā¨.
Ilmoittamiset Sinikka 040 847 1120 ja Juhani 040-
8457195. Maksu 5 vk ennen tilille LSSY, SSPO FI71
5410 8140 0113 76
KAHVIPUSSIASKARTELUT Salon Diabeteksen kanssa
jatkuvat. Kysy paikkoja 050 339 5286
PILATES tiistaisin.
Syksyn paikkoja voit 040 741 2736.
Teatteriin, pilatekseen ja matkoille aina sitovat
ilmoittautumiset. Peruutukset vain lääkärin
todistuksella.
KEV√ĄT 2017
PALVELUASEMA
perjantaisin klo 10-12 puh 027281670.
Vertaistukihenkilöt ovat Sinua varten kaikkiin
syöpään koskeviin asioihin; sopeutumiskurssit,
jäsenyys, korvaukset ym.
√ĄL√Ą J√Ą√Ą YKSIN, TULE KESKUSTELEMAAN
LSSY NEUVONTAHOITAJA
Maksuttomat vastaanotot keskiviikkoisin noin 2xkk
Salo-Karinassa, proteesit, luomien tarkastus (Ei
j√§senilt√§ 20‚ā¨). Varaa aika ma-pe klo 9-11 puh
022657927 myös keskusteluaikoja.
LSSY:n INFO-JA LUOMIHUOLIP√ĄIV√Ą SOMEROLLA
7.3 klo 9-15 Lamminniemikodissa,
Varaa aika ma-pe klo 9-11 puh 022657927.
ENSITIETO; Selviytyminen arjessa syöpähoitojen
keskellä Salon Sairaalan auditoriossa 9.5 to klo 12-
16, TYKS SAS/LSSY SSPO
HARTAUSHETKET
Kaikille avoimet tilaisuudet klo 15.
9.1, 13.2 kinkerit, 13.3, 10.4. Pääsiäishartaus 8.5.
KESKUSTELURYHM√ĄT
RINTASY√ĖP√Ą√ĄN sairastuneille uusi ryhm√§ Salossa
alkaa syyskuussa. Ilmoittautumiset Palveluasemalle.
ETURAUHASSY√ĖP√Ą -asioista kiinnostuneille avoin
ryhmä jatkuu joka kk. viimeinen lauantai klo 10-12.
Muita keskusteluryhmiä voidaan muodostaa,
kun 4-6 henkilöä sitoutuu ryhmään.
PROPON GOLF OPEN tapahtuma Salon Golf kentällä
yhteistyössä Jouko Laxell ja Hannu Tavio.
Ilmoittautumiset Tomi Paju050 053 5063.
TEATTERIT
01.7 NISKAVUOREN NUORI EM√ĄNT√Ą, Pyynikki
l√§ht√∂ klo 14.15 / 52‚ā¨
19.8 RAKKAUDEN AUTOKORJAAMO, Samppalinna
l√§ht√∂ klo 12, lounas Meri Karinassa / 50‚ā¨
Syksy 11.11 klo 19 MYRSKYLUODON MAIJA, Hki
Ilmoittaudu Kirsti 050 512 2245, Siru 040 741 2736.
Maksu 5vk ennen SOP FI15 5410 0220 1869 39
YHTEYSTIEDOT:
puheenjohtaja Irma Lehtonen 040 868 1247 ial.lehtonen(at)gmail.com
varapj Maija Iltanen 040-768 1534 maija.iltanen(at)hotmail.com
sihteeri Marja Ruokonen 045 672 3626 marjaruokonen(at)hotmail.com
Toimisto perjantaisin klo 10‚Äď12 puh. 02728 1670, muina aikoina ajanvarauksella.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset. Ei toimintaa kesä-heinäkuussa.
www.sspo.net www.lssy.fi salo@lssy.fi
( 825 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Seuraava> >>