14.2.2019 
torstai, helmikuu 14, 2019, 17:23
Hyvää Ystävänpäivää kaikille
Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys
Naisten sosiaali- ja terveyspalveluille on turvattava riittävät resurssit. Ikääntyvät naiset tarvitsevat inhimillistä kohtelua ja hyvää hoivaa. Hoitohenkilöstö tarvitsee riittävät resurssit, tukipalvelut ja koulutusta. Viime päivien aikana meille viimeistään on valjennut koko karuudessaan maamme vanhustenhoidon tila. Näistä hoidossa olevista vanhuksista valtaosa on ikääntyneitä naisia. Hoitajista, jotka ovat joutuneet kohtuuttoman työtaakan alle ja kantamaan mahdottomalta tuntuvan vastuun valtaosa on naisia. Nyt tietoon tulleet laiminlyönnit, riittämätön henkilöstön määrä, haamuhoitajat, varautumiset tarkastuksiin ovat pysäyttäneet meidät kaikki. Olemme ilmi tulleista vanhusten hoivan laiminlyönneistä pettyneitä ja vihaisia. Tilanteen on muututtava ja lain ja hyvän hoidon vaatimuksia noudatettava.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toiminut lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyöryhmä esittää, että sovittelua lähisuhdeväkivaltatapauksissa voidaan jatkaa. Tätä emme voi hyväksyä. Naisten väkivallan uhreina on saatava oikeutta. Sovitteluprosessit jatkavat usein väkivallan kierrettä. Toivomme laajaa poliittista yhteistyötä lähisuhdeväkivaltarikoksien sovittelusta luopumiseksi.

Edessä on vaikuttamisen supervuosi. Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä 59 jäsenjärjestön kanssa on hyväksynyt yhteisesti ja yksimielisesti hallitusohjelmatavoitteet vuosiksi 2019-2023 Naiset vapaiksi - Tasa-arvo vaatii tekoja. Meneillään on Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuus, tulossa eduskuntavaalit, Euroopan parlamentin vaalit ja Suomen EU-puheenjohtajuus. Haluamme vaikuttaa tulevaan hallitusohjelmaan #naisetvapaiksi-tavoitteiden mukaisesti ja pidämme tärkeänä, että tuleva hallitus laatii viipymättä kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman. Olemme keskustelleet meille naisjärjestöille keskeisistä tavoitteista helmikuun alussa mm. Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen johdon ja eduskunnan naisverkoston kanssa ja tavanneet päättäjiä. Jatkamme tätä työtä.

Seksuaaliselle häirinnälle työpaikoilla on saatava nollatoleranssi. Tällä viikolla julkistetun selvityksen mukaan joka neljäs nuori korkeakoulutettu nainen on kokenut seksuaalista häirintää töissä. Tulokset eivät yllätä. On kuitenkin myönteistä, että meillä viime kuukausina eri työpaikoilla niin eduskunnasta ja ministeriöistä kuin sairaaloista, kulttuurin ja urheilun työpaikoilla on nostettu seksuaalista häirintää keskusteluun, selvitetty ja puututtu tilanteeseen.

Kokoonnumme kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2019 ja keskustelemme siitä, miten jatkossa tasa-arvoteoilla estämme seksuaalista häirintää työpaikoilla. Mukana on upea joukko vaikuttajia, tasa-arvotekojen tekijöitä ja meitä työhömme innoittavia tasa-arvon pitkäaikaisia toimijoita ja esikuvia. Vaikutetaan yhdessä!

Yhteistyöterveisin,

Eva Biaudet, puheenjohtaja Terhi Heinilä, pääsihteeri

Naisj√§rjest√∂jen Keskusliitto ‚Äď Kvinnoorganisationernas Centralf√∂rbund ry
( 735 views )   |  permalink   |  

31.1.2019 
torstai, tammikuu 31, 2019, 16:31
Naisjärjestöjen Keskusliiton terveiset


Sukupuolten tasa-arvo keskeiseksi osaksi Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteita
Sukupuolten tasa-arvon tulee olla merkittävä osa Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa, vaatii Naisjärjestöjen Keskusliitto. Erityisesti sukupuolten tasa-arvo tulee liittää osaksi talouden ja turvallisuuden tavoitteita sekä valtavirtaistaa kaikkiin EU-puheenjohtajakauden keskeisiin sisältöihin.

"Suomi on tunnettu sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista. Odotukset meitä kohtaan Suomen EU-puheenjohtajakaudella niin Euroopan unionissa kuin EU-jäsenvaltioissa ovat valtavat. Meidän on saatava sukupuolten tasa-arvo näkyvästi Suomen koko EU-puheenjohtajakauden ohjelmaan ja tehtävä konkreettisia aloitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvoministerit odottavat Suomelta ministeritason kokousta", korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. "Suomen on toimittava EU:ssa naisten oikeuksien puolustamiseksi taantumuksellisia arvoja ja populismia vastaan. On hyvin huolestuttavaa, että naisten ihmisoikeudet, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, on kyseenalaistettu monissa EU-jäsenvaltioissa."

Euroopan komissio tarvitsee vahvan sukupuolten tasa-arvon strategian. Sukupuolten tasa-arvo on valtavirtaistettava Euroopan unionin tuleviin linjauksiin, ja tasa-arvoa poikkileikkaavana periaatteena on vahvistettava EU:n päätöksenteossa. Suomen puheenjohtajakausi ajoittuu vuoden 2019 heinäkuusta joulukuuhun, jolloin vasta valittu Euroopan parlamentti aloittaa toimintansa, Euroopan komission jäsenet valitaan ja unionissa tehdään politiikan ja talouden strategisia linjauksia.

Suomi on joulukuussa 2018 julkistetun Maailman talousjärjestön (WEF) tasa-arvoindeksin sijoituksissa pudonnut mitalisijoilta neljänneksi Islannin, Norjan ja Ruotsin taakse. Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE:n mukaan Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa taloudellisen ja yhteiskunnallisen vallan tasa-arvo on taantunut.

Suomi on yksi EU:n väkivaltaisimmista maista naisille. Noin puolet EU:n alueella asuvista naisista on kokenut sanallista, fyysistä tai internetissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Fyysistä ja/tai seksuaalista parisuhdeväkivaltaa on kokenut 22 prosenttia 15-vuotiaista tai sitä vanhemmista naisista. Suomalaisnaisista lähes puolet on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään ja miltei kolmannes on altistunut puolisonsa tai entisen puolisonsa väkivallalle.
( 663 views )   |  permalink   |  

25.1.2019 
perjantai, tammikuu 25, 2019, 05:37
Salon Seudun Sanomissa ikävää luettavaa

SSS uutiset
Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Salon johdolle
Tekijä Asko Lehtonen -24.1.2019 | 15:3012
Eduskunnan apulaisoikeusmies on antanut Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelälle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä. Huomautuksen sai myös Salon kaupunginhallitus.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toteaa, ett√§ ‚ÄĚSalon kaupunginhallituksen ja virkamiesten osoittama piittaamattomuus huolehtia selvitt√§misvelvollisuudestaan ja kaupungin asukkaiden oikeusturvan asianmukaisesta toteutumisesta on eritt√§in poikkeuksellista‚ÄĚ.

Huomautusten taustalla on kaksi eri tapausta. Kumpikin sai alkunsa, kun Niemelä oli kaupunginlakimies. Toisessa on kyse siitä, että kaupunki ei ole vastannut asianmukaisesti kantelijan tiedusteluihin ja tietopyyntöihin. Toisessa tapauksessa kesti melkein kolme vuotta ennen kuin apulaiskaupunginjohtaja teki päätöksen vahingonkorvauksen maksamisesta.

Kummastakin tapauksesta kanneltiin apulaisoikeusasiamiehelle. Kaupunki vastasi apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöihin vasta muistutusten jälkeen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tällainen hidastelu vaarantaa perustuslaissa asetettua laillisuusvalvontatehtävää.

‚Äď My√∂nn√§n virheeni ja olen ottanut opikseni. Pahoittelen, ett√§ kaupunginhallituskin sai huomautuksen, vaikka sill√§ ei ole roolia asiassa, sanoo Niemel√§ Salon Seudun Sanomille.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna kertoi apulaisoikeusmiehen päätöksestä kaupunginhallitukselle viime maanantaina. Sitä ennen hallituksella ei ole ollut tietoa tilanteesta.

Kokonaisuus tulee puitavaksi perusteellisesti
( 1200 views )   |  permalink   |  

16.1.2019 
keskiviikko, tammikuu 16, 2019, 10:37
P√§√§t√∂kset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2019 tehtiin 31.12.2018. Kunnille my√∂nnet√§√§n valtionosuutta yhteens√§ 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019. Kuntien valtionosuudet v√§henev√§t -70 milj. euroa (-0,8 %, 13 ‚ā¨/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 teht√§v√§ kuntien ja valtion v√§linen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. ‚ā¨) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. ‚ā¨). Kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta v√§hennet√§√§n vuonna 2019 yhteens√§ -497 milj. ‚ā¨ (-91 ‚ā¨/as). Lis√§ksi hallitusohjelman mukaisten indeksij√§√§dytysten takia kunnilta j√§√§ peruspalvelujen valtionosuutta saamatta -92 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Yhteens√§ hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksij√§√§dytyksist√§ johtuen peruspalvelujen valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mit√§ se olisi ilman p√§√§t√∂st√§ indeksikorotusten j√§√§dytt√§misest√§.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).

AIheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:
Valtionosuudet vuonna 2019
( 642 views )   |  permalink   |  

21.12.2018 
perjantai, joulukuu 21, 2018, 11:48


Hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta!

Läheisten muistaminen lahjoin vuoden pimeimpänä aikana on joulunviettoa vanhempi tapa. Roomalaiset antoivat vuosisatoja lahjoja läheisilleen keskitalvella ennen Kristinuskon ja Jeesuksen syntymäjuhlan vieton yleistymistä. Tapa siirtyi jouluun ja kristinuskon mukainen joululahjaperinne syntyi Itämaan tietäjien Jeesus-lapselle tuomista lahjoista.


Lahja on kuin liima, tai nauha, joka liittää meitä yhteen. Se on tapa kertoa, että välitämme; annamme lahjan tärkeälle ihmiselle. Se yhdistää antajaa ja saajaa - muistamisella luodaan yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Aivan pienelle lapselle on merkittävää, mikä lahja paketista löytyy - onko kääreessä juuri se toivottu barbi tai keppihevonen. Aikuistuessa taas on tärkeintä ajatus siitä, että joku muistaa ja haluaa antaa lahjan; se lämmittää mieltä, kun tietää, että joku ajattelee.Rauhallisen ja hyvän joulun toivotus Sinulle, vietätpä sitä yksin tai muiden kanssa, keskellä elämän iloa tai surua, kotona tai työnääressä, suurin tai pienemmin valmisteluin. Ja vielä siitä armeliaasta suhtautumisesta omaan itseemme; joulusta jouluun kannattaa muistaa marttojen aina ajankohtainen ohje: älä suotta siivoa kaappejasi, ellet aio viettää jouluasi siellä.


( 709 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Seuraava> >>