18.3.2010 
torstai, maaliskuu 18, 2010, 04:53
Tärkeintä ei ole se miten on totuttu tekemään,
vaan millä onnistutaan



TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN ON YHTEISKUNTAMME SUURIMPIA HAASTEITA TULEVAISUUDESSA

Naisten ja miesten perusteettomat palkkaerot ovat n. 10 %:ia
. Taustalla ovat työmarkkinoiden jakautuminen naisten ja miesten aloihin ja naisten uralla etenemisen lasikatot.

Työelämän joustot on saatava käyttöön tukemaan työssä jaksamista entistä paremmin, koska elämäntilanteet vaihtelevat lapsiperheissä. Osa-aikatyön jalostaminen isälle ja äidille antaa mahdollisuuden yhdistää uraa ja
perhettä paremmin. Myös naiset haluavat pitää kiinni työtään ja pysyä ajan tasalla jatkuvassa muutoksessa. Naiset tekevät pitempää työviikkoa, kun mukaan lasketaan ansio- ja kotityö. Kotityöt on jaettava tasaisesti molemmille vanhemmille perheen sisäisin järjestelyin.

Työ hyvinvointi on otettava huomioon, jotta jaksetaan pitenevillä työurilla ja pystytään pitämään vastuullisesti huolta myös perheestä. Suomessa naiset osallistuvat työelämään enemmän kuin muualla Euroopassa. Hallituksen on sitouduttava kamppailemaan samapalkkaisuusohjelman ja perhevapaakustannusten tasaamisen jatkamisen sekä työ hyvinvoinnin varmistamisen puolesta. Samapalkkaisuuden edistämisohjelmaan on sitouduttava ministeriöissä omalla hallinnonalallaan. Hallitusohjelmassa on sitouduttava perhevapaakustannusten tasaamisen jatkamiseen tavoitteena asteittain niiden kokonaan korvaaminen.

Perhevapaakustannusten tasaamisella parannetaan naisvaltaisten alojen kilpailukykyä sekä edistetään nuorten naisten työllistymistä kokoaikaisiin työsuhteisiin, kun perhevapaat eivät enää rasita yhtä mittavasti äidin työnantajaa. Isien työnantajan on osallistuttava perhevapaiden kustannusten tasaamiseen mitä pikimmin. Tulevaisuuden rakentamisessa on pidettävä huolta syntyvyyden lisäämisestä. TUPO -neuvotteluihin ja Elinkeinoelämän johtaviin virkoihin on saatava ehdottomasti myös naisia. Naisten osaamista ja arkielämän tuntemusta ei saa jättää hyödyntämättä tulopoliittisista sopimuksista ja elinkeinoelämän järjestämisestä neuvoteltaessa. Lisää naisia yritysten johtoon, toimitusjohtajiksi ja naisia uralla eteenpäin. Päätöksentekoon tarvitaan monipuolisia arvomaailmoja.

Perheen hyvinvointia vaalimaan tarvitaan äidit ja isät yhdessä. Tasapainoinen elämä, lasten turvallisuuden tunteen varmistaminen hektisessä yhteiskunnassamme edellyttää molempien vanhempien panostusta.

-Puoluekokousaloitteeni-



KUNTALIITOKSET OVAT HAASTE TASA-ARVOLLE

Kuntakoko ei kuitenkaan ole ollut ratkaiseva tekijä. Kaupunkimaisuus ja mm. korkea koulutustaso ovat olleet asukaslukua tärkeämpiä naisedustuksen selittäjiä.
Naisetovat aliedustettuina viranhaltijajohdon kärkipaikoilla.

Kuntaliitoskunnissa hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajan nuijaa heiluttaa useammin mies kuin ennen liitostilannetta. Kaikkien kuntien valtuustojen puheenjohtajista runsas neljännes on naisia. Hallitusten naispuheenjohtajien osuus on runsas viidennes.

Kunnan- ja kaupunginjohtajien joukossa naisten osuus on 14 prosenttia. Hallintojohtajien, talousjohtajien ja sivistysjohtajien sukupuolijakauma on tasainen, sosiaalitoimen johtajien joukossa on puolestaan naisenemmistö.

Kaikissa niissä 32 kunnassa, joissa kuntaliitos toteutui 1.1.2009, valittiin kunnanjohtajaksi mies. Ennen liitosta vastaavien alueiden 99:stä kunnanjohtajasta oli 11 naista. Kuntaliitoskunnissa naisten osuus on myös muissa päällikköviroissa pienempi kuin kunnissa, jotka jatkavat vanhan kuntajaon mukaan. Kuntakoko vaikuttaa niin, että naisia on kunnan- ja sektorijohtajina selvästi eniten pienissä kunnissa.

Tärkeää on molempien, miesten ja naisten näkemyksien esiin tuleminen päätöksenteossa ja kuntien johdossa. Kuntaliitostilanteissa kannattaa kiinnittää huomiota naisten asemaan ehdokasvalinnoissa ja vaalimainonnassa sekä puheenjohtajien ja viranhaltijoiden valinnoissa.

Tanskassa vuonna 2007 toteutetun kuntarakenneuudistuksen vaikutukset naisten edustukseen politiikan ja hallinnon johtopaikoilla olivat aluksi kielteisiä. Marraskuun 2009 kunnallisvaaleissa naisten alhainen edustus valtuustoissa nousi kuitenkin reippaasti 27 prosentista 32 prosenttiin naisjärjestöjen näkyvän kampanjan siivittämänä. Kampanja liittyi naisten kunnallisen äänioikeuden 100-vuotisjuhlaan.
Naisen vaalieuro 81 senttiä

Suomessa 18 kuntaa kattava vaalirahoitusselvitys osoitti, että miesvaltuutetut ovat satsanneet vaalikampanjaan naisia enemmän: naisvaltuutetun vaalieuro on 81 senttiä. Sekä miehillä että naisilla panostus on yleensä sitä suurempi, mitä suuremmasta kunnasta on kysymys.



( 835 views )   |  permalink   |  

17.3.2010 
keskiviikko, maaliskuu 17, 2010, 04:31
Ei sinun tarvitse vuoria siirtää saadaksesi jotain aikaan.
Mutta kun hyväksyt velvollisuudeksesi parantaa elämänlaatua
omassa perheessäsi, yhteisössäsi, toimistossasi, tehtaassasi,
koulussasi, niin muutat maailmaa yhtä lailla.

-N.N.


Lasten pahoinpitelyistä

Suomessa kuolee vuosittain 12 pikkulasta omien vanhempien pahoinpitelyyn, kertoo Keskisuomalainen.
Lehden mukaan 200 000 lasta joutuu vuosittain väkivallan uhriksi ja heistä 300 vammautuu pysyvästi.
Luvut käyvät ilmi projektista, joka selvittää lasten kuolemaan johtavia pahoinpitelyjä ja niiden ehkäisemistä. Projektin ensimmäinen väitöstutkimus valmistuu ensi syksynä.
Vuosina 1970–1994 Suomessa pahoinpideltiin kuoliaaksi 292 pikkulasta.
Keskisuomalaisen haastatteleman lastenkirurgin ja lastenortopedin Juhani Merikannon mukaan väkivalta alkaa usein pienestä läpsyttelystä, mutta raaistuu kerta kerralta, jos siihen ei puututa.
Yhtenä syynä kuolemien taustalla on se, että varsinkaan nuoret vanhemmat eivät tiedä, kuinka herkkiä pienet vauvat ovat ravistelulle. Myös pikkulapsen vastsa on suojaton iskuille.

Minusta on järkyttävää lukea tällaista. Ja ehdottoman tärkeää kuitenkin on tiedottaminen. Meidän tulee miettiä syitä ja seurauksia. Mistä kaikki tämä pahoinvointi johtuu. Työelämän liian suurista paineista, työttömyydestä, masennuksesta, agressiivisuudesta, elämän tunnekuohujen hallitsemattomuudesta. Alkoholi on aine jonka herkästi näkee ongelmaksi joka aiheuttaa muita vaikeuksia. Talouden tiukkuu ankaroittaa elämää. Yltäkylläisyyskään ei pelasta, jos ei eletä välittäen kanssaihmisistä. Yhteiskunnan tilassa on paljon sellaista, joka ei tuota hyvinvointia, vaikka sitä haluammekin. Yhteisöllisyys puuttuu ja perheen sisäinen hyvinvointi hajoaa. Kuntaa tulee johtaa kuten perhettäkin. Rakastaen ja vaalien, heikoimmistakin huolta pitäen. Kannustaen ja tukien kuitenkin taloudesta vastuuta kantaen. Sillä pelkkien talouden funktioiden pyörteissä totuus unohtuu. Miksi elämme ja lisäännymme. Mikä on elämämme tarkoitus? Voiton maksimointiko?
Minulle on aina ollut elämänkaariajattelussani arvo elämälle. Jokaiselle päivälle rakkaiden perheenjäsenten kanssa. Jokainen päivä on lahja, vaikka elämässä onkin välillä vastoinkäymisiä ja ikävyyksiä. Nekin kuuluvat siihen. Vaaleanpunainen ruususenuni kylpyvaahtoineen on kaukana omasta arjestani, mutta minulle riittää vähempikin. Kunhan arjessani on vuorovaikutusta, puhetta, ihmisiä, ruokaa, riittävästi rahaa ja työtä. Työstäni sairaanhoitajana olen aina pitänyt. Ihmisläheisyys, toisen kunnioittaminen, arvostaminen ja auttaminen. Näitä asioita mietin nyt vuorotteluvapaallani paljon. Meillä pitää olla mahdollisuus aikalisään - etäisyydenottoon työstämme, jolloin näemme sen, miksi sitä olemme halunneet tehdä. Ja näin aikalisällä on taas mahdollisuus keskittyä luottamustoimiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Etäisyys auttaa näkemään paremmin.

( 829 views )   |  permalink   |  

16.3.2010 
tiistai, maaliskuu 16, 2010, 06:06
Ihminen ei voi ikinä suostua ryömimään,
jos jokin ajaa häntä nousemaan lentoon.

-Helen Keller


Tänään keskustelemme naiseudesta perheessä, työelämässä ja politiikassa Anne-Liisa Palmu-Jorosen siivittämänä. Jokainen päivä on lahja ja tämä yksi mielenkiintoisimmista. Haluamme elää maailmassa, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet elää, tehdä työtä, yrittää, hoivata ja edetä urallaan ilman, että sukupuoli on este tai etu elämässä. Naisten holistinen ajattelu ja kokonaisuuden hahmotuskyky sekä vuorovaikutustaidot ja aktiivinen kuuntelu monipuolistavat yhteistä päätöksentekoa.Tiedon jakaminen on olennaista onnistumiselle. Kannustamisen ja ohjaamisen ominaisuuksia tarvitaan kaikilta toinen toistamme innostammaan. Sydämellinen kiitos Annulle ja koko runsaslukuiselle kuuntelija, keskustelija ryhmälle. Saimme kaikki hyviä eväitä elämään. Yhteistyössä on voimaa ja verkostot rikastuttavat elämäämme.



KUNTALAISALOITE lähti äsken eteenpäin

Elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja. Säästämme koululaisten ruokailussa. Ja pyrimme tarjoamaan kuitenkin hyvää ja ravitsevaa ruokaa. Koululaisten ruokailu on hieno asia. Siitä emme missään tapauksessa saa luopua hyvinvointi Suomessamme köyhempinäkään vuosina.

Koska tarkkaan katsomme, miten rahavaramme käytämme, pidän erityisen tärkeänä luottamushenkilöille tarjottavan alkoholin rajaamista pois kuntien ja kaupunkien budjeteista.
Alkoholiongelmat ovat laajassa mittakaavassa niin nuorten kuin työikäisten moninaisten sairauksien ja vammojen syynä, jopa syrjäytymisen aiheuttajana. Jokainen joka haluaa nauttia iltakoulussa, juhlassa tai kutsuvieraana lasin viiniä voi maksaa sen itse. Parasta olisi, ettei alkoholitarjoilua toteutettaisi lainkaan kuntien tilaisuuksissa. Ainakin asiasta on erikseen keskusteltava, kuten mm. tupakoimattomuudesta sisätiloissa. Terveysvaikutuksensa on silläkin asialla.

Luottamushenkilöiden ja virkamiesten on erityisen hyvä toimia mallina.

Erityisesti painoarvoa tulee antaa terveysvaikutusten takia.

Katsotaanpa miten tämä etenee.



( 826 views )   |  permalink   |  

15.3.2010 
maanantai, maaliskuu 15, 2010, 06:46


On hyvä omata tietoa, mutta vieläkin tärkeämpää on
sijoittaa jo omaksuttu tieto käytäntöön. Tuijota puun
latvaa, mutta tiedä miten kiipeäminen aloitetaan.



Olen tänään päättänyt asettua ehdokas ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. En siksi, etä pitäisin itseäni jotenkin erityisenä. Vaan siksi, että niin moni on pyytänyt ja perustellut hyvin.
( 751 views )   |  permalink   |  

14.3.2010 
sunnuntai, maaliskuu 14, 2010, 17:15
Keskustelu eduskuntavaaliehdokkuudesta käy kuumana. Jäsenäänestys taitaa olla tulossa. Kysymyksiä tulvii oman ehdokkuuteni osalta. Olen potinut asiaa. Ja myönnän, että kiinnostaa.

Kuin myös kiinnostaa Tämä:

Kuntaliitto kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilua

Kuntaliitto suhtautuu myönteisesti esityksiin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kehittämisestä. Liitto painottaa kuitenkin paikallisen demokratian, omistajaohjauksen ja osaamisen merkitystä palvelujen järjestämisessä. Jo tänä vuonna käynnistettävä kokeilu sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisesta yhdistämisestä on oikeansuuntainen.

- Sosiaali- ja terveysaluemallin määräaikainen kokeilu on askel oikeaan suuntaan ja pitää yllä kuntien vahvaa asemaa palvelujen järjestäjänä ja tarjoajana, Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma sanoo.

- Sote-aluemallikokeilu takaa kuntalaiselle mahdollisuuden hyvään hoitoon yli kuntarajojen. Se voi onnistuessaan joustavoittaa perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Kokeilussa kunnasta tai kuntayhtymästä muodostetaan sote-alue, jolla sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja alueelliset erikoissairaanhoidon tarpeet integroidaan yhteen. Kokeilu on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana.

Kokeilun täytyy olla aidosti laaja

Kuntaliitossa painotetaan vahvaa peruskuntamallia ja toimivaa yhteistyötä kuntien välillä. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari Nenonen asettaa sote-aluemallikokeilulle selkeät reunaehdot.

- Pilotti on erinomainen mahdollisuus turvata perusterveydenhuollon resurssit, koska se tiivistää yhteistyötä erikoissairaanhoidon suuntaan ja turvaa erikoislääkäripalvelut myös perusterveydenhuoltoon, Nenonen sanoo.

Hän korostaa, että pilotin täytyy yhdistää sosiaali- ja terveystoimi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sen täytyy perustua yhtenäiseen työssäkäynti ja asiointialueeseen ja vahvaan peruskuntaan. Vahvassa peruskunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat muiden kunnallisten peruspalvelujen kanssa terveyttä ja hyvinvointia edistävän kokonaisuuden.

Kokeilu on luonteva osaa Uusi Kunta 2017 –hanketta.

- Sote-aluemallikokeilu ei saa missään tapauksessa olla kilpavarusteluprojekti suomalaisessa terveydenhuollossa eikä se saa vaarantaa erikoissairaanhoitoa, sen olemassaoloa ja kehittymistä, Nenonen korostaa.

Lisätietoja:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, 050 3647 883

Tähän pilottiin siis olemme lähdössä mukaan kun saamme erikoissairaanhoidon edustajat varmistettua Salon Aluesairaalan osalta, Johtava lääkäri ja ylihoitaja.

( 843 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | Seuraava> >>