2.3.2013 
lauantai, maaliskuu 2, 2013, 04:35
Hyvä johtajuus

Marja-Liisa Mänkä ja Kari Neilimo tulkitsevat kumpainenkin johtajuuden merkitystä samansuuntaisesti kuin minäkin. Olen positiivisesti innostunut tämän keskeisen asian esiin nostamisesta ajassamme. Hyvä johtaja kuuntelee, saa alaisensa syttymään on vertainen ja pystyy tekemään strategisia linjauksia sekä vaalii operatiivista toteutusta myötävaikuttamalla. Hyvä johtaminen on menestystejijä. Organisaation operatiivinen toiminta onnistuu kun kuunteleminen ja vuorovaikutus on toteutunut. Keskustelun kautta tuloksiin! Hyvä johtaja on oikeudenmukainen, avoin ja tasapuolinen.

Inhimillinen pääoma on 50 - 90 % tulevaisuuden arvoista - osaaminen, ilmapiiri ja vuorovaikutus. Innostavalla johtamisella ja työyhteisötaidoilla on merkitystä.
( 648 views )   |  permalink   |  

24.2.2013 
sunnuntai, helmikuu 24, 2013, 11:56
TAIDE KANTAA! – HARRASTAJATAIDENÄYTTELY 30 vuotta


Mitä: TAIDE KANTAA! HARRASTAJATAIDENÄYTTELY
Missä: KIFFARI, Rummunlyöjänkatu 6, Salo
Milloin: Avajaiset su 3.3.2013 klo 14
- näyttely avoinna 3.-9.3. klo 11–18, su 10.3. klo 11–16

Suomen UN Women Salo järjestää jo 30. kerran harrastajataiteen näyttelyn – tänä vuonna nimellä: TAIDE KANTAA! Näyttely järjestetään maaliskuun ensimmäisellä viikolla Kiffarin tiloissa Rummun-lyöjänkadulla. Esillä on kymmenien seudun harrastajataiteilijoiden töitä. Näyttelyn tuotto käyte-tään Suomen UN Womenin avustuskohteisiin eri puolilla maailmaa.


Näyttelyn avajaisissa puhuu
• avaussanat: Suomen UN Women Salon uusi puheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen tervehdyksen tulkitsee
Marja Ruokonen
• juhlapuhe: kansanedustaja Anne-Mari Virolainen
• musiikista vastaa Rikala Hot Jazz Band

Näyttelyviikon yhteydessä järjestetään Afganistan-ilta kansainvälisenä naisten päivänä pe 8.3. klo 18 Kahvila Toisessa Keksissä. Afganistanissa naistoimittajia kouluttaneet Eeva Koskinen ja Hia Sjöb-lom kertovat sanoin ja kuvin elämänmenosta eräässä maailman köyhimmistä maista!

Näyttelyyn ja Afganistan-iltaan on vapaa pääsy – arpajaiset joka päivä!

TERVETULOA!


________________________________________________________________________

UN Women, joka on entiseltä nimeltään UNIFEM, on YK:n alainen järjestö, joka painottaa toiminnassaan sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamista. Kansainvälisesti UN Wo-menin viisi tärkeintä päämäärää ovat:
- naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen
- naisten osallistumisen edistäminen konfliktien ratkaisussa
- naisten taloudellinen voimaannuttaminen
- naisten johtajuuden ja osallistumisen laajentaminen sekä
- tasa-arvoasioiden saattaminen keskeisiksi kysymyksiksi päätöksenteossa.

( 932 views )   |  permalink   |  

21.2.2013 
torstai, helmikuu 21, 2013, 17:50
Lisboa

Huikea hurmos illan jalkapallo-ottelussa - kansallishenkeä nostatti joukkueen maskottikotka joka lensi ympäri stadionin ennen matsia kansallislaulua laulettaessa. Ihan jokainen lauloi mukana vauvasta vaariin. Estadio da Luz Benfica -Academica lopputulos huikea 1-0. Rangaistuslaukauksesta. Minun kuvani on tunnelman mukainen / Henri sai kotkan lennosta jopa videoleikkeen. Hienoa.
Härkätaisteluareena -Loma Lissabonissa on vietetty

Kivaa, toiminnallista jalkautumista uuteen miljööseen. Henrin kanssa kierreltiin ja tutustuttiin kaupunkiin. Kummallakin omat intresit mielessä. Kuvien kautta voit kulkea osan matkasta mukana.Lomakaveri Henri
Maisemia
KaupunkiaJa Metroverkosto ja liikenneyhteydet toimivat, kuten myös jalkamme.
( 1329 views )   |  permalink   |  

9.2.2013 
lauantai, helmikuu 9, 2013, 07:46
Naisjärjestötoiminta kietoo - kun tiedämme naisten mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvoinnin vaalimiseen, tulee olla valmiina vastuulliseen tehtävään. Siitä hyötyvät kaikki, niin pojat, tytöt kuin miehetkin. Hyvä kiertämään!

Olen lupautunut Salon UNWomen toiminnan pj:ksi. Viikolla sain ylläyksen. Minut valittiin NJKL:n varpuheenjohtajaksi. Lue lisää toiminnastamme:
http://www.naisjarjestojenkeskusliitto. ... /hallitus/
Viime kaudella NJKL:ssä toimin taloustoimikunnassa, vaativassa tilanteessa. nyt seuraavalla kaudella tutustun laajemmin kaikkeen puheenjohtajiston foorumien kautta. Kansainväliset asiat ja tasa-arvo toimikunta ovat edelleen agendalla.

Palasin eilen kaksipäiväiseltä koulutusmatkalta. Gastropäivät olivat itselleni ensimmäiset, mutta vanhoja tuttuja oli mukana ja uusia verkostoja luodaan. Aiemmin minulla käytettävissä Kipuhoitajaverkostoni ja syöpähoitajayhteydet. Tiimityö, tarkistuslistat, resistentit infektiot yms. Puhuttelevaa antia.
Iltajuhla Kalastajatorpalla ilahduttaa.

Viikonloppu töissä vetää jo puoleensa. Ja loma alkaa. Osan lomasta käytän luottamushenkilökoulutuksiin, osan lomamatkaan Lissabonissa.

Hyvällä energialla mennään. EU:ssa budjettirauha ja lunta runsaasti edelleen luvassa. Jaksaa, jaksaa. Tsemppiä kaikille.
( 1230 views )   |  permalink   |  

31.1.2013 
torstai, tammikuu 31, 2013, 15:11
Vasta sitten, kun hyvinvoinnin
edistäminen
liitetään osaksi kunnan
toiminnan ja talouden
suunnittelua ja
kytketään kunnan
talousarvion laadintaan
hyvinvointistrategioista ja
-työstä tulee
vakavasti otettavaa
kunnallispolitiikkaa


Salon Strategiset tavoitteet -

Valtuustokauden 2013-2016 strategiset menestystekijät

• Strategiset päämäärät
1. Toiminnan ja talouden tasapaino
2. Tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut
3. Työllisyyden parantaminen ja uusien
työpaikkojen syntymisen edistäminen
4. Tuloksellinen johtaminen ja päätöksenteko
Toiminnalliset vuositavoitteet vuodelle 2013
1. Toiminnan ja talouden tasapainotus
2. Uusien työpaikkojen hankkiminen

Salon kaupungin tulot eivät
riitä nykyisen palvelutason
ylläpitämiseen.
• Ilman mittavia rakenteellisia
uudistuksia kaupungin
nykyisessä toimintatavassa ja
tehtävien organisoinnissa ei
saavuteta toiminnan ja talouden
tasapainoa.
• Tavoitteena on nykyistä
asiakaslähtöisempi,
tehokkaampi ja tuottavampi
toimintatapa.
• Työkaluina mm. IVA, YRVA,
SUVA

Naiset ja työelämä Helsingissä
”Työelämän sukupuolirakenteiden ja -tapaisuuksien purkaminen on
kunnianhimoinen tavoite, vaikka Suomessa tasa-arvoisen työelämän
edellytykset ovat hyvät.
Naisten ja miesten työllisyyden sukupuolikuilu on EU-maiden pienin, naisten koulutustaso on miehiä korkeampi ja koulutus ja julkiset hoivapalvelut ovat kohentaneet naisten työmarkkina-asemaa.”
(Lähde: Raija Julkunen- Työelämän tasa-arvopolitiikka – STM, 2009)

Naiset – valta ja päätöksenteko
Vuoden 2010 toukokuussa naisilla oli hallussaan
kaikkiaan 19,1 prosenttia maailman parlamenttipaikoista
verrattuna 11,3 prosenttiin vuonna 1995.
Ainoastaan 28 valtiossa on saavutettu tavoite naisten 30
prosentin osuudesta päätöksenteossa. Vuoden 2010
alussa ainoastaan 15 valtion tai hallituksen päämiehenä
toimi nainen.
(Lähde: UN Women – National Commitee Finland, 2012)

Miehet käyttävät liikuntaan Helsingissä vuosittain 931 euroa ja naiset 585 euroa.
• Naiset liikkuvat enemmän
• Miehet harrastavat raskaampaa liikuntaa
• Uimahallien asiakkaista yli puolet naisia
• Naiset liikkuvat lasten kanssa lähellä kotia, jolloin lähiliikuntapaikat tärkeitä kuten luistelukentät, pienet yleispalloilukentät
• Leikkipuistojen yhteydessä liikuntapaikoilla enemmistö naisia
• Monitoimihallien Liikuntamyllyn ja Töölön kisahallin asiakaskunta miesvoittoista: 60 % miehiä ja 40 % naisia
• Liikuntaviraston itsensä järjestämän ohjatun liikunnan aikuisryhmien asiakkaista noin 90 % naisia
Liikuntastrategian painopisteenä on lähiliikuntapaikkojen edelleen kehittäminen: päiväkodit, koulut ja lähipuistot
( 1042 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Seuraava> >>