17.4.2010 
lauantai, huhtikuu 17, 2010, 04:46
Kaunis päivä on alussa. Hyvillä mielin harppasin postilaatikolle. Raikasta ja valoisaa. Tulivuoren tuhkaa ei meille asti ole tullut ( ts.aistini eivät sitä havainneet).

Salo Area Zontakerho järjestää Salossa viikonlopun aikana Zonta Piiri 20. piirikokouksen. Lukioon ja Wiurilan kartanoon odotetaan viikonloppuna noin 200 naista kevätkokoukseen. Hyvää ohjelmaa luvassa.

Naiset toimivat aktiivisesti. Naantalissa kokoontuvat kevätkokoukseen Naisjärjestöjen keskusliitot. Sinne itsekin lähden tänään.


Kokoomusnaisten liittokokous: Joka kuntaan perheväkivallan vastainen toimintaohjelma.
Kokoomuksen Naistenliitto
Liittokokouksen julkilausuma 17.4.2010


Kokoomusnaiset vaativat jokaiseen Suomen kuntaan perheväkivallan vastaisen toimintaohjelman.

Suomessa pahoinpidellään 250 naista päivässä. Yksi joka kuudes minuutti. Naiset tarvitsevat ennen kaikkea rohkaisua ja tukea, sillä neljä naista kymmenestä ei kerro kokemastaan väkivallasta kenellekään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyllinen miehen lyönteihin. Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehittynyt äärimmilleen. Yksikin lyönti on liikaa.

Kokoomusnaisten liittokokous käynnisti valtakunnallisen perheväkivallan vastaisen Aika puhua –kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on saada jokaiseen Suomen kuntaan perheväkivallan vastainen toimenpideohjelma. Uhreille sekä väkivallan tekijöille on tarjottava riittävästi apua ja tukea. Kunnallispoliitikoilla on tässä työssä tärkeä rooli.

Toimenpideohjelman avulla on varmistettava, että turvakotien toimintaresurssit turvataan. Suomessa on vain viidesosa siitä turvakotipaikkojen määrästä, jota Euroopan neuvosto suosittelee. Turvakotipalvelujen määrä on nostettava Suomessa kansainvälisten vaatimusten tasolle. Tarvitsemme myös riittävästi salaisia turvakoteja.

Perheväkivalta on yksi Suomen vaikeimmista ihmisoikeusloukkauksista, jonka torjumiseen tarvitsemme meitä jokaista. Nyt on aika puhua.

Kampanjan Internet-sivut ovat osoitteessa www.aikapuhua.fi

Lisätietoja:
Varapuheenjohtaja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsihteeri Elina Laavi, 040 708 2121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi( 892 views )   |  permalink   |  

16.4.2010 
perjantai, huhtikuu 16, 2010, 06:31
Aamuinen energianpurkaus terveysnäkökulmasta: Asiaa tupakoinnin haitoista
Lasten ja nuorten tupakointi


Aikuisten tehtävä on lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen, tiedottaen haitoista.
Tupakkatuotteet eivät ole kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean riippuvuuden. Farmakologisesti aktiiviset, myrkylliset aineet aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia.
Lasten ja nuorten aivot ovat paljon herkemmät riippuvuuksien syntymiselle kuin aikuisten, koska aivojen kehitys on vielä kesken. Tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini ja muut yhdisteet muuttavat pysyvästi nuoren aivojen rakennetta ja aiheuttavat käyttäjälle voimakkaan elinikäisen riippuvuuden.
Tupakoimattomuuden edistäminen on olennainen osa yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. Terveys on tavoiteltava elämänarvo. Tupakointi on alkoholin käytön ohella väestömme suurin yksittäinen
terveysriski. Tupakointi on suurin väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja, ja erot ovat suorassa suhteessa väestöryhmien tupakoinnin yleisyyteen.

Mielikuvamainonnassa hyödynnetään erityisesti lasten ja nuorten kypsymättömyyttä
arvioida tupakoinnin vaarallisuutta. Siinä tehdään tupakkatuotteista
kiinnostavia sekä hämärretään ja vähätellään tupakkatuotteiden tuhoisia vaikutuksia.

Median välittämät viestit ja luomat mielikuvat muovaavat ihmisten asenteita
ja ohjaavat käyttäytymistä. Tämän takia median valtaan liittyy myös suuri vastuu.
Nikotiini on keskushermoston stimulantti, joka aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Yhdeksän kymmenestä tupakoijasta tulee nikotiinille fyysisesti riippuvaiseksi. Kun elimistö on tottunut siihen, tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita. Niiden voimakkuus vaihtelee suuresti eri ihmisillä. Toiset pystyvät jättämään tupakoinnin ilman oireita, vaikka he ovat tupakoineet kymmeniä vuosia. Toisille kehittyy voimakas riippuvuus jo puolen vuoden tupakoinnin jälkeen. Kyse on geneettisestä alttiudesta. Nikotiinivalmisteet helpottavat tupakoinnin lopettamista.
Mihin rahansa laittaa, on jokaisen oma asia. Mutta terveyttään ei kannata altistaa tupakoinnin haitoille. Kun ei aloita, ei ole lopettamisen tuskaa.

Elina Suonio – Peltosalo erikoissairaanhoitaja Salo
( 883 views )   |  permalink   |  

15.4.2010 
torstai, huhtikuu 15, 2010, 07:35
Raikasta ja rohkeaa ohjelmaa


Kokoomuksen Naisten Liiton poliittinen asiakirja
Mahdollisuuksien maailma 2010–2011


Johdanto

Politiikka on yhteisten asioiden tahtomista, niihin osallistumista ja vaikuttamista. Suunnan määrää arvopohja. Kokoomusnaisten arvopohja perustuu tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen sekä uskoon ihmisen omiin kykyihin ja haluun tehdä valintoja. Todellisia vaihtoehtoja luodaan vain määrätietoisella politiikalla. Kokoomuksen Naisten Liitto on rakentavia vaihtoehtoja yhteiskunnalliseen keskusteluun tuova voimakas naisjärjestö, jossa uskalletaan tarttua vaikeisiinkin asioihin. Tämä poliittinen asiakirja tuo esiin Kokoomusnaisille tärkeät asiat, joilla täydennämme puolueen poliittisia ohjelmia.

Kokoomuksen Naisten Liiton tärkeä tehtävä on tasa-arvon edistäminen. Päästääksemme tavoitteeseemme tasa-arvoisesta yhteiskunnasta tarvitaan enemmän naisia mukaan niin poliittiseen päätöksentekoon kuin johtajiksi työelämään. Naiset nostavat esiin naisille tärkeitä asioita. Tässä työssä poliittinen naisjärjestö on tänään välttämätön.

Suomalaisen yhteiskunnan tulee olla moniarvoinen. Todellisten valinnanmahdollisuuksien olemassaolo on turvattava ja ihmisten on voitava valita itselleen sopiva elämäntapa. Tämän tulee koskea molempia sukupuolia. Kokoomusnaiset uskovat, että ihmiset tahtovat tehdä omat valintansa. Valinnanmahdollisuus tekee ihmisen onnelliseksi ja valinnoista on myös kannettava oma vastuu.

Kokoomus-puolue arvostaa Naisten Liiton osuutta kokoomuspolitiikan teossa. Tätä osuutta kasvatetaan ainoastaan lisäämällä Kokoomuksen Naisten Liiton jäsenmäärää tekemällä politiikkaa avoimesti ja ilolla. Kokoomusnaisten mielestä politiikalla ei ratkaista kaikkia maailman asioita, mutta sangen usein jokapäiväisiä asioita säännellään poliittisella päätöksenteolla. Tästä johtuen kokoomusnaiset pitävät politiikkaa jokaiselle kuuluvana oikeutena avoimessa kansalaisyhteiskunnassa. Positiivinen ja tulevaisuuteen rohkeasti uskova politiikanteko on kokoomusnaisten tunnuskuva.

Tämä poliittinen ohjelma esittää toimenpiteitä, joihin kokoomusnaiset tarttuvat yhteiskuntamme kehittämisessä. Asiakirja tuo esille ne asiat, joihin lähivuosina tulee mielestämme erityisesti paneutua. Tasa-arvon edistäminen ja lisääminen yhteiskunnassamme ja koko maailmassa tarvitsee voimakkaita ja rohkeita tekoja ja tekijöitä. Kokoomusnaiset ovat näitä tekijöitä.

1. Naiset ja yhteiskunta
Kokoomusnaisille naisten ja miesten tasa-arvo Suomessa on keskeinen tavoite. Samat vaikutusmahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat kaikille kansalaisille. Vaadimme, että naisten ja miesten tietoja, taitoa, työtä ja kokemusta arvostetaan samalla tavalla.

Tasa-arvon tila Suomessa edellyttää naisten omaa vahvaa panosta ja osallistumista naisten aseman parantamiseen. Kokoomusnaiset pyrkii kaikin tavoin edistämään mahdollisuuksien tasa-arvoa sukupuolten välillä. Työelämän tasa-arvon puutteiden poistaminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kotityön arvostus, elämän laadun parantaminen ja kansainvälinen vastuu eivät tapahdu ilman naisten omaa aktiivisuutta. Tasa-arvon edistäminen tarvitsee naisia ja miehiä sitoutumaan yhteiseen arvopohjaan.

Kokoomusnaiset tukevat naisten tasa-arvon kehittämistä kaikkialla maailmassa osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa European People´s Partyn, EPP -naisten kautta sekä NYTKIS -järjestön jäsenenä.

1.1. Päättäjinä tasapari naisia ja miehiä

Pidämme selvänä, että päätöksenteossa tulee olla tasapuolisesti naisia ja miehiä. Ilman naista politiikka on puolinaista. Me kasvatamme naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Me tuomme omaan puolueeseemme Kokoomukseen politiikkatavoitteita, jotka vievät tasa-arvoa eteenpäin. Me toimimme yhdessä niin poliittisten kuin muidenkin naisjärjestöjen kanssa tuodaksemme naisnäkökulmaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Me kannustamme, tuemme ja autamme toisiamme. Me haluamme, että tasa-arvo ei ole enää uutinen vaan osa suomalaista arkea!

Naisten määrä politiikan ykköspaikoilla on mittari naisten mahdollisuuksista päästä eteenpäin politiikassa. Erityisesti kunnissa on huolehdittava, että päätöksenteon ykkösketjuun kunnanvaltuustojen, -hallitusten ja lautakuntien puheenjohtajiksi valitaan tasapuolisesti naisia ja miehiä. Meille on itsestään selvää, että vaaleissa asetetaan ehdolle tasapuolisesti naisia ja miehiä.

1.2. Ympäristö - omasta pihasta maailman ääriin

Ympäristöstä huolehtiminen lähtee meistä itsestämme. Kierrätämmekö? Roskaammeko? Teemmekö ympäristötietoisia osto-päätöksiä? Edistävätkö kulutustottumuksemme kestävää kehitystä?

Kokoomusnaisten mielestä hyvinvointimme perustan takaava taloudellinen kasvu ei ole ristiriidassa kestävän ympäristöpolitiikan kanssa. Arvostamme puhdasta luontoa ja turvallista ympäristöä. Haluamme osoittaa enemmän euroa ympäristösuojeluun. Ympäristöystävällisyys ei saa olla luksustuote vaan arjen todellinen vaihtoehto. Ympäristöstä huolehtiminen ja kuluttaminen vain sen kestokyvyn mukaan ovat tulevaisuuspolitiikkaa.

Kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen ja toteuttaminen edellyttävät ympäristöosaamista ja sen arvostamista kaikessa päätöksenteossa.

lue ohjelmasta lisää...
( 907 views )   |  permalink   |  

14.4.2010 
keskiviikko, huhtikuu 14, 2010, 10:16
" Suomi on maailman luovin, välittävin ja kannustavin yhteiskunta, jossa ympäristö voi hyvin ja jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään."


Haluan olla
- realistinen optimisti
Haluan
- tarkastella ja hakea erilaisia mahdollisuuksia
- elää ja toimia suvaitsevaisesti
Minusta
- hyvinvointiyhteiskunta kannustaa tekemään työtä
Haluan
- kuunnella ja keskustella tulevaisuutta rakentavasti
- yksilöllä olevan valinnanmahdollisuuden


Kun jokin on rempallaan, pitää tarttua toimeen, eikä odottaa, että joku asian joskus hoitaa. Ihan niin kuin kotonakin. Ja luonnossa. Luoja antaa jokaiselle linnulle ruoan, mutta ei toimita sitä pesään asti.

( 826 views )   |  permalink   |  

13.4.2010 
tiistai, huhtikuu 13, 2010, 03:39
Lupaajat lupaavat, onnistujat sitoutuvat.


Junaan kohta kiiruhdan...Kuntaliiton Kuntien tasa-arvoverkoston tapaaminen kuntatalolla.

Illalla Salossa Joukkoliikenneseminaari johon aion myös ehtiä.

Jälleen mielenkiintoinen päivä tiedossa. Innolla ja uteliain mielin.

Ystävällisyyden lopputulos
on yksinkertainen:
vedät ihmisiä puoleesi.

-Anita Roddick

( 831 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | Seuraava> >>