20.4.2010 
tiistai, huhtikuu 20, 2010, 19:39
"AURINKOISESTI AAMUSI ALKAVAN TOIVON,
HELEÄSTI PÄIVÄÄSI SEN PAISTAVAN TAHDON
JA LEMPEÄATI ILTAASI LÄMMITTÄVÄN USKON"


YLLÄ YKSI PARHAIMMAN YSTÄVÄNI LÄHETTÄMÄ ONNITTELUTOIVOSTUS SYNTYMÄPÄIVÄNÄ.
----

PÄVÄSSÄNI OLI NAUTINNOLLISTA LENKKEILYÄ, KOTIASKAREITA JA ELÄINTENHOITOA.
ILLANSUUSSA VARSINAIS-SUOMEN KOKOOMUSNAISET TAIVALSIVAT SALON LUKIOLLE KOKOUSTAMAAN KEVÄTKOKOUSTA. EHDOKKAINA KERROIMME ITSESTÄMME ANNIKAN JA SAARA-SOFIAN KANSSA.

-----

KIITOS ONNITTELUISTA JA KUKISTA RAKKAAT IHMISET. JAETTU ILO KASVAA MONINKERTAISEKSI.
JA MUISTAKAA NAISET, TARKISTAKAA RINTANNE SÄÄNNÖLLISESTI.
OHJEEKSI JOKAISELLE. EI MAKOILUA AURINGOSSA. SUOJAA IHOSI UV-SÄTEILTÄ. MELANOOMA ON LIIAN YLEINEN. JA SE TULEE AURINGONPALVONNASTA.( 839 views )   |  permalink   |  

19.4.2010 
maanantai, huhtikuu 19, 2010, 05:26
Aina silloin tällöin sinun kannattaa
pitää tauko ja käydä tapaamassa itseäsi.

-Audrey GiorgiOn vain papin virkoja, ei naispapin tai miespapin virkoja
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry haluaa kirkon työnantajana
antavan selkeän viestin, että sen kaikki viranhaltijat, naiset ja miehet, alimmalta portaalta
ylimpään ovat tasa-arvoisia.


Evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki päätöksen naisen kelpoisuudesta papin virkaan jo
vuonna 1986, ja naisia on toiminut papin viroissa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Naiset ja
naisteologit ovat odottaneet kauan kirkkomme selvää signaalia siitä, että naiset ovat myös kirkon
piirissä tasa-arvoisia. Kirkko työnantajana sietää naisia loukkaavaa käytöstä. Luther-säätiön palveluksessa
oleviin kohdistuvaa kurinpitomenettelyä on tarpeen jatkaa. On olemassa papin virka, jossa
toimii joko miehiä tai naisia. Kaikkien pitää saada pappina sama kunnioittava kohtelu ja odotamme
kirkon työnantajana toimivan ihmisten yhdenvertaisuutta kunnioittaen.
Vanhoilliset näyttävät toistelevan uskollisuutta Raamatulle ja kirkon perinteelle. He eivät myönnä
käsityksensä perustuvan tulkintaan sekä tekstien ja perinteen valikoimiseen. Näitä tulkintoja on
kautta aikojen käytetty estämään naisten yhteiskunnallisten ja poliittisten oikeuksien lisääminen ja
toteutuminen.
Tasa-arvoa edistävänä järjestönä Naisjärjestöjen Keskusliitto on seurannut keskustelua pappisviran
avaamisesta naisille ennen ja jälkeen sen hyväksymisen. Naisten tulo papeiksi on otettu seurakuntalaisten
keskuudessa hyvin vastaan. Siksi on ollut loukkaavaa kuulla niiden naisten kokemuksia,
jotka ovat joutuneet naispappeuden torjujien kohteeksi.
Valtakirkkomme pyrkii yhtenäisyyden säilyttämiseen väärin perustein. Sen nykyinen linja saattaa
vieraannuttaa osan kansasta kirkosta. Tulevissa seurakuntavaaleissa uusilla äänioikeutetuilla nuorilla,
16 vuotta täyttäneillä, on mahdollisuus haastaa vanhat käytännöt.
Lisätietoja: Helena Ranta, varapuheenjohtaja p. 0400 706 018
Leena Ruusuvuori, pääsihteeri p. 050 350 7616
Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien
naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen
työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen
toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 62 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000
jäsentä.
( 832 views )   |  permalink   |  

18.4.2010 
sunnuntai, huhtikuu 18, 2010, 17:23
Naisjärjestöjen Keskusliitto


Naisjärjestöjen Keskusliitto on 62 suomalaisen naisjärjestön yhteenliittymä. Keskusliiton jäsenjärjestöissä on yhteensä noin puoli miljoonaa jäsentä. Liiton toimintaa rahoittavat opetusministeriö, yksityiset säätiöt, jäsenjärjestöt ja elinkeinoelämä. Naisjärjestöjen Keskusliitto perustettiin vuonna 1911 International Council of Womenin Suomen osastoksi ja kansainvälinen yhteistyö on ollut olennainen osa sen toimintaa. Toiminta on nykyään EU-keskeisempää kuin aiemmin.

Liiton tavoitteena on edistää naisen asemaa, ja etusijalla ovat ihmisoikeudet ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Tärkeimmät tämän hetken haasteet ovat perhevapaiden kustannusten jakaminen, työn ja perheen yhteen sovittaminen sekä tiedotus uudistetusta tasa-arvolaista; laki vaatii, että kaikki yritykset ja organisaatiot tekevät tasa-arvosuunnitelman.

Liitto pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistua ja tehdä omia valintoja elämäntilanteensa mukaan. Liitto koordinoi ja tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja huoltaa jatkuvasti kasvavaa naisjärjestöjen verkostoa. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Liiton puheenjohtaja on Sirkka-Liisa Anttila ja pääsihteeri Leena Ruusuvuori.
( 612 views )   |  permalink   |  

17.4.2010 
lauantai, huhtikuu 17, 2010, 04:46
Kaunis päivä on alussa. Hyvillä mielin harppasin postilaatikolle. Raikasta ja valoisaa. Tulivuoren tuhkaa ei meille asti ole tullut ( ts.aistini eivät sitä havainneet).

Salo Area Zontakerho järjestää Salossa viikonlopun aikana Zonta Piiri 20. piirikokouksen. Lukioon ja Wiurilan kartanoon odotetaan viikonloppuna noin 200 naista kevätkokoukseen. Hyvää ohjelmaa luvassa.

Naiset toimivat aktiivisesti. Naantalissa kokoontuvat kevätkokoukseen Naisjärjestöjen keskusliitot. Sinne itsekin lähden tänään.


Kokoomusnaisten liittokokous: Joka kuntaan perheväkivallan vastainen toimintaohjelma.
Kokoomuksen Naistenliitto
Liittokokouksen julkilausuma 17.4.2010


Kokoomusnaiset vaativat jokaiseen Suomen kuntaan perheväkivallan vastaisen toimintaohjelman.

Suomessa pahoinpidellään 250 naista päivässä. Yksi joka kuudes minuutti. Naiset tarvitsevat ennen kaikkea rohkaisua ja tukea, sillä neljä naista kymmenestä ei kerro kokemastaan väkivallasta kenellekään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyllinen miehen lyönteihin. Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehittynyt äärimmilleen. Yksikin lyönti on liikaa.

Kokoomusnaisten liittokokous käynnisti valtakunnallisen perheväkivallan vastaisen Aika puhua –kampanjan. Kampanjan tarkoituksena on saada jokaiseen Suomen kuntaan perheväkivallan vastainen toimenpideohjelma. Uhreille sekä väkivallan tekijöille on tarjottava riittävästi apua ja tukea. Kunnallispoliitikoilla on tässä työssä tärkeä rooli.

Toimenpideohjelman avulla on varmistettava, että turvakotien toimintaresurssit turvataan. Suomessa on vain viidesosa siitä turvakotipaikkojen määrästä, jota Euroopan neuvosto suosittelee. Turvakotipalvelujen määrä on nostettava Suomessa kansainvälisten vaatimusten tasolle. Tarvitsemme myös riittävästi salaisia turvakoteja.

Perheväkivalta on yksi Suomen vaikeimmista ihmisoikeusloukkauksista, jonka torjumiseen tarvitsemme meitä jokaista. Nyt on aika puhua.

Kampanjan Internet-sivut ovat osoitteessa www.aikapuhua.fi

Lisätietoja:
Varapuheenjohtaja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsihteeri Elina Laavi, 040 708 2121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi( 892 views )   |  permalink   |  

16.4.2010 
perjantai, huhtikuu 16, 2010, 06:31
Aamuinen energianpurkaus terveysnäkökulmasta: Asiaa tupakoinnin haitoista
Lasten ja nuorten tupakointi


Aikuisten tehtävä on lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen, tiedottaen haitoista.
Tupakkatuotteet eivät ole kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean riippuvuuden. Farmakologisesti aktiiviset, myrkylliset aineet aiheuttavat elimistössä solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja lukuisia sairauksia.
Lasten ja nuorten aivot ovat paljon herkemmät riippuvuuksien syntymiselle kuin aikuisten, koska aivojen kehitys on vielä kesken. Tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini ja muut yhdisteet muuttavat pysyvästi nuoren aivojen rakennetta ja aiheuttavat käyttäjälle voimakkaan elinikäisen riippuvuuden.
Tupakoimattomuuden edistäminen on olennainen osa yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa. Terveys on tavoiteltava elämänarvo. Tupakointi on alkoholin käytön ohella väestömme suurin yksittäinen
terveysriski. Tupakointi on suurin väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja, ja erot ovat suorassa suhteessa väestöryhmien tupakoinnin yleisyyteen.

Mielikuvamainonnassa hyödynnetään erityisesti lasten ja nuorten kypsymättömyyttä
arvioida tupakoinnin vaarallisuutta. Siinä tehdään tupakkatuotteista
kiinnostavia sekä hämärretään ja vähätellään tupakkatuotteiden tuhoisia vaikutuksia.

Median välittämät viestit ja luomat mielikuvat muovaavat ihmisten asenteita
ja ohjaavat käyttäytymistä. Tämän takia median valtaan liittyy myös suuri vastuu.
Nikotiini on keskushermoston stimulantti, joka aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Yhdeksän kymmenestä tupakoijasta tulee nikotiinille fyysisesti riippuvaiseksi. Kun elimistö on tottunut siihen, tupakoinnin lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita. Niiden voimakkuus vaihtelee suuresti eri ihmisillä. Toiset pystyvät jättämään tupakoinnin ilman oireita, vaikka he ovat tupakoineet kymmeniä vuosia. Toisille kehittyy voimakas riippuvuus jo puolen vuoden tupakoinnin jälkeen. Kyse on geneettisestä alttiudesta. Nikotiinivalmisteet helpottavat tupakoinnin lopettamista.
Mihin rahansa laittaa, on jokaisen oma asia. Mutta terveyttään ei kannata altistaa tupakoinnin haitoille. Kun ei aloita, ei ole lopettamisen tuskaa.

Elina Suonio – Peltosalo erikoissairaanhoitaja Salo
( 883 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | Seuraava> >>