16.4.2018 
maanantai, huhtikuu 16, 2018, 07:33

Olen Organisaattori:

Suorasukainen, tehokas ja taitava organisoija
Sinulla on kyky järjestää asiat niin, että tavoitteet saavutetaan. Olet luontainen tavoitteiden toteuttaja. Haluat valvoa, että asiat hoituvat oikein. Kiinnität jo ennakkoon huomiota haasteisiin ja olet varsin kriittinen. Haluat ohjata prosesseja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olet ulospäinsuuntautunut. Hakeudut mielelläsi tilanteisiin, joissa on muita ihmisiä ja voit olla heidän kansaan vuorovaikutuksessa. Koska teet mielelläsi asioita yhdessä muiden kanssa, saat aikaan parhaat tulokset työskennellessäsi ryhmässä. Viestit mieluummin puhumalla kuin kirjoittamalla. Rentoudut todennäköisesti paremmin mukavassa seurassa kuin itseksesi.

Tarkastelet ympäristöäsi ja maailman menoa mieluummin konkreettisten, aisteilla havaittavien ja mitattavien tosiasioiden kautta kuin pohtisit uusia mahdollisuuksia tai asioiden välisiä keskinäisiä suhteita. Hallitset hyvin yksityiskohdat, etkä tee niissä juurikaan virheitä. Rakennat kokonaiskuvan yksityiskohdista pala palata omaa järjestystäsi noudattaen. Sinusta on mukavampaa soveltaa oppimiasi asioita kuin lähteä radikaalisti muuttamaan asioita.

Luot käsityksesi ja teet päätöksesi todennäköisesti objektiivisen analyysin kautta. Tosiasiat (faktat) ovat sinulle tärkeämpiä kuin ihmisten mielipiteet tai fiilikset. Sovellat sinulle tärkeitä periaatteita ratkaistessasi asioita. Tämä saataa joistakin muista vaikuttaa jopa kovalta suhtautumiselta asioihin. Kritiittisen suhtautumisesi avulla saat kuitenkin asioihin selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Osaat usein perustella tekemäsi päätökset hyvin loogisesti.

Olet todennäköiseti sitä mieltä, että ennen toiminnan aloittamista on hyvä tehdä päätös ja suunnitelma miten asiassa edetään kohti tavoitetta. Hyvään suunitelmaan kuuluu aina aikataulu, jota pitää noudattaa. Jos asiat ovat kiinni sinusta, ne valmistuvat määräajassa tai hieman ennen. Näin jää vielä aikaa tarkistaa, että kaikki on kohdallaan. Sinulle on tärkeää se, että tavoitteeseen päästään silloin milloin pitää ja on sovittu.

Jep, näin minä toimin.
( 967 views )   |  permalink   |  

28.3.2018 
keskiviikko, maaliskuu 28, 2018, 05:50
Hyvää Pääsiäistä -Valon juhlaa

Erikoinen kevät, sairastuin influenssaan rokotuksesta huolimatta. Tamiflut otettu, verenpaine osoitti, että keho kuormittui. Lepäilen. Vaikka puoliso vieressä ihmettelee miksen tee mitään! Lukeminen ja kirjoittaminen sujuu.
On muuten ikävä tapa huomata sairastuessaan, ettei ole lomaillut ties koska. Työtä on aina tarjolla. Eipä palaudu enää kuin ennen.
Onkin nyt aika henkilökohtaiselle hyvinvointilupaukselle!
Olen armollinen itselleni.

*Lupaan liikkua enemmän
*Katson mitä syön
*Varaan aikaa ystäville( 966 views )   |  permalink   |  

23.3.2018 
perjantai, maaliskuu 23, 2018, 10:38
../client/njkl/userfiles/original/ylapalkki2031354909.png


NAISET ON SAATAVA
DIGITALISAATION K√ĄRKIJOUKKOIHIN


Digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn kehittyminen luo paljon mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantamiselle. Tämän myötä meille avautuu uusia mahdollisuuksia koulutuksessa ja työssä. Digitaaliset alustat helpottavat naisten verkostoitumista ja luovat rakenteita esimerkiksi naisten yrittäjyyden tukemiselle. Digitalisaatio voi luoda myös joustavuutta työn ja perheen yhdistämiseen. Digitalisaatio on myös mahdollisuus edistää naisten osallistumista työmarkkinoille ja kasvattaa miesten roolia kodin ja perheen hoidossa.

Keskustelu työn, koulutuksen ja palveluiden digitalisaatiosta käy tällä hetkellä kuumana koko yhteiskunnassa. Tämänhetkisestä talouskasvusta jopa kaksi kolmasosaa syntyy kyvystä hyödyntää uutta teknologiaa, ja Suomesta povataan tekoälyn soveltamisen kärkimaata. Naiset ovat kuitenkin jääneet digitalisaatiokehityksessä paitsioon. Miesvaltainen ICT-ala kasvaa kasvamistaan, ja naisia on alan töissä ja koulutusohjelmissa vain pieni osa. Erot näkyvät jo peruskoulussa, jossa matematiikka ja fysiikka kiinnostavat poikia enemmän kuin tyttöjä. Tytöt Suomessa ovat OECD-maiden kärjessä luonnontieteiden osaajina, mutta eivät kuitenkaan valitse alan opintoja.

Vaikka naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon osalta voimme olla monesta asiasta iloisia ja ylpeitä, on tunnustettava, että globaali taantumus naisten oikeuksissa heijastuu vahvasti myös Euroopan unioniin ja Suomeen. Mottomme onkin: Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä! Meidän on niin päätöksenteon, talouden kuin naisiin kohdistuvan väkivallankin osalta lopetettava peruutusvaihteella ajaminen ja jatkettava uudistusten linjalla!

Tyttöjä tulee kannustaa matemaattisten aineiden pariin ja naisia opiskelemaan tekniikan ja luonnontieteiden aloille. Teknisten alojen sukupuolieroja on purettava, ja alan työmarkkinoista on tehtävä inklusiiviset naisille. Digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi myös naisvaltaisiin aloihin. Meidän on pidettävä huoli, että naiset eivät ole pelkässä loppukäyttäjän roolissa vaan aktiivisesti mukana koko yhteiskuntaa muovaavien digitaalisten työkalujen ja palvelujen kehittämisessä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on mukana aktivoimassa naisia digitalisaatioon ja vaikuttamassa yhteiskunnassamme naisten asemaan digitalisaatiossa. Myös viime viikolla New Yorkissa järjestetyn YK:n naisten asema -toimikunnan (CSW) istunnon, YK:n toiseksi suurimman kokouksen, teemana oli juuri naiset ja digitalisaatio. Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä oli mukana kokouksessa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto oli Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston kumppanina järjestämässä Naiset, tytöt ja digiosallisuus -seminaaria naistenpäiväviikolla. Jatkamme keskustelua digitalisaation tasa-arvosta naisjärjestöjen Naiset #digiajassa -kevättapahtumassa keskiviikkona 2. toukokuuta Eurooppasalissa. Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi
( 895 views )   |  permalink   |  

15.3.2018 
torstai, maaliskuu 15, 2018, 07:12
Tulevat maakunnat etenevät eri tahtiin sotevalmisteluissaanTHL on tuottanut jokaisen maakunnan sote-palveluista arvion osana maakuntatalouden simulaatiota. Raporteista löytyy kiinnostavaa tietoa palvelujen saatavuudesta, kustannuksista, laadusta ja yhdenvertaisuudesta sekä valmistelujen etenemisestä. Mukana on myös tietoja eri tehtävä-alueista esimerkiksi perusterveydenhuollosta, ikääntyneiden palveluista sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

THL:n arviointijohtaja Pekka Rissanen toivoo, että arvioinneista on hyötyä sekä STM:lle että maakunnille osana sote-valmisteluja. Kyseessä on kuitenkin vielä harjoitus ja tulokset ovat suuntaa antavia.

Hilmo ja Avohilmo yhdistyvätSosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) sekä perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (Avohilmo) tietosisältö yhtenäistetään tämän vuoden aikana. Uusi tietosisältö tulee käyttöön vuonna 2019. Uudistus koskee tässä vaiheessa pääasiassa terveydenhuollosta kerättäviä tietoja. Hilmo-uudistus mahdollistaa sote-uudistusta tukevan tiedonkeruun ja raportoinnin.

THL:n ylilääkäri Jutta Järvelin kertoo, mikä muuttuu vuonna 2019 ja miten kentän ääni huomioidaan uudistuksessa.Nyt on oikea hetki päättää sosiaalihuollon liittymisestä Kanta-palveluihinKanta-palvelujen laajentaminen sosiaalihuoltoon luo edellytykset myös sote-uudistuksessa tarvittavaan asiakastiedon saatavuuteen uusilla sote-alueilla. Organisaatioissa tulee tehdä nyt päätös, millä aikataululla sosiaalihuollon Kanta-palvelut otetaan käyttöön.

Maakuntien arvioinnin ja rahoituksen kannalta on keskeistä, että sosiaalipalveluiden tiedot ovat käytettävissä kattavasti tietojärjestelmissä.Pienituloinen ja yksin elävä ikäihminen tarvitsee usein kotihoitoaTHL:n selvityksen mukaan lähes joka neljäs pienituloisimmista 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista tarvitsee kotisairaanhoitoa tai kotipalvelua, suurituloisimmista hieman useampi kuin joka kymmenes.
Taustalla on paitsi pienituloisten suurempi sairastuvuus, myös yksin eläminen. Pienituloiset elävät yksin suurituloisia huomattavasti useammin, jolloin kotihoidon merkitys avun antajana korostuu.THL tutkii, onko oman geeniperimänsä tietämisestä hyötyäUusi tutkimus selvittää, onko hyödyllistä kertoa ihmisille heidän perimäänsä ja aineenvaihduntaansa liittyvää tietoa ja näiden yhdessä muodostamaa riskiä sairastua kansantauteihin. Tavoite on selvittää, onko geenitiedosta sellaista hyötyä, että sen tulisi olla osa julkista terveydenhuoltoa. Tutkimukseen kutsutaan yli 7000 FinTerveys-tutkimukseen osallistunutta suomalaista.Kuntien sote-menoissa tuhansien eurojen ero asukasta kohtiSosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen käytettävät rahat asukasta kohti vaihtelevat merkittävästi kunnittain. THL:n tuoreen tilaston mukaan kunnat käyttivät vuonna 2016 sote-menoihin vähimmillään 2 167 euroa ja enimmillään 5 688 euroa per asukas.

Erot kuntien sosiaali- ja terveysmenoissa eivät kavennu merkittävästi, vaikka menot suhteutetaan siihen, kuinka paljon asukkaat tarvitsevat palveluita. Kun asukkaiden palvelutarpeet otetaan huomioon, eniten rahaa sote-palveluiden järjestämiseen käytettiin Lapissa ja Pohjanmaalla, vähiten Etelä-Karjalassa.


( 908 views )   |  permalink   |  

11.3.2018 
sunnuntai, maaliskuu 11, 2018, 14:59
Kevät etenee. Työntäyteinen jakso jälleen edessä. Oma ammatti, syöpäasiat työssä kuin palveluasemalla päällimmäisenä mielessä. Kaupunginhallituksessa kuin jokaisessa luottamustoimessani henkilöstöjaoston puheenjohtajana, Lastensuojelun kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana. Ajattelen Sotea alati. Niin kokonaisvaltaisessti nykykäytäntöä muuttava kokonaisuus on haastavaa meille palvelujen käyttäjille kuin ammattilaisillekin. Mielestäni ylätason vastuu on erittäin suuri. Luottamusta ei saavuteta maakuntauudistuksella ja valinnanvapaudella. Vaan sillä että loppuun asti kannetaan vastuuta ihmisen näkökulmasta onnistuvista prosesseista, ilman väliinputoajia. Säästöjä on lähdetty hakemaan liian kovalla kädellä. Bisnes terveydenhuollossa huolettaa suuresti. Eettinen ajattelu on tärkeää ja moraali.
( 898 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Seuraava> >>