31.5.2010 
maanantai, toukokuu 31, 2010, 05:28
Tänään vietetään tupakatonta päivää. Maailman terveysjärjestön WHO:n alulle paneman päivän teemana on tänä vuonna naisten ja tyttöjen suojeleminen tupakan haitoilta.

Suomalaisista naisista tupakoi noin 18 prosenttia, miehistä 24. Naisten tupakointi on kääntynyt laskuun vasta viime vuosien aikana, kertoo kansanterveysjärjestö Suomen ASH.

Myös nuorten tyttöjen tupakointi alkoi vähentyä Suomessa vuosituhannen vaihteen jälkeen, mutta nyt lasku näyttää pysähtyneen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista tytöistä 38 prosenttia tupakoi tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan päivittäin. Helsingin Sanomien mukaan suomalaiset ja ruotsalaiset tupakoivat vähiten EU:ssa. Ruotsissa 16 prosenttia yli 15-vuotiaista tupakoi. Luvut käyvät ilmi 31 maata käsittäneestä eurobarometrikyselystä, johon haastateltiin 30 000 yli 15-vuotiasta. Eniten tupakoidaan eteläisessä Euroopassa. Kreikassa 40 prosenttia yli 15-vuotiaista tupakoi. Tupakointi on vahvasti sidoksissa koulutukseen ja sosioekonomiseen asemaan. Vähiten koulutetuista suomalaisnaisista tupakoi päivittäin 28 prosenttia, keskimmäisen koulutusryhmän naisista 18 ja korkeimmin koulutetuista 11 prosenttia, kertoo tutkimus vuodelta 2008.

Suomen tupakkalaki on maailmanlaajuisesti todella tiukka.
- Olemme ensimmäisinä maailmassa kirjoittaneet lain tavoitteeksi tupakoinnin lopettamisen. Pelkkä vähentäminen olisi ollut tupakoinnin hyväksymistä yhteiskunnassa, sanoi hallintoneuvos Ismo Tuominen viime vuonna.

Omilla ratkaisuilla on merkitystä. Vastuun ottamiseen omasta terveydestä on jokaiselle yksilökohtainen kannanotto. Hyvä asia, minusta. Kannatan ehdottomasti.


( 1225 views )   |  permalink   |  

30.5.2010 
sunnuntai, toukokuu 30, 2010, 07:06
Aamun raikkaus auringonpaisteineen houkutteli jo varhain aamusta lenkille. Suopursut kukkivat, kielo tuoksuu ja puro solisee kirkasvetisenä. Lenkkimaastoni on luonnonkaunis. Lampia ja metsiä, kilometreittäin polkua tallata kauniilla Perniön maaseudulla.

AJATTEKEMISEN AIHETTA JOKAISELLE - " Laitetaan vanhukset vankilaan ja rikolliset vanhainkoteihin! Näin vanhukset pääsevät suihkuun, harrastuksiin ja ulkoilemaan. Rikolliset saavat kylmää ruokaa ja saavat olla yksin, rahaa ei anneta ja valot sammutetaan klo 20:00. Suihkuun pääsee kerran viikossa. "

- Mitäs tuumaat? Onko jokin nykykäytännöissä pielessä.( 1208 views )   |  permalink   |  

29.5.2010 
sunnuntai, toukokuu 30, 2010, 06:59
Täydellinen siivouspäivä


Vanhaa arkistoa selvitetty. Poistettu se mitä ei tarvita. Huushollia perattu kovalla kädellä. SPR:ään paljon sellaista tavaraa jota ei meillä enää tarvita. Tilaa tarvitaan ja järjestystä kaappeihin. Koti kuoriuti positiivisesti ja näyttää raikkaalta. Vatekaapistakin löytyy nyt paremmin. Ja olipa hyvä keli tehdä sadesäällä säätöä. Suosittelen kaikille. Ja hyvää mieltä.
( 1147 views )   |  permalink   |  

28.5.2010 
torstai, toukokuu 27, 2010, 17:14
SAATTOHOIDON OHJEET

* Kaikkien kuolemansairaiden tulisi saada saattohoitoa
* Humaanit arvot lähtökohtana
* Potilaan kanssa tulisi keskustella
* Hoitopäätöksestä vastaa lääkäri, potilaan / omaisten hyväksyntä
* Hoidon jatkuttava samassa yksikössä koko ajan


Valtaosa suomalaisista kuolee laitoksessa, joko sairaalassa tai vanhainkodissa. Kuolevalle potilaalle ja omaisille tarkoitetuissa tiloissa on suuria eroja eri laitosten välillä.
Kaikissa hoitolaitoksissa erityisiä saatto- tai jäähyväishuoneita ei ole käytettävissä lainkaan. Osastot saattavat myös olla niin täynnä, ettei siellä pystytä tarjoamaan kuolevalle ja omaisille edes toivomuksesta rauhallista tilaa. Akuuttia hoito-osastoa ei ole suunniteltu vanhusten pitkäaikaishoitoa varten, vaan erilaisia sairauksia varten. Siellä on usein potilaita ylipaikoilla ja henkilökunta on kiireistä. Suuret huoneet ja äänekkäät olosuhteet, levoton, kiireinen ilmapiiri.
Kaikki eivät halua kuolla eristyksessä. Suhtautuminen saattohuoneisiin on ristiriitaista. Vaikka sellainen olisikin, kaikki eivät halua kuolla eristyksessä.
On hankala määritellä aika tai hetki, milloin huonokuntoinen ihminen siirretään saattohuoneeseen, jolloin jokainen ymmärtää mistä on kysymys. On ihmisiä, jotka haluavat kuolla muiden joukossa ja on ihmisiä, jotka haluavat olla yksin kuolinhetkenään.
Mäkisen tapauksessa omaa huonetta olisi kaivattu, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. Moni kaipaa hiljaisuutta, rauhaa olla läheisten kanssa. Mahdollisuutta puhua, jos vielä jaksaa. Saattohoito kotona on monelle hyvä ratkaisu. kaikkialla ei siihen kuitenkaan ole mahdollisuutta.
Kun ihminen syntyy maailmaan, on ainakin meillä Suomessa olosuhteet järjestetty ihanteellisesti. Jokaisella on oma rauhallinen huone, jonne voi tuoda perheensä. Mutta kun ihminen lähtee pois, ei hänellä ole tällaista paikkaa. Minusta se olisi jokaisen kuolevan ihmisen ja omaisten ehdoton oikeus.
Tämmöisen maailman rakensimme. Olemmeko kylmiä rahan perässä juoksevia ahnehtijoita? Surullista.

Kysymys on tahdosta eikä rahasta. Sen rauhallisen tilan sairaalat voivat järjestää jos se niin päätetään. Ei missään Arkadianmäellä vaan saairaalan tai kuntayhtymän hallituksessa. Ilmeisesti noissa elimissä on enemmistönä ihmiset jotka eivät vielä ole tulleet kuoleman kanssa tutuiksi riittävän omakohtaisesti. Elämänkokemus vasta opettaa.

Terveydenhoito - ja sairaalat ovat kansanedustajillemme riesa. Sairaaloissa ei saisi kukaan saada enää kunnollista apua tai hoitoa. Koko terveydenhoito Suomessa ollaan romuttamassa, koska sitä vain mitataan tuottavuudella, mikä ei kyllä kuulu terveydenhoidon toimenkuvaan. Ihmiset äänestäessään haluavat, että heidän asioitaan hoidetaa. Keitä valtuutamme päättämään asioista. Veroeurot kyllä kerätään.

Miten sinä haluaisit kuolla? Meille kaikille se aika koittaa jossain vaiheessa, ihmiselämä on rajallinen. Aina kun mietitään palveluja tiettyyn elmämänvaiheeseen, tulisi ajatella asioita siten, että olisit itse siinä samassa tilanteessa. Kaikkeen kannattaa ajoissa valmistautua.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on saanut valmiiksi valtakunnalliset saattohoitosuositukset. Uusien suositusten mukaan kaikkien sairaiden tulisi tarvittaessa saada saattohoitoa ja hoidon lähtökohtana tulee olla humaanit arvot. Arkkiatri Risto Pelkonen arvostelee sairaaloiden nykyisiä kuolinoloja kehnoiksi.


Me käyttäydymme niin kuin mukavuudet ja
ylellisyys olisivat elämän päätarpeita,
vaikka onnellisiksi tullaksemme tarvitsemme
vain jotakin mistä innostua.

-Charles Kigsley

( 1105 views )   |  permalink   |  

27.5.2010 
torstai, toukokuu 27, 2010, 01:34
Metsässä olisi hyvin hiljaista,
jos vain ne linnut laulaisivat
jotka parhaiten osaavat.

-Henry van Dyke


Ylipainosta ja elintavoista


Suomalaiset aikuiset ovat tulevaisuudessa nykyistäkin lihavampia, jos lasten ja nuorten elintapoja ei saada muutettua radikaalisti. Paljastava merkki tästä on diabeteksen kehittyminen jo nuorille aikuisille. Nykyisin suomalaisaikuisista noin viidennes on lihavia - siis ylipainoisia, joiden painoindeksilukema on yli 30. Vuosina 2007-2009 kerätyn tutkimuksen mukaan noin joka kymmenes leikki-ikäisistä ja alakouluikäisistä on ylipainoinen, yläkouluikäisistä joka neljäs. Nuorista jo neljännes on ylipainoisia, ja hyvin todennäköisesti he tulevat olemaan meidän lihavia aikuisiamme.

Ylipainon kehittyminen alkaa jo leikki-iässä, se indikoi aikuisiän lihavuutta. On tärkeää, että lihavuuskehitys saataisiin pysäytettyä, etteivät terveysongelmat alkaisi jo nuorilla aikuisilla. Lasten ja nuorten lihavuuskehityksen syy on selvä: perheestä opitut huonot elämäntottumukset. Ylipaino indikoi elämäntapaa, jossa liikutaan liian vähän ja syödään huonosti, ja lapsethan ottavat mallia aikuisista. Tutkimuksessa näkyy, että perheen elämäntavat peilautuvat suoraan lapselle.Euromaat ovat livenneet itse asettamistaan säännöistä


BBC:n mukaan yksi pääsyy euroalueen nykyiseen kriisiin on se, että euromaat ovat livenneet itse itselleen asettamista säännöistä valtiontalouden suhteen. Kriteerien mukaan valtionvelka ei saa ylittää 60:ta prosenttia BKT:stä, eikä alijäämä saa ylittää kolmea prosenttia BKT:stä.

BBC huomauttaa, että 16 euromaasta ainoastaan kaksi ovat noudattaneet molempia näistä säännöistä. Nämä maat ovat Luxemburg ja Suomi.

Suomi on usean muun maan ohella kasvava talous. Työttömyysaste on suhteellisen korkea (8,8 prosenttia), vaikka toisaalta esimerkiksi Ranskassa se on Suomea korkeampi. Palkkataso Suomessa on euroalueen keskitasoa.
( 1156 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | Seuraava> >>